Van Vlodrop

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen Van Vlodrop

De Van Vlodrops waren onder meer erfvoogd van Roermond (1349-1655) en vrijheren van de heerlijkheid Daelenbroeck, waaronder ook Maasniel en Herten vielen.

Behalve het gemeentewapen van Vlodrop is ook dat van Maasniel van het familiewapen Van Vlodrop afgeleid. Voor een toelichting zie: [1]

Reinier van Flodrop

De eerste bekende heer van Vlodrop was Reinier van Flodrop, grootvazal van Gelder, die omstreeks 1290 leefde. Vlodrop hoorde bij het Overkwartier van Gelre.

Willem van Vlodrop

  • 19 mei 1440 --DALENBROEK ‑ Willem van Flodorp, erfvoogd van Roermond, ontslaat de heerlijkheid Dalenbroeck bij Herkenbosch van alle leenverhoudingen tot de erfvoogdij. Johan van Mijrlair, heer van Mylendonck, treedt op als getuige en medebezegelaar. [Bron: Maasgouw 1879, p. 152, via Regesten Loe Giesen]
  • In de 15e eeuw kwam Willem van Vlodrop in het bezit van de vrije Rijksheerlijkheid Rijckholt. De heerlijkheid bleef tot aan het einde van de 16e eeuw in het bezit van deze familie. Een andere Willem van Vlodrop (gestorven in 1603) verkoopt de heerlijkheid op 10 januari 1596 aan Herman van Lynden. Willem van Vlodrop was heer van Leuth, Well en Rijckholt en erfmaarschalk van Valkenburg.

Parentage

Herman van Bronckhorst en Batenburg (± 1436-????) huwde Magdalena van Vlodrop (± 1438-????)