Van Panhuys

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Panhuys is een geadelde familie uit Maastricht en daarvoor uit Limborg in het gebied Luik. Door militaire functies of openbare ambten elders, verlaten ze deze stad uiteindelijk.

Genealogie

De naam is ontleend aan een brouwerij, immers dat is het zuidelijke woord voor een panhuis. Verrmoedelijk hadden de voorouders in de middeleeuwen een eigen brouwerij. Deze familie was overigens protestant en lid van de Waals Hervormde Gemeente te Maastricht, maar gedroeg zich liberaal naar het katholieke volksdeel blijkens corresondentie.

Het Familiearchief bevindt zich in het Nationaal Archief en is te vinden via deze link Archief-overzicht Familie Van Panhuys.

Wapen

In zilver drie zwarte maliën, 2 en 1 geplaatst, en in het schildhoofd een zwarte barensteel van drie hangers.

Generatie 1

I. Charles van Panhuys geboren Limborg 1606, overleden Dordrecht 23 of 25 febrari 1677, trouwde Herstal 12 augustus 1649 met Margaretha de Sart, dochter van van Hubert de Sart en Jehanne 's Jacob.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Panhuys geboren 1656, overleden circa 1730, ongehuwd.
 2. Huybert van Panhuys volgt II.

Generatie 2

II. Huybert van Panhuys geboren Herstal 1 maart 1653, overleden Maastricht 23 augustus 1710, schepen en raad van Maastricht 1698-1710, trouwde Loosduinen 23 december 1685 met Emilia Colvius, gedoopt Hulst 20 december 1662, overleden Maastricht 25 maart 1728, dochter van Ds. Theodorus Colvius en Agnes Schade van Westrum.

Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Hendrik Aemilius van Panhuys volgt III.

Generatie 3

III. Mr. Hendrik Aemilius van Panhuys geboren Maastricht 4 december 1789, overleden 1789, schepen en raad van Maastricht, regent gereformeerd weeshuis Maastricht 1742, commissaris-instructeur van de Staten-Generaal bij den Hoogen Brabantschen Gerichte, trouwde 24 oktober 1729 met Josina Aemelia Chatvelt, geboren 21 november 1705, overleden Maastricht 5 september 1786, dochter van François Chatvelt en Henriette Marie Capes.

Uit dit huwelijk:

 1. Huybert Aemilius van Panhuys volgt IVa.
 2. Willem Hendrik van Panhuys volgt IVb.
 3. Jeane Guillaumine van Panhuys geboren circa 1737, overleden Maastricht 16 april 1800, ongehuwd.
 4. Henriëtta Maria van Panhuys geboren Maastricht 23 juni 1740, overleden Maastricht 6 september 1826, trouwde Maastricht 12 augustus 1781 met Pieter Bernard le Vasseur des Rocques, geboren Voorburg 4 mei 1714, begraven Maastricht 24 mei 1786, zoon van Guillaume le Vasseur des Rocques en Marianne du Mesnil.
 5. Anna Elisabeth Catharina van Panhuys geboren Maastricht 30 november 1744, overleed Bergen op Zoom 30 november 1784, trouwde Maastricht 14 februari 1773 met Gijsbert Johan Hendrik van den Heuvel.
 6. Adriana Wilhelmina Aemilia van Panhuys geboren Aken 1747, overleden Maastricht 5 november 1820, ongehuwd.

Generatie 4

IVa. Mr. Huybert Aemilius van Panhuys geboren Maastricht 4 juli 1730, overleden Maastricht 4 april 1793, schepen en raad van Maastricht, commissaris-instructeur van de Staten-Generaal bij den Hoogen Brabantschen Gerichte, drossaard van het land van Rolduc en Dalhem, trouwde 3 oktober 1760 met Johanna Gerarda Heldewier, gedoopt Maastricht 8 juni 1738, overleden Maastricht 24 juli 1811, dochter van Jan Adolph Heldewier en Judith Halkett.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Benjamin van Panhuys geboren Maastricht 5 december 1764, overleed Paramaribo 18 juli 1816, generaal-majoor in Nederlandse dienst, Gouverneur-Generaal van Suriname, trouwde l. 1790 met Clasina Alexandrina Elisabeth Rhijnsdorp en trouwde 2. met Luise Friederike Auguste von Barckhaus Wiesenhütten, waaruit een niet-geadelde tak in Duitsland.
 2. Willem Hendrik Cornelis van Panhuys geboren Maastricht 1766, overleden Maastricht 4 augustus 1849, kapitein in Nederlandse dienst, ongehuwd.
 3. Jean Antoine Chrétien van Panhuys geboren Maastricht 26 september 1768, overleden 1835, adjunkt directeur-generaal van Financiën te Batavia, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, trouwde 1802 met Maria Carolina Heldewier, geboren Maastricht 19 mei 1771, overleden 1824, dochter van Jean Guilliaume Haldewier en Jeanne Sibille Vignon; waaruit een uitgestorven niet-geadelde tak in Nederlands-lndië.
 4. Abraham van Panhuys volgt Va.
 5. Frans van Panhuys geboren Maastricht 28 juni 1776, overleden Maastricht 1848, ontvanger der in- en uitgaande rechten te Maastricht, administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, raadslid en schepen aldaar, lid van de provinciale staten van Limburg, trouwde Maastricht 1804 met Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys, geboren Maastricht 19 september 1767, overleden Maastricht 1837, dochter van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt.
 6. Adriaan Willem Emil van Panhuys geboren Maastricht 6 december 1779, overleden Maastricht 6 augustus 1870, luitenant, trouwde 1. Vaals 6 juni 1816 met Johanna Philippina Hass, geboren Minden (Duitsland) 15 februari 1785, overleden Voorst 26 juli 1835, dochter van Erneste Christoph Hass en Charlotte Stolterfohten en trouwde 2. Dresden (Duitsland) 2 september 1841 met Henriette von Warnsdorff.
 7. Henriette Marie Bernardine van Panhuys geboren Maastricht circa 1782, overleden Maastricht 5 juli 1858, ongehuwd.
IVb. W.H. van Panhuys 1734-1808

