Sprenger

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen van de Zeeuwse familie Sprenger.
Aantal naamdragers "Sprenger" per gemeente (2007).
Aantal naamdragers "Sprengers" per gemeente (2007).

Algemene informatie

De naam Sprenger komt niet veel voor in Nederland en Limburg. Volgens de volkstelling in 1947 kwam de naam Sprenger in Nederland 493 keer voor. Waarvan er 72 in Limburg wonen. Een overzicht van de verschillende families Sprenger in Nederland:

 • De familie Sprenger uit Herten (bij Roermond). Stamvader Jan Thomas Sprenger (1798-1883) vestigde zich in het begin van de 19e eeuw vanuit Duitsland in het Limburgse Herten als landbouwer/dagloner. Zie onderstaande genealogie.
 • De familie Sprengers uit Steijl (bij Tegelen). Nakomelingen van stamvader Joannes Wilhelmus Sprenger (1762- ) vestigde zich vanuit het Duitse Niederkrüchten in Tegelen als pottenbakkers. Zie pagina Sprengers.
 • De patriciërsfamilie Sprenger uit Middelburg in Zeeland met als stamvader Jean Valentin Sprenger (1655-1721) welke zich vanuit Valenciennes (F.) in Maastricht vestigde. Zoon Jean Daniel Sprenger vestigde zich als Waals predikant in Veere en Middelburg. De familie bestond daarna uit vermogende kooplieden en bestuurders. Zie onderstaande genealogie.
 • De familie Sprenger uit Middelburg met als stamvader Johan Bernardus Sprenger (1751-1815). Rond 1850 vestigde zich een tak in Maastricht, waarvan architect Willem Sprenger de bekendste nakomeling is. Zie onderstaande genealogie.
 • De familie Sprengers uit Valkenswaard en omgeving. Stamvader Balthasar Sprengers werd in 1679 geboren onder de naam Balthasar Janssen maar veranderde naar Sprengers. Zie website Sprengerz.
 • De familie Sprenger uit Arnhem met Joseph Lodewijk Sprenger (1774-1840) als stamvader. Hij werd geboren in het Oostenrijkse Untergiblen. Deze familie van kooplieden en expediteur stierf na drie generaties uit in mannelijke lijn.
 • De familie Sprenger uit de omgeving van Winschoten in Groningen, allen nakomelingen van Johann Hermann Philip Sprenger (1776- ) uit het Duitse Heidenoldendorf.
 • De familie Sprenger uit Amsterdam met als stamvader Johann Heinrich Sprenger (1810-1861) uit Essen. Zie deze website.
 • De familie Sprenger de Ro(o)ver uit de omgeving van Dordrecht. Jan de Rover (1799-1861) voegde de naam van zijn moeder toe aan zijn achternaam waardoor de dubbele achternaam Sprenger de Rover ontstond.
 • De familie Sprenger van Eijk waaruit veel predikanten en schrijvers stamden. Stamvader Petrus Godefridus Sprenger van Eijk (1751-1806) was de zoon van Jacobus van Eijk en Sara Sprenger. Bekendste telg uit deze familie is minister J.P. Sprenger van Eijk.


De afkomst van de naam Sprenger is moeilijk na te gaan. Zo kan het een toponiem zijn, maar ook een beroepsnaam is niet uitgesloten. De Groningse familie Sprenger dankt haar naam aan de Sprengerhof in het Duitse Billerbeck. Frans Heinrich Franzen werd bewoner van deze hofstede en sindsdien vermeld als "Sprenger".
De meeste families zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Duitstalige gebieden. Met name in Zuid- Duitsland en Oostenrijk komt de naam nog veel voor. Andere schrijfwijzen zijn: Sprenger, Sprengers, Sprengels, Springer en Springers.

Genealogie (Herten)

Generatie 1

Handtekening uit 1798 onder de geboorteakte van zijn zoon.


I.1. Jacobus (Jacob) Sprenger (Sprengels, Spring), fassbinder, vermist sinds 1806. Hij trouwde rond 1796 met Maria Catharina WeijersVet (Wijers), gedoopt te Birgelen (D.) 9 april 1777, spinnerin, overleden te Brauweiler (nabij Keulen) 7 mei 1816.

