Malder

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een malder is een oude inhoudsmaat voor granen (zoals rogge, gerst, haver) en andere landbouwproducten zoals boekweit of erwten. Een malder werd plaatselijk ook wel een 'maar' genoemd. Als afkorting zien we vaak 'mld'. In de praktijk werd gemeten met een geijkte ton of vijzel, gevuld tot de rand. Malders komen we vaak tegen bij akten over erfpachten, bij betalingen of ruil in natura, etc.

Naast de gewone malder kennen we ook nog de malder kluppelmaat. De exacte achtergrond van deze aanduiding is niet bekend, maar mogelijk werd een eveneens geijkt stuk hout in de ton gedaan voordat deze werd gevuld. Een malder kluppelmaat was minder dan een gewoon malder.

Een malder werd onderverdeeld in zes vat, een vat in vier kop.

De precieze inhoud van een malder verschilt per streek of soms zelfs per plaats en maar al te vaak worden in tegenwoordige beschrijvingen onjuiste maten gehanteerd van elders. Degelijk plaatsgebonden onderzoek is dan ook noodzakelijk. Vooral akten uit het begin van de 19e eeuw kunnen daarbij uitsluitsel geven, omdat notarissen soms de oude eenheid samen met de nieuwe metrieke aanduiding noteerden. Aangezien de Fransen de eersten waren die in liters of kubieke decimeters rekenden, heeft het zoeken in oudere bronnen weinig zin.

  • BEESEL: uit een akte uit 1811 blijkt dat een malder hier gelijk was aan 164,88 liter. Een malder kluppelmaat was er in 1817 gelijk aan 154,4 liter.


Externe links