IVb. Willem Hendrik van Panhuys gedoopt Maastricht 5 december 1734, overleden Maastricht 23 januari 1808, heer van Haeren sinds 1770, in de Ridderschap van Valkenburg, schepen van Maastricht, rentmeester-generaal der domeinen en geestelijke goederen in de landen van Overmaas, trouwde Oisterwijk 23 juni 1760 met Angela Cornelia Orizandt, geboren Klundert 14 augustus 1740, overleden Maastricht 23 januari 1806, dochter van Jan Engelbert Orizandt en Cornelia van Gils. Ze woonden in 1781 in de Bredestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Aemilus van Panhuys geboren Maastricht 1761, overleden Maastricht 1763.
 2. Jeanne Emilie Cornelie van Panhuys geboren Maastricht 1763, overleden 1780.
 3. Emilie Henriette van Panhuys geboren Maastricht 1764, overleden Maastricht 1769.
 4. Agneta Henriette van Panhuys geborem Maastricht 1765, overleden 1780.
 5. Jhr. mr. Johan Cornelis van Panhuys volgt Vb.
 6. Jeanne Elisabeth Guillemin van Panhuys geboren Maastricht 19 september 1767, overleden Maastricht 17 september 1837, trouwde Maastricht 21 juni 1804 met Frans van Panhuys, geboren Maastricht 28 juni 1776, overleden Maastricht 1848, zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier.
 7. Adriane Wilhelmina Angela van Panhuys geboren Maastricht 2 januari 1769, overleden Maastricht 3 augustus 1846, trouwde Maastricht 23 augustus 1801 met Frederik Ferdinand Hendrik Arnold Godfried von Emminghaus gezegd Frederking, geboren Keulen 16 februari 1771, overleden Maastricht 3 februari 1826, zoon van Henri Theodore D'Emminghaus en Chretienne Frederique Sophie Culemann.
 8. Theodora Agneta Sabina van Panhuys geboren 13 april 1770, overleden 3 oktober 1770.
 9. Jhr. mr. Isaäc Lodewijk van Panhuys volgt Vc.
 10. Hendrik Emelius van Panhuys geboren 1773, overleden 1796, luitenant transporteenheid Regiment Stuart.
 11. Willem Frederic van Panhuys geboren 9 januari 1775, rechter, trouwde Meerssen 7 september 1800 met Lucia Heldevier, geboren Maastricht 18 april 1778, dochter van Jean Guilliaume Heldewier en Jeanne Sibille Vignon. Hieruit 4 zonen en enige dochters, wonende te Batavia.

Generatie 5

Va. Jhr. Abraham van Panhuys geboren Maastricht 7 februari 1774, overleden Groningen 17 Maart 1847, kapitein infanterie, rentmeester van Stad Groningen, lid Provinciale Staten van Groningen, trouwde Hoog- en Leegkerk bij Groningen 11 maart 1802 met Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 10 juni 1775, overleden Groninge 7 maart 1820, dochter van Ulrich Willem Polman Gruys en Eleonora Frederica van Raders.

Vc. I.L. van Panhuys 1771-1828, omstreeks 1797

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Jeanne Emilie van Panhuys geboren Groningen 23 november 1802, overleden Groningen 22 oktober 1826.
 2. Jhr.mr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys volgt VIa.
 3. Jhr. Jan Ernst van Panhuys volgt VIb.
 4. Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys volgt VIc.
 5. Jhr. Huybert Aemelius van Panhuys geboren Groningen 27 december 1813, overleden Groningen 13 september 1814.
 6. Jhr. Jean François Adrien van Panhuys geboren Groningen 19 juli 1816, overleden ‘s-Gravenhage 11 april 1885, luitent-generaal cavallerie, adjudant-generaal des Konings, ongehuwd.

Vb. Jhr. mr. Johan Cornelis van Panhuys geboren Maastricht 4 augustus 1766, overleden Voerendaal 21 oktober 1849, heer van Haeren, Bongert en Damerscheidt, Drossaard van het land van Rolduc en Dalhem, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Gedeputeerde Staten van Limburg, trouwde 1. Maastricht 20 juli 1795 met Christina Eleonora van Clermont, geboren Vaals 17 januari 1769, overleden Maastricht 29 september 1796, dochter van Johan Arnold van Clermont, hseer van Vaalsbroek en Sophia Elisabeth Maria von Emminghaus; tr. 2. 21 december 1799 met Marie Sophie Delwarde, geboren Ath 15 augustus 1772, overleden Voerendaal 28 september 1844, dr. van Louis Emmanuel Delwarde en Maria Josepha Rins.

