Hawinkels

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Hawinkels (ook: Hawinckels) komt vooral voor in Midden-Limburg. De Hawinkel is een klein gebied aan de noordzijde van de gemeente Swalmen ten westen van de spoorlijn, niet ver van de Baxhof. Het is niet helemaal duidelijk of een familie zich noemde naar dit gebied of dat dit gebied werd genoemd naar een familie die de naam van elders meebracht.
Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam 172 maal voor in Nederland, waarvan 168 maal in Limburg. De telefoongids van 1993 noemt 85 abonneeaansluitingen.

Roermond

Henricus Haewinckels is vóór 1624 gehuwd met Francisca van Linden alias Boonen. Zij laten tussen 1624 en 1642 zeven kinderen dopen te Roermond. Henderick Hawinckel is mogelijk schoenmaker. Volgens de gemeenterekening van Beesel van 1651 ontving hij geld 'voor een paer schoen die wij mosten gheven aen eenen officier '. De zonen Theodorus en Severinus Hawinckel verkochten in 1662 (z.d.) land te Offenbeek, dat zij hadden geërfd van Lowijs van der Straeten.

Swalmen

Severinus in de Hawinkel
In Swalmen is de familie Hawinkels vanaf de vroege 17e eeuw aanwijsbaar. In 1620 is Matthia in den Haewinckel doopgetuige te Swalmen. Zij blijkt de vrouw van Severinus in den Haewinckel, die zelf in 1624 voor het eerst peter is bij een doop te Asselt. Uit dit huwelijk zijn drie zonen bekend: Georgius, Henricus en Joannes. Sever in gen Haeffwinckel wordt in 1624 tevens vermeld als grondeigenaar te Swalmen. Volgens een akte uit 1625 zijn Sever en zijn vrouw dan al enkele jaren eigenaren van land bij de Reubenberg aan de Wolfsboom, aan de noordkant van Swalmen. In 1629 naast Sever in den Haewinckel 'in gen Heijde' als bloedverwant een huis en landerijen te Swalmen-Heide. In 1630 wordt voor het eerst gesproken over land in de Haewinckel.

Georgius Hawinkels
Zoon Georgius in den Haywinckel trouwt in 1641 met Joanna Emets. De eerste doop van dit echtpaar is van 1650; het ligt voor de hand dat eerdere kinderen buiten Swalmen zijn gedoopt. In 1656 blijkt Joanna Emets overleden en op 9 september 1656 stelt Jurien een akte van huwelijksvoorwaarden op met de weduwe Catharina Silkens, waarbij ook zijn broers Hendrick en Jan aanwezig zijn. Matthijs Hawinckels is enkele weken later huwelijksgetuige. Jurgen overlijdt in 1674. De kinderen van Georgius vinden we in de DTB-registers ook wel terug met de achternaam Juriens.

Joannes Hawinkels
Zoon Joannes in den Haywinckel trouwt in 1641, op dezelfde dag als zijn broer Jurgen, met Gertrudis Pauckens van de Beekerhof en neemt daar de pacht over. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend. Jan Hawinckel verkoopt in 1666 land in het Voorveld, niet ver van de Wolfsboom. Joannes Haijwinckel overlijdt in 1669 als pachter van de Baxhof. Zoon Godefridus verhuist na zijn huwelijk in 1681 naar Maasniel. Zoon Willem trouwt in 1684 met Anna Beeck en zorgt daarmee voor veel nakomelingen.

Matthias Hawinkels
In het midden van de 17e eeuw komt nog een Hawinkels naar Swalmen. Matthias Haijwinckel 'ex Posterholt' en zijn vrouw Elisabeth Walraven laten tussen 1653 en 1662 drie kindern dopen in Swalmen. Bij het eerste kind draagt de vader de aliasnaam Thonissen en zijn eerste zoon wordt Antonius genoemd. Daarmee lijkt het erop dat zijn vader ook Antonius zal hebben geheten, maar zeker is dat niet. Thijs wordt diverse malen genoemd als eigenaar van land bij de Wolfsboom. Bij zijn begraven in 1664 wordt Matthijs ingeschreven als Mathias Reven alias in gen Haijwinckel. Zijn weduwe hertrouwt nog datzelfde jaar met Paulus Nelissen, die we daarna ook tegenkomen met de aliasnaam In den Haijwinckel. Na zijn dood trouwt Elisabeth een derde maal, ditmaal met Matthias Alers. Elisabeth wodt in 1680 begraven als Elisabeth in de Hawinckel. Zoon Anthonius trouwt in 1681 met Maria Paulissen alias Cuijpers. De zonen Matthias en Henricus zetten deze tak voort.

Bronnen