Rentmeester

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een rentmeester beheert de goederen en in het bijzonder het onroerend goed van een eigenaar.

In het feodale stelsel werd een bezit, zoals een heerlijkheid, beheerd door een rentmeester als de heer langdurig afwezig was, bijvoorbeeld omdat hij verbleef op een ander van zijn bezittingen of in dienst was van zijn leenheer. In dit verband gebruikt men ook wel de term kastelein, een woord dat geleidelijk aan de betekenis van 'herbergier' heeft verkregen. Ook tegenwoordig wordt een landgoed wel door een rentmeester beheerd.