Limpens (Nuth), stam A

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE LIMPENS TE NUTH

Voor Gabriel Limpens en Joanna Caris met hun nakomelingen, zie Limpens (Nuth), stam B.

Generatie II.1 Geurt LIMPENS (alias STRANGEN), vermoedelijk geboortig van Schinnen.
Gehuwd met Gertrudis NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius (zie II.1).
 • 2. Catharina, geboren ca. 1585, overleden op 10 april 1663 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1608 met Petrus HUNTGENS, informatie Wil Brassé.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26 januari 1623 te Nuth met Petrus PELSERS, overleden op 16 maart 1677 te Nuth.

 • 3. Lambertus (zie II.6).
 • 4. Godefridus (zie II.8).
 • 5. Helena, gedoopt op 5 augustus 1593 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Hoen, Laurentius Meijs, Agatha Meecx, Elisabeth Lijmpens "de Abshoven").

Gehuwd met Petrus MAES.

 • 6. Gertrudis, gedoopt op 4 februari 1597 te Nuth.

Gehuwd met Gerardus BOSCH.

Generatie IIII.1 Servatius LIMPENS, geb. ca. 1585, overleden voor 6 maart 1638, zoon van Geurt LIMPENS (zie I.1) en Gertrudis NN.
Gehuwd met Catharina BRULS, gedoopt op 4 september 1588 te Nuth, overleden na 4 mei 1640, dochter van Petrus BRULS en Elisabeth BOESTEN (Bosch).
RAL-LvO 1755, 9v
RAL-LvO 1755, 17v
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 31 mei 1626 te Nuth.
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 3 december 1628 te Nuth.
 • 3. Servatius, gedoopt op 19 januari 1632 te Nuth, naam moeder niet vermeld.


II.6 Lambertus LIMPENS, gedoopt op 1 november 1587 te Nuth. NB: indien alias Strangen = Limpens! Overleden op 1 november 1669 te Nuth op 82-jarige leeftijd, zoon van Geurt LIMPENS (zie I.1) en Gertrudis NN.
RAL-LvO 7083, 55v: Op 13 mei 1625 werd een goederenruil vastgelegd tussen Reijner Cuijpers en Lemmen Limpens, gehuwd met Ida Sutendael. Lemmen Limpens ontving 30 kleine roeden akkerland "in 't bosschervelt", grenzend aan Willem Willems en Reijntien Geuskens.In ruil gaf hij het vierde deel in een huis tot Groot Haasdal "waaruijt gestorven is Jan Meesen".
Verder gaf Reijner Cuijpers "amicitiae causa" nog drie kleine roeden en een kwart bos "int pluijmeboschken"
Gehuwd met Ida SEUTENDAEL, overleden op 13 januari 1655 te Nuth, grafsteen bij de kerk van Nuth: Ao 1655 den 13 january starf Iten Soetendael die hausfraw van Liemen Liempens Gott trost die Seelen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius LIJMPENS (zie III.4).
 • 2. Petronella LIJMPENS, geboren ca. 1620, overleden op 10 augustus 1678 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 22 januari 1642 te Nuth met Joannes BEMELMANS, geboren ca. 1615, overleden op 3 februari 1676 te Nuth, familierelatie op basis van het feit dat schoonzoon Jan Weustenraedt in 1693 een lening van Joannes Bemelmans en Anna (Itien) Crousen aflost (RAL-LvO 1756, 223v-225r), zoon van Joannes BEMELMANS en Anna CROUSEN.
RAL-LvO 1725, 37 (7 januari 1668): in de 50 jaren oud
RAL-LvO 1755, 38r: Op 17 januari 1645 ruilde Laurens Dircx, gehuwd met Catharijn Brants, met volmacht van zijn schoonmoeder Anna Brants, onroerende goederen met Jan Bemelmans, gehuwd met Neul Limpens. Bemelmans kreeg een morgen land op de "groten bosch", grenzend aan Servaes Huntgens en Geurt Horsmans, alsmede een weide te Nierhoven onder Nuth [geen maten gegeven], grenzend aan Christiaen Wijngaerts en de erfgenamen Jan Houtbeckers. Dircx ontving in ruil een halve morgen akkerland gelegen "achter de hel in de sijp" onder Nuth, grenzend aan Frans Bemelmans en jonker Bastarts erven. Ook zou Dircx nog 100 gulden ontvangen.
RAL-LvO 1755, 190r: Op 22 januari 1658 ruilde Jan Driessen, zoon van Andries en Jenne Welden, onroerende goederen met Jan Bemelmans, gehuwd met Neel Limpens. Bemelmans ontving ca. anderhalve morgen akkerland op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Willem Tummers, Steven Raemaeckers, de Nelisweg en Gertruijdt Schilders. Driessen kreeg in ruil een halve morgen akkerland "in de sijp achter de helle" onder Nuth, grenzend aan Vaes Lijmpens, Anna Nijpels en de vloedgraaf. Ook zou Driessens nog 100 gulden ontvangen.
RAL-LvO 175, 202r: Op 8 november 1659 verklaarde Jan Bemelmans, gehuwd met Cornelia Limpens, dat hij op 22 september 1659 van Anthonis Gobens, burger en koopman te Maastricht en gehuwd met Anna Leborix, 300 gulden geleend had tegen 6 1/4%, waarvoor hij borgde met de volgende onder Nuth gelegen onroerende goederen:
a) een halve bunder weide te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Jan DEbets, de Molenweg en Jan Pitsweggen;
b) een morgen weide te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Jan Debets, Peter Holtbeckers en de straat naar de kerk van Nuth.
LvO 1744 (processtukken): Jan Bemelmans sluit een overeenkomst met broer Franciscus op 19 juli 1662. Daarbij leende hij geld van zijn broer om de brandschade aan zijn huis te herstellen.

 • 3. Godefridus LIJMPENS (zie III.8).
 • 4. Helena LIJMPENS, gedoopt op 1 februari 1626 te Nuth, overleden op 30 april 1673 te Nuth op 47-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 5 augustus 1653 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maximilianus Schepers) met Nicolaas HERMANS, schepen, geboren 1625/1630, zoon van Arnoldus HERMENS en Joanna CARIS.
RAL-LvO 1725: 2 mei 1663 vermeld als "in de dartich jaeren"
RAL-LvO 1725, 59: 17 februari 1677 vermeld als "omtrent de vijfftich jaeren", overleden op 11 september 1704 te Terstraten-Nuth, octogenarius.
RAL-LvO 1755, 238v: Op 29 juni 1665 leende Nicolaes Hermans, gehuwd met Heijlken Limpens, 400 gulden tegen 6 1/4% van Hendrick Munix, koopman te Maastricht en gehuwd met Maria Stassen, en stelde tot onderpand zijn huis en hof, gelegen Terstraten onder Nuth, groot 108 kleine roeden, alsmede anderhalve morgen op het Helleveld tussen Geurt Lijmpens en Itgen Bosch en verder nog een morgen aldaar aan de rode poort.
RAL-LvO 1756, 232v: Op 17 maart 1682 droeg Nicolaas Hermans, weduwnaar, aan zijn zoon Geurt de rechten over op een morgen land aan de sijpen, grenzend aan Geurt Hermens, Hendrik Vroemen, de vloedgraaf en Claes Lojens, op 34 kleine roeden land in de swarte koul, grenzend aan Lens Meijs, Gabriel Limpens en de wijenweg, en op 66 kleine roeden aen de kaelwegh, grenzend aan Coen Hautvast, Lenert Wolfs en Gabriel Limpens. De goederen werden overgedragen aan Antonius Gobens, koopman te Maastricht voor 262 gulden. Dit bedrag werd in mindering gebracht op een schuld van 368 gulden en 10 stuivers die Nicolaas Hermens bij Gobens had. Nicolaas Hermens zou het land in gebruik houden en aan Gobens de helft van de opbrengst leveren. Zijn zoon (of eventuele verwanten) mocht het land overnemen tegen betaling van voornoemde 262 gulden. Voor de resterende schuld werd een morgen land in de Witheg, grenzend aan Gabriel Limpens, de erven Stas Slangen en Geurt Hermens, in onderpand gedaan zonder verplichting om gewassen te leveren.
RAL-LvO 1756, 43r: Op 30 september 1695 verklaarden Vaes Limpens en Cornelis Leijdekerck, erfgenamen van Geurt Limpens en Catharina Eijmael, dat hun oom Claes Hermans voor hun (schoon)ouders schulden t.w.v. 706 gulden had betaald. Ter genoegdoening droegen zij hem hun vaderlijk erfdeel over:
a) 150 kleine roeden op het Helleveld naast Claes en Geurt Hermens
b) 150 kleine roeden op de Nelisweg tussen Jan Raven en Jan Ackermans
c) 70 1/2 kleine roeden in de hoverdel tussen Willem Smitsmans en Claes Hermens
d) 78 1/2 kleine roeden op de Bastaert tussen Claes Hermens en de erven H. Vroemen
e) 108 kleine roeden "het Campken" naast Maes Maessen
f) 183 kleine roeden weiland naast Lentien Bosch.


