Puteanus

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Puteanus is een vanouds in Venlo voorkomende regentenfamilie, waaruit ook de bekende geleerde Erycius Puteanus (o.a. geschilderd door Rubens) stamt. In Nederland is de familie niet meer woonachtig, een tiental naamdragers c.q. afstammelingen woont echter nog in Duitsland.

De Puteanusstraat in Venlo is naar de geleerde Erycius Puteanus (1574-1646) genoemd.

Naam

Oorspronkelijk heette de familie te Puth. De naam is de verlatijnste versie van "van der Put" of zoals toen geschreven "de Puth" of "tho Putt". In Venlo waren enige stadswaterputten, wellicht dat ze zich hiernaar hebben genoemd. De eerst gevonden vermelding is die van de geestelijke Ericus Puteanus die als generaal van de Orde van het Heilig Kruis, in 1399 toestemming verkreeg de kapel van het Schippersgilde in Venlo te gaan gebruiken als onderdeel van een nieuw te stichten klooster. De kapel werd de St. Nicolaaskerk.

Pas na 1600 werd door de rest van de familie de naam verlatiniseerd tot "Puteanus", zoals blijkt uit de Lijst van burgemeesters van Venlo. Deze vermeldt Peter te Puth (3x), Johan te Puth (5x), Matthijs te Putt (2x) en Hendrik Puteanus (2x), in chronologische volgorde:


1534 Herman van Dript/Peter te Puth

1545 Johan van Lom/Peter te Puth

1555 Peter te Puth/Heinrick van Hushaven


1563 Johan van Greffraede/Johan te Puth

1567 Johan te Puth/Johan de Laet

1572 Johan te Puth/Matthijs Sweijns


1573 Johan van Greffraede/Matthijs te Putt

1574 Johan te Puth/Lenart ingen Raey


1599 Matthijs te Putt/ Gerart van den Camp

1601 Johan Ingenhuys/ Johan de Puth


1602 Johan Römer / Hendrik Puteanus

1611 Herman de Laet / Hendrik Puteanus

Wapen

Wapen aangebracht in stadhuis Venlo

In goud een zwarte keper, vergezeld van drie vijfbladerige zwarte rozen, geknopt van goud, 2 en 1. De helm heeft zwart-gouden dekkleden en het helmteken heeft een roos.

Genealogie

Generatie 1

I. Joannes Puteanus, geboren circa 1400, trouwde 1441 met Agnes:

Kinderen van Joannes en Agnes:

 1. Joannes Puteanus volgt II.
 2. Catharina Puteanus geboren 1446, trouwde Matthias (Thijs) van Ruremunde, schepen van Venlo 1483-1506, regerend burgemeester Venlo 1483 en 1493, zoon van Merten van Ruremunde en Elizabeth Mercator.

Hij of zijn gelijknamige zoon (als Johan aende Put) woonde in 1474 volgens de schatcedul op de Vleesstraat 1 naast de waterput.

Generatie 2

II. Joannes Puteanus trouwde Judith Haenen.

Kinderen van Joannes en Judith:

 1. Joannes Puteanus volgt IIIa.
 2. Matthias Puteanus volgt IIIb.
 3. Theodorus Puteanus gesteelijke bij de kruisheren.
 4. Justus Puteanus volgt IIIc.
 5. Franciscus Puteanus begraven Nijmegen 1537, trouwde Aleidis Canis, overleden Nijmegen 24 juni 1559. Zij hetrouwde Jan van Bon.
 6. Gerardus Puteanus volgt IIId.
 7. Anna Puteanus trouwde Wilhelmus Haenen.

Generatie 3

IIIa. Joannes Puteanus trouwde Catharina Dijen.

Kinderen van Joannes en Catharina:

 1. Jacobus Puteanus volgt IVa.
 2. Nicolaas Puteanus
 3. Margaretha Puteanus
 4. Ida Puteanus trouwde Folpardus van Asperen.

IIIb. Matthias Puteanus (Thys) rentmeester Venlo 1530, peyburgemeester Venlo 1541, trouwde 1. Catharina de Groot en 2. Catharina Beugels. Hij heeft een proces van 1532-1542 met zijn buurman Dirick Hoefft over een steeg tussen beider huizen aan de Lomstraat.

