Van Poll

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Poll (ook Van Polle of Van den Poll)) is een uitgestorven middeleeuwse regentenfamilie in Venlo.

fragmenten

I. Jacob van Polle burgemeester Venlo 1388.

Uit zijn huwelijk:

 1. Peter van Poll volgt IIa.
 2. Johan van Poll volgt IIb.

IIa. Peter van Poll vermeld 1435.

Uit zijn huwelijk:

 1. Johan van Poll vermeld 1435.

Op 7 januari 1435 waren genoemden, getuigen namens Peter van Lith: Johan van Poll, de zoon van Peter, Jacob en Johan van Poll, broers, zonen van Johan.

IIb. Johan van Poll vermeld 1408-1435, trouwde met Johanna. 28 oktober 1408: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Johan van Polle en Johanna aan Gerard Vos en Trude van een beemd. Vidimus van de schepenbank Venlo van een akte van dading voor de schepenbank Venlo tussen Johan van Polle en Johanna, en Gerard Vos c.s. over de nalatenschap van Betken Vos, welke aan Johan van Polle en Johanna is toegevallen, van 24 november 1412.

Uit zijn huwelijk:

 1. Jacob van Poll vermeld 1435-1455, trouwde met Katharina.
 2. Johan van Poll volgt III.

8 december 1440: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Jacop van Polle en Katherina aan Johan van Polle van de helft van circa zes morgen land bij de Preeckenstoel.

III. Johan van Poll(e) vermeld vanaf 1435, overleden voor 4 juli 1472, peyburgemeester Venlo 1452, trouwde met Margriet van Boickholt (van Wijlre), dochter van Gerat van Boickholt. 3 februari 1455: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Johan van Po1le en Margriet van Bocholt. 25 april 1455: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Reiner van Holthuysen c.s. aan Johan van Polle en Margriet van percelen land en beemden. 30 april 1455: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Johan van FolIe en Margriet van Bocholt aan Reiner van Holthuysen c.s. van een grondrente van 16 overlandse Rijnse gulden ten laste van de goederen behorend tot de hof. 2 mei 1455: Akte waarbij Johan van Polle en Margriet voor de schepenbank Venlo aan Johan van Bocholt c.s. toestemming verlenen om een perceel land over te nemen tegen dezelfde prijs die Johan van PolIe en Margriet aan Reiner van Holthuysen betaald hebben. 2 mei 1445: Akte waarbij Johan van Lomme c.s. voor de schepenbank Venlo aan Johan van Polle en Margriet toestemming verlenen om binnen zeven jaar een ander onderpand te stellen voor een grondrente van 16 Rijnse gulden. 16 juni 1455: Akte waarbij Johan van Polle en Margriet aan Goetsen Spede en Agnes toestemming verlenen om een vierde deel van een zoutmeterambt, een vierde deel van een rente ten laste van de Holtmolen en een vierde deel van een grondrente van I 15 oude Vlaams ten laste van een huis terug te kopen. 22 november 1455: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Johan van Polle en Margriet aan Harman Muysken en Jutte van circa twee morgen beemd bij de Milbeek tegen een grondrente van 38 Keulse penningen. 19 november 1456: Akte van overdracht voor het leengerecht van Johan van Bocholt door Goetsen Spede en Agnes van Johan van Polle en Margriet van Bocholt van een grondrente van circa zeven Rijnse gulden ten laste van eender de deel van de hof. 4 juli 1460: Akte waarbij Johan van Bocholt afstand doet ten behoeve van Johan van Polle en Margriet van Bocholt een hof en eenderde deel van de Volmolen. 18 november 1463: Akte waarbij Johan Spede van Langevelt voor de schepenbank Venlo aan Johan van Polle eenderde deel van de hof tot onderpand stelt voor de betaling van het aandeel van Katherina Spede in een grondrente van 17 Rijnse gulden en op dezelfde data: Akte waarbij Johan van Polle voor de schepenbank Venlo aan Johan Spede van Langevelt belooft om circa negen Rijnse gulden pacht te betalen wegens eender de deel van de hof en de molen en een Akte waarbij Johan van Spede van Langevelt aan Johan van Polle eenderde deel van de beemd in gebruikspand geeft. 30 april 1469: Akte van verpachting door Lambrecht Mercator c.s. aan Johan van Polle van de helft van circa drie morgen land grenzend aan het erf van het klooster Maria Weide. 21 september 1470: Akte van attestatie van Johan van Polle, waarbij hij verklaart dat hij van Johan van Bocholt de hof in leen ontvangen heeft en wel eender de deel ten bate van Katherina, dochter van Goetsen Spede.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Polle (Janszoon) vermeld 1471-1476, woonde in 1474-1476 aan de Oude Markt te Venlo.
 2. Marie van Polle
 3. Mechteld van Polle conventzuster van het klooster Maria Weide
 4. Agnes van Polle conventzuster van het klooster Maria Weide

Akte van erfdeling 1472 (Klooster Maria Weide, nr.14.D063, inv.nr.226) waarbij het klooster Maria Weide de Hof Ingen Haege (ook wel Hagerhof of Huis op Wijlre genoemd) verwerft. 27 juni 1471: Paul Nykels, kapelaan c.s. verklaren dat Johan van Polle genaamd Dries op de desbetreffende vraag van de rector van het klooster Maria Weide, antwoordde dat hetzelfde klooster hem niets schuldig is. 4 juli 1472: Akte van overdracht voor het leen gerecht van Johan van Bocholt door Mechtelt en Agnes van Polle, convent zusters van het klooster Maria Weide, van de goederen nagelaten door hun ouders. 14 juli 1472: Akte van verdeling tussen Johan van Polle en Marie van Polle enerzijds en Mechteld en Agnes van Polle, convent zusters van het klooster Maria Weide anderzijds van de nalatenschap van hun ouders, waarbij het klooster Maria-Weide de hof verwerft. 11 augustus 1472: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Mechteld en Agnes van Polle, conventzusters van het klooster Maria Weide, aan Johan van Polle en Marie van Polle van een grondrente van acht Rijnse gulden ten laste van een huis in de Lomstraat en een huis bij de Kaalpasternen, schuur en erf bij de Tegelpoort en goederen te Beesel.

 • Frans van Poll secretaris Venlo 1523-1540, raadsverwant 1543-1550, schepen Venlo 1549-1563, peyburgemeester 1544, burgemeester 1548 en 1561, trouwde met Stijnen Gaertz, dochter van Thijs Gaertz en Hillicken. Ze woonden op de Jaarmarkstraat (nu Klaasstraat) en kregen de hypotheekrente op het ernaastgelegen huis erbij van haar ouders op 13 oktober 1523.
 • Maria van Poll trouwde Venlo 1545 met Martinus Puteanus, zoon van Matthias Puteanus en Catharina de Groot.
 • Peter van Poll wordt 6 februari 1557 gemachtigd in alle zaken voor het hoofdgerecht Roermond tot weder roepens door Rutger Pollart.
 • Jan van Poll wonende 1576 in de Vleesstraat oostzijde.
 • Mathies van Poll trouwde met Catharina.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus van Poll gedoopt Venlo 2 november 1631.
 2. Leonarda van Poll gedoopt Venlo 11 juli 1634.
 3. Joannes van Poll gedoopt Venlo 31 december 1636.