II.8 Godefridus LIMPENS, geboren ca. 1590, zoon van Geurt LIMPENS (zie I.1) en Gertrudis NN.
Gehuwd met Anna BRANTS, achternaam gebaseerd op voorkomen echtpaar Godefridus Limpens en Anna Brants in Valkenburg (1637).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 24 februari 1626 te Nuth.
 • 2. Anna, gedoopt op 27 november 1633 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Gertrudis Spoerten), overleden op 21 november 1706 te Horen-Nuth op 72-jarige leeftijd, ouders niet zeker!

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29 oktober 1655 te Valkenburg. Gendalim 5 geeft ten onrechte 1656 met Lens HEUTS, overleden op 15 april 1719 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 91v: Op 19 februari 1690 leende Lents Heuts elf gulden van Lemmen Loijen en borgde met zijn huis en hof in "het Hooren" onder Nuth.
RAL-LvO 1725, nr. 130: Encken Limpens, vrouw van Lens Heuts, legde op 4 november 1697 een verklaring af voor de schepenbank Nuth inzake een proces tegen Coen Hautvast. Het ging om een voorval dat in de avond van 15 juli 1696 had plaatsgevonden. Encken en haar dochter werden toen wakker omdat zij iemand om hulp hoorden roepen. Toen Encken ging kijken zag zij dat Coen Hautvast en de knecht van Paulus Goossens zich op haar mestplaats bevonden en dat Coen Hautvast Paulus Meijs eronder hield. Zij heeft Coen Hautvast weggeduwd en Paulus Meijs bij haar in huis gehaald. Coen Hautvast sloeg haar dochter en sloeg vervolgens op de gesloten deuren. Zij riep toen dat hij haar deur niet moest vernielen. Hautvast had toen geroepen dat ze wel een nieuwe zou krijgen en bonsde nog enkele malen op de deur. Daarna ging hij weg.
Gertruid Heuts, gehuwd met Claes Ramaekers, bevestigde de verklaring van haar moeder op 11 februari 1699.
RAL-AHW 169, 124: Op 10 mei 1702 verkocht Laurens Heuts, gehuwd met Anna Limpens, aan Geurt Eeckermans, gehuwd met Barbara Maes, een halve morgen op de kurfsweide onder Wijnandsrade, grenzend aan de kurfsweide, het veld, een stuk land genaamd den kaef en de koper zelf. Iedere kleine roede kostte twee schillingen.
RAL-LvO 1757, 92v: Rond 2 maart 1716 stuurde Laureijns Heuts "wedeman gecomen sijnde tot eenen seer grooten ouderdom ende onbequaem sijnde om sijnen costen meer te connen verdienen" een verzoek naar de schepenbank Nuth om toestemming voor de verkoop van 55 kleine roeden akkerland.
Verder vermeldt dezelfde akte dat hij op 16 maart 1716 het vruchtgebruik over anderhalve morgen land afstond, welk land belast was met een lening aan Matthijs Ophoven van Maastricht. Vervolgens verschenen ook zijn schoonzonen Claes Ramaekers, gehuwd met Gertruijd Heuts, en Willem Onnou, gehuwd met Anna Heuts. Claes Ramaekers kocht nu het voornoemde stuk land, gelegen in het Horenveld, op voorwaarde dat hij de lening van 100 gulden met rente zou aflossen. Verder zou zijn schoonvader nog 10 rijksdaalders krijgen en de helft van de staande gewassen. Verder werd nog gewag gedaan van een koe van zijn schoonvader die bij deze ook zijn eigendom werd.

 • 3. Godefridus, gedoopt op 1 februari 1637 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Roecx, Maria Hamers).


