Hoeufft

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Hoeufft is de naam van een protestants patriciërsgeslacht uit Roermond. Het is een nog bestaande en geadelde familie (Jhr.), die in 1566 om godsdienstige redenen uitweek naar Aken en later Holland.
Vanaf 1394 kwamen leden van dit geslacht, blijkens nog aanwezige schepenakten en zegels voor in de regering van Roermond. De bewijsbare stamreeks begint met Derich Hoeft, in 1456 schepen aldaar, die in 1458 beleend werd met 'den hof te Lierop' (het dorpje Lerop, thans gemeente Roerdalen) nabij Roermond. Reeds in de 15de eeuw behoorden leden van het geslacht Hoeufft tot het bestuur van de stad Roermond. Ten tijde van de Reformatie week de familie eerst uit naar Aken en vervolgens naar Dordrecht en Amsterdam, waar het geslacht Hoeufft tot de regentenelite ging horen.

Wapen

In zwart een zilveren schuinkruis. Een aanziende helm; wrong en dekkleden: zwart, gevoerd van zilver; helmteken: een schildje volgens het schild tussen een vlucht beurtelings doorsneden van zilver en zwart. Schildhouders: twee omziende gouden griffioenen met gesloten, naar boven gerichte vlucht. Het geheel geplaatst op een groene arabesk. Wapenspreuk: OPTIMUS QUISQUE NOBILISSIMUS in zwarte letters op een wit lint. Ten tijde van de verheffing in 1815 zoals hierboven beschreven. Verheffing 1842: net zoals in 1815 maar dan de helm halfaanziend en geen wapenspreuk.

Bij diploma d.d. 21 augustus 1692 van keizer Leopold I werd Diederik Hoeufft erkend te behoren tot de adel. Zijn tak stierf uit in 1758. Bij Koninklijk Besluit d.d. 15 april 1815 werden Leonard Pauw, geboren Hoeufft en David Hoeufft verheven in de Nederlandse Adel.
Het geslacht voert sindsdien het adellijke predicaat Jonkheer. Bij Koninklijk Besluit d.d. 22 augustus 1842, No. 42 werd mr. Henrik Hoeufft, heer van Velzen, verheven in de Nederlandse Adel onder bepaling, dat in het geval de oude adel van zijn geslacht nader voldoende kan worden aangetoond, het diploma in een van inlijving of erkenning zal worden verwisseld.

Genealogie

De naam wordt oorspronkelijk geschreven als Hoefft (zonder u); echter de spelling van het Nederlands Adelboek wordt nu aangehouden. Hier worden alleen de Roermond woonachtige familieleden opgenomen. Daarnaast zijn er al voor 1458 naamgenoten in de regering van Roermond; deze moeten nog geverifieerd worden alvorens hier gepubliceerd wordt. Hierbij is er de schepen Arnolt Hoeufft in 1430 en een Dederich Hoeufft in 1419. In een oudere publicatie uit 1876 Notice sur la famille Hoeufft worden er enigen genoemd.

Nog niet bekend is een eventuele familierelatie met de gebroeders Peter Hoefft (getrouwd met Itgen ingen Boem) en Gielis die in 1554 in Roermond leefden.

Generatie 1

I. Derich Hoeufft, beleend met de hof te Lyerop, St. Odiliënberg 5 Juli 1458, schepen van Roermond 1455, 1456, 1457, 1459, 1461, 1467, 1469, 1470 en 1471, burgemeester Roermond aldaar 1469, overleden Roermond 4 maart 1472, trouwde (huwelijksvoorwaarden 28 oktober) 1451 met Hillegonda van de Grmt, overleden na 1484, dochter van Johan van de Grmt en Margaretha.

Uit het huwelijk van Derich en Hillegonda:

 1. Arnt Hoeufft volgt II.

Generatie 2

II. Arnt Hoeufft, beleend met de hof te Lyerop op 19 februari 1474, schepen van Roermond 1519 + 1522, overleden Roermond 12 Maart 1532, trouwde (huwelijksvoorwaarden 18 oktober) 1496 met Elisabeth Haenen, dochter van Johan Haenen en Mechteld Heesman.

