Hoofdgerecht

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een hoofdgerecht is binnen de rechtspraak een schepenbank waar schepenen van een 'lagere' bank terecht konden voor advies. Wanneer de schepenen van een bepaalde bank in een zaak geen beslissing konden geven (der saecke nyet wys en waren), vroegen zij de beslissing van het gerecht van een andere plaats, dat ten opzichte van die schepenbank de positie van hoofdbank had of verkreeg. In zo'n geval brachten de schepenen van de lagere bank de gedingstukken over naar de hoofdbank, die het vonnis maakte, dat echter niet door de hoofdbank maar door de lagere bank zelf werd uitgesproken . Aan de hand van de gedingstukken 'leerden' de schepenen van de lagere bank het vonnis.

Het te rade gaan bij een hoofdgerecht wordt aangeduid als 'ter hoofdvaart gaan'. Het advies van het hoofdgerecht heet een 'wijssenis'. De oudste wijssenisboeken van Roermond bevatten unieke genealogische informatie uit de 15e eeuw.

Literatuur