Generatie IIIIII.4 Servatius LIJMPENS, geboren ca. 1615, overleden op 5 september 1676 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 84r: Op 31 december 1649 leende Servaes Limpens, inwoner van Grijzegrubben, van Johan Buckhems 400 gulden tegen 6 1/4% en stelde tot onderpand drie morgen land te Grijzegrubben, grenzend aan Jan Erckens en de erfgenamen Hen. Wijckels; en verder drie morgen land aldaar "in de baeckgrubbe", grenzend aan Jonker Schaesbergh, Jan Raemeckers en de erfgenamen Lenaert Caris.
RAL-LvO 1755, 79v: Op 19 januari 1650 verkocht Vaes Lijmpens, in huwelijk met Meijcken Boonen, aan Jan Beckers, gehuwd met Jenne Schaepkens, 50 1/2 kleine roeden akkerland "omtrent den hovel" achter Grijzegrubben, grenzend aan Paulus Meijs en Vaes Hamers, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 107v: Op 14 januari 1651 leende Vaes Lijmpens, gehuwd met Meijcken Boonen, 800 gulden tegen 6 1/4% van Gertruijt van Erfft. Tot onderpand diende zijn huis en hof te Grijzegrubben, genaamd "de Boone", met de moestuin erbij drie morgen groot, grenzend aan Catharijn Crousen, de weduwe Tonis Crousen, Lenaert Caris, Lenaert Cremers, Vaes Hamers en de straat; voorts drie morgen land op de Trichterweg, grenzend aan Geurt Lijmpens, Ja Nuchelmans, Geurt Bouts, Vaes Hamers en de Trichterweg; en verder nog een halve bunder land in de Withegge, grenzend aan Vaes Hamers, het voetpad, Hermen Hermens en de erfgenamen Henrick van Beeck.
RAL-LvO 1755, 161v: Op 20 april 1655 verkocht Jan van Beeck, gehuwd met Trijneken van Eijck, voor 22 pattacons, aan Vaes Lijmpens zijn vierde deel in de goederen van wijlen zijn broer Wolter van Beeck, zoals hem dat zou toevallen bij overlijden van Meijcken Boonen, echtgenote van Servaes Lijmpens en weduwe van Wolter van Beeck. Dit deel werd nu gebruikt door Servaes Lijmpens en bestond uit twee percelen, het ene "aen het stepken", ca. een halve bunder groot, grenzend aan Servaes Lijmpens zelf, erfgenamen Dirck Debets en de hof Schimmert; het ander "in de witte hegge", grenzend aan Lintgen Cremers, ... Slangen, Henrick Wijngaerts, Tijsken Cremers, de erfgenamen Geurt Hermans en het Spaubekervoetpad.
RAL-LvO 1755, 216v: Op 9 maart 1661 leende Servaes Limpens 800 gulden tegen 6 1/4% van Anthonie Gobens, gehuwd met Anna Lijwix, en stelde daartoe tot onderpand zeven morgen akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans en Servaes Hamers in de richting van Sittard en Lenaert Caris in de richting van Maastricht; voorts een halve bunder akkerland aan het voetpad naar de Withegge, grenzend aan Vaes Hamers, Pieter Bouts en Hermen Hermans; en verder nog een halve bunder "op de pastert", grenzend aan Lenaert Cremers en Geurt Lijmpens .
RAL-LvO 1755, 237r: Op 5 augustus 1665 verkocht Servaes Lijmpens, gehuwd met Meijcken Boonen, aan Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, een halve bunder en 36 kleine roeden akkerland "in de sijpen" nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Sijmon Raven, Jan Weustenrae, Dirck Drummen en Corst Frissen, voor vijftien stuivers per kleine roede.
SAH-Schepenbank Heerlen, Civiel procesdossier 6130: Op 5 november 1665 verzocht Wouter Heuts voor de schepenbank van Heerlen arrest te doen slaan op de kar en drie paarden toebehorende aan Servaes Limpens, inwoner van Nuth, om daaraan zijn vordering op genoemde Servaes Limpens te kunnen verhalen.
Diezelfde dag deed ook Lemmen Limpens, de zoon van Servaes, een verzoek tot beslaglegging, nu op een van de drie paarden van zijn vader onder belofte dat hij de kar en de andere twee paarden, reeds in zijn handen, zou restitueren aan de "heere officier" (schout).
Op een buitengewone vergadering van de schepenbank te Heerlen 4 januari 1666 melde zich Andreas Fabritius in naam van zijn schoonvader Wouter Heuts met redenen van arrest. Heuts vordering bestaat uit een som van 250 gulden "maastrichter koers" verschuldigd wegens de levering van schapen door Heuts aan Limpens. Fabritius verzoekt de schepenbank nu de officier te gelasten de kar en andere twee paarden in handen van de beslaglegger te leveren.
Bovendien deelt Fabritius mede, dat zijn schoonvader het ene paard niet verkocht heeft op verzoek van de vrouw van Limpens, in de hoop dat haar man de som nog kon aflossen.
Kennelijk is dus het paard dat Lemmen Limpens in beslag had genomen aan Heuts geleverd?
Maar aangezien Limpens daartoe (lossing) geen actie heeft ondernomen verzoekt Fabritius namens Heuts om toestemming tot openbare verkoop.
Op 29 maart 1666 is Servaes Limpens aanwezig bij de normale genachting van de schepenbank en verklaart dat hij de jurisdictie van de schepenbank Heerlen niet erkend, zijnde inwoner van de heerlijkheid Nuth, resorterende onder "Sijne Majesteit".
Over het verder verloop van de zaak zijn in het verzameldossier geen bescheiden aangetroffen.
(Informatie geleverd door Frans Wetzels uit Venlo). Zoon van Lambertus LIMPENS (zie II.6) en Ida SEUTENDAEL.
Gehuwd voor de kerk 1636/1638 met Maria BOONEN, gedoopt op 29 maart 1607 te Nuth, overleden op 29 augustus 1676 te Nuth op 69-jarige leeftijd. Meijcken Boonen. Haar eerste huwelijk blijkt uit RAL-LvO 1755, 161v, dochter van Joannes BOONEN en Gertrudis BUERENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 25 juni 1638 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Erkens, Anna Brants), achternaam moeder niet genoemd, overleden op 24 september 1676 te Nuth op 38-jarige leeftijd, zij is in ieder geval voor 19 oktober 1682 overleden.

Ondertrouwd op 2 juni 1660 te Heerlen. Hendrick Vromen uit Oirsbeek, Gertruit Limpens uit Nuth, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27 juni 1660 te Heerlen met Henricus VROEMEN, collecteur schepenbank Nuth, herbergier "in de Boone", overleden op 15 april 1688 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 267v: Op 29 mei 1669 verkocht Vaes Hamers, gehuwd met Jenne Crousen, 60 kleine roeden en 13 voet akkerland aan de Wijenweg, grenzend aan Henrick Vroemen, Dirck Slangen en Jan Debets, aan Henrick Vroemen, gehuwd met Truijtgen Lijmpens. Elke kleine roede kostte 22 stuivers. Daarnaast was nog een ham en een halve kan "cleen bier" inbegrepen.
RAL-LvO 1746, processtukken Vroemen versus Hamers: Op 19 oktober 1682 ruilde Henrick Kreckels, gehuwd met Gertrout Crousen, een morgen land "omtrent die watercoul", grenzend aan Vaes Hamers, Jacob Hautvast, Henrick Vroemen en de Wijenweg, met de weduwnaar Hendrick Vroemen tegen een rode koe en 32 gulden.
RAL-LvO 1756, 40v: Op 31 december 1694 werd de nalatenschap van Hendrick Vroemen, in leven collecteur van Nuth, verdeeld door zijn kinderen Servaes, Hendrick, Joannes, Ida (vertegenwoordigd door haar man Leonaert Limpens), Metgen (vertegenwoordigd door haar man Jan Pijls), Maria en Sophia Vroemen. Servaes, de oudste zoon, behield huis, hof, weide en beemden, waarvoor hij evenredig de schulden zou overnemen. Verder zouden door de andere zes kinderen 15 morgen gelijkelijk verdeeld worden, waarvoor elk 100 gulden schuld zou overnemen. Verder zou Servaes aan Hendrick, Joannes, Maria en Sophia elk twee tinnen schalen en een tweejarig rund geven, en aan Hendrick, Joannes, Maria, Sophia en Ida een paar nieuwe "kempen slaeplaecken".

 • 2. Lambertus (zie IV.3).
 • 3. Joannes, gedoopt op 14 januari 1643 te Nuth.

RAL-LvO 1755, 253v.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 4 februari 1671 te Nuth (getuige(n): W. Schepers, Joannes Wustenrae) met Maria PIJLS, overleden op 19 juni 1712 te Hoensbroek.

 • 4. Leonardus (zie IV.7).
 • 5. Ida, gedoopt febr. 1651 te Nuth, overleden op 14 januari 1717 te Nuth.

Gehuwd met Daniel SLEIJPEN, overleden op 8 december 1716 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 51v samen met zwager Joannes Limpens, gehuwd met Maria Pijls.

