Lakzegel

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een lakzegel is een zegel gemaakt van zegellak met behulp van een zegelstempel of zegelring. Tot de 15e eeuw werden lakzegels vrijwel uitsluitend aan perkamenten akten bevestigd. Met de overstap naar het veel goedkopere papier werden zegels steeds vaker opgedrukt. Omdat een opgedrukt zegel kwetsbaar blijft, werd dit ook soms voorzien van een cachet. Bij een gecachetteerd zegel ligt de zegellak tussen twee lagen papier. Lakzegels werden gebruikt door zowel natuurlijke personen als overheidsinstellingen of -functionarissen. Een zegelstempel of -ring wordt in oude akten ook wel aangeduid met de woorden petschaft, pitschap of pitschaft.

Lakzegel Venlo1791.jpg

Lakzegels werden gebruikt als een bescherming tegen ongeoorloofd lezen (dan ook sluitzegel genoemd), maar ook om de authenticiteit aan te tonen. In dit laatste geval werd soms uitsluitend gezegeld, soms ook zowel gezegeld als ondertekend ("in oirconde der waerheydt hebben wij dese met onsen aengebooren pitschaft becrachtight ende eygenhandigh onderteekent").

Zegellak zien we in veel kleuren, met name tinten van zwart, bruin, groen en rood.