Dispa

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Dispa duikt in 1672 op in Roermond, wanneer het burgerrecht wordt verleend aan Francois de Spas en diens echtgenote Jenneken van den Bergh. Zij zijn de stamouders van een geslacht dat al snel tot redelijk aanzien komt, maar na enkele generaties alweer vertrekt uit Roermond en omgeving.


I.
Franciscus Dispa (de Spas). Tr. ... met Joanna van den Bergh (van den Berk).
Uit dit huwelijk vermoedelijk (in willekeurige volgorde):

 1. Michael Dispa, volgt IIa.
 2. Anna Francisca Dispa (de Spae, de Spaij, de Spange). Tr. ... vóór 5-10-1680 met Theodorus Slotmakers (Ceruriers, Serichier, Seruger, Serurier).
 3. Maria Joanna Dispa, vermeld als doopgetuige in 1680. Tr. Nijmegen 9-12-1688 met Gerardus van Swanenburgh.
 4. Franciscus Dispa, volgt IIb.
 5. mogelijk Anna Dispa. Tr. Roermond 8-1-1700 met Theodorus Wijheers (Weijers).


IIa.
Michael de Spa (de Spaa, hij hertr. vóór 1688 met Elisabetha van Kessel), koopman, gewandmaker, tienman van het gewandmakersambt 1716. Tr. 1) Roermond 11-11-1678 met Agnetis Cerurier (alias Slotmakers). Tr. 2) Roermond 24-10-1684 met Elisabetha Kessels (van Kessel), ged. Weert 16-10-1659, overl. vóór 1718, dr. van Christanus van Kessel en Maria Janssen (beiden geh. Weert 20-1-1656).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodorus Franciscus de Spaa, ged. Roermond 13-11-1680 (get. Balduino Gossart en Maria Joanna de Spaa).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Anna Elizabetha de Spaa, ged. Roermond 2-3-1688 (get. Marcellus Maroijen en Joanna van den Berck), overl. ald. 28-1-1719 (als Maria Elisabetha). Tr. Roermond 16-7-1716 met Joannes Franciscus de Wagener.
 2. Franciscus Wilhellimus de Spae, ged. Roermond 30-1-1690 (get. Francois de Spae en Elisabeth Maroijen).
 3. Christianus Franciscus de Spae, ged. Roermond 1-3-1691 (get. Joannes van Blanag en Cunera van Sijberich), leeft 1735.
 4. Anna Barbara Dispa, ged. Roermond 3-12-1693 (get. Carolus Moris en Helena Charles), overl. ald. 25-10-1743. Tr. ... met Joannes Adamus Crans.
 5. Agnes Catharina Dispa, ged. Roermond 2-10-1696 (get. Hermanus Ververs en Anna Elisabetha Adenhoven).
 6. Joannes Michaël Despaä, ged. Roermond 14-3-1699 (get. Franciscus Despaä en Anna Despaä), overl. ... Tr. Weert 27-8-1724 (get. Marcellus Sijben en Maria Joanna Dispa) met Anna Maria Niels, begr. Weert vóór 25-6-1727.
 7. Robertus Josephus Despa, ged. Roermond 28-1-1703 (get. Theodorus Wijers en Nicolaus Monar, door Maria Elias).
 8. Antonius Despaa, ged. Roermond 31-5-1706 (get. Gerardus van Swanenburgh, door Joannes van Swanenburgh, en Elisabeth Maroijen).

Michiel Dispa kocht op 18-5-1714 hoeve de Schei te Reuver.


