Bevolkingsregister

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bevolkingsregisters zijn voor heel Nederland ingesteld per 1 januari 1850. Elke verhuizing werd er in principe in geregistreerd, maar soms ziet men dat ze slecht werden bijgehouden of mensen hun verhuizing niet hadden gemeld. Bij de aanleg van een nieuw register werd dan 'stilzwijgend' de situatie geactualiseerd, ofwel werden inwoners die vertrokken bleken te zijn 'ambthalve uitgeschreven'. De tienjaarlijkse volkstellingen gaven hier vaak de aanleiding toe.

Men vindt in de registers:

  • namen van de gezinsleden
  • geboorteplaats en -datum
  • geslacht
  • religie
  • beroep
  • relatie van de persoon tot de hoofdpersoon
  • vestigingsdatum
  • eventuele datum van verhuizing of overlijden

De bevolkingsregisters bevatten met name in de 19de eeuw nog veel fouten: onjuiste geboortedata en onvolledige voornamen bijvoorbeeld. Voor zekerheid over de correcte gegevens dient men ze dan ook te verifiëren in de akten van de burgerlijke stand.

Voor 1850 vind men in sommige plaatsen al incidentele bevolkingsregisters, feitelijk bevolkingslijsten. De gegevens hierin waren doorgaans meer summier, en ze werden meestal niet verder bijgehouden, waardoor ze slechts een momentopname weergeven.

Later werden bevolkingsregisters vervangen door gezinskaarten. Vanaf 1938 werden gezinskaarten vervangen door persoonskaarten.

Externe links