Ambt Montfort

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Wapen Ambt Montfort

Deze voormalige gemeente ontstond op 1 januari 1991 door de samenvoeging van Posterholt, Sint Odiliënberg en Montfort. Op 1-1-2007 is de gemeente Ambt Montfort opgegaan in de nieuwe gemeente Roerdalen.

Geschiedenis

De streek rond Ambt Montfort is gevormd in de ijstijd als laagterras van de rivieren Maas en Roer. Op vele plaatsen, maar met name in het het Linnerveld en Leropperveld, is dat nog goed zichtbaar. Door verschillende opgravingen is bekend geworden dat deze streek al heel lang bewoond is. Er zijn vondsten gedaan uit onder andere de Romeinse tijd. Recent werd nabij het Roerdal in het Leropperveld bij archeologische opgravingen de oudste tekening (op een steen) van Nederland gevonden.

Vanaf de Middeleeuwen hebben de drie dorpen, Posterholt, Montfort en St.Odiliënberg steeds behoord tot een grotere bestuurlijke eenheid. Tot de Franse tijd (1794) behoorden de drie dorpen tot het Overkwartier van Gelre, een van de vier delen (kwartieren) van het graafschap, later hertogdom Gelre. Binnen dat Gelders Overkwartier hebben de drie dorpen vanaf ongeveer 1340 onafgebroken deel uitgemaakt van het "Ambt Montfort". Dit was een van de bestuursdistricten waarin het Overkwartier was verdeeld.

Het administratieve centrum was het kasteel te Montfort (nu een ruïne), waar twee belangrijke ambtenaren zetelden: de drost en de rentmeester. Men sprak daarom ook wel van het drostambt Montfort. De drost bestuurde het Ambt voor zijn Heer, de hertog van Gelder. In 1543 hield het hertogdom Gelder op een zelfstandig gewest met een eigen landheer te zijn. Het werd een van de Nederlandse gewesten van keizer Karel V; de Spaanse Nederlanden, bekend uit de 80-jarige oorlog. De bezetting van het Ambt Montfort door de Franse troepen in oktober 1794 en de daarop volgende inlijving bij de Franse Republiek op 1 oktober 1795, bracht een volkomen nieuwe rechterlijke en bestuurlijke organisatie. Daarmee kwam er ook een einde aan het (oude) Ambt Montfort.

St. Odiliënberg: 'de parel aan de Roer'
Dit dorp dat aan de Roer ligt wordt gedomineerd door de beide torens van de uit de 11e eeuw daterende monumentale basiliek. De basiliek, ligt op een heuvel aan de rand van het Roerdal en is van grote kunsthistorische waarde. Direct naast de basiliek ligt het Streekmuseum van de heemkundevereniging Roerstreek met een uitgebreide collectie op het gebied van archeologie en heemkunde. Bijzonder zijn ook de drie kasteelachtige gebouwen die St. Odiliënberg rijk is: Huis Frymerson, Huis Hoosden en Huis Overen. In het dorp staat ook een volledig gerestaureerde beltmolen uit 1883.

Montfort
In 1263 kreeg de pittoreske plaats Montfort stadsrechten. Van de vroegere burcht die vaak werd belegerd rest nu nog slechts een indrukwekkende maar nog altijd unieke ruïne. Montfort herbergt nu nog een aantal bijzondere monumenten en boerderijen.

Posterholt
Bijzonder is het kasteelachtig landhuis Aerwinkel, een fraai neogotisch bouwwerk van architect P. Cuijpers, gelegen aan de rand van het dorp. Aan de weg die vanuit het dorp naar de Duitse plaats Karken gaat ligt een zogenaamde Bolberg, een middeleeuwse sterkte. Het buitengebied van Posterholt kenmerkt zich door landbouwgebieden afgewisseld met natuurgebieden zoals het Annendaalse Bosch en het Munnichsbos (bron : website gemeente Ambt Montfort)

Literatuur

  • Jaarboeken Heemkunde Vereniging Roerstreek

Externe links