Hoofdvaart

Uit Genealogie Limburg Wiki

Met ter hoofdvaart gaan wordt vanaf de late middeleeuwen bedoeld dat een rechtbank te rade ging bij een andere rechtbank voor advies, indien de schepenen van een dingbank zich niet kundig genoeg achtten om zelf een uitspraak te doen. Dit advies werd gewoonlijk ingewonnen bij een hoofdgerecht, zoals het Hoofdgerecht van Roermond voor het Hertogdom Gelre en de Luikse rechtbank voor het Graafschap Loon.

De geraadpleegde rechtbank sprak slechts een advies of wijsenis uit en geen oordeel of vonnis. Het uiteindelijke vonnis moest steeds worden uitgesproken door de rechtbank die ter hoofdvaart was gegaan.

Aangezien het initiatief om ter hoofdvaart te gaan niet bij een van de procederende partijen lag maar bij de rechtsprekende schepenen, moet ter hoofdvaart gaan niet worden verward met hoger beroep of appel.