Overdijck

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Overdijck was een familie van rijke landbouwers en brouwers uit Venlo. Ze vervulden ook bestuursfuncties aldaar. De familie is uitgestorven.

Genealogie

In het jaargetijden- en inkomstenboek van de parochie O.L.V. Geboorte te Kessel worden op 16 juni Willem van Overdijck en zijn vrouw Elisabeth (Lijsen) herdacht, samen met zijn ouders en zijn zus Lutgarde (Luit) en een zekere Beatrix (Baetse) van Koesdonk. Het jaargetijde werd gefinancierd uit een afgebrande hoeve die door Arnt Struver van Kessel was gebouwd, gelegen naast de Bilsenhof. Volgens deze bron overleed Willem op 6 juni. De namen in deze ongedateerde aantekeningen lijken te wijzen op de eerste helft van de 15e eeuw.
Een latere vermelding zit in het archief te Roermond (no.973) en is op 1 mei 1455: Op sent Philips ende sent Jacopsavont der heiliger apostolen Elbrecht van Kessel genaamd Roffaert en Mechtelt en Goert van Kessel genaamd Roffart, broers, verklaren dat zij aan de kruisheren (te Venlo) een grondrente van drie mark en acht schillingen geschonken hebben ten laste van het bezit van Johan Overdijck en Arnt van Ulft aan ghenen Venne ten behoeve van een votieflamp voor het onser blijder liever Vrouwealtaar. Een Jan Overdijck komt als buitenbewoner van Venlo voor in de schatcedul van 1475.

Vervolgens te Venlo 9 okotober 1491 (op Sint Dionisiusdag). Voor Peter Wegge, richter, Jan van Stalbergen en Arnt van Lomme, schepenen, draagt Heyn Overdijck Janssoen over aan de broederschap van O.L. Vrouw ingen Daell een jaarlijkse rente van twaalf witpenningen over, staande op het erf dat van Peter Krytkens placht te zijn. Heyn Overdijck komt als buitenbewoner van Venlo voor in de schatcedul van 1475.

In 1576 hadden Peter Oeverdick en Griet Oeverdick als inwoners van Venlo, land in de bantuin van Venlo.

Het betreft een familie die Rooms-Katholiek bleef behalve de protestant geworden vader en zoon (Willem Overdijck zie II en Jacob Overdijck zie IIIc), die na de herovering van de stad Venlo door Spanje, deze moesten verlaten.

De naam kent ook de volgende varianten: Diecken, Dijcken en O(e)verdieck.

Generatie 1

I. Johan Overdijck overleden 1579/1580, omdat de erfdeling in 1580 is.

Kinderen van Johan:

 1. Jacob Overdijck
 2. Thijs Overdijck geboren 1564/1565.
 3. Willem Overdijck volgt II.
 4. Johan Overdijck

Generatie 2

II. Willem Overdijck geboren circa 1570, landbouwer en brouwer, gildemeester van het Brouwersgilde te Venlo 1607, raadsverwant Venlo 4 april 1634 - 28 augustus 1637, payburgemeester van Venlo 1637 tot 28 augustus, woont in 1640-1641 te Dordrecht, 1641-1643 te Gennep, waarschijnlijk aldaar overleden tussen 15 augustus 1643 en 14 december 1645; trouwde (1) Catharina Sweijns, overleden tussen 12 maart 1627 en 13 oktober 1640, dochter van Matthijs Sweijns, provisor van het H. Sacramentsbroederschap te Venlo v.a. 1575, raadsverwant 1579, schepen 1579-1581, en Barbara Puteanus; trouwde (2) Margaretha N., overleden na 2 augustus 1641. In Venlo bezat hij 45 morgen land binnen de bantuin.

Kinderen van Willem en Catharina:

 1. Lennart Overdijck brouwer 1635, ongehuwd overleden tussen 20 februari en 17 augustus 1647.
 2. Johan Overdijck volgt IIIa.
 3. Matthijs Overdijck volgt IIIb.
 4. Jacob Overdijck volgt IIIc.
 5. Margareta Overdijck (Dijcken) gedoopt Venlo 4 maart 1617, jong overleden voor 14 december 1645.

Generatie 3

IIIa. Johan Overdijck (roepnaam Jan) brouwer 1634, overleden tussen 12 februari 1635 en 13 oktober 1640, trouwde Venlo (R.K.) 19 november 1628 met Wendela van Broeckhuysen, geboren voor 1607, overleden na 1665, hertrouwde met de vaandrig Derick van Rosenbergh, dochter van Peter van Broeckhuysen en Gertrudis van Boekholdt.

Kinderen van Jan en Wendela:

 1. Catharina Overdijck (Overdeick) gedoopt Venlo 13 maart 1630.
 2. Margarita Overdijck (Dieken) gedoopt Venlo 17 juli 1632.
 3. Barbara Overdijck gedoopt Venlo 12 februari 1635, overleden Venlo 21 juni 1710, trouwde Venlo 16 februari 1662 met Christophorus Boermans (Boomers).