Vc-2 Jkvr. S.M. van Panhuys 1800-1871

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Guillaume Charles Ernest de Panhuis geboren Maastricht 7 september 1796, overleden Maastricht 26 september 1796.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Helene Frederique van Panhuys geboren en overleden Maastricht 26 oktober 1800.
 2. Jhr. Mr. Henri Ernest van Panhuys geboren Maastricht 26 september 1801, Maastricht 19 februari 1848, heer van Haeren, procureur-generaal Provinciaal Hof van Limburg, trouwde Maastricht 31 december 1832 met Jkvr. Zénobie Louise Dibbets, geboren Amersfoort 16 februari 1811, overleden ‘s-Gravenhage 3 januari 1878, dochter van baron Bernardus Cornelis Johannes Dibbets en Juha Johanna van Tengnagell.
 3. Jkvr. Helena Antoinetta Paulina van Panhuys geboren Maastricht 23 januari 1803, overleden Maastricht 9 oktober 1881, trouwde Maastricht 17 november 1823 met Antoine Joseph Theodoor August Clavareau, geboren Luxemburg 19 september 1787, overleden Maastricht 6 maart 1864, zoon van Auguste François Joseph Clavareau en Marre Adrienne Florence Gilson.
 4. Jkvr. Cécile Adéle van Panhuys geboren Maastricht 22 januari 1805, overleden Stendal 17 december 1879, trouwde Maastricht 21 maart 1833 met Alexander Albert Ludwig Tbeodor Eugen von Bismarck, auf Gohre und Insel, geboren Ddbbelin 19 augustu 1805, overleden Stendal 23 april 1880, zoon van Hans Christoph Friedrich von Bismarck en Wilhelmine Albertine Valentine Minette Tiemann.
 5. Jkvr. Thérèse Françoise van Panhuys geb. Maastricht 8 juli 1806, overleden Maastricht 26 maart 1887, trouwde Maastricht 6 juli 1833 met Edouard Jean Leonard Sassen, geboren ‘s-Hertogenbosch 20 november 1806, overleden Heerlen 2 december 1855, zoon van Mr. Jacobus Jan Sassen en Johanna Catharina Sobels.
 6. Ferdinand Adrien Frederic van Panhuys geboren Maastricht 11 juni 1808, overleden Voerendaal 22 augustus 1812.
 7. Jkvr. Sophia Cornelia van Panhuys geboren Maastricht 16 september 1810, overleden Geertruidenberg 16 juni 1838, trouwde Maastricht 21 maart 1833 met Petrus Cornelis Gabriel van der Kun, geboren Utrecht 6 maart 1800, overleden Amsterdam 30 december 1854, zoon van Gerardus Cornelis van der Kun en Marguérite Valentine Ferere.
 8. Elisabeth Pauline van Panhuys geboren Maastricht 16 september 1810.
 9. Jhr. Eugène François Auguste van Panhuys volgt VId.
 10. Adriaan Frederik van Panhuys geboren Maastricht 25 april 1813, overleden Maastricht 18 januari 1816.

Vc. Jhr. mr. Isaäc Lodewijk van Panhuys geboren Maastricht 5 oktober 1771, overleden 's-Gravenhage 26 maart 1828, gemeentesecretaris van 's-Gravenhage, trouwde ‘s-Gravenhage 5 november 1797 met Sara Constantia de Beveren, geboren Middelburg 22 mei 1778, overleden ‘s-Gravenhage 5 oktober 1811, dochter van Mr. Antony Willem de Beveren en Sara Maria Pous.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Willem Hendrik van Panhuys volgt VIe.
 2. Jkvr. Sara Maria van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 2 maart 1800, overleden Maastricht 26 maart 1871, trouwde Maastricht 20 mei 1829 met Jhr. Reinier Hendrik Otto Sandberg, geboren Zwolle 13 april 1801, overleden Brussel 12 november 1864, zoon van Jhr. Mr. Albertus Sandberg, heer van ‘t Laer en Reiniera Johanna Schrassert.
 3. Jhr. Jean Louis van Panhuys volgt VIf.
 4. Jhr. Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys volgt VIg.

Generatie 6

VIa. Jhr.mr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys geboren Groningen 5 februari 1806, overleden Groningen 15 februari 1882, lid Gedeputeerde Staten van Groningen, trouwde Leek 22 mei 1830 met Wendelina Cornera baronesse von Inn- und Kniphausen, geboren Groningen, huis Nienoord, 9 november 1805, overleden Groningen 6 november 1878, dochter van baron Mr. Haro Casper von Inn- und Kniphausen, heer van Nienoord en Vredewold en Susanna Elisabeth Alberda.

Uit dît huwelijk:

 1. Jkvr. Bernardine Ernestine Hermanna van Panhuys geboren Leek, huis Nienoord, 14 april 1832, overleden ‘s-Gravenhage 2 decmber 1910, trouwde Groningen 28 mei 1856 met Mr. Suffridus Ypey, geboren Leeuwarden 27 februari 1831, overleden Leeuwarden 27 september 1865, zoon van Mr. Leonardus Ypey en Elisabeth Maria Salverda.
 2. Jkvr. Susanna Elisabeth van Panhuys geboren en overleden Leek, huis Nienoord, 10 februari 1834.
 3. Jhr. Haro Caspar van Panhuys volgt VIIa.
 4. Jhr.mr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys volgt VIIb.
 5. Jhr. Ferdinand Scato van Panhuys volgt VIIc.
 6. Jhr. Jan Ernst Albert van Panhuys geboren Leek, huis Nienoord, 28 mei 1840, overleden Wiesbaden 16 oktober 1894, notaris Middelstum 1871-1877; Groningen 1877-1887, trouwde Amsterdam 26 september 1872 met Marie Elisabeth Adriana Mees, geboren Amsterdam 26 augustus 1850, overleden Utrecht 11 januari 1905, dochter van Mr. Willem Cornelis Mees en Jacoba Claudina van den Ham.
 7. Jhr. Willem Frans van Panhuys volgt VIId.
 8. Jhr.mr. François van Panhuys volgt VIIe.