Kinderen van Matthias en Catharina de Groot:

 1. Gerardus Puteanus volgt IVb.
 2. Joannes Puteanus volgt IVc.
 3. Theodorus Puteanus volgt IVd.
 4. Catharina Puteanus trouwde Henricus Segers, scholtis van Venlo 1542-1554. Hij hertrouwde Anna Wijnen.
 5. Agnes Puteanus trouwde 1. Theodorus de Laet en 2. Nicolaes Bijll.
 6. Martinus Puteanus volgt IVe.

Kinderen van Matthias en Catharina Beugels

 1. Joannes Puteanus volgt IVf.
 2. Andreas Puteanus
 3. Matthias Puteanus trouwde Mechtildis van Lom.
 4. Franciscus Puteanus volgt IVg.
 5. Mehtildis Puteanus

IIIc. Justus Puteanus (Joest) trouwde Elisabeth Cremers, dochter van Gerard Cremers en Elisabeth van Wessem. Hij erfde het huis "Inghen Winckel" aan de Oude Markt te Venlo.

Kinderen van Justus en Elisabeth:

 1. Joannes Puteanus volgt IVh.
 2. Anna Puteanus ongehuwd.
 3. Judith Puteanus trouwde 1545 met Thomas Römer, jurist en schepen van Venlo 1546-1549, overleden in 1572, zoon van Petrus Römer.
 4. Elisabeth Puteanus ongehuwd.

IIId. Gerardus Puteanus gesneuveld op de Lichtenberg te Venlo 7 november 1511 tijdens de bestorming van Venlo door keizer Maximiliaan. Hij trouwde Elisabeth Spaers.

Kind van Gerardus en Elisabeth:

 1. Aleidis Puteanus trouwde een Van Amer.

Generatie 4

IVa. Jacobus Puteanus trouwde Catharina van den Zande. Hij werd als weduwnaar priester en kwam als zangleermeester aan het keizerlijk hof en werd op 1540 tot hofpriester benoemd.

Kinderen van Jacobus en Catharina:

 1. Joannes Puteanus trouwde Catharina van Tabri.
 2. Jacobus Puteanus trouwde Cornelia van Katwijck.
 3. Gerardus Puteanus
 4. Cornelis Puteanus
 5. Hadrianus Puteanus

IVb. Gerardus Puteanus trouwde Margaretha de Laet.

Kinderen van Gerardus en Margaretha:

 1. Theodorus Puteanus volgt Va.
 2. Joannes Puteanus volgt Vb.
 3. Gerardus Puteanus kloosterling.
 4. Justus Puteanus kannunik.
 5. Matthias Puteanus volgt Vc.
 6. Albertus Puteanus

IVc. Joannes Puteanus (Matthiaszoon) geboren Venlo 4 mei 1508, rentmeester Venlo 1543, overleden Venlo september 1546, trouwde Venlo 5 januari 1534 met Elisabeth de Laet, overleden Venlo februari 1547, dochter van Hubertus de Laet.

Kinderen van Joannes en Elisabeth:

 1. Hubertus Puteanus ongehuwd overleden.
 2. Catharina Puteanus trouwde Venlo 25 augustus 1563 met Joannes van Ruweel genaamd Ingenhuys geboren omstreeks 1540, wijnkoopman 1566, peyburgemeester Venlo 1569, raadsverwant 1586-1588, schepen 1589-1623, regerend burgemeester 1593, 1601, 1608 en 1612, overleden Venlo 23 oktober 1623, zoon van Joannes Ingenhuys en Sophia Ingenraey.
 3. Anna Puteanus trouwde Arnoldus van der Erck, Peyburgemeester Venlo 1570. Hij hertrouwde Maria van Vogelsanck.
 4. Magdalena Puteanus trouwde Venlo 23 november 1569 met Gerardus van Vogelsanck, rentmeester Venlo 1576, provisor St. Jacobsgasthuis 1582-1584, kerkmeester 1587-1607, overeden in 1607, zoon van Petrus van Vogelsanck en Mechtildis Kiespenningh.
 5. Elisabeth Puteanus overleden voor 14 februari 1604, trouwde Petrus van Vogelsanck, zoon van Petrus van Vogelsanck en Mechtildis Kiespenningh.
 6. Joannes Puteanus volgt Vd.

