Bevolkingslijst

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Fransen brachten op het einde van de 18e eeuw enkele vernieuwingen naar ons land. De Bevolkingslijst is er daar één van. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat zo'n lijst alle personen die samen de plaatselijke bevolking vormden op moment van opname. Personen van 12 jaar en ouder worden met naam genoemd, jongere kinderen slechts zonder naam, d.w.z. bij een gezin wordt het aantal kinderen jonger dan 12 jaar vermeld. Bevolkingslijsten moeten niet worden verward met het bevolkingsregister, dat in het midden van de 19e eeuw werd ingevoerd.

Een volledige bevolkingslijst bevat:

  • een nummer
  • de namen van de personen van 12 jaar en ouder (ben voorbereid op soms zeer vreemde spellingen)
  • de leeftijd (deze blijkt vaak slechts bij benadering te kloppen)
  • staat of beroep
  • woonplaats (dorp, gehucht of straat)
  • het jaar of de datum waarin de persoon in de gemeente is komen wonen (vaak gelijk aan het geboortejaar)
  • duur van het verblijf in de gemeente
  • aantal kinderen jonger dan 12 jaar

De lijsten werden opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de agent municipal en kunnen in de praktijk nog wel eens verschillen vertonen. We treffen kladlijsten en netlijsten aan, lijsten met foute tellingen, niet-ingevulde kolommen of ontbrekende gegevens, etc. Ondanks de onvolkomenheden zijn bevolkingslijsten natuurlijk zeer interessant voor de genealoog.

Zie hier voor een voorbeeld van een bevolkingslijst uit 1799 (het laden duurt even).