D'Olne

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Detail van een kerkgestoelte met het alliantiewapen Ruys-d'Olne in de St.-Gertrudiskerk te Beesel.

D'Olne is een Limburgs adellijk geslacht, dat van 1754 tot 1891 in Baarlo gevestigd was.

Voorgeslacht

Jean baron de Rhoe d'Obsinnich, heer van Baarlo, was luitenant-generaal in dienst van de Republiek der Verenigde Provinciën en stierf in de oorlog in Portugal, in 1704. Zijn dochter, Eva Thérèse Florentine, barones de Rhoe d'Obsinnich, huwde in 1707 op het kasteel van Olne met Rijksbaron Willem II (Guillaume-Philippe) d'Olne. Olne is een plaats en gemeente die voor 1795 deel uitmaakte van het Graafschap Dalhem, thans van de provincie Luik. Barones Eva overleed aldaar in 1754. Het Kasteel De Berckt te Baarlo draagt in de gevel van het poortgebouw nog het alliantiewapen van Eva Rhoe van Obsinnich en Guillaume-Philippe d'Olne.

Het geslacht d'Olne

De familie d'Olne, waarin de Baarlose lijn De Rhoe wordt voortgezet, bleef nog tot 1830 eigenaar van "De Berckt". Achtereenvolgens waren dat Willem III Frederik Baron d'Olne (1784), Antoine Joseph (1755-1823), en Willem V (1789-1869), burgemeester van Maasbree, die op het Huis "Scheres" te Baarlo overlijdt. Ernest Willem VI, Baarlo, 28 juli 1848 - Keulen, 9 april 1891), de laatste Nederlandse Baron d'Olne, was historicus-bestuurskundige en politicus. Lid van de Provinciale Staten van Limburg (1848-1891). Hij was ook anderhalf jaar Tweede Kamerlid voor het district Roermond zonder één keer het woord te voeren. Hij gold als 'Bahlmanniaan'. Overleed op slechts 42-jarige leeftijd.

Landgoed de Berckt

Wapensteen d'Olne-Rhoe van Obsinnich boven de toegangspoort van De Berckt te Baarlo.

De familie d’Olne verliet de Berckt in 1823 en ging naar Schereshof. Ze verbouwden de boerderij tot een landgoed, momenteel bewoond door Shinkichi Tajiri, de uit de VS afkomstige Japanse knopenkunstenaar, die het landgoed in 1962 kocht van de familie Weichs de Wenne.

De bekende separatist baron J.L.Th.L. van Scherpenzeel Heusch werd na de familie d'Olne de volgende bewoner van het landgoed de Berckt. Minder bekend is dat deze baron zich inzette voor de Maatschappij van Landbouw, een vereniging die streefde naar verbetering van de landbouw. Hij stempelde het huidige aanzien van de Berckt, omdat hij in 1823 een grondige verbouwing in Italiaanse stijl liet uitvoeren van de noordelijke vleugel.

Zie ook

Bronnen

  • bij paragrafen 1 en 2:
    • A.J. Welschen 2003: 'Het geslacht Rhoe van Obsinnich ' [Genealogisch-historische dataverzameling].
  • bij paragraaf 3:
    • Piet Schinck: 'Baarlo tot 1800', Historische Studiegroep "Land van Kessel"