IIIb. Matthijs Overdijck overleden voor november 1636, trouwde Venlo 24 juni 1627 met Margaretha Alberts, dochter van Jan Alberts Janszoon en Fieken ingen Reipken. Zij hertrouwde Johan Ingenhuys.

Kinderen van Matthijs en Margaretha:

 1. Catharina Dicken gedoopt Venlo 23 januari 1630, trouwde (1) Venlo 6 februari 1655 met Joannes op Muijsemeulen, tr. (2) Venlo 3 augustus 1670 met Joannes Bruijnen.
 2. Sophia Overdijck gedoopt Venlo 2 november 1631, jong overleden.
 3. Sophia Overdijck (roepnaam Feiken) gedoopt Venlo 30 oktober 1633, vermoedelijk begraven Venlo 18 januari 1708, trouwde met Matthias Nauwets.
 4. Margaretha Overdijck gedoopt Venlo 9 oktober 1635.

IIIc. Jacob Overdijck gedoopt Venlo 15 juli 1613, brouwer 1640-1643, woont 1644-1645 te Nijmegen en 1649 te Wachtendonk, vertrok uit Venlo met behoud van burgerschap 1657, overleden kort voor 29 maart 1660, trouwde protestant te Kaldenkirchen (BRD) 27 november 1648 met Agnes (roepnaam Neesken) Janssens, overleden na 16 juli 1664.

Kinderen van Jacob en Agnes:

 1. Catharina Overdijck (Dijcken) gedoopt Venlo 10 mei 1650.
 2. Guilemus Overdijck gedoopt Venlo 26 november 1651, jong overleden.
 3. Joanna Overdijck gedoopt Venlo 4 december 1652.
 4. Barbara Overdijck (Dieken) gedoopt Venlo 8 januari 1654.
 5. Wilhelmus Overdijck gedoopt Venlo 18 april 1656.

Generatie in opbouw

 • Henricus Overdijck vermoedelijk begraven Venlo 8 januari 1746, trouwde met Jacoba Janssens.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Overdijck begraven Venlo 10 augustus 1693.
 2. Henrica Overdijck gedoopt Venlo 27 januari 1695.
 3. Agatha Overdijck begraven Venlo 22 oktober 1701.
 4. Petrus Overdijck begraven Venlo 12 augustus 1728.
 • Joannes Overdijck trouwde met Sibilla van Beek.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Overdijck begraven Venlo 21 januari 1693.
 2. Gertrudis Overdijck gedoopt Venlo 16 november 1701.
 3. Anna Catharina Overdijck begraven Venlo 17 augustus 1707.

latere periode in Venlo

 • Maria Hendrix Overdijck trouwde Venlo 5 mei 1715 met Mathijs Tonius.
 • Johanna Overdijck begraven Venlo 7 juni 1770, trouwde Venlo 9 april 1720 met Conraerts Arnoldus Bos(ch).
 • Hendrina Overdijck trouwde Venlo 1 juni 1727 met Henricus Wullems.
 • Maria Overdijck trouwde Venlo 1 juli 1759 met Joannes Hermannus Black.
 • Wilhelmina Overdijck trouwde Venlo 20 april 1779 met Petrus Peeters.
 • Sybille Overdijck (dochter van Arnold Overdijck en Gertrude Holthuijsen/van der Heijden) geboren Venlo circa 1757, overleden Venlo 5 juli 1821, wonende Jodenstraat, trouwde Venlo 9 juli 1800 met Johan Frederik (ook Jean Frederic) Flos, geboren Venlo circa 1770, overleden Venlo 5 december 1828, dagloner, zoon van Jan Rochus Flor en Maria Elisabeth Scheen.
 • Arnold Henricus Overdijck trouwde met Maria Agnes Verborgh/Borgers/Bogaers/Bourgaets.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Overdijck geboren 1739, overleden Venlo 1 januari 1827, ongehuwd.
 2. Wijnandus Gerardus Overdijck gedoopt Venlo 18 augustus 1754.
 3. Petrus Josephus Overdijck gedoopt Venlo 19 maart 1756.
 4. Maria Sijbilla Overdijck gedoopt Venlo 6 januari 1759.
 • I. Wijnandus Hendricks Overdijck (ook Winand) begraven Venlo 11 maart 1741, trouwde Venlo 27 oktober 1720 met Wilhelmina Smeets/Smidts/Geraertz.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Overdijck begraven Venlo 27 augustus 1722.
 2. Arnold Overdijck volgt II.
 3. Maria Overdijck begraven Venlo 4 oktober 1730.
 4. Henricus Overdijck begraven Venlo 10 januari 1732.
 5. Anna Catharina Overdijck gedoopt Venlo 4 juni 1734, begraven Venlo 22 september 1736.
 6. Joannes Overdijck gedoopt Venlo 1 juni 1735, begraven Venlo 3 januari 1736.
 7. Hendrina Overdijck (ook Hendrica) gedoopt Venlo 29 januari 1738, begraven Venlo 19 februari 1738.
 8. Petrus Overdijck gedoopt Venlo 22 juli 1739.
 9. Joannes Overdijck gedoopt Venlo 28 september 1740.