Over het leven en herkomst van Jacob Sprenger is zeer weinig bekend. In de periode 1790-1810 is het zeer onrustig in Europa en de familie blijkt daarnaast niet echt honkvast. De eerste vermelding is uit 1796 in Birgelen in de gemeente Wassenberg. Daarna woont het echtpaar op de Gocherheide en in Pfalzdorf (nabij Goch). Pfalzdorf stond bekend vanwege de vele emigranten, voornamelijk afkomstig uit de Pfalz in Zuid- Duitsland. Rond 1806 lijkt Jacob Sprenger van de aardbodem te zijn verdwenen:[1]
Wellicht is Jacob in een van de legers van Napoleon terechtgekomen, welke in 1806 met zijn legers Pruissen introk waar zich enorme veldslagen afspeelden.
Zijn echtgenote, Catharina Weijers, stierf in “arbeitsanstalt” Brauweiler in 1816. De voormalige abdij van Brauweiler was in gebruik als instelling voor bedelaars en als justitiële inrichting. Er woonden echter ook zieken, ex-gedetineerden, bedelaars, alcoholisten, onbehandelbare kinderen en geslachtzieke vrouwen. Zij werden door de overheid bestempeld als “asociaal” en verplicht om te werken (“arbeitsanstalt”).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Barbara Springer, gedoopt Birgelen (D.) 21 februari 1796.
 2. Joannes Thomas Sprenger, gedoopt Goch (D.) 14 december 1798. Volgt II.1.
 3. Anna Regina Sprenger, geboren Pfalzdorf (D.) 18 december 1801, aldaar overleden 18 maart 1802.
 4. Anna Regina Sprenger, geboren Pfalzdorf (D.) 27 maart 1803, aldaar overleden 11 juni 1804.
Generatie 2

Woning van Jan Thomas Sprenger en later Jacob Sprenger- Muijzers te MerumII.1. Joannes Thomas (Jan) Sprenger (Springers), geboren Gocherheide (D.) 14 december 1798, gedoopt Goch 14 december 1798, dagloner, landbouwer, overleden te Merum 28 april 1883. Hij trouwde (1) te Herten 16 januari 1826 met Petronella Janssen, geboren te Merum 4 april 1791, overleden te Merum 10 november 1841, dochter van Jacobus Janssen en Helena Vermeulen. Hij trouwde (2) te Herten 31 januari 1842 met Joanna Cornelia (Cornelia) van den Bercken, geboren te Nunhem 19 mei 1818, overleden 1 juli 1885 te Merum, dochter van Joannes van den Bercken en Anna Maria Schreurs.
Jan Thomas Sprenger vestigde zich op jonge leeftijd als dienstknecht in het Limburgse Merum in de gemeente Herten. Als dagloner/landbouwer woonde het gezin “in den Graaf” (C750) in Merum.

Merum – 24 januari 1878:[2]
Voor notaris F.W. Milliard maakt Jan Springers zijn testament. “Ik Jan Springers voornoemd vermaak aan mijne huisvrouw gebore Anna Cornelia van de Berk het vruchtgebruik haar leven lang gedurende van alle de roerende als onroerende goederen, die ik bij mijn leven zal nalaten”.

Merum – 5 augustus 1883:
Memorie van Successie waarbij de nalatenschap verdeeld werd over zijn zeven kinderen. De nalatenschap bestaat uit:
- roerend goed: huismeubels, akker- en stalgereedschap, een koe, een rund en een varken.
- onroerend goed (tijdens het tweede huwelijk aangekocht): huis, tuin en erf in de gemeente Herten, sectie C nrs. 750 en 751, groot 3,25 aren en drie percelen bouwland sectie D nrs. 281, 282 en 362, groot 11 aren 40 centiaren.
- schulden: openstaande rekeningen voor de bakker, slager, griffier Schreurs, notaris Linssen en een geldschuld bij notaris Milliard te Roermond.
Totaal actief bedroeg fl. 397,50 en passief fl. 279,02 zodat een saldo overbleef van fl. 118,48.

Linne – januari 2002:[3]
Amateur-archeoloog Tim Durawski uit Sint Odiliënberg vond bij Linne een oude trouwring. De goude ring bevat aan de binnenkant de initialen “JTS – CvdB”. Na speurwerk door de Heemkundevereniging Roerstreek bleek de ring van Jan Thomas Sprenger en Cornelia van den Bercken te zijn geweest. Waarschijnlijk is één van de twee de ring verloren bij het werken op het land.


Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Catharina Sprenger (Springers), geboren Merum 6 september 1827, overleden vóór 1912. Zij trouwde Aphoven (D.) 10 oktober 1853 met Theodoor Cüppers (Cueppers), geboren Aphoven 4 oktober 1827, dagloner, overleden vóór 1912.
 2. Hendrikus Sprenger, geboren Merum 7 januari 1830. Volgt IIIa.1.
 3. Maria Anna Hubertina Sprenger, geboren Merum 2 februari 1833, overleden Herten 24 november 1915. Zij trouwde Herten 21 september 1860 met Jacobus Geelen, geboren Merum 17 juli 1832, metselaar, aldaar overleden 8 april 1885, zoon van Catharina Geelen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Petronella Sprenger, geboren Merum 26 november 1842, aldaar overleden 1 april 1844.
 2. Anna Maria Sprenger, geboren Merum 10 januari 1845, aldaar overleden 22 juni 1889. Zij trouwde Herten 2 september 1872 met Peter Hubertus Verheesen, geboren Herten 3 september 1845, houtzager, overleden Merum 5 februari 1932, zoon van Joannes Hubertus Verheesen en Gertrudis Strouken.
 3. Gertrudis Sprenger, geboren Merum 7 augustus 1849, overleden Sint Odiliënberg 11 maart 1929. Zij trouwde Sint Odiliënberg 17 september 1875 met Joseph Peters, geboren Sint Odiliënberg 17 augustus 1851, kleermaker, aldaar overleden 25 juni 1940, zoon van Renier Hubert Peters en Anna Catharina Evers.
 4. Anna Margaretha Sprenger, geboren Merum 4 februari 1852, aldaar overleden 12 oktober 1861.
 5. Joanna Hubertina Sprenger, geboren Merum 31 augustus 1854, overleden Echt 19 januari 1927. Zij trouwde Echt 2 oktober 1886 met Mathijs Hubertus van Wegberg, geboren Echt 31 augustus 1855, schrijnwerker, overleden Echt (Pey) 27 januari 1899, zoon van Joannes Peter van Wegberg en Anna Maria Graus.
 6. Jacobus Hubertus Sprenger, geboren Merum 22 augustus 1857. Volgt IIIb.1.
 7. Joannes Thomas Sprenger, geboren Merum 12 september 1861, aldaar overleden 2 februari 1862.
Generatie 3

Woning van het echtpaar Sprenger- Hoeckx te MerumIIIa.1. Hendrikus (Hendrik) Sprenger, geboren te Merum 7 januari 1830, landbouwer, aldaar overleden 31 januari 1898. Hij trouwde te Horn 7 maart 1859 met Joanna Hoeckx, geboren te Horn 9 januari 1834, overleden te Roermond 16 november 1909, dochter van Joannes Hoeckx en Cornelia Maessen.

Merum – 31 januari 1898:
Memorie van Successie waarbij de nalatenschap werd verdeeld over zijn zes kinderen. De erfenis bestond uit de helft van een huis, erf, tuin en bouwland, gelegen te Merum in de gemeente Herten, sectie B 655 en sectie C 1249 en 861, groot 16,80 aren. De waarde werd geschat op fl. 700,00.
De roerende goederen hadden een waarde van fl. 150,00. De helft van de nalatenschap had dus een waarde van fl. 425,00.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Sprenger, geboren Merum 16 juni 1859. In 1898 ongehuwd dienstmeid te Oberkrüchten.
 2. Petronella Sprenger, geboren Merum 21 september 1860, overleden vóór 1898. Waarschijnlijk dienstmeid te Duitsland en daar jong overleden.
 3. Jan Sprenger, geboren Merum 10 augustus 1862, dagloner, aldaar overleden 23 maart 1890, ongehuwd.
 4. Theodorus Hubertus Sprenger, geboren Merum 2 juli 1864, aldaar overleden 27 september 1864.
 5. Maria Anna Hubertina Sprenger, geboren Merum 1 november 1865, overleden na 1898. Dienstmeid te Oberkrüchten (1892-1894) en Rheindahlen (1898). Kreeg op 15 december 1894 te Merum een onwettige zoon: Hendrikus Hubertus Sprenger.
 6. Elisabeth Hubertina Sprenger, geboren Merum 5 september 1868, aldaar overleden 22 juni 1870.
 7. Maria Hubertina Sprenger, geboren Merum 5 september 1868, aldaar overleden 20 december 1872.
 8. Gerardus Hubertus Sprenger, geboren Merum 16 november 1870. Volgt IVa.1.
 9. Hendrikus Hubertus Sprenger, geboren Merum 8 november 1872. Volgt IVa.2.
 10. Anna Hubertina Sprenger, geboren Merum 2 januari 1875, overleden Roermond 10 maart 1958. Zij trouwde Roermond 27 juni 1905 met Jan Hubertus Claessen, geboren Maasniel 7 november 1872, slager, overleden Roermond 17 september 1951, zoon van Jan Hubertus Claessen en Anna Maria Flekken.
 11. Maria Catharina Sprenger, geboren Merum 14 april 1877, in 1898 dienstmeid te Rheindahlen.
 12. Catharina Hubertina Sprenger, geboren Merum 21 oktober 1878, aldaar overleden 22 november 1878.