VIb. Jhr. Jan Ernst van Panhuys geboren Groningen 12 juli 1808, overleden 's-Gravenhage 25 oktobe 1878, rechter te Winschoten, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, commissaris des Konings in Friesland, curator der Groninger Hoogeschool, trouwde 1. Groningen 17 december 1838 met Jkvr. Maria Albertina Alberda van Ekenstein, geboren Groningen 6 augustus 1816, overleden Winschoten 17 mei 1840, dochter van Jhr. Mr. Willem Alberda van Ekenstein en Catharina de Wendt; trouwde 2. Groningen 20 december 1847 met Jkvr. Anna Catharina Alberda van Ekenstein, geboren Leeuwarden 18 maart 1818, overleden Leeuwarden 23 november 1867, dochter van Jhr. Mr. Willem Alberda van Ekenstein en Catharina de Wendt.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Mr. Albert Abraham Frederik baron van Panhuys geboren Winschoten 8 mei 1840, overleden Leeuwarden 28 januari 1894, kamerheer i.b.d., griffier Gerechtshof te Leeuwarden, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jkvr. Bernardine Ernestine Hermanna van Panhuys geboren Groningen 14 oktober 1848, overleden ‘s-Gravenhage 13 december 1889, trouwde Leeuwarden 7 mei 1874 met Gerrit Nicolaas de Wendt, geboren Leiden 19 oktober 1846, oveleden Ermelo 15 juli 1923, zoon van Mr. Eco de Wendt en Jkvr. Riemke Lunia Speelman.
 2. Jhr. Willem van Panhuys geboren Leeuwarden 16 september 1849, overleden Leeuwarden 19 september 1849.
 3. Jkvr. Catharina van Panhuys geboren Leeuwarden 19 december 1851, overleden Leeuwarden 17 maart 1857.
 4. Willem baron van Panhuys geboren Leeuwarden 26 augustus 1853, overleden Brussel 20 mei 1909, ongehuwd.
 5. Jkvr. Florentina Johanna Bernardina van Panhuys geboren Leeuwarden 11 december 1855, overleden Leeuwarden 12 december 1857.

VIc. Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys geboren Groningen 8 september 1811, overleden Leeuwarden 7 november 1880, 1e luitenant kurassiers, ordonnansofficier van Koning Willem 11, betaalmeester te Leeuwarden, trouwde Beetgum 24 augustus 1849 met Juliana Agatha baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Leeuwarden 7 november 1820, overleden Velp 13 februari 1900, dochter van baron Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Henriëtta Wilhelmina barones Rengers.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Bernardine Ernestine Hermanna van Panhuys geboren Leeuwarden 8 juli 1850, overleden Leeuwarden 16 november 1885, trouwde Leeuwarden 7 mei 1874 met Mr. Helenus Marinus de Wendt, geboren Sneek 21 juni 1843, overleden Arnhem 5 december 1921, zoon van Mr. Eco de Wendt en Jkvr. Riemke Lunia Speelman, hij hertrouwde met Johanna Everdina Stokhuyzen.
 2. Jkvr. Henriette Wilhelmina van Panhuys geboren Leeuwarden 9 april 1852, overleden Hilversum 19 juni 1926, trouwde Leeuwarden 17 mei 1877 met Jhr. Mr. Willem Anne Reinoud Engelen, geboren Leeuwarden 2 september 1847, overleden Hilversum 5 augustus 1929, zoon van Jhr. Mr. Willem Engelbert Engelen en Sara Susanna Cats.
 3. Jkvr. Adrienne Bernardine van Panhuys geboren Almelo 23 augustus 1853, overleden Velp 5 april 1902, ongehuwd.
 4. Jkvr. Caroline Françoise Wolveline van Panhuys geboren Almelo 15 oktober 1854, overleden Zeist 6 april 1941, ongehuwd.
 5. Jhr. George Frederik van Panhuys volgt VIIf.
 6. Jkvr. Anna Maria Catharina van Panhuys geboren Almelo 5 maart 1857, overleden Almelo aldaar 7 oktober 1857.
 7. Jhr. Jean François Adrien van Panhuys volgt VIIg.
 8. Jkvr. Jeanne Ulbine van Panhuys geboren Almelo 31 oktober 1869, overleden Goor 24 oktober 18...

VId. Jhr. Eugène François Auguste van Panhuys geboren Maastricht 29 december 1811, overleden Voerendaal, kasteel Haeren, 4 maart 1878, heer van Haeren, trouwde Maastricht 26 mei 1846 (echtscheiding 12 augustus 1869) met Maria Josephina Eugenia Volkhemer, geboren Maastricht 6 september 1828, overleden Konigswinter 13 juni 1875, dochter van Johann Georg Volkhemer en Barbara Catharina Elisabeth Philippina ardy; zij hertrouwde Hubert Joseph Bindels.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Marie Cornelia Sophie van Panhuys geboren Maastricht 1 april 1847, overledem Charlottenburg 19 januari 1904, trouwde. 1. Voerendaal 25 juni 1867 met Jhr. Ferdinand Scato van Panhuys, geboren Leek, huis Nienoord, 16 augustus 1838, overleden Zwolle 29 oktober 1875, zoon van Jhr. Mr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys en Wendelina Cornera baronesse von Inn- und Kniphausen; tr. 2. Voerendaal 14 november 1878 met Ludwig Arnold Klemens Freiherr von Negri, geboren Malmedy 26 april 1836, overleden Honnef 27 december 1882, zoon van Wilhelm Raimund Theodor Joseph Freiherr von Negri en Julie Antoinette Baronne de Broich; tr. 3. (ontbonden door echtscheiding) met Heinrich van Bittner von Bitterthal.
 2. Jhr. Jean Eugène Paul Henri van Panhuys geboren Meerssen 29 juli 1848, overleden Amsterdam 22 juli 1914, kapitein artillerie, trouwde Haarlem 16 november 1893 met Anna Catharina Klijn, geboren den Helder 18 oktober 1851, overleden Zandvoort 5 oktober 1921, natuurlijke dochter van Marie Anna Klijn.
 3. Jkvr. Sophie Regine Octavie Marie van Panhuys geb. Voerendaal, kasteel Haeren, 1 mei 1851, overleden ‘s-Gravenhage 6 november 1906, trouwde Voerendaal 16 juli 1870 met Jhr. Haro Caspar van Panhuys, geboren Groningen 23 januari 1835, overleden Lochem 18 oktober 1905, zoon van Jhr. Mr. UIrich Willem Frederik van Panhuys en Wendelina Cornera barones von Inn- und Kniphausen.
VIe. W.H. van Panhuys (1798-1834)

