Morgen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Morgen is een oude oppervlaktemaat voor agrarische grond. Het is de hoeveelheid land die een boer letterlijk in één morgen kon bewerken. Aangezien zand een andere bewerkingstijd heeft dan rivierklei verschillen de maten lokaal.

Een morgen in Venlo is ongeveer 0,8 hectare.

Een morgen is in de schepenbank Klimmen 0,207 hectare. Hier gold: 1 bunder staat voor 4 morgen, en 1 morgen telt 100 roeden. Een roede is in feite een lengtemaat, dus strikt genomen gaat het hier om vierkante roeden, maar dat werd nooit zo vermeld. In dit maatsysteem is soms ook sprake van grote roeden, en in dat geval wordt de (gewone) roede met kleine roede aangeduid. Een grote roede is gelijk aan 20 kleine roeden. Kortom, er passen in Klimmen en omstreken 5 grote roeden in een morgen.

De maten die voor een bepaalde streek golden zijn op het te zoeken in de Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten van het Meertens instituut.

Overigens bleven de oude oppervlaktematen tot ver in de twintigste eeuw (mondeling) in gebruik, naast het metrische systeem dat door de Franse Republiek werd geïntroduceerd. In krantenadvertenties uit de jaren 1910-1930 (zie website Delpher.nl) werd bij verkoop van land soms de oppervlakte in beide maatsystemen uitgedrukt. Daarmee is de lokale omrekeningsfactor eenvoudig te bepalen.