IVd. Theodorus Puteanus trouwde Christina van Lom.

Kinderen van Theodorus en Christina:

 1. Judith Puteanus trouwde Conrardus van Haeften.
 2. Wendelina Puteanus ongehuwd.
 3. Catharina Puteanus trouwde Franciscus Ronden.
 4. Barbara Puteanus trouwde Matthias Sweijns, schepen Venlo 1579.
 5. Elisabeth Puteanus
 6. Matthias Puteanus raadsverwant 1579-1581, rentmeester Venlo 1594, peyburgemeester Venlo 1573, 1581, 1585 en regerend burgemeester 1599.

IVe. Martinus Puteanus trouwde 1. Margaretha van den Pol en 2. Margaretha Sweins.

Kinderen van Martinus en Margaretha van den Pol:

 1. Matthias Puteanus volgt Ve.
 2. Catharina Puteanus trouwde Antonius van Lith.
 3. Margaretha Puteanus begijn.

IVf. Joannes Puteanus trouwde 1. Helena Boener en 2. Joanna van Haren.

Kind van Joannes en Joanna:

 1. Helena Puteanus trouwde Franciscus Janssen.

IVg. Franciscus Puteanus (Franck) rentmeester Venlo 1554, peyburgemeester 1559, trouwde Barbara Boener.

Kinderen van Franciscus en Barbara:

 1. Catharina Puteanus trouwde Joannes Everts.
 2. Francisca Puteanus trouwde Gerardus Voorhuizen.

IVh. Mr. Joannes Puteanus (Justuszoon/Mr. Jan Tho Put)) licentaat in de rechten, schepen Venlo 1559-1578, peyburgemeester Venlo 1563, regerend burgemeester 1567, 1572 en 1574, wonende Huis Inghen Winckel aan de Oude Markt te Venlo, trouwde 1559 met Anna van Mewen, overleden 1575, dochter van Hendrik van Nuyens genaamd van Mewen en Hedwig van Mewen. Erfde het huis "Inghen Winckel" aan de Oude Markt te Venlo van zijn vader.

Kinderen van Joannes en Anna:

 1. Helena Puteanus ongehuwd.
 2. Henricus Puteanus overleden Venlo 29 september 1625, provisor St. Jacobsgasthuis te Venlo, peyburgemeester Venlo 1602 en 1611, raadsverwant 1611-1625, stichtte in 1627 het altaar van O.L. Vrouwe der zeven smarten in de St. Martinuskerk te Venlo, stichtte een studiebeurs, ongehuwd.
 3. Justus Puteanus jong overleden.

Generatie 5

Va. Theodorus Puteanus trouwde Aleidis Coppen.

Kind van Theodorus en Aleidis:

 1. Aleidis Puteanus

Vb. Joannes Puteanus (Gerarduszoon) rentmeester Venlo 1554, raadsverwant 1579, trouwde Venlo 11 september 1559 met Agnes Keisers.

Kinderen van Joannes en Agnes:

 1. Hermannus Puteanus
 2. Gerardus Puteanus
 3. Melchior Puteanus
 4. Petrus Puteanus
 5. Joannes Puteanus
 6. Aleidis Puteanus

Vc. Matthias Puteanus kerkmeester, trouwde Elisabeth van Lith. Hij woonde vermeld van 1602-1622 aan de Vleesstraat oostzijde.

Kinderen van Matthias en Elisabeth:

 1. Martinus Puteanus volgt VIa.
 2. Anna Puteanus trouwde Seger van Lom, geboren 1585, rentmeester Venlo 1616, overleden in 1636, zoon van Nicolaas de Graeff genaamd van Lom en Cunera in de Betouw.
 3. Maria Puteanus trouwde 1. Leonardus van Lom, zoon van Nicolaas de Graeff genaamd van Lom en Cunera in de Betouw; 2. Joannes van (H)asselt, peyburgemeester Venlo 1632, raadsverwant 1638.

