Persoonskaart

Uit Genealogie Limburg Wiki

Vanaf 1796 werden geboorte, eventueel huwelijk en overlijden geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Vanaf 1 januari 1850 moest iedere gemeente bovendien een overzicht van alle inwoners bijhouden: het Bevolkingsregister. Nadeel van dit systeem was, dat zo'n register alle bewoners van één adres bevatte, waardoor een bladzijde na tien jaar heel wat wijzigingen kon bevatten. Vanaf 1920 werd een poos gewerkt met een losbladig systeem: de zogenaamde gezinskaarten. Bij een verhuizing van het gezin verhuisde de kaart mee. Maar gezinnen verhuisden niet altijd in hun geheel.

Persoonskaart voorkant
Persoonskaart achterkant

In 1938 werd daarom wettelijk vastgelegd dat iedereen uiterlijk op 1 januari 1940 een zogenaamde persoonskaart moest hebben. Zo'n kaart bevat 32 vakken, waaronder:

 • de correcte familienaam en voornamen
 • geboorteplaats en geboortedatum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geloof
 • plaats en datum van overlijden
 • bekende woonadressen (soms staat hier: VOW, vertrokken, onbekend waarheen)
 • plaats en datum van huwelijk(en)
 • naam of namen van de partner(s)
 • de manier waarop het huwelijk beëindigd werd
 • de namen van de ouders en hun geboortedata
 • de uitgeoefende en bij de Burgerlijke Stand bekende beroepen
 • alleen voor mannen: zijn kinderen (voor zover bekend), met
 • geboorteplaats en -datum van deze kinderen; indien ze gehuwd zijn: met wie en op welke datum

De persoonskaart werd bewaard en bijgehouden door de afdeling Bevolking van de woonplaats. Bij verhuizing ging de persoonkaart mee naar de gemeente-administratie van de volgende woonplaats. Na het overlijden werd de persoonkaart uit de gemeentelijke administratie verwijderd en opgestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier werden enkele gegevens van de kaart verwerkt. Na deze verwerking (vaak pas na een jaar of twee na overlijden) werd de kaart tenslotte doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag. Hoewel enkele kaarten tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gingen, worden ongeveer 6 miljoen kaarten bij het CBG bewaard.

Omdat persoonskaarten recente gegevens bevatten die (nog) niet openbaar zijn, is het niet toegestaan deze kaarten zelf te raadplegen. Het CBG heeft wel van de minister van Binnenlandse Zaken toestemming om (tegen betaling van € 3,35 per kaart, exclusief verzendkosten) uittreksels te verstrekken. Zo'n uittreksel bestaat uit een fotokopie van de persoonskaart, waarbij de niet verstrekbare gegevens worden afgedekt.

De kaarten worden bewaard alfabetisch op familienaam en daarbinnen op voornaam. Zorg dat u bij de aanvraag van een persoonskaart de juiste gegevens vermeld: in ieder geval de juiste achternaam, de voornamen, indien mogelijk de plaats en datum van geboorte of de plaats en datum van overlijden. Kent u de echtgenoot of echtgenote, vermeld deze dan ook, zodat u er zeker van bent dat u een kopie van de juiste persoonskaart krijgt toegestuurd.

De persoonskaart werd afgeschaft met ingang van 1 oktober 1994, toen de GBA, de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie Persoonsgegevens, in gebruik werd genomen.

Voor het bestellen van persoonskaarten:

 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Postbus 11755
 • 2502 AT 's-Gravenhage


Externe links