Gereserveerde Domeinen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Tijdens de vredesonderhandelingen te Munster kwam in 1647 een overeenkomst tot stand tussen de koning van Spanje als hertog van Gelder en Frederik Hendrik, waarbij aan de laatstgenoemde onder andere de heerlijkheid Montfort, die vrijwel het gehele ambt Montfort omvatte, werd overgedragen. De feitelijke overdracht vond in 1653 plaats. De heerlijkheid Montfort bleef deel uitmaken van het Overkwartier van Gelder. De koning behield de soevereiniteit en enige domeingoederen, de zogenaamde gereserveerde domeinen. Sedert 1653 waren er aldus twee rentmeesters in het ambt Montfort werkzaam. De een beheerde de domeinen van de prins van Oranje en een tijd lang van de koning van Pruisen als heer van Montfort, de ander de gereserveerde domeinen voor de koning van Spanje, sedert 1702 voor de Staten-Generaal.

De gereserveerde domeinen omvatten twee boerderijen bij Sint Joost, eilanden in de Maas en cijnzen. De rentmeestersfunctie van de gereserveerde domeinen werd pas in 1787 gecombineerd met die van landrentmeester-generaal. E. Ruys verenigde toen beide functies en de bijbehorende archieven in één hand. Feitelijk liet hij werkzaamheden uitvoeren door J.A. Michiels, de rentmeester van het ambt Montfort, zodat ook in dit laatste archief bescheiden van de rentmeester der gereserveerde domeinen voorhanden zijn.