Vd. Joannes Puteanus (Joanneszoon) geboren in 1547, kerkmeester 1569, rentmeester Venlo 1579, raadsverwant 1581, peyburgemeester Venlo 1601, schepen 1604-1611, trouwde Venlo 1. 24 augustus 1571 met Gertrudis Segers, overleden Venlo 5 augustus 1583, dochter van Henricus Segers en Anna Wijnen; 2. 1585 Barbara van Slingelandt, dochter van Jan van Slingelandt uit Dordrecht.

Kinderen van Joannes en Gertrudis:

 1. Joannes Puteanus geboren 1573, overleden 1582.
 2. Erycius Puteanus volgt VIb.
 3. Anna Puteanus geboren 1576, trouwde Theordorus Ingenraey, overleden 1634, rentmeester Venlo 1617, accijnsmeester 1618, raadsverwant vanaf 1625, peyburgemeester Venlo 1631.
 4. Christina Puteanus geboren 1578, overleden Krakau 9 september 1626, non in Leuven.
 5. Joannes Puteanus geboren en overleden 1580.

Kinderen van Joannes en Barbara:

 1. Joannes Puteanus geboren en overleden Venlo 1586.
 2. Gertrudis Puteanus geboren Venlo 1587 en jong overleden.
 3. Elisabeth Puteanus geboren Venlo 1588, trouwde Tilmanus van Aerssen.
 4. Barbara Puteanus geboren Venlo 1590, overleden Venlo 6 maart 1635, non en schrijfster in Venlo.
 5. Joannes Puteanus volgt VIc.
 6. Matthias Puteanus volgt VId.
 7. Franciscus Puteanus geboren Venlo 1596, jong overleden.
 8. Conrardus Puteanus geboren Venlo 1598, jong overleden.
 9. Gertrudis Puteanus geboren Venlo 1600, trouwde Venlo 28 oktober 1625 met Joannes van Darth, ammunitie-commissaris, hij overleedt in 1652, zoon van Henricus van Darth en Helena Heyden van Asch.

Generatie 6

VIa.Martinus Puteanus rentmeester Venlo 1630, overleden voor 11 augutsus 1648, trouwde 1. Helena; 2. Venlo 13 september 1620 met Aleidis Boener en 3. Catharina van Aerssen.

Kind van Martinus en Helena:

 1. Helena Puteanus gedoopt Venlo 10 januari 1616.

Kind van Martinus en Aleidis:

 1. Helena Puteanus gedoopt Venlo 26 mei 1621.

Kinderen van Martinus en Catharina:

 1. Gertrudis Puteanus, gedoopt Venlo 10 september 1640.
 2. Jacobus Puteanus volgt VIIa.
Erycius Puteanus (1574-1646)

VIb.Erycius Puteanus (Henryck) geboren Venlo 4 november 1574, overleden Leuven 17 september 1646, jurist, 1601 leraar welsprekenheid Milaan, 1603 burger van Rome, 1606 hoogleraar oude geschiedenis en latijnse letterkunde te Leuven, lid van de Raad van State, gouverneur citadel Leuven, trouwde Milaan 28 maart 1604 met Maria Magdalena Catharina Turriana, overleden Leuven 14 februari 1663, dochter van Joannes Stephanus Turriana en Joanna Mariano.

Kinderen van Erycius en Maria:

 1. Justus Cecelius Puteanus volgt VIIb.
 2. Faustus Silvius Puteanus geboren Leuven 14 april 1640, carmeliet.
 3. Joannes Stephanus Puteanus geboren Leuven 15 juni 1607, Jezuiet.
 4. Maximilianus Puteanus volgt VIIc.
 5. Cosmas Euthymius Puteanus geboren Leuven 22 juni 1609.
 6. Eugenia Puteanus geboren Leuven 1610, trouwde Leuven 1. 2 februari 1630 met Joannes Oem uit Dordrecht; 2. 23 maart 1638 met Lazerus Bouvicini de Possidone.
 7. Georgius Puteanus geboren Leuven 14 mei 1612.
 8. Anna Christiana Puteanus geboren Leuven 2 december 1613, trouwde Leuven 8 januari 1648 met Xistus Anthonius de Milser.
 9. Philippina Dorothea Puteanus geboren Leuven 15 maart 1615.
 10. Genoveva Ignatia Puteanus geboren Leuven 2 augustus 1616, trouwde Leuven 17 augustus 1639 met Pierre Paul Vindigne.
 11. Andreas Crysostomus Puteanus volgt VIId.
 12. Hesselius Puteanus geboren Leuven 1619.
 13. Carolina Puteanus geboren Leuven 4 september 1620, trouwde Jacques van de Pande.
 14. Aubertus Puteanus geboren Leuven 1622.
 15. Margaretha Puteanus geboren Leuven 11 december 1623, trouwde Leuven 12 maart 1648 met Franciscus Eusechius de Milser, gouverneur kasteel Leuven.
 16. Urbanus Philippus Puteanus geboren Leuven 20 juni 1628.