VIe. Jhr. Willem Hendrik van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 29 november 1798, overleden Middelburg 30 oktober 1834, secretaris en raad van Middelburg, trouwde 5 juni 1829 met Jkvr. Magdalena Cornelia de Jonge, geboren Noordwijk-Binnen 4 augustus 1807, overleden Middelburg 25 januari 1892, dochter van Jhr. Mr. François Clement en Dana Magdalena van Visvliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr.mr. Lodewijk Frans van Panhuys volgt VIIh.
 2. Jkvr. Constantia Magdalena Louisa van Panhuys geboren Middelburg 17 december 1831, overleden Middelbrug 1 mei 1890, trouwde Middelburg 28 augustus 1852 met Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, heer van Ritthem, geboren Middelburg 18 maart 1824, overleden Middelburg 16 mei 1895, zoon van Mr. Wilhem Nicolaas Lambrechtsen, heer van Ritthem en Anna Maria van Adrichem.
 3. Jhr. Willem Ernst van Panhuys volgt VIIi.

VIf. Jhr. Jean Louis van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 11 februari 1802, overleden Vlaardingen 16 april 1865, luitant ter zee, ontvanger der belastingen te Vlaardingen, trouwde ‘s-Gravenhage 17 december 1828 met Ann Marthe May, geboren Amsterdam 14 februari 1811, overleden Delft 4 februari 1893, dochter. van Job Seaburne May en Ann Brander.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Job Lodewijk van Panhuys geboren Maartensdijk, huis Beukenrijk, 5 juli 1830, overleden Maartensdijk 3 jan. 1831.
 2. Jhr.ir. Lodewijk Constantijn van Panhuys volgt VIIj.
 3. Jkvr. Wilhelmine Adrienne van Panhuys geboren Maartensdijk, huis Beukenrijk, 11 juni 1833, overleden Pasoeroean (Nederlands-Indië) 17 oktober 1917, trouwde Vlaardingen 23 augustus 1860 met Mr. Charles Antoine Otto van Cattenburch, geboren Batavia (Nederlands-Indië) 26 februari 1823, overleden Pasoeroean 8 mei 1887, zoon van Rasmus Cornelis van Cattenburch en Hubertine Emilie Guillaumine van Panhuys.
 4. Jhr. Jean Jacques Elisa van Panhuys geboren Maartensdijk, huis. Beukenrijk, 13 juli 1834, overleden Maartensdijk 21 december 1840.
 5. Jkvr. Ann Louise van Panhuys geboren Maartensdijk 12 augustus 1835, overleden Arnhem 22 juni 1922, trouwde 1. Vlaardingen 23 augustus 1860 met Jhr. Jacob Jan Julius Storm van ‘s Gravesande, geboren Leeuwarden 15 februari 1824, overleden Arnhem 16 juli 1900, zoon van Jhr. Carel Jan Julius Storm van ‘s Gravesande en Anna Maria van Poppenhuizen; trouwde 2. Arnhem 17 december 1903 met Jhr. Marinus Willem de Jonge van Ellemeet, geboren Oostkapelle, huis Overduin, 28 november 1844, overleden Arnhem 4 april 1918, zoon van Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet, heer van Ellemeet en Elkerzee en Jkvr. Wilhelmina Cecilia Petronella de Jonge.
 6. Jkvr. Maria Henriëtta van Panhuys geboren Maartensdijk, huis Beukenrijk, 11 juni 1838, overleden IJsselstein 13 februari 1846.
 7. Jkvr. Constantia Sophia Louisa van Panhuys geboren Vlaardingen 5 december 1846, overleden ‘s-Gravenhage 12 juli 1925.
 8. Jkvr. Cornelia Wilhelmina van Panhuys geboren Vlaardingen 7 augustus 1848, overleden Hilversum 3 november 1919, trouwde Delft 6 maart 1879 met Theodore Felix Albert Delprat, geboren Breda 8 augustus 1851, overleden Amsterdam 2 april 1932, zoon van Felix Albert Theodore en Elisabeth Francina van Santen Kolff.
VIg. C.A.E.A. van Panhuys (1811-1895)

VIg. Jhr. Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys geboren 's-Gravenhage 17 september 1811, overleden 's-Gravenhage 4 juli 1895, in dienst bij de lansiers, van 3 september 1830 tot 1832 (nam deel aan de Tiendaagsche Veldtocht), tweede luitenant a la suite der Huzaren van Boreel van 1832 tot 1834 (ontslag in verband met voorgenomen huwelijk), landeigenaar, lid gemeenteraad van Vorden van 1840 tot september 1852, lid Provinciale Staten van Gelderland van 6 juli 1841 tot juni 1847 (voor de landelijke stand, district Zutphen), burgemeester en gemeentesecretaris van Vorden van 1 juli 1846 tot 28 januari 1853 (benoemd bij K.B. van 20 juni), lid Provinciale Staten van Gelderland van 4 juli 1848 tot 18 november 1859 (1848-1850 voor de Ridderschap, 1850-1859 voor het kiesdistrict Ruurlo), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 1852 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Zutphen), lid gemeenteraad van Vorden, van september 1853 tot september 1859, wethouder van Vorden, van 29 september 1853 tot september 1856, rijkscommissaris Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ("S.S.") van 21 maart 1864 tot 31 december 1887, rijkscommissaris H.IJ.S.M. (Hollandse IJzeren-Spoorwegmaatschappij) van 10 januari 1866 tot 10 april 1883, trouwde Vorden 7 juni 1834 met Charlotte Everdine Winanda Staring, dochter van Antonie Christiaan Winand Staring en Jkvr. Johanna Andrea Charlotte van der Muelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Adrien Constantijn Winand van Panhuys geboren Vorden 22 mei 1839, overleden Vorden 6 Juni 1839.
 2. Jkvr. Louise Constance Winanda Charlotte van Panhuys geboren Vorden 22 februari 1843, overleden ‘s-Gravenhage augustus 1931, trouwde Vorden 7 juni 1866 met Jhr. Mr. Willem Ernest van Panhuys, geboren Middelburg 11 oktober 1833, overleden Neuenahr 27 september 1894, zoon van Jhr. Willem Hendrik van Panhuys en Jkvr. Magdalena Cornelia de Jonge.
 3. Jkvr. Ernestine Marie Angela van Panhuys geboren Vorden 15 oktober 1845, overleden ‘s-Gravenhage 6 november 1904.

