Haammaker

Uit Genealogie Limburg Wiki

De haammaker speelde in de overwegend agrarische samenleving van vroeger een belangrijke rol. De haammaker maakte van hout en leer het juk (de haam) voor een trekdier zoals paard of os. De haam werd om de nek van een paard of os geplaatst. Het houten frame is gewoonlijk bekleed met leer.
De functie is vergelijkbaar met die van het gareel, dat gewoonlijk van leer wordt gemaakt. Hier kan een koets, ploeg of andere constructie aan worden bevestigd, die vervolgens door het trekdier wordt voortgetrokken.

De uitvinding van het haam werd gedaan in de middeleeuwen. Tot dan trok het paard de ploeg of kar met een lus van touw die rond de hals werd gelegd. Dit sneed echter de zuurstoftoevoer af, hetgeen het dier veel ongemak bezorgde. Met de uitvinding van de haam kwam de druk op de borstkas te liggen en zo kon het land een stuk sneller geploegd worden.


1 juni 1729
SWALMEN - Testament van Cunera Spee.
Ten overstaan van Goetsen Geraerdts, Geurdt Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, en Geraerdt Emets, ook schepen aldaar, in afwezigheid van de secretaris, maakt Cunera Spee, weduwe van Christophel Pijpers, ziek te bed maar gezond van verstand, haar testament op als volgt:
Haar erfgenamen moeten op haar sterfdag een malder rogge aan brood uitdelen aan de armen.
Haar zoon Matthijs zal vooraf ontvangen 'alle vellen ende gereijdtschappe soo tot het hamaeckers ampt sijn gehoorende, sonder eenige exceptie, in consideratie van sijne getrouwe diensten aan haer bewesen.'
Alle overige roerende goederen zullen gelijk worden gedeeld tussen haar beide kinderen Matthijs en Sophia.
Haar voornoemde erfgenamen zullen aan haar dochter Jenneken haar beste bed geven, twee kussens en 'hooftpulve', alsmede 10 pattacons die Jenneken aan testrice had geleend. RHCL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 76; origineel op papier met merkteken van Cunera Spee.


Verwante beroepen

Het beroep van haammaker werd vaak gecombineerd met dat van zadelmaker.

Verwant aan het beroep haammaker is de familienaam Hamakers en varianten daarvan.