VIc. Joannes Puteanus geboren 1592, houthandelaar in 1620, schatmeester Roermond, trouwde Venlo 20 februari 1626 met Aleidis de Haen, dochter van de burgemeester van Grave, Antoon de Haen en Aleidis van Bocholtz.

Kinderen van Joannes en Aleidis:

 1. Aleidis Puteanus geboren circa 1627, overleden Boxmeer 29 oktober 1651.
 2. Barbara Alarda Puteanus gedoopt Roermond 14 juni 1629, overleden Boxmeer 30 juni 1661, trouwde Boxmeer 14 februari 1649 met Godefridus van Aefferden, geboren Geldern, overleden Boxmeer 12 januari 1655, hofmeester op kasteel Boxmeer, zoon van Joannes van Aefferden en Clara Luytens.
 3. Joannes Antonius Puteanus gedoopt Roermond 14 november 1630.

VId. Matthias Puteanus geboren 1594, houthandelaar in 1620, scholtis Roermond sinds 1634, overleden na 11 maart 1653 en voor 7 augustus 1659, trouwde 1. Roermond met Helena van den Camp en 2. Venlo 9 februari 1650 met Anna Fonteyn, overleden na 7 augustus 1659.

Kinderen van Matthias en Helena:

 1. Maria Puteanus gedoopt Roermond 27 juni 1626, begraven Venlo 13 februari 1700, trouwde Godefridus Wilhelmus Moeitz gedoopt Roermond 12 december 1613, wachtmeester te Venlo, zoon van Wilhelmus Moeitz en Maria van Edingen.
 2. Joannes Puteanus gedoopt Roermond 22 juni 1628.
 3. Leonora Catharina Puteanus gedoopt Roermond 27 februari 1630, non in klooster Trans-Cedron te Venlo.
 4. Hermannus Puteanus gedoopt Roermond 23 juni 1633.
 5. Isabella Catharina Puteanus non in Brigitinessenklosster Mariaboom te Kleef.

7 augustus 1659: Johan Diester, schepen van Venlo en provisor van St. Jacobs, oude -mannen en vrouwen-gasthuis, draagt op in naam van dit gasthuis en met concent van den magistraat, aan Anna Fonteyne, weduwe van den Schout Matthijs Puteanus en haar erfgenamen eene jaarlijkse erfcijnrente van 60 gulden jaarlijks op St. Jan in de zomer te heffen en te beuren, uit en van een beemd, groot ongeveer 11 of 12 morgen, gelegen in het "Groeneveld", en dat tot voldoening van de schuld, welke Anna bij slot van rekening d.d. 26 Juni 1657 van het voorn. Gasthuis te vorderen heeft, tot belooning van drie "Weckmissen", maandags, donderdags en zaterdags, in de kerk van dat gasthuis door Anna gesticht, en waarvan hare kinderen en erfgenamen, of bij onstentenis van deze, de magistraat van Venlo "perpetui" collatores zullen wezen, met last dat de provisoren van dit Gasthuis scherpe toezicht zullen houden, en zorg dragen dat deze H. Missen op voorn. dagen stipt ten eeuwigen dagen gecelebreerd en betaald zullen worden en bij aflossing van deze kapitale som op een ander vast onderpand zeker uitgezet en verbonden zullen worden (archief Venlo, burgerlijke Godshuizen).