Generatie 7

VIIa. Jhr. Haro Caspar van Panhuys geboren Groningen 23 januari 1835, overleden Lochem 18 oktober 1905, ontvanger belastingen te Haarlem, trouwde Voerendaal 16 juli 1870 met Jkvr. Sophie Regine Octavie Marie van Panhuys, geboren Voerndaal, kasteel Haeren, 1 mei 1851, overleden ‘s-Gravenhage 6 november 1906, dochter van Jhr. Eugène François Auguste van Panhuys, heer van Haeren en Maria Josephina Eugenia Volkhemer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Ulrich Willem Frederik Auguste van Panhuys volgt VIIIa.
 2. Jhr. Henri van Panhuys volgt VIIIb.
 3. Jkvr. Wendelina Cornera Susanna Elisabeth van Panhuys geboren Blokzijl 3 oktober 1874, overleden Zeist 30 januari 1938, trouwde Haarlem 29 juli 1897 met Mr. Johannes Leonardus van Sloterdijck, geboren Leeuwarden 7 april 1867, overleden Zeist 24 september 1942, zoon van Mr. Johannes Leonardus van Sloterdijck en Jkvr. Tetje van Beyma.
 4. Jhr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys, geboren Blokzijl 26 augustus 1877, overleden ‘s-Gravenhage 11 december 1933, suiker-chemicus, analyst Proefstation te Buitenzorg in Nederlands-Indië, trouwde Bandoeng (Nederlands-Indië) 31 oktober 1918 met Dorothea Elizabeth Jacobs, geboren ‘s-Gravenhage 19 augustus. 1883, overleden 2 september 1947, dochter van Johan Herman Jacobs en Marie Lefeber.
 5. Jkvr. Marie Louise Wenny Augustine van Panhuys geboren Heerenveen 29 september 1879, overleden Amersfoort 16 februari 1948, trouwde ‘s-Gravenhage 15 oktober 1909 met Egbert Julius Veening, geboren Almelo 12 maart 1864, overleden Laren (NH) 6 augustus 1939, zoon van Mr. Jolle Gabe Veening en Johanna Geertruida ten Cate.
 6. Jhr. Jan Ernst van Panhuys volgt VIIIc.
 7. Jhr. Willem Frans van Panhuys volgt VIIId.
VIIb. J.AE.A van Panhuys (1836-1907)

VIIb. Jhr.mr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys geboren Leek, huis Nienoord, 17 oktober 1836, overleden Hoogkerk bij Groningen 6 november 1907 (verdronken bij koetsongeluk), heer van Nienoord, burgemeester van Rauwerderhem, Tietjerksteradeel, Groningen 1880, commissaris des Konings in Groningen 1886, in Overijssel 1892, vice-president Raad van State 1893-97, minister van Staat, trouwde 1. Bergum 15 december 1859 met Jkvr. Catharina Johanna van Sminia, geboren Bergum 14 maart 1834, overleden Groningen 3 april 1882, dochter van Jhr. Mr. Hobbe Baerdt van Sminia en Jkvr. Wisckje Coehoorn van Scheltinga; trouwde 2. Leeuwarden 27 november 1884 met Trijntje Looxma, geboren Oenkerk, Stania-State, 18 augustus 1844, overleden Hoogkerk bij Groningen 6 november 1907, dochter van Theodorus Marius Theresius Looxma en Berendina Johanna Willinge en weduwe van Mr. Daniël de Blocq van Scheltinga.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Wendelina Cornera van Panhuys geboren Rauwérd 15 Maart 1861, overleden Heemstede 5 februari 1929, trouwde 1. Groningen 27 maart 1884 met Jhr. Helenus Marinus Speelman, geboren Bolsward 27 juli 1852, overleden Bloemendaal 16 mei 1907, zoon van Jhr. Mr. Cornelis Jacob Speelman en Elisabeth Woltera Sandrina Enschedé; tr. 2” Hilversum 4 juli 1911 met Jan Jacob Enschedé, geboren Haarlem 9 maart 1852, overleden Heemstede 20 feruari 1934, zoon van Johannes Hendrik Enschedë en Anna Joanna Havelaar.
 2. Jkvr. Wiskjen Hobbina van Panhuys geboren Bergum 20 juli 1863, overleden Groningen 1 februari 1909, ongehuwd.
 3. Jkvr. Ernestine Suffrida van Panhuys geboren Bergum 18 juli 1866, overleden Wassenaar 20 mei 1940, ongehuwd.
 4. Jhr. Hobbe van Panhuys volgt VIIIe.