III.8 Godefridus LIJMPENS, geboren ca. 1622, overleden op 14 november 1673 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 161r: Op 24 maart 1655 kocht Geurt Lijmpens 56 kleine roeden land in de Withegge van Leonard de la Haij, gehuwd met Anna van Beek. Hij betaalde voor elke kleine roede 32 stuivers.
RAL-LvO 1755, 162v: Op 21 april 1665 kocht Geurt Lijmpens van Lenaerdt Ballincx, gehuwd met Lisken van Beeck, 44 kleine roeden land achter Terstraten aan Severens kruis.
Zoon van Lambertus LIMPENS (zie II.6) en Ida SEUTENDAEL.
Gehuwd voor de kerk op 28 oktober 1646 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers (koster), Joannes Roecx jr.) met Catharina EIJMAEL, 20 jaar oud, gedoopt op 18 oktober 1626 te Voerendaal, overleden op 18 januari 1687 te Nuth op 60-jarige leeftijd, dochter van Herman EIJMAEL en Maria HUBERITZ?
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus, gedoopt op 19 december 1653 te Wijnandsrade (getuige(n): Nicolaus Hermens, Maria Cupers).
 • 2. Maria LIMPENS, gedoopt op 16 februari 1656 te Heerlen (getuige(n): Joannes Corvers, Maria Stassen), overleden op 29 maart 1718 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk voor 1695 met Cornelius LIJDEKERCKEN, overleden na januari 1723.
RAL-LvO 1756, 43r: Op 30 september 1695 verklaarden Cornelis Leijdekerck, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zwager Vaes Limpens, erfgenamen van wijlen Geurt Limpens en Catharina Eijmael, dat Claes Hermans, de oom van Vaes en Maria Limpens, schulden van hun ouders had betaald. Tot genoegdoening droegen zij uit de erfenis 758 kleine roeden (ruim anderhalve hectare) land over.
RAL-LvO 1756, 150r: Cornelis Leijdekerck kocht op 24 januari 1707 van Houb la Haije, weduwnaar van Elisabeth Cordeweners, bijgestaan door Augustijn Hausteder, voogd van zijn twee kinderen, 150 kleine roeden land op den Brandt tussen Vaes Spijckers en Willem Hautvast, voor 100 gulden welke hij in twee termijnen zou betalen aan de erven Hendrick Trijbels, die dit bedrag nog van la Haije te vorderen hadden. Het land was belast met twee konijnen in de cijnskaart van de Nieuwenhof.
RAL-LvO 1735, Rolle of Dingregister van de schepenbank Nuth: Tussen 23 augustus 1710 en 16 maart 1711 speelde voor het gerecht van Nuth een proces tegen Servaas Limpens, woonachtig op de Brandt. Hij werd ervan beschuldigd de aanstichter te zijn van inbraak met geweld. In de nachtelijke uren van 10 augustus 1710 had hij Cornelis Lijdekercken op de Brandt bedreigd en zijn zoon een ernstige hoofdwond toegebracht, waardoor zijn vader genoodzaakt was de medische hulp van de chirurgijns Ziegels en Brackelmans in te roepen.
Godefridus Berholts en Tilman van Thijl, werkmannen op de Dael, medeplichtigen aan de aanslag, hadden Vaes Limpens als aanstichter aangewezen. Het horen van Tilman van Thijl had nog al wat voeten in de aarde omdat hij soldaat was onder generaal Pettendorf, gelegerd te Limburg aan de Vesdre. Het leger moest toestemming geven om van Thijl te laten verhoren.
Na veel wikken en wegen en na advies van juristen werd Vaes Limpens op 16 maart 1711 veroordeeld tot een boete van 80 goudgulden en betalen van de proceskosten. Cornelis Leijdekercken behield het recht om Vaes Limpens aan te klagen wegens geleden schade.

 • 3. Ida LIMPENS, gedoopt op 10 februari 1659 te Heerlen (getuige(n): Wolterus Heuts, Ida Quaedtvlieg).
 • 4. Servatius LIMPENS, gedoopt op 1 augustus 1660 te Heerlen (getuige(n): Henricus Froemen, Joanna Doeven). Mogelijk gehuwd met Livina Van Herreweghe uit Woubrechtegem, zie bij Liedekerken.
 • 5. Hermanus, gedoopt op 9 januari 1665 te Nuth (getuige(n): Neul Bemelmans [= Petronella Limpens] e.v. Joannes Bemelmans, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans).


Generatie IVIV.3 Lambertus LIJMPENS, gedoopt op 13 september 1640 te Nuth, overleden op 5 november 1703 te Nuth op 63-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1755, 253v: Op 27 maart 1685 verkocht Lemmen Limpens, gehuwd met Neesken Meijs, aan zijn broer Jan Limpens, gehuwd met Maria Pijls, zijn huis met weide, groot 210 kleine roeden , grenzend aan Sijmon Rousschen, Vaes Hamers en de straat; en voorts 133 kleine roeden akkerland achter de huisweide, grenzend aan Geurt Hermens, de weide en Henrick Vroemen, voor 900 gulden. Hiervan ging 477 gulden naar Nijst Nijpels. Het land was belast met een vat rogge aan de kerk van Voerendaal.
Zoon van Servatius LIJMPENS (zie III.4) en Maria BOONEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28 september 1667 te Nuth met Agnes MEIJS, 25 jaar oud, gedoopt op 7 juni 1642 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Schillings namens Petrus Pelsers, Maria Maessen), overleden op 8 oktober 1705 te Nuth op 63-jarige leeftijd, dochter van Laurentius MEIJS en Judith SMETS.
RAL-LvO 1756, 186r (4 februari 1705) schenking aan haar dochters Judith en Gertruijdt
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria LIMPENS, gedoopt op 4 november 1667 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Petronella, e.v. Joannes Bemelmans).
 • 2. Judith, gedoopt op 14 februari 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Vroomen, Margaretha Cortten), overleden op 10 april 1750 te Grijzegrubben-Nuth op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 29 november 1710 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Wilhelmus Schepers). Gerhardus Bosch ex Grijsegrubben, viduus; dispensatie in 3e en 4e graad: RAL-huwelijksdispensaties 1710, 25 met schema van afstamming met Gerardus BOSCH, 34 jaar oud, gedoopt op 5 november 1676 te Nuth, doopnaam Godefridus, overleden op 20 maart 1715 te Grijzegrubben-Nuth op 38-jarige leeftijd, zoon van Leonardus BOSCH en Elisabeth SCHEUTJANS.

 • 3. Gertrudis LIMPENS, gedoopt op 5 februari 1672 te Schinnen.
 • 4. Agnes LIMPENS, gedoopt op 25 november 1674 te Schinnen.
 • 5. Servatius LIMPENS, gedoopt op 27 september 1676 te Schinnen.


IV.7 Leonardus LIJMPENS, gedoopt op 27 mei 1645 te Nuth, overleden op 13 januari 1681 te Nuth op 35-jarige leeftijd.
RAL-AHW 168, 40: Op 24 september 1672 leende Leonard Limpens van Anthoin Gobbens, gehuwd met Anna Liberichts, 200 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand een bunder land in de roijerbosch onder Wijnandsrade, grenzend aan de pastorie van Wijnandsrade en Henrick Munnincx.
Zoon van Servatius LIJMPENS (zie III.4) en Maria BOONEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 1 februari 1668 te Nuth met Margaretha CORTEN, 19 jaar oud, gedoopt op 9 juli 1648 te Nuth, overleden op 25 januari 1714 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd, obijt subitanee Grietgen Cortten vidua Leon. Limpens op ter Straeten et uxor Goswini uijtgen leijenkuijl ex Munstergeleen., dochter van Severinus CORTEN en Margaretha WIJNGAERTS (Weustenraij).
RAL-LvO 1744: aanklacht (maart 1683) door zwager Lemmen Lijmpens, die een bedrag van 32 gulden claimde.
RAL-AHW 169, 25-26: Griettien Cortten, weduwe Leonaert Limpens, en haar zoon Servaes Limpens ruilden op 31 juli 1696 goederen met Matthijs Roex, gehuwd met Meijken Bemelmans. Zij gaven een halve bunder en 38 kleine roeden weide in de "biessenweide" aan de weg naar de Bissebeek onder Wijnandsrade. Dit land was belast met een vat rogge aan de Armen van Wijnandsrade, Zij kregen 111 roeden land boven 't Hooren te Nuth, grenzend aan Theunis Keijsers, Lemmen Loijen en erven van de Bergerhof. Bovendien gaf Roex nog 128 gulden toe.
RAL-LvO 1757, 30v: Op 4 augustus 1711 deed Margareta Corten, in tweede huwelijk met Gossen Cals, afstand van het vruchtgebruik op de goederen, haar toekomend via haar ouders Severijn Corten en Mettien NN, en wijlen haar eerste man Leonaerd Lijmpens, ten behoeve van haar enige zoon en enig overlevend kind Servaes Lijmpens.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 30 januari 1669 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Huntgens, Catharina Eijmael).
 • 2. Mechtildis, gedoopt op 28 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Vroomen, Elisabeth Corten namens Maria Moenen).
 • 3. Servatius LIMPENS (zie V.9).
 • 4. Severinus, gedoopt op 15 oktober 1679 te Nuth (getuige(n): Daniel Sleijpen, Maria Drissens).


