Joppen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Joppen komt al vanaf tenminste het midden van de 17e eeuw voor in Limburg en het aangrenzende buitenland. Zo werd op 9 maart 1640 een zekere Derick Coesfelt in Roermond beëdigd als voogd over de enige nagelaten 9-jarige dochter van Job Joppen en Stijnken, echtelieden, beiden overleden. Haar grootvader Jan Joppen was te oud om haar voogd te blijven. In deze akte zien we mooi hoe de van oorsprong Hebreeuwse roepnaam Job en de familienaam Joppen naast elkaar werden gebruikt. Dit maakt het dan ook aannemelijk dat we hier te maken hebben met een patroniem.

Linie Joppen-Lennaerts

Ia.
Franciscus Joppen. Tr. met Christina Lennaerts (Lennarths).
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Theodorus Joppen, ged. Heinsberg 8-5-1751 (doopget. Theodorus Joppen en Anna Hallmachers), jong overl.
 2. Joannes Theodorus Joppen, ged. Heinsberg 24-3-1752 (doopget. Theodorus Joppen en Gertrud Joppen).
 3. Joannes Matthias Joppen, ged. Heinsberg 24-3-1752 (doopget. Joes Matthias Herffs en Katharina Wirtz).
 4. Joannes Petrus Joppen, ged. Heinsberg 12-10-1753 (doopget. Petrus Linden en Maria Mechtilde Storms). Volgt IIa.

IIa.
Joannes Petrus Joppen, ged. Heinsberg parochie St.-Gangolf 12-10-1753 (doopget. Petrus Linden en Maria Mechtilde Storms), winkelier, koopman, bakker wnd. te Roermond, overl. Beesel 13-9-1831. Tr. Roermond 5 november 1786 (getuigen: Godefridus Quyten uit Roermond en Joanna Maria Clephas uit Roermond.) met Cornelia Quyten (Joanna Cornelia, ged. Roermond 27-8-1755, akkermansdr. , dr. van Hubertus Quijten en Gertrudis Mooren.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theresia Joppen, geb. en ged. Roermond 29-5-1788 (get. Christophorus Le Blanc, vicarius van de parochie te Roermond, en Gertrudis Mooren).
 2. Joannes Franciscus Joppen, geb. en ged. Roermond 6-9-1789 (get. Godefridus Quijten te Roermond en Gertrudis Fabri).
 3. Joannes Josephus Leopoldus Joppen, geb. en ged. Roermond 7-8-1791 (get. Joannes Keuven, schepen te Swalmen, door Godefridus Quiten te Roermond, en Albertina Quiten te Roermond).
 4. Anna Maria Joppen, geb. en ged. 6-5-1793 Roermond (get. Martinus Quiten te Roermond en Anna Maria Leblanc te Roermond). Tr. ... vóór 4-10-1831 met Joannes van de Kasteelen.
 5. Maria Joanna Joppen, geb. Roermond 15-2-1795, ged. 16-2-1795 (get. Christophorus Fredericus Leblanc, priester en vicarius van de parochie St.-Christoffel, en Maria Joanna Coelmont). Tr. Beesel 30-3-1826 met Wilhelmus Reijnders.
 6. Petrus Bruno Joppen, geb. en ged. Roermond 5-4-1797 (get. Petrus Bruno Houwaert, pastoor van het Begijnhof te Roermond, en Eleonora Strang uit Roermond). Tr. Beesel 31-1-1832 met Maria Anna Pluecken. Volgt IIIa.

Joannes Petrus Joppen en Anna Cornelia Quyten kochten op 16 januari 1792 een huis op de Swalmerstraat te Roermond. Pierre Joppen, landbouwer te Beesel, en Martin Quijten, landbouwer te Roermond, laatstgenoemde als voogd over 1) Marie Thérèse; 2) Francois; 3) Anne Marie; 4) Marie Jeanne en 5) Bruno Joppen, minderjarige kinderen van Pierre Joppen voornoemd en wijlen Cornelia Quijten, verkochten hun 1/3 deel van een huis met toebehoren te Roermond aan de Swamakerstraat gelegen op de hoek van het Beenestraatje, aan Antoine Page, herbergier gehuwd met Jeanne Schomers, beiden te Roermond. Het gezin verhuisde hierna naar hoeve de Spieker bij Reuver onder Beesel.

IIIa.
Pieter Bruno Joppen (Petrus Bruno), geb. Roermond 5-4-1797, overl. Beesel 1-8-1857. Tr. Beesel 31-1-1832 met Maria Anna Pluecken (Pleuken, Plukken), geb. Amern St.-George (D) 8-9-1806, overl. Beesel 15-2-1883, dr. van Joannes Wilhelmus Pluecken en Maria Christina Nieuwenhof of Neuenhoffer.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Franciscus Joppen, geb. Beesel 26-9-1833.
 2. Maria Cornelia Joppen, geb. Beesel 7-9-1835.
 3. Joannes Petrus Joppen, geb. Beesel 15-6-1837. Tr. Beesel 26-7-1878 met Joanna Petronella Steeghs. Volgt IVa.
 4. Anna Helena Joppen, geb. Beesel 11-5-1839. Tr. Maastricht 12-10-1870 met Lodewijk Theunissen.
 5. Christina Joppen, geb. Beesel 29-3-1841, ongehuwd overl. ald. 23-12-1927.
 6. Aldegonda Joppen, geb. Beesel 30-11-1842.
 7. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 20-9-1844.
 8. Anna Gertrudis Joppen, geb. Beesel 4-11-1845, ongeh. overl. Heel en Panheel 2-6-1922.
 9. Francis Wilhelm Joppen, geb. Beesel 19-5-1850.
 10. Joannes Mathias Joppen, geb. Beesel 18-3-1853, ongehuwd overl. ald. 20-8-1911.

IVa.
Joannes Petrus Joppen, geb. Beesel 15-6-1837, landbouwer, pachter van de Wilde Hoeve en de Zang. Tr. Beesel 26-7-1878 met Joanna Petronella Steeghs, geb. Lottum 26-11-1852, dr. van Sigebertus Steeghs en Petronella Hillen.
Uit dit huwelijk:

 1. Peter Joannes Hubertus Joppen, geb. Beesel 27-7-1879. Tr. Maasbree 14-11-1918 met Maria Gertrudis Pennings.
 2. Maria Hubertina Gertrudis Joppen, geb. Beesel 9-10-1881. Tr. Maasbree 6-7-1919 (RK) met Joannes van Densen.
 3. Joannes Hubertus Joppen, geb. Beesel 2-7-1885. Tr. Maasbree 9-2-1915 (RK) met Joanna Elisabeth Bosch.
 4. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 5-9-1886.
 5. Gertrudis Hubertina Joppen, geb. Beesel 20-9-1888. Tr. Maasbree 17-4-1917 (RK) met Gerardus Hubertus Peeters.
 6. Bruno Joppen, geb. Beesel 14-2-1895. Tr. Helden 29-7-1918 met Gertruda Margaretha Lormans [Baarlo].