IIIb.1. Jacobus Hubertus (Jacob) Sprenger, geboren te Merum 22 augustus 1857, dagloner, landbouwer, overleden te Maastricht (Calvariënberg) 17 september 1912. Hij trouwde te Herten 12 november 1881 met Gertrudis Muijsers (Muijzers), geboren te Sint Odiliënberg (’t Reutje) 6 februari 1859, overleden te Merum 18 juni 1927, dochter van Renier Muijzers en Maria Helena Beckers.

Merum – 17 september 1912
Memorie van Successie waarbij de nalatenschap werd verdeeld over zijn negen kinderen, ieder voor 1/9 gedeelte. De erfenis bestond uit de helft van de volgende goederen:
- onroerende goederen: bouwland sectie C nr. 1269, groot 4 aren 75 centiaren, geschat voor de helft op fl. 125,00.
- roerende goederen: huismeubelen, vee, akkergereedschappen, voorhanden vruchten, voedergewassen en te veldstaande vruchten, geschat voor de helft op fl. 422,50.
- begrafeniskosten fl. 70,00.
Zodat een saldo overbleef van fl. 477,50.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Sprenger, geboren Merum 29 mei 1882, overleden na 1912. Zij trouwde met Michiel Herkens, metselaar te Düsseldorf (1912).
 2. Johannes Hubertus Sprenger, geboren Merum 4 december 1883, aldaar overleden 22 maart 1884.
 3. Anna Maria Sprenger, geboren Merum 7 januari 1885, overleden Eijgelshoven 5 mei 1964. Zij trouwde Herten 7 november 1910 met Antonius Hubertus van Helden, geboren Roermond 29 november 1879, wisselwachter, overleden Eijgelshoven 27 december 1957, zoon van Bernard Caspar Hubert van Helden en Suzanna Hubertina Quithoven.
 4. Peter Hubertus (Piet) Sprenger, geboren Merum 12 december 1886. Volgt IVb.1.
 5. Gertrudis Sprenger, geboren Merum 10 september 1888, aldaar overleden 27 augustus 1910, ongehuwd.
 6. Joseph Emmanuel (Sef) Sprenger, geboren Merum 25 december 1890. Volgt IVb.2.
 7. Anna Maria Hubertina (An) Sprenger, geboren Merum 6 november 1892, overleden Roermond 19 januari 1965. Zij trouwde Herten 16 april 1917 met Jacobus Hubertus Verheesen, geboren Herten 16 september 1891, arbeider, aldaar overleden 24 juli 1967, zoon van Joannes Jacobus Verheesen en Maria Agnes Beursgens.
 8. Catharina Hubertina (Trien) Sprenger, geboren Merum 11 december 1894, overleden Roermond 23 januari 1973. Zij trouwde Herten 11 november 1919 met Theodoor Willem Hubert Verboeket, geboren Linne 13 januari 1892, overleden Roermond 10 maart 1976, zoon van Wilhelmus Hubertus Verboeket en Gertrudis Berben.
 9. Hubertus Michiel Sprenger, geboren Merum 23 november 1896, aldaar overleden 3 augustus 1900.
 10. Hendrikus Hubertus (Harie) Sprenger, geboren Merum 6 februari 1899. Volgt IVb.3.
 11. Cornelis Hubertus (Nelis) Sprenger, geboren Merum 3 oktober