Uit het huwelijk van Arnt en Elisabeth:

 1. Derick Hoeufft volgt IIIa.
 2. Christoffel Hoeufft volgt IIIb.
 3. Gaedert (Gairt) Hoeufft vermeld 1526-1550, trouwde Catrijne Zell.

Generatie 3

IIIa. Derick Hoeufft, geboren in 1498, schepen Roermond 1537-1559, beleend met de hof te Lyerop 23 April 1533, welke hof tussen 1538 en 1544 aan zijn broeder Christoffel kwam, overleden Roermond, vermoedelijk 12 Mei 1572, trouwde (huwelijksvoorwaarden 8 september) 1526 met Catherina Vercken, geboren 22 november 1501, dochter van Diederik Vercken en Adelheid van den Griende.

Uit dit huwelijk:

 1. Diederik Hoeufft, tr. Geertruyd van Cruchten. Deze tak stierf uit.
 2. Arnold Hoeufft, tr. Isabella Syxtis, waaruit de Keulsche tak, die uitstierf.
 3. Johan Hoeufft, volgt IV.

IIIb. Christoffel Hoeufft beleend met de hof te Lyerop rond 1540, overleden voor 1553. Bezat in Roermond onroerend goed Achter Kloosterwand.

Generatie 4

IV. Johan Hoeufft, geb. Roermond 1536, week om godsdienstredenen 1566 uit naar Aken, werd 22 december 1572 burger van Luik, houthandelaar aldaar, woonde later te Heinsberg, overleden 4 Maart 1621 te Heinsberg, trouwde (huwelijksvoorwaarden 18 Mei) 1561 Catharina van Wessem, geboren 1542, overleden 1626, dochter van Christoffel van Wessem en Catharina Cremer.

Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Dirck Hoeufft, geboren Aken 1571, kwam einde 1601 van Luik naar Dordrecht, koperwerker aldaar, deelde de onroerende goederen zijner ouders bij magescheid d.d. Heinsberg 29 juli 1632, overleden Dordrecht 9 januari 1634, trouwde Maaseyck (huwelijksvoorwaarden 15 oktober) 1596 Anna Luls, geboren Londen 17 april 1578, overleden Dordrecht na 7 oktober 1655, dochter van Mattheus Luls en Johanna van Hove. Hieruit nageslacht
 2. Christoffel Hoeufft, trouwde maart 1611 met Agnes van Beeck, waaruit een uitgestorven tak.
 3. Jean Hoeufft, heer van Fontaine le Comte en Fontaine Peureuse, bankier te Parijs, als Fransman genaturaliseerd juni 1601, commissaris der Staten-Generaal bij het Franse Hof, thesaurier en secretaris van Koning Lodewijk XIII van Frankrijk, overleden Parijs 5 september 1651.

Bekende telgen

 • Jean Hoeufft [1]
 • Diederick Hoeufft (1610-1688) is echtgenoot van Maria de Witt (1620-1681), de zuster van de in het rampjaar 1672 vermoorde raadspensionaris Johan de Witt.[1][2]
 • Mattheus Hoeufft Jr. [2]
 • Jacob Hendrik Hoeufft (1756-1843), schrijver[3] en lid notabelenvergadering [4].
 • Leonard Pauw geboren Hoeufft (1757-1824), lid notabelenvergadering [5].
 • David Hoeufft (1762-1836), buitengewoon lid Staten-Generaal.[6].
 • Jacob Pompejus Hoeufft (1779-1835), lid notabelenvergadering [7]

Literatuur

 • Hoeufft, W.H., Genealogie van het geslacht Hoeufft, Middelburg 1905.
 • Nederland's Adelsboek, Historisch gedeelte, deel 1, 1e jaargang. A-Z. Uitgegeven 1925 te 's Gravenhage bij uitgeverij W. P. van Stockum & zoon.
 • Nederland's Adelsboek, jaargang 1995. Een uitgave van het Centraal Bureau voor de Genealogie, 's-Gravenhage


Noten

Externe link

Wikipedia [3]