Generatie 7

VIIa. Jacobus Puteanus gedoopt Venlo 29 september 1643, trouwde Venlo 13 januari 1664 met Margaretha Bo(o)mers, gedoopt Venlo 11 mei 1642, begraven Venlo 28 december 1702, dochter van Joannes Boomers en Catharina Wilhelmi. Ze hertrouwde met Joannes van Blitterswyck.

Kinderen van Jacobus en Matgaretha:

 1. Helena Puteanus gedoopt Venlo 8 januari 1665, jong overleden.
 2. Helena Margaretha Puteanus gedoopt Venlo 7 april 1666, vermeld tot in 1700.
 3. Johanna Puteanus gedoopt Venlo 13 juli 1670, begraven Venlo 9 november 1740, non.
 4. Martinus Puteanus gedoopt Venlo 27 oktober 1672, minderbroeder te Erkelenz (BRD), overleden Antwerpen 13 maart 1744.

VIIb. Justus Cecelius Puteanus geboren Milaan 1605, kannunik aan de kathedraal te Gent, geheimschrijver van de aartsbisschop van Compiegne; trouwde Leuven 24 oktober 1638 met Johanna Margaretha de Pierry.

Kind van Justus en Johanna:

 1. Adriana Barbara Puteanus geboren Leuven 14 april 1640.

VIIc. Maximilianus Puteanus

Kinderen van Maximilianus en Anna:

 1. Ferdinandus Puteanus volgt VIIIa.
 2. Dominicus Puteanus burgemeester van Overeembeek.
 3. Caspar Puteanus volgt VIIIb.

VIId. Andreas Crysostomus Puteanus (André) geboren Leuven 15 januari 1618, kapitein in het leger, trouwde met Anna Alexandrina de Reves.

Uit dit huwelijk:

 1. Laurent Jospeh Norbert Guillaume Puteanus volgt VIIIc.

Generatie 8

VIIIa. Ferdinandus Puteanus luitenant in het regiment de la Falie, trouwde Geldern 18 april 1671 met Anna Helena de Grandvillers.

Kinderen van Ferdinandus en Anna:

 1. Pontianus Puteanus volgt IXa.
 2. Anna Barbara Puteanus gedoopt Geldern 3 februari 1680.
 3. Maria Susanna Puteanusgedoopt Venlo 29 april 1681, trouwde Leuven 29 september 1713 met Joannes Franciscus van Arenbergh.
 4. Joannes Albertus Puteanus geboren Geldern 13 december 1685.
 5. Joannes Christophorus Puteanus geboren Geldern 11 maart 1687.
 6. Alexandra Leopoldus Puteanus geboren Geldern 2 juli 1689, trouwde Geldern 4 februari 1714 met Gerhard Crabbé.

VIIIb. Caspar Puteanus trouwde Leuven 25 juli 1690 met Catharina Sneijers.

Kinderen van Caspar en Catharina:

 1. Johan Baptist Puteanus geboren Leuven 5 mei 1691.
 2. Maria Carolina Puteanus geboren Leuven 19 juli 1693, trouwde Leuven 1. 31 januari 1714 met Johan Baptist Pederingo; 2. 4 februari 1731 met Adriaan van der Veken uit Wemmel.
 3. Joseph Alphons Puteanus geboren Leuven 13 augustus 1696, overleden Leuven 25 april 1698.
 4. Isabella Maria Puteanus geboren Leuven 13 augustus 1696 (tweeling).

VIIIc. Laurent Jospeh Norbert Guillaume Puteanus trouwde met Marie Caire de Schoonvliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Maximilien Charles Puteanus volgt IXb.

Generatie 9

IXa. Pontianus Puteanus luitenant in het regiment van de Hertog van de Bourgignion.

Kinderen van Pontianus:

 1. Alexander Andreas Puteanus gedoopt Nijmegen 5 januari 1713.
 2. Ferdinandus Puteanus volgt X.
 3. Joannes Josephus Puteanus geboren Geldern 3 januari 1719.
 4. Joannes Bernardus Puteanus geboren Geldern 5 februari 1729.

IXb. Maximilien Charles Puteanus trouwde met Marie Antonetta Victoire Casiano.