VIIc. Jhr. Ferdinand Scato van Panhuys geboren de Leek, huis Nienoord, 16 augustus 1838, overleden Zwolle 29 oktober 1875, adjunct-controleur der belastingen te Zwolle, trouwde Voerendaal 25 juni 1867 met Jkvr. Marie Cornelia Sophie van Fanhuys, geb. Maastricht 1 april 1847, overleden Charlottenburg 19 januari 1904, dochter van Jhr. Eugène François Auguste van Panhuys, heer van Haeren en Maria Josephina Eugenia Volkhemer; zij hertrouwde met Ludwig Arnoid Klemens Freiherr von Negri en later met Heinrich von Bittner von Bitterthal.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Wendelina Cornera van Panhuys geboren Leeuwarden 16 november 1870, trouwde Stuttgart 8 augustus 1888 (echtscheiding 16 oktober 1899) met Franz Erwin Konstantin Rudolph Serger, geboren Karlsruhe 8 oktober 1858, overleden Leipzig 16 juni 1917, zoon van Franz Erwin Karl Serger en Augusta Schweins.

VIId. Jhr. Willem Frans van Panhuys geboren Heerenveen 11 augustus 1886, overleden Brussel 31 januari 1947, administrateur Deli-Batavia Maatschappij, trouwde Medan (Nederlands-Indië) 5 maart 1919 met Helena Siewertsz van Reesema, geboren Paramaribo (Suriname) 7 mei 1894, dochter van Mr. Frederik van Reesema en Sophia van Praag.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Hermine van Panhuys geboren Soengei Cierpa-Kwala te Deli (Nederlands-Indië) 10 februari 1923, trouwde met J. Bingham.

VIIe. Jhr.mr. François van Panhuys geboren Groningen 21 augustus 1846, overleden ‘s-Gravenhage 17 juni 1897, advocaat-generaal Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, trouwde Groningen 1 september 1877 met Anna Hermanna Modderman, geboren Groningen 18 juni 1848, overleden Haarlem 26 januari 1922, dochter van Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman en Elisabeth Christina Maria van Hall.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Ulrich Wiilem Frederik van Panhuys volgt VIIIf.
 2. Jkvr. Elisabeth Christina Maria van Panhuys geboren Zwolle 30 augustus 1879, overleden Haarlem 28 juni 1940, trouwde ‘s-6ravenhage 14 juni 1904 met Mr. Floris Adriaan van Hall, geboren Amsterdam 22 oktober 1870, overleden Heemstede 22 december 1941, zoon van Mr. Maurits Cornelis en Deborah Eindhoven.
 3. Jhr. Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund van Panhuys geboren Zwolle 19 juli 1883, overleden ‘s-Gravenhage 11 augustus 1918, directeur Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten, trouwde Krimpen aan den IJssel 3 april 1917 met Dingena Biestraten, geboren Barneveld 1 juni 1875, dochter van Adriaan Biestraten en Jeannette Rutgers; zij hertrouwde met Willem Frederik de Leve.

VIIf. Jhr. George Frederik van Panhuys geboren Almelo 19 januari 1856, overleden Ginneken 21 maart 1899, kapitein der genie, trouwde Arnhlem 26 maart 1885 met Jkvr. Carolina Johanna Juhana Anna Maria Storm van ‘s Gravesande, geboren Vorden 1 juli 1862, overleden ‘s-Gravenhage 12 september 1940, dochter van Jhr. Jacob Jan Julius Storm van ‘s Gravesande en Jkvr. Ann Louise van Panhuys.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Jan Jacob Julius van Panhuys geboren Utrecht 22 maart 1887, directeur technisch handelsbureau.
 2. Jkvr. Marra Louisa van Panhuys geboren Teteringen 12 juli 1893, overleden 's-Gravenhage 1 januari 1933, ongehuwd.

VIIg. Jhr. Jean François Adrien van Panhuys geboren Almelo 28 april 1859, betaalmeester, trouwde Ermelo 22 oktober 1889 met Theodora Johanna van der Velden, geboren Haarlem 4 April 1857, overleden Ginneken 3 februari 1935, dochter van Abraham van der Velden en Maria Ehsabeth van Waveren.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys geboren Alkmaar 4 augustus 1890, overleden San Francisco (Verenigde Staten) 10 juli 1911, ongehuwd.

VIIh. Jhr.mr. Lodewijk Frans van Panhuys geboren Middelburg 16 maart 1830, overleden ‘s-Gravenhage 12 juli 1878, raadsheer Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, trouwde Middelburg 10 augustus 1863 met Mana Valentina Sprenger, geboren Middelburg 20 juli 1843, overleden Bern 23 juli 1916, dochter van Gerard Jacob Sprenger en Jkvr. Anna Petronella Dana de Jonge.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Frans Gerard van Panhuys volgt VIIIg.
 2. Jhr. Albert Willem van Panhuys geboren Middelburg 14 februari 1867, overleden Middelburg 11 juni 1872.
 3. Jkvr. Emma Anna van Panhuys geboren Middelburg 14 februari 1867, overleden ‘s-Gravenhage 26 juli 1928, ongehuwd.

VIIi. Jhr. Willem Ernst van Panhuys geboren Middelburg 11 oktober 1833, raadadviseur Depsrtement van Koloniën, overleden Neuenahr 27 september 1894, trouwde ‘s-Gravenhage 7 juni 1866 met Jkvr. Louise Constance Winanda Charlotte van Panhuys, geboren Vorden, huis Enserinck, 22 februari 1843, overleden ‘s-Gravenhage 3 augustus 1931, dochter van Jhr. Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys en Charlotte Everdina Winanda Staring.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Ernest Willem van Panhuys volgt VIIIh.
 2. Jhr. Louis Constant van Panhuys volgt VIIIi.
 3. Jhr. Willem Constantijn van Panhuys volgt VIIIj.
 4. Jhr. Constant Ernest Winand van Panhuys volgt VIIIk.

