Maroyen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Maroyen of in latere tijd De Maroye (ook Maroen, Maroijen, Maroien, Maroeyen, Marroyen, Meroyen) is een regentenfamilie uit Weert en Roermond.

Wapen

Gouden lelie op azuren veld.

Losse snippers

 • Heynke Maroeyen (ook Henrich) trouwde met Naell. Op 6 december 1556 is Leonart van Wessem aan hem schuldig 42 kronen wegens een vlotschip aan Leonart geleverd, te betalen 14 kronen nu, 14 met vastenavond en 14.. Ze verkopen 20 november 1559 een schip van 8 voeten met waterbrief aan Johan Roever en Marye, echtelieden. Johan zal betalen 3 weken na St Jan Baptist e.k.
 • Johan Meroyen trouwde met Lysbett; beiden vermeld 7 april 1555. 20 april 1554 verkopen huis op de Swalmerstraat tussen Jacop Roest en Stoffer Witmeck(er), aan Lenart van Wassenberg de bakker en Lijsbette, echtelieden; Henrich Meroyen Janszoon naast en draagt over aan de kopers. Op 5 juli 1555, dragen ze over aan Daniell Joachimszoon en Peter Peterszoon van Zierikzee 3 hornsgld jaarrente ut in litera op het huis van Jacop Kaicx. 8 juli 1555 verkopen 11 1/4 roeden land gelegen tussen de Moerkenspoort en de Nielerpoort, langs erf van Arnt van Dursdael en Claes Waackers (?), schietende op de (stads-)graaf, aan Arnt van Dursdael en Margriete, echtelieden. Ze hebben in 1555 een huis achter de Muur gelegen tussen Leonart van Kempen en wijlen Finemans. 15 juli 1556, verkopen een plaats van 15 voet tussen twee muren waar een gemak is aan Lem Kypes en Gebele, echtelieden. 4 december 1556 Johan Roemers van Wessem is schuldig 41 gulden brabants wegens een koppelen(schip), te betalen in 72 termijnen. 17 mei 1557 op zijn goederen wordt beslag gelegd door Aret Vogels als momber van Danyele en Peter van Rotterdam wegens 700 gld brab. Idem als momber van Cornelyss van Rotterdam op goed van Johan Maroyen wegens 600 gulden brabants.

Uit dit huwelijk:

 1. Heynken Meroyen Johanszoon 6 maart 1555 hij zal Leonard van Luydich betalen voor grote (steen)kolen geleverd te Mook (Moudich) op St Jan de Doper a.s.
 • Mathias Maroyen Johanszoon (ook This) borgemeester van Roermond 1589, schepen, overleden circa 1597, vermoedelijk aan de pest.

Uit zijn huwelijk:

 1. Maria Maroyen tr. vóór 1592 met Mr. Gerardus Creyaerts, licentiaat en burgemeester 1601.
 2. Johan Maroyen schepen Roermond.
 • Christina Maroyen vermeld als doopgetuige 1592.
 • Joannes Maroyen vermeld als doopgetuige 1597.
 • Anna Maroyen vermeld als doopgetuige 1602.
 • Joannes Maroyen. Tr. .. met Christina N.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Maroyen ged. Roermond 10-5-1603. Trouwde vóór 1623 met Antonius Cruysancker.
 • Joannes Maroyen overleden Roermond 10 november 1604, raadsverwant 1592, Peijburgemeester 1592, schepen Roermond vermeld 1596 tot 10 november 1604.
 • Mathis Maroyen borgemeester Roermond 1633, serviesmeester 1638. Op 19 September 1633 gaan Burgemeester Maroyen en P. Ab Aquen met de heer van Hillenraedt naar de prins van Oranje, aangezien Roermond nu Staats is.
 • Henricus Maroyen overleden in 1616 of 1617, peijburgemeester Roermond 1597/1598 en 1608/1609.
 • Henricus Maroyen (ook Hendrik Maroen) vermeld als eigenaar van twee percelen in de Vissersstraat te Roermond 1617, licentiaat 1631, schepen en provisor gasthuis 1634, borgemeester Roermond 1636, 1644, 1650, 1651, 1652.
 • Mathias Maroyen, trouwde vóór 1622 met Bernardina van Düren.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina (Christina Elisabeth) Maroyen gedoopt Roermond 8 augustus 1622, trouwde (vóór 2-12-1645) met Joannes Cornelius van Aefferden.
 • Catharina Maroyen trouwde 1. met Jan van den Hergraeff en trouwde 2. Roermond 1639 met Arnold de Haen. Hij was eerder weduwnaaar van Henrica van Steenbergen.
 • Matthias Maroyen, schout te Echt, trouwde Roermond 5 februari 1633 (vrijbrief) met Elisabeth Cox.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Maroiën gedoopt Stevensweert 3 februari 1639 (get. Jan van Nuren en Odilia Otmans / Gertrudis Maroien).
 2. Catharina Maroijen gedoopt Stevensweert 2 maart 1641 (get. Antonius Janssen en Mechtildis van Assel).
 3. Elisabeth Maroijen gedoopt Stevensweert 18 november 1642 (get. Bartholomeus .. en Magdalena Kuchhoven / Anna Minders) wellicht is zij degene die te Venlo trouwde 22 december 1697 met een Siben.
 4. Maria Odilia Maroyen gedoopt Stevensweert 1 maart 1651, overleden Roermond 20 oktober 1728, trouwde Roermond 13 juni 1700 met Bernardus Albertus van Lom, gedoopt Roermond 4 april 1655, jurist en schout te Roermond, later advocaat, raad en kanselier Souverein Hof van Gelder te Roermond, overleden Roermond 29 december 1736, zoon van Gerard van Lom en Maria Meliony. Hij was eerder weduwnaar van Anna Catharina van Gutschoven en hertrouwde met Magdalena Francisca de Châtelain.
 • Mathijs Maroyen voogd van Cruchten, Wegberg en Brempt 1704
 • Gertrudis Maroyen trouwde Roermond 22 augustus 1650 met Joannes Petrus Bour.