Uit dit huwelijk:

 1. Charles Louis Antoine Puteanus vermeld 1736 als aanvrager van een studiebeurs van de Puteanus fondatie.

Generatie 10

X. Ferdinandus Puteanus gedoopt Nijmegen 10 juni 1714, trouwde 1. Joanna Gerudis Boumans (Boermans), trouwde 2. Magadalena Fuijt, overleden Geldern 3 mei 1798.

Kinderen van Ferdinandus en Joanna:

 1. Joannes Puteanus gedoopt Geldern 15 februari 1738.
 2. Maria Lucia Isabella Puteanus gedoopt Geldern 19 december 1739.

Kind van Ferdinandus en Magdalena:

 1. Willem Winandus Puteanus volgt XI.

Generatie 11

XI. Willem Winandus Puteanus geboren Geldern 27 oktober 1741, overleden Geldern 24 maart 1810, trouwde Maria Sybilla Wolters, overleden Geldern 18 september 1814.

Kinderen van Willem en Maria:

 1. Frederica Wilhelmina Catharina Puteanus geboren Geldern 24 september 1791, trouwde Alexander van der Plassen.
 2. Ferdinand Frederik Puteanus volgt XIIa.
 3. Theodorus Leonardus Puteanus geboren Geldern 29 mei 1797, trouwde Maria Elisabeth Josepha Theunissen.
 4. Maria Elisabeth Puteanus geboren Geldern 31 december 1798, trouwde Moritz Goerne.
 5. Maria Agnes Dorothea Puteanus geboren Geldern 15 februari 1800, trouwde Dr. Christiaan Julius David Schulze.
 6. Marcellus Jozef Puteanus volgt XIIb.
 7. Johan Gerhard Puteanus geboren Geldern 15 januari 1805.
 8. Maria Catharina Puteanus geboren Geldern 9 maart 1810.

Generatie 12

XIIa. Ferdinand Frederik Puteanus geboren Geldern 11 januari 1795, overleden Geldern 30 april 1859, looier, trouwde Venlo 7 januari 1825 met Catharina Timmermans, geboren Venlo 1 april 1796, dochter van Leonard Timmermans en Maria Elisabeth Hermans. Ze was eerder weduwe van Hubert Heggen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Frederika Hubertina Puteanus geboren Venlo 13 mei 1826.

XIIb. Marcellus Jozef Puteanus geboren Geldern 7 maart 1803, trouwde Maria Elisa Rudolphina von Monschaw.

Kinderen van Marcellus en Maria:

 1. Julius Joseph Friederich Puteanus volgt XIII.
 2. Emile Ferdinand Maria Puteanus geboren Straelen 18 augustus 1840, overleden Straelen 24 augustus 1840.
 3. Franciscus Theodoor Emilie Eduard Puteanus geboren Straelen 12 december 1842, vermoord Berlijn 25 maart 1870.

Generatie 13

XIII. Julius Joseph Friederich Puteanus geboren Straelen 21 juni 1838, overleden Wattenscheid 1 december 1913, trouwde Anna Maria Elisabeth Scheulen.

Kinderen van Julius en Anna:

 1. Maria Francisca Puteanus geboren Geldern 4 oktober 1870.
 2. Paula Puteanus geboren Geldern 25 april 1872.
 3. Hugo Marcellus Puteanus volgt XIV.
 4. Otto Rudolf Puteanus geboren Geldern 10 juni 1878.
 5. Udo Wilhelmus Puteanus geboren Wattenscheid 25 maart 1884.
 6. Franz Puteanus 22 augustus 1888.

Generatie 14

XIV. Hugo Marcellus Puteanus geboren Geldern 8 juli 1874, overleden Essen 4 juli 1920, trouwde Maria Urley.

Kinderen van Hugo en Maria:

 1. Erick Puteanus geboren Essen 7 mei 1908.
 2. Maria Theresia Puteanus geboren Essen 4 maart 1910.
 3. Elisabeth Puteanus geboren Essen 26 maart 1911.

Literatuur

 • Genealogia Puteanaea Bamelrodiorum Venlonensium; ab origine urbis, sive anno ý.CCC.XLIII per utrumque sexum deducta / Erycius Puteanus. - Lovanii : Philippi Dormalii, 1630 . - 47 pagina's met portret. Convoluut.

Externe Link