VIIj. Jhr.ir. Lodewijk Constantijn van Panhuys geboren Maartensdijk, huis Beukenrijk, 22 oktober 1831, overleden Meester Cornelis (Nederlands-Indië) 9 oktober 1865, ingenieur waterstaat in Nederlands-lndië, trouwde Semarang 16 april 1863 met Maria Emilia Dorrepaal, geboren Semarang (Nederlands-Indië) 15 maart 1845, overleden ‘s-Gravenhage 9 maart 1924, dochter van Georgius Leonardus en Louise Ludovica Manuel; zij hertrouwde met Willem Abram Mirandolle.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Nancy van Panhuys geboren Semarang 16 juni 1864, trouwde Semarang 26 april 1882 met Jhr. Hendrik Lodewijk van der Wyck, geboren Tjandjoer (Nederlands-Indië) 1 augustus 1855, overleden ‘s-Gravenhage 16 Maart 1918, zoon van met Jhr. Mr. Herman Constantijn van der Wyck en Marianna Susanna Lucia de Kock van Leeuwen.
 2. Jhr. Georgius Leonardus van Panhuys geboren Semarang 16 augustus 1865, overleden ‘s-Gravenhage 24 juli 1932, luitenant ter zee, ongehuwd.

Generatie 8

VIIIe. H. van Panhuys 1868-1907

VIIIa. Jhr. Ulrich Willem Frederik Auguste van Panhuys geboren Baarlo 1 juni 1871, overleden Velp 18 februari 1940, trouwde Groningen 3 juli 1907 met Maria Elisabeth Adriane Mees, geboren Groningen 12 maart 1881, dochter van Dr. Rudolf Adriaan Mees en Hermanna Elisabeth Gockinga.

VIIIb. Jhr. Henri van Panhuys geboren Baarlo 8 juli 1872, overleden Wassenaar 9 september 1946, kapitein infanterie, trouwde Paramaribo 8 januari 1903 met Hermine Elise Marie van Praag, geboren Paramaribo 11 april 1873, dochter van Marcus Samson van Praag en Estella Maria Benjamins.

VIIIc. Jhr. Jan Ernst van Panhuys geboren Heerenveen 7 juni 1881, overleden Amsterdam 30 december 1942, wijnkoper, directeur N.V. Bicker en Modderma, trouwde Bloemendaal 14 mei 1907 Hermanna Bonifacia Roessingh, geboren Haarlem 11 oktober 1886, dochter van Hendrik Roessingh en Catharina van de Stadt.

VIIId. Jhr. Willem Frans van Panhuys geboren Heerenveen 11 augustus 1886, overleden Brussel 31 januari 1947, administrateur Deli-Batavia Maatschappij, trouwde Medan (Nederlands-Indië) 5 maart 1919 met Helena Siewertsz van Reesema, geboren Paramaribo 7 mei 1894, dochter van Mr. Frederik Siewertsz van Reesema en Sophia van Praag.

VIIIe. Jhr. Hobbe van Panhuys geboren Bergum 14 november 1868, (verdronken in koets) overleden Hoogkerk bij Groningen 6 november 1907, lid Provinciale Staten van Groningen, kamerheer i.b.d., trouwde Leek 5 augustus 1892 met Elske de Blocq van Scheltinga, geboren 13 oktober 1867, overleden Hoogkerk bij Groningen 6 november 1907, dochter van Frans Julius Johan de Blocq van Scheltinga en Jkvr. Anna Hermina Susanna Bowier.

VIIIf. Jhr.mr. Ulrich Wiilem Frederik van Panhuys geboren Zwolle 1 juni 1878, overleden 's-Gravenhage 6 mei 1927, griffier Hoge Raad der Nederlanden, trouwde 's Gravenhage 31 juli 1913 met Arnoldina Maria Fanny Hubert, geboren Rotterdam 3 september 1883, overleden ‘s-Gravenhage 28 augustus 1947, dochter van Mr. Willem Pieter Hubert en Johanna Annetta Pluygers.

VIIIg. Jhr. Frans Gerard van Panhuys geboren Zierikzee 31 mei 1865, overleden Bern (Zwitserland) 18 december 1923, administrateur Departement van Buitenlandse Zaken, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, tr. Zürich (Zwitserland) 16 maart 1903 met Anna Martha Haefeli, geboren Heidelberg (Duitsland) 27 februari 1880, dochter van Gustaf Heinrich Haefeli en Anna Julie Guye.

VIIIh. Jhr. Ernest Willem van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 6 apriI 1867, overleden Utrecht 19 februari 1942, generaal-majoor genie, trouwde Utrecht 19 februari 1903 met Johanna Petronella Francina Waller, geboren Utrecht 10 februari 1878, dochter van Mr. Theodorus Waller en Elisabeth Catharina Maria Schuller tot Peursum.

VIIIi. Jhr. Louis Constant van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 8 maart 1869, overleden 1949, hoofdcommies Departement van Koloniën, burgemeester van Vuren en Dalem, trouwde Voorburg 2 maart 1914 met Johanna Antonia Coenders, geboren ‘s-Gravenhage 25 januari 1882, dochter van Johannes Coenders en Johanna Hendrika Jansen.

VIIIj. Jhr. Willem Constantijn van Panhuys geboren ‘s-Gravenhage 30 juni 1870, overleden Noordwijk 15 mei 1929, luitenant ter zee, burgemeester van Noordwijk, trouwde Koudekerke 18 mei 1898 met Levina Anna Catharina van der Lek de Clercq, geboren Middelburg 10 augustus 1876, dochter van Mr. Johan van der Lek de Clercq en Jkvr. Jacoba Maria de Jonge van Ellemeet.

VIIIk. Jhr.ir. Constant Ernest Winand van Panhuys geboren 's-Gravenhage 9 april 1876, overleden Bergen (NH) 30 september 1948, Hoofdingenieur Rijkswaterstaat, trouwde Bergen (NH) 23 juli 1907 met Louisa Erica van Reenen, geboren Bergen (NH), huis Kranenburg, 7 oktober 1885, dochter van Jacob van Reenen, heer van Bergen en Maria Amalia Dorothea Völter.