IIb.
Franciscus de Spae (Dispa, De Spol), stadscommies 1699, gemeenteontvanger, overl. Roermond 24-6-1742, zn. van Franciscus Dispa en Johanna van den Bergh. Tr. Roermond 23-7-1690 met Helena Charles (Schureles), ged. Roermond 3-3-1667, overl. ald. 19-7-1735, dr. van Joannes Charles en Beatrix van Maestricht.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Gerardus Dispa, ged. Roermond 21-2-1693 (get. Theodorus Serrurier [= Slotmakers] en Joanna Catharina Martens).
 2. Maria Joanna Dispa, ged. Roermond 6-5-1695 (get. Joannes Vincent, door Wilhelmus Charles, advokaat, en Elisabeth van Kessel), op 17-7-1718 getuige bij huwelijk Christianus van Kessel en Margareta van Sittart te Weert. Tr. Roermond 10-5-1725 met Marcellus Albertus Sijben.
 3. Michael de Spaij, ged. Roermond 4-9-1697 (get. Wilhelmus Gerardus, advokaat in het Hof van Gelre, en Helena Cox).
 4. Anna Beatrix Dispa, ged. Roermond 4-8-1698 (get. Wilhelmus Janssens en Elisabeth van Kessel), koopvrouw, overl. Roermond 7-12-1780.
 5. Michael Joseph Dispa, ged. Roermond 29-9-1700 (get. Antonius Antony, voorzinger van de kathedraal, en Sara Catharina van Tits).
 6. Maria Magdalena Josepha Despau, ged. Roermond 23-7-1703 (get. Theodorus Weijers en Maria Johanna Despau).
 7. Maria Anna Despa, ged. Roermond 31-12-1704 (get. Damianus de Botonville, door Michael Despa, en Joanna Margaretha Cloets).
 8. Bernardus Josephus de Spaa, ged. Roermond 19-11-1706 (get. Joannes Mons, door Joannes Assuerus Bosman, en Maria Clara Charles, door Beatrix van Tricht).
 9. Joannes Baptista Despa, volgt IIIa.
 10. Antonius Josephus Despa, ged. Roermond 19-1-1710 (get. Joannes Judocus Schureles en Anna Elisabeth Despa).


IIIa.
Joannes Baptista Dispa, ged. Roermond 9-3-1708, rentmeester van Roermond 1755, raadsverwant ald. 1757, overl. ald. 22-12-1779, zn. van Franciscus Despa en Helena Charles. Tr. Roermond 5-11-1747 met Maria Gertrudis Keuten uit Maastricht, begr. Roermond 9-11-1782, dochter van Gerardus en Anna Hautvast.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Gerardus Franciscus Dispa, ged. Roermond 17-9-1748 (get. Joannes Franciscus Dispa, deken en kanunnik, en Anna Maria Keuten, echtgenote van Mathijs).
 2. Maria Helena Beatrix Dispa, ged. Roermond 17-10-1749 (get. Petrus Matthijs, schepen te Maastricht / Franciscus Beaumont en Anna Beatrix Dispa).
 3. Joannes Josephus Antonius Dispa, ged. Roermond 7-8-1751 (get. Josephus Dispa, J.U.L. / Josephus Gerardus Mathei en Maria Margaretha l'Herminot / Catharina Agnes Staahl).
 4. Joannes Baptista Assuerus Dispa, ged. Roermond 28-2-1753 (get. Joannes Baptista Sijben / Joannes Assuerus Bosman en ... geboren Dispa).
 5. Joannes Baptista Ignatius Dispa, ged. Roermond 27-2-1756 (get. eerwaarde Franciscus Dispa, deken van de kathedrale kerk, en Anna Maria Keuten alias Mathij / Anna Elisabeth de Huij alias Boursy), overleden Roermond 7 februari 1826, ongehuwd.

Jan Baptist Dispa verkocht op 28-7-1785 heide met huis nabij Groenewoud te Swalmen.

HCL-01.075-LvO 1761, 83r: Op 7 maart 1778 verkochten Joannes Baptista Dispa uit Roermond, gehuwd met Maria Gertrudis Keutten, en Anna Maria Keutten, weduwe Matthis, ten overstaan van notaris Schreurs te Roermond, aan hun neef Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, een aantal onroerende goederen onder Nuth gelegen, te weten:
a) 156 kleine roeden akkerland "aen de Backsgrubben", grenzend aan Gerardus Keutten en de erfgenamen Schaesbergh;
b) 124 kleine roeden akkerland "aen severen Cruijs", oostwaarts de erfgenamen Thijs Rentjens, westwaarts Paulus Meis;
c) 205 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen Matthis Renckens, de Beckerweg, Pierre Willems en de erfgenamen Hendrick Goessens;
d) 143 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Nijst Alofs, Anna Slangen, Lenert Slangen en de erfgenamen Jan Coumans;
e) 223 kleine roeden "aen de Winhegge graef" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen jonker Schaesbergh en Nijst Alofs;
f) 93 kleine roeden weiland "aen den vroeghop", grenzend aan Gerard Keuten, Mevis Crans, Paulus Leunis en de weduwe Michael Canisius.
De totale koopsom bedroeg 1416 gulden, waarvan de helft prompt betaald werd en de andere helft binnen zes weken aan de weduwe Matthis betaald zou worden. De akte werd op 9 maart 1778 voor de schepenbank Nuth gerealiseerd.
HCL-01.075 LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.


Literatuur

 • Loe Giesen, De Oude Schei. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 6 (1986), blz. 59-87.