Cachet

Uit Genealogie Limburg Wiki
Gecachetteerd zegel, Beesel 1791

Met cachet wordt oorspronkelijk de papieren beschermlaag voor een zegelafdruk bedoeld. Lakzegels werden gemaakt met een zegelring of zegelstempel. De zegellak werd hiervoor verhit. Zegels werden vooral op perkamenten akten of charters gehangen. Toen perkament steeds vaker werd vervangen door papier, bleken aanhangende zegels vaak niet meer praktisch en de zegels werden daarom opgedrukt. Een opgedrukt lakzegel is echter kwetsbaar. Daarom werd de zegellak vaak beschermd door een extra laag papier, meestal sierlijk uitgesneden. Men spreekt in met name 17e en 18e eeuwse akten vaak van een gecachetteerd zegel. Om het zegel nog beter te laten hechten aan het document, werd het extra papier vaak met insnijdingen aan de akte bevestigd. Als de akte goed is gecachetteerd, wordt de tekst aan de andere zijde van de akte soms doorbroken door deze insnijdingen (zie afbeelding). Gecachetteerde zegels treffen we aan bij zowel persoonlijke zegels als overheidszegels zoals schepenbankzegels.