II. Arnold Overdijck gedoopt Venlo 19 mei 1727, overleden Venlo 5 juli 1804, trouwde Venlo 22 september 1761 met Gertrudis Jansen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Overdijck gedoopt Venlo 11 januari 1763.
 2. Anna Sijbilla Overdijck gedoopt Venlo 8 mei 1764.
 3. Maria Catharina Overdijck gedoopt Venlo 27 januari 1766.
 4. Maria Catharina Overdijck gedoopt Venlo 29 januari 1768, begraven Venlo 30 mei 1775.
 5. Joanna Catharina Overdijck gedoopt Venlo 28 november 1769.
 6. Petrus Overdijck gedoopt Venlo 24 augustus 1774.
 7. Petronilla Overdijck gedoopt Venlo 8 januari 1781, begraven Venlo 27 januari 1781.
 • I. Henricus Overdijck (ook Hendrik) trouwde Venlo 8 juni 1727 met Anna Catharina Lenssen/Linssen.

Uit dit huwelijk:

 1. (Maria) Petronella Overdijck gedoopt Venlo 7 september 1732, overleden Venlo 29 november 1786, trouwde Venlo 23 november 1755 met Walterus Timmermans, gedoopt Venlo 15 april 1730, overleden Venlo 24 februari 1790, zoon van Arnoldus Timmermans en Anna Maria Clammers.
 2. Maria Elizabeth Overdijck gedoopt Venlo 8 november 1734.
 3. Maria Cathrina Overdijck geboren circa 1735, overleden Venlo 29 september 1825, ongehuwd.
 4. Arnold Overdijck volgt II.
 5. Gerardus Francicus Overdijck gedoopt Venlo 30 mei 1743.
 6. Joannes Leonardus Overdijck begraven Venlo 8 juli 1744.
 7. Maria Catharina Overdijck overleden Venlo 17 april 1790.

II. Arnold Overdijck gedoopt Venlo 8 augustus 1737, overleden Venlo 27 april 1818, wonende Vleesstraat, trouwde Venlo 10 januari 1758 met Maria Elisabeth de Leeuw (ook de Leeff).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Overdijck gedoopt Venlo 11 december 1758, begraven Venlo 28 augustus 1759.
 2. Hendrina Josepha Overdijck gedoopt Venlo 13 november 1759, begraven Venlo 17 februari 1763.
 3. Petrus Christianus Henricus Overdijck gedoopt Venlo 23 februari 1761, overleden Venlo 1 januari 1827, ongehuwd.
 4. Joannes Franciscus Overdijck gedoopt Venlo 13 januari 1763.
 5. Elisabeth Helena Overdijck gedoopt Venlo 28 december 1766.
 6. Maria Helena Overdijck gedoopt Venlo 27 januari 1768, overleden Venlo 4 februari 1793.
 7. Catharina Elisabeth Overdijck gedoopt 26 februari 1770, overleden Venlo 18 augustus 1852, ongehuwd.
 8. Arnoldus Antonius Overdijck gedoopt Venlo 13 mei 1772.
 9. Francois Louis Overdijck volgt III.
 10. Franciscus Ludovicus Overdijck gedoopt Venlo 3 oktober 1776, overleden Venlo 26 augustus 1793, ongehuwd.
 11. Joannes Henricus Overdijck gedoopt Venlo 2 januari 1778, begraven Venlo 3 juni 1778.

III. Francois Louis Overdijck (ook Franciscus Ludovicus) geboren Venlo 25 augustus 1775, overleden Venlo 21 september 1812, ging op 7-7-1800 vrijwillig in Franse dienst bij 16e Cavallerie regiment Chasseurs, wonende Klaasstraat, timmerman, trouwde 1. Venlo 27 maart 1803 met Maria Catherina Mertens, gedoopt Venlo 11 februari 1771, overleden Venlo 26 april 1803, dochter van Michel Mertens en Jeanne Peeters. Ze was eerder weduwe van Jean Baptiste Trinessen. Hij hertrouwde Venlo 3 februari 1806 met Marie Gertrude Janssen, geboren Venlo circa 1774, overleden Venlo 20 februari 1817, dochter van Pierre Antoine Janssen en Marie Alberts.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Arnould Antoin Overdijck (ook Arnold Antoon) geboren Venlo 4 januari 1807, overleden Venlo 23 april 1829, ongehuwd.
 2. Jean Baptiste Denis Overdijck (ook Jan Baptist Dionisius) geboren Venlo 25 maart 1808, overleden Venlo 19 november 1827, ongehuwd.
 3. Marie Catherine Overdijck geboren Venlo 16 augustus 1809, overleden Venlo 4 juni 1811.
 4. Henri Antoine Hubert Overdijck geboren Venlo 19 mei 1812, overleden Venlo 27 mei 1812.

Literatuur

J.H. Hanssen, De gereformeerdgezinde magistraat van Venlo 1634-1637, in: De Nederlandsche Leeuw 110, 422-426.