Generatie VV.9 Servatius LIMPENS, gedoopt op 10 november 1674 te Hoensbroek, overleden op 31 mei 1740 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 70r: Op 7 juni 1696 ruilde Servaes Limpens, nadat zijn moeder Margriet Corten, weduwe Leonardt Limpens, afstand had gedaan van het vruchtgebruik, 236 kleine roeden akkerland op de Reukenderkamp, grenzend aan het voetpad, de weduwe Thomas Crijns en de gebrande weide, met Matthijs Roecx, gehuwd met Elisabeth Brants. In ruil kreeg hij 150 kleine roeden weiland in de Helleweide, grenzend aan Willem Willems, Claes Hermans, de beek en Coen Hautvast. Verder gaf Matthijs Roecx nog 148 gulden. Het wassende graan zou gelijkelijk verdeeld worden.
RAL-LvO 1756, 73v: Op 4 augustus 1696 verkocht Houb Laheij, gehuwd met Elisabeth Cordewener, aan Servaes Limpens, bijgestaan door zijn moeder Margareta Corten, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) ca. 90 kleine roeden akkerland op de Trichterweg, grenzend aan Laurens Meijs, Hendrick Eggen, Hendrick Houben en de Trichterweg;
b) ca. 80 kleine roeden akkerland in het Hellebos, grenzend aan Hendrick Houben en heer Leuffkens;
c) ca. een morgen akkerland achter de Veldweide, grenzend aan Lens Meijs en de Veldweide, belast met vijf koppen rogge aan het klooster St.-Gerlach.
Iedere kleine roede kostte 13 1/2 stuiver.
RAL-LvO 1757, 29v: Op 8 augustus 1711 leende Servaes Limpens, gehuwd met Maria Hermens, nadat zijn moeder en stiefvader afstand hadden gedaan van het vruchtgebruik op zijn kindsdeel, 300 gulden tegen 5% van het Wiitevrouwenklooster van Maastricht. Hij borgde daartoe met:
a) zijn huis, hof, weide en toebehoren, gelegen te Terstraten onder Nuth; b) 118 kleine roeden weiland te Terstraten, grenzend aan Claes Hermens en de Bergerhof;
c) 222 kleine roeden akkerland, grenzend aan Gabriel Limpens en Lins Meijs;
d) 104 kleine roeden akkerland, grenzend aan Hendrick Eggen en de erfgenamen Claes Hermans;
e) 160 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Leuffkens en Lintgen Hermans;
f) 160 kleine roeden weiland en beemd in de Helleweide, grenzend aan de erfgenamen Claes Hermans;
g) 450 kleine roeden akkerland in het Helleveld in vier percelen.
RAL-LvO 1735, genachting 4 mei 1735: vermeld als keurmeester. Hij diende een klacht in tegen Peter Huntiens van Aalbeek wegens belediging, zoon van Leonardus LIJMPENS (zie IV.7) en Margaretha CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 1 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Joannes Horsmans, Joannes Wustenraedt) met Maria HERMANS, 23 jaar oud, gedoopt op 26 maart 1681 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Maria Hermans), achternaam moeder: Crans, overleden op 4 december 1733 te Terstraten-Nuth op 52-jarige leeftijd, dochter van Godefridus HERMANS en Catharina CRACHS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus (zie VI.1).
 • 2. Severinus, gedoopt op 15 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Limpens (uit Overbroek), Catharina Grass (grootmoeder)), overleden op 9 april 1741 te Terstraten-Nuth op 33-jarige leeftijd.
 • 3. Catharina, gedoopt op 6 oktober 1714 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Helena Onnouw), overleden op 15 februari 1799 te Nuth op 84-jarige leeftijd.

RAL-FA 1056: Op de bevolkingslijst van 1796 onder nr. 382, woonachtig Terstraten.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 juli 1739 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Paulus Lönis) met Johannes LEUNIS, 22 jaar oud, metselaar, gedoopt op 21 januari 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Leunis (grootvader), Maria Leunis), overleden op 29 januari 1763 te Terstraten-Nuth op 46-jarige leeftijd, begraven op 31 januari 1763 te Nuth, zoon van Paulus LEUNIS en Agnes BOESTEN.
RAL-LvO 1758, 141v: Op 18 augustus 1740 kocht Joannes Leunis van Lenaert Gruijse, gehuwd met Lijsbeth Pitsweggen, een huis met moestuin en weide, gelegen tussen de gats en de Dorpstraat van Hunnecum. Voor het geheel, twee morgen groot, betaalde hij 600 gulden. Verder beloofde hij gedurende vijf maanden een kind van de verkopers in de kost te nemen.
RAL-LvO 1758, 144r: Op 21 november 1740 leende hij 500 gulden van de kanunnik Mathias Kerckhoffs. Tot onderpand dienden 53 kleine roeden weiland, genaamd het Kempken, gelegen onder Terstraten, grenzend aan Joannes Didden en Lenaert Limpens, 83 kleine roeden akkerland aan het Kruis, grenzend aan Arnold Bemelmans en Joannes Limpens, 82 kleine roeden land op de Bastaert, grenzend aan Jan Wijnen en Lenaert Limpens, een weide onder Terstraten naast Arnold Bemelmans, en de goederen die hij op 18 augustus 1740 had gekocht.
RAL-LvO 1725: Tussen 6 april 1745 en 27 juni 1746 liep voor de schepenbank Nuth een proces tegen Joannes Leunissen wegens geweldpleging.
Op 6 april 1745 verklaarde Joannes Leunissen, 27 of 28 jaar oud, gehuwd, wonend te Hunnecum en steinmetser (metselaar) van beroep, dat hij op 12 juli 1744 in de herberg van Maria Limpens, weduwe Steven Roecks, geweest was, samen met Christiaen Laheij, Joannes Paes, Paulus Leunissen, Hermen Hermens, Joannes en Peter Hautvast, Thijs Bouts en Severen Bemelmans. Aldaar was een speelman aanwezig. Later kwamen nog Lens Snijders en Machiel Sleijpen van Vaesrade, in gezelschap van de speelman Willem uit Spaubeek. Ook verschenen nog Jacobus Houben en Weren Palmen.
Allen dronken bier in de herberg tot het al enige tijd donker was. Behalve hijzelf, Christiaan Laheij en Joannes Paes was een ieder al weggegaan.
Hij verklaarde verder dat twee man op hem afgekomen waren en hem twee stokslagen hadden gegeven en dat vervolgens Jacobus Houben en Weren Palmen hem, terwijl hij op de grond lag, enige vuistslagen hadden toegediend.
Hij vertelde vervolgens dat hij niets van een ruzie tussen de twee groepen gasten afwist en dat Christiaan Laheij, die reeds verder op weg was, en zijn broer Paulus Leunissen hem geholpen hadden omdat hij niet meer op eigen kracht verder kon gaan.
Hij was slechts met een mispelbomen stok van circa een vinger dik op pad geweest. Hij wees de aantijging van de hand dat hij met een dikke stok in blinde woede Weren Palmen, Laurens Snijders of Michiel Snijders in elkaar geslagen had. Het was volgens hem juist andersom gegaan.
Op 11 juni 1745 werd door de andere partij verklaard dat op die dag beide partijen buiten de herberg elkaar vanaf een afstand van honderd pas hadden aangeschreeuwd. Zij naderden elkaar, voorzien van stokken. Weren Palmen en Joannes Hautvast wilden de zaak uitvechten, maar na enige discussie besloot men de zaak in de herberg af te drinken.
Op dat moment kwamen Joannes Leunissen, Christiaen Laheij en Joannes Paes naar buiten. Christiaen Laheij werd toen kwaad om een opmerking en door Joannes Leunissen opgehitst om actie te ondernemen. Joannes Leunissen bracht vervolgens Weren Palmen enkele zware stokslagen toe. Terwijl deze gewond op de grond bleef liggen, gaf hij Lens Snijders een stomp op de borst en kreeg Machiel Sleijpen, die tussenbeide kwam, ook twee stokslagen.
Weren Palmen overleed op 25 juli 1745 aan zijn verwondingen.
[verdere gang van zaken nog uitzoeken in rechtsstukken]
RAL-LvO 1759, 1v: Op 17 mei 1746 verkocht Joannes Leunissen aan Gores Goressen het in 1740 gekochte goed voor 725 gulden, alsmede 50 kleine roeden land in de lat tussen Joannes Slangen en Vaes Coumans, het geheel belast met 500 gulden aan kanunnik Kerckhoffs.
RAL-LvO 1759, 55r: Op 5 november 1750 kocht Joannes Leunissen van zijn zwager Servatius Limpens, gehuwd met Maria Elisabeth Janssen, 64 kleine roeden land aan het Kruis, grenzend aan Joannes Meijs en Coen Hautvast; 90 1/2 kleine roeden land in de Swartcuijl, grenzend aan Houb Bouts en Gerard Leunissen; en een weide van 69 kleine roeden onder Terstraten, grenzend aan de weduwe Laurens Cremers, elke roede voor 32 stuivers.
RAL-LvO 1758, 58r: Op 16 december 1750 leende Joannes Leunissen 400 gulden van Johannes Gerrese, gehuwd met Catharina Sijen, en stelde tot onderpand zijn huis met hof en een halve morgen weiland onder Terstraten, grenzend aan Claes Ruijsop, alsmede 53 kleine roeden weiland "het Kempken" aan de Koolheggerweg, 80 kleine roeden land op de Bastaert aan de Beckerweg, 82 kleine roeden land op het Kruis, 60 kleine roeden land op de zevenmorgen aan de Trichterweg, alsmede de goederen die hij van zijn zwager gekocht had.
RAL-LvO 1758, 73r: Op 28 juli 1751 kocht Joannes Leunissen van Jan Bouts, weduwnaar van Metgen Roex, en diens kinderen 50 kleine roeden land in de Swartcuijl, oostwaarts Coen Hautvast, westwaarts Jan Leunissen, voor 25 stuivers per roede.
RAL-LvO 1759, 112v: Op 25 maart 1754 verkocht Joannes Leunissen aan Joannes Meijs, gehuwd met Mechtild Silverentans, 50 kleine roeden land in de lat, oostwaarts Joannes Slangen, westwaarts de weduwe Servaes Coumans, voor 30 1/2 stuiver per kleine roede.
SAH-Archief Nuth, inv. 1, 317-321: In het schatboek van Nuth (ca. 1775) stonden voor Catharina Limpens, weduwe Joannes Leunissen, wonende te Terstraten, de volgende goederen geregistreerd:
a) 24 1/2 kleine roeden op de Tegger, noord, zuid en oost de weduwe Joannes Curfs, west Christ. Jaex
b) 120 kleine roeden in Withegge, noord en west Hermen Meijs, zuid Joannes Meulenbergh, oost de weduwe Paulus Leunissen
c) 83 kleine roeden aan het Cruijs, noord Claes Ruijsop, zuid de Trichterweg, oost Nol Bemelmans, west Joannes Limpens
d) 50 kleine roeden op de Bastaart, noord Christiaen Hautvast, zuid de Bekerweg, oost Joannes Meijs, west Nicolaes . Campo
e) 68 kleine roeden op sevenmorgen, noord weduwe Joannes Frissen, zuid de weg, oost Nicolaes a Campo, west Claes Ruijsop
f) 64 kleine roeden aan het Cruijs, noord Nicolaes . Campo, zuid en oost Joannes Meijs, west Claes Ruijsop
g) 43 kleine roeden "achter gen Driessen", noord en oost de erven Bergerhof, zuid zijzelf, west weduwe Joannes Frissen
h) 18 kleine roeden achter Terstraten, noord Claes Ruijsop, zuid en oost weduwe Frissen, west weduwe Lendert Limpens
i) 13 kleine roeden moestuin binnen Grijzegrubben, noord en west Joannes Slangen, zuid zijzelf, oost weduwe Paulus Leunissen
j) twee kleine roeden hof bij haar huis, zuid en west zijzelf, noord en oost Claes Ruijsop
k) 26 kleine roeden huisweide, noord de moestuin, zuid zijzelf, oost weduwe Paulus Leunissen, west Joannes Slangen
l) 77 kleine roeden weiland op de Nieuweweg, noord de Holenweg, zuid de straat, oost en west de weduwe Frissen
m) 57 kleine roeden weiland "aen gen Driesken", noord de straat, zuid zijzelf, oost en west de weduwe Frissen
n) 38 kleine roeden huisweide bij haar huis te Terstraten, oost Claes Ruijsop
o) 79 kleine roeden in de Helleweijde, noord de erven Joannes Beckers, zuid de beek, oost weduwe Laurens Cremers, west Claes Ruijsop
p) huis met schuur en stal binnen Grijzegrubben, zuid de weduwe Paulus Leunissen, west Joannes Slangen, oost Lendert Curfs
q) 10 kleine roeden huis met stal te Terstraten, noord Claes Ruijsop, zuid en oost zijzelf.

 • 4. Mechtildis, gedoopt op 17 maart 1718 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers namens Joannes Hermens, Catharina Ritzen namens Catharina Franssen), overleden op 27 juni 1799 te Terstraten-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20 januari 1743 te Maastricht (getuige(n): Leonardus Limpens, Catharina Ruijschop), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Capucijners met Nicolaus RUIJSCHOP, 23 jaar oud, timmerman, gedoopt op 24 maart 1719 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen, Gertrude Cordeweiners), overleden op 14 november 1811 te Nuth op 92-jarige leeftijd, zoon van Simon RUIJSCHOP en Anna FRANCKEN.
RAL-LvO 1760, 266r: Op 6 oktober 1766 trad Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, als borg op voor zwager Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, die het collecteurschap van Nuth had verworven. Nicolaes Ruijsop borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden weide te Terstraten, de Bergerweide, grenzend aan de Bergerhof, de weduwe Claes Snackers en het altaarland van Wijnandsrade, gewaardeerd 70 stuivers per kleine roede, in totaal 525 gulden;
b) 120 kleine roeden land op de zevenmorgen, oostwaarts weduwe Joannes Leunissen, westwaarts Nicolaes a Campo , hoofdzijde weduwe Frissen, gewaardeerd 50 stuivers per kleine roede, in totaal 300 gulden;
c) 100 kleine roeden land op de Raaf, grenzend aan Gabriel Limpens en Lucia Helders, gewaardeerd 55 stuivers per kleine roede, in totaal 275 gulden;
d) 94 kleine roeden land op de Wateros, grenzend aan Gertruid Eggen, Nicolaes a Campo en Hendrick Eggen, gewaardeerd 40 stuivers per kleine roede, in totaal 188 gulden;
e) 66 kleine roeden land aan Severenskruis, grenzend aan Paulus Hautvast, Nol Bemelmans, en Nicolaes a Campo, gewaardeerd 40 stuivers per kleine roede, in totaal 165 gulden.
De totale waarde bedroeg 1453 gulden.
RAL-LvO 1761, 193r: Op 27 februari 1767 verkocht Dirck Debets, inwoner van Schimmert en gehuwd met Anna Hautvast, aan Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 64 1/4 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs" onder Nuth gelegen, zuidwaarts Arnoldus Bemelmans, noordwaarts weduwe Joannes Leunissen, oostwaarts Nicolaes a Campo, voor 38 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 242v: Op 3 april 1769 sloten Mathijs Ruijters, ongehuwd, en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, een overeenkomst met de timmerman Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtild Limpens. Daarin werd bepaald dat timmerman Ruijschop, voorzover het houtwerk betrof, een huis zou bouwen nabij de Tibert tot Nierhoven aan de Wijenweg. Er was sprake van "vier gebonden van achthien voeten overbalck binnen werck ende twelf voeten in het gerech tuschen de stijlen". Verder zou hij ook voor het binnenwerk als zolder, vensters, deuren en een zoldertrap zorgen. Echter het dak, de wanden, metsel- en ijzerwerk bleef voor rekening van Ruijters en Drummen. De aanneemsom bedroeg 300 gulden.
Omdat de opdrachtgevers niet over dit bedrag beschikten namen zij een lening over die Ruijschop had uitstaan bij de Wittevrouwen te Maastricht.
RAL-LvO 1761, 194r: Op 28 juni 1770 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 41 1/2 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Ruisop zelf en Gertruid Eggen. Iedere kleine roede kostte twee gulden.
RAL-LvO 1760, 251r: Op 7 december 1772 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Catharina Vraetsen, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 50 kleine roeden akkerland "achter de coelhoven" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en de erfgenamen Jan Schaeps, belast met drie malder rogge en vijf oort in de cijnskaart Nieuwenhof, alsmede een kop rogge aan de kerk van Nuth;
b) 60 kleine roeden akkerland grenzend aan het voorgaande stuk en Joannes Bemelmans;
c) 54 kleine roeden akkerland op de onderste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Caspar Hermens en Hermen Meijs;
d) 272 kleine roeden akkerland "aen de peutscoul", grenzend aan Joannes Slangen, en Matthijs Heuts;
e) 65 kleine roeden akkerland "achter gen Horen, grenzend aan Petrus Cremers, Joannes Petrus Frissen en de Bergerhof.
Iedere kleine roede kostte 42 stuivers. Verder zou de koper nog een nieuwe eg en een nieuw rad leveren.
Van de koopsom zou 920 gulden en vijftien stuivers dienen tot aflossing van een schuld te Maastricht.
RAL-LvO 1763, 120v: Eveneens op 7 december 1772 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Barbara Vraessen, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, een morgen akkerland uit zijn eigendom voor 42 stuivers per kleine roede.
Aangezien echter nog niet bepaald was welke morgen land overgedragen zou worden, mocht Nicolaes Ruijsop tot die tijd een morgen akkerland op de Withegger graaf onder Nuth gebruiken, grenzend aan Peter Spijckers en Joannes Hermans.
Echter, zover kwam het niet aangezien de morgen land op 17 februari 1787 genaast werd door Joanna Hermens, dochter van Joannes en Catharina Meens.
RAL-LvO 1761, 206v: Op 9 mei 1775 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Petrus Curfs, gehuwd met Helena Hermens, de volgende onroerende goederen:
a) 50 kleine roeden akkerland "achter de coelhoven" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en de erfgenamen Jan Schaeps, belast met drie malder rogge en vijf oort in de cijnskaart Nieuwenhof;
b) 60 kleine roeden akkerland grenzend aan het voorgaande stuk en Joannes Bemelmans;
c) 54 kleine roeden akkerland op de onderste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Caspar Hermens en Hermen Meijs;
d) 72 kleine roeden akkerland, te meten uit een groter stuk "aen de peutscoul", oostwaarts Joannes Slangen, westwaarts de erfgenamen Jan Schaeps, voorts Servaes Bemelmans en Nicolaes Ruijsop zelf.
De totale koopsom bedroeg 527 gulden en 15 stuivers. De koper nam als betaling een schuld van 500 gulden over, zijnde een op 7 december 1772 aangegane lening. Het restant werd aan Nicolaes Ruijsop uitbetaald.
RAL-LvO 1740, genachting van 5 november 1777: Nicolaes Ruijschop meldt dat Drummen en Ruijters hun verplichtingen aangaande de lening niet waren nagekomen. Dit werd nu rechtgezet, waarbij Gertrudis Meex als borg optrad.
RAL-LvO 1761, 82r: Op 8 maart 1778 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, aan Franciscus Waltmans, gehuwd met Catharina Dillebroeck, 65 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Petrus Cremers, Joannes Petrus Frissen en de Bergerhof. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers. Het land was belast met een halve kop rogge aan de kerk van Nuth.
RAL-LvO 1761, 197r: Op 12 september 1780 leende Nicolaus Rouschop, inwoner van Terstraten-Nuth en gehuwd met Mechtildis Limpens, 600 gulden tegen 5% van Maria Fiets, weduwe Matthias van Uijtrecht, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) huis met stallen, schuur, moestuin en huisweide, 70 kleine roeden, te Terstraten en vallend onder de laathof Nieuwenhof;
b) een halve bunder akkerland "aen de peutskuijle" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Nicolaus Cordeweners, Joannes Wilhelmus Welters, Paulus Hautvast en Peter Curvers
c) 64 1/4 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Arnold Bemelmans, weduwe Joannes Leunissen, Nicolaus a Campo en Joannes Hermens;
d) 114 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Joannes Limpens, Geurt Bemelmans en de weg;
e) 69 kleine roeden weiland op de Putweg, grenzend aan Peter Kremers, Martinus Kobben en Joannes Limpens.
RAL-LvO 1763, 44r: Op 24 december 1785 leende Nicolaus Rouschop, inwoner van Terstraten-Nuth en gehuwd met Mechtildis Limpens, 600 gulden tegen 4 1/2% van Hubertus Laurentius van Uijtrecht, koopman te Maastricht en gehuwd met Joanna Barbara Goossens, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 126 kleine roeden weiland "de Bergerweijde", grenzend aan de Bergerhof, erfgenamen Nicolaes Snackers, de weg en het altaarland van Wijnandsrade;
b) 84 kleine roeden weiland "Hellweijde", grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, de beek en Leonard Beckers;
c) 114 kleine roeden akkerland op de Maastrichterwg, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Joannes Limpens, erfgenamen Geurt Bemelmans en de weg;
d) 90 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Geurt Hermens, Gabriel Beckers en Leonaerd Beckers;
e) 85 kleine roeden akkerland op de Wateros, grenzend aan Nicolaes a Campo, Peter Spijckers, Nicolaes a Campo en Joannes Schoorens;
f) 64 1/4 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Arnold Bemelmans, weduwe Joannes Leunissen, Nicolaes a Campo en Joannes Hermens.
RAL-LvO 1763, 85v: Op 22 mei 1786 verklaarde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, dat hij van zijn schoonzus Catharina Maes, weduwe Leonaerd Limpens 79 kleine roeden weiland gekocht had, grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, Leonard Beckers en de Platsbeek, belast met anderhalve kop haver aan de Bergerhof. Deze aankoop had plaatsgevonden toen de twee kinderen nog minderjarig waren, zonder toestemming van het schepengerecht. In plaats van de koopsom, 39 stuivers per kleine roede, had hij 75 gulden afgelost op een lening van 300 gulden, staande tot laste van de weduwe en haar kinderen, 50 gulden kapelgeld te Schinnen en het restant van de koopsom aan achterstallige rente.
Om problemen te voorkomen verkocht hij deze weide nu aan Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Helena Limpens, en Joannes Claessens, gehuwd met Catharina Limpens, schoonzonen van Catharina Maes, weduwe Leonard Limpens, voor hetzelfde bedrag.
RAL-LvO 1763, 201v: Op 27 maart 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, de volgende onroerende goederen:
a) ca. 70 kleine roeden weiland "het buijsken" in de Putweg te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Willem Mulkens, Leonardus Coumans en de Putweg;
b) 44 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Anna Roex, Thevis Bemelmans, Peter Paes en het voetpad, belast met een halve kop rogge aan het huis Wijnandsrade;
b) 96 kleine roeden akkerland "aen den eijcken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Paes, Andries L'Ortije en het voetpad;
c) 20 kleine roeden akkerland aldaar "aen den vraggelder", grenzend aan Mathevis Bemelmans en Steven Eggen;
d) 30 kleine roeden huis met moestuin te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen en Leonaerd Ritzen.
Het huis met moestuin kostte 300 gulden, de stukken land vier gulden en zes stuivers per kleine roede.
De verkoper zou nog "een nieuwe plaije" leggen "onder den bouw tersijden van den coelhoff".
RAL-LvO 1763, 226r: Op 16 juni 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Gabriel Beckers, weduwnaar Maria Catharina Deumens, 90 kleine roeden akkerland "op den raef" onder Nuth, grenzend aan Geurt Hermens en Gabriel Beckers zelf, voor vier gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 213r: Op 26 juli 1787 ruilde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens, goederen met Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers. Ruijsop gaf een huis met bijgebouwen, moestuin en huisweide te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonaerd van den Camp, de straat, Joannes Limpens en Petrus Maes, groot 286 kleine roeden, belast met drie koppen haver in de cijnskaart Nieuwenhof. Het wederdeel was van Leonaerd van de Camp die het recht had om over de mestplaats gaande water te halen uit de put in de huiswei. A Campo gaf 95 kleine roeden weiland "de Brantweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonard van den Camp, Wijnandus Limpens, Nicolaes Ruijsop en de straat. Bovendien werd er nog 1580 gulden en zeventien stuivers betaald.
RAL-LvO 1764, 267: Op 15 oktober 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Peter Mennens, gehuwd met Maria Catharina Ruijters, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) ca. 100 kleine roeden akkerland op de Brand, grenzend aan de weg, erfgenamen Vaes Spijckers, de Driesch en de erfgenamen Joannes Meijs, belast met een half jaargetijde aan de pastoor van Nuth;
b) 120 kleine roeden akkerland op het Bergerveld achter de moestuinen van Terstraten, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Leonaerd van den Camp, het altaarland van Wijnandsrade en Nicolaes a Campo, belast met drie koppen rogge in de cijnskaart van de Nieuwenhof;
c) 50 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Joannes Limpens, erfgenamen Peter Spijckers, Merten a Campo en de Beckerweg, belast met vijf koppen rogge in de cijnskaart Berg, te korten op de koopsom.
De koopsom bedroeg 880 gulden, maar na aftrek van de vijf koppen rogge bleef 830 gulden over, welk bedrag tegen 4 1/2 % rente bleef uitstaan.
RAL-LvO 1764, 149: Op 2 maart 1791 stelde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, zich garant voor een lening die zijn schonnzoon Wilhelmus Cobben namens hem zou opnemen en borgde daartoe met 93 kleine roeden weiland in het Horen onder Nuth, grenzend aan Christiaen Houben, hof Berg en de Horenweg en verder de stukken land die hij al op 24 december 1785 bij dezelfde kredietverstrekker had aangemeld.
RAL-LvO 1764, 145: Op 12 maart 1791 leende Wilhelmus Cobben, inwoner van Hoensbroek en gehuwd met Anna Catharina Ruijschop, namens zijn schoonvader Nicolaes Ruijschop, inwoner van Terstraten, 300 gulden tegen 4 1/2% van Hubertus Laurentius van Uijtrecht, koopman te Maastricht en in tweede huwelijk met Maria Elisabeth Crijns, te voegen bij de lening van 600 gulden die al openstond .
RAL-LvO 1764, 163: Op 23 mei 1791 stelde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens zich als medeborg garant voor een lening van zijn zoon Leonardus. Tot speciaal onderpand diende 66 kleine roeden akkerland nabij Nieuwhuis "aen het severens cruijs" onder Nuth, grenzend aan Hubertus Weustenraedt, kinderen van Paulus Hautvast en Nicolaes a Campo.

 • 5. Servatius, gedoopt op 15 mei 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Servatius Canisius, Mechtildis Hermans).

Gehuwd met Maria Elisabeth JANSSEN.

Generatie VIVI.1 Leonardus LIMPENS, gedoopt op 21 augustus 1705 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Margaretha Corten), overleden op 6 april 1762 te Hunnecum-Nuth op 56-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 258r: Op 2 maart 1746 verkocht Leonaerd Limpens, gehuwd met Catharina Maes, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, drie stukken akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten:
a) 82 kleine roeden op de Bastart, grenzend aan Claes Hermens, Joseph Meijs en de Beckerweg;
b) 84 kleine roeden op de Wateros, grenzend aan Claes Ruijsop, Joannes Beckers en Hendrick Limpens;
c) 60 kleine roeden op de zevenmorgen, grenzend aan Joannes Leunissen, Jacob Bemelmans en de Maastrichterweg.
Elke kleine roede kostte 28 stuivers.
Zoon van Servatius LIMPENS (zie V.9) en Maria HERMANS.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 21 oktober 1745 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hautvast, Joannes Pricken) met Catharina MAES, 26 jaar oud, gedoopt op 27 september 1719 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers namens Hubertus Coomans, Maria Crijns), overleden op 23 mei 1780 te Hunnecum-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 25 mei 1780 te Nuth, dochter van Petrus MAES en Helena CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 25 september 1746 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Servatius Limpens, Helena Crins).
 • 2. Petrus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 17 april 1749 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Catharina Waltmans namens Catharina limpens).
 • 3. Maria Helena, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 augustus 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Lönissen, Catharina Maes (tante)).

Gehuwd met Joannes Wilhelmus HELGERS, gedoopt op 11 juli 1748 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben namens Martinus Hilgers, Catharina Zelis), achternaam bij doop Hilgers, zoon van Jacobus HELGERS en Cornelia CELIS.

 • 4. Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 30 september 1754 te Nuth (getuige(n): Petrus Hertz, Mechtild Limpens), overleden op 28 september 1834 te Amby op 79-jarige leeftijd, foutieve achternaam moeder in overlijdensakte.

Gehuwd met Joannes Willibrordus CLAESSENS, geboren ca. 1750 te Amby, overleden op 25 januari 1823 te Amby, zoon van Nicolaas CLAESSENS en Maria Elisabeth BOUWENS.

 • 5. Leonardus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 28 september 1758 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Ruijsop, Ida Maes).


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 14 november 2007
Wil Brassé, kleine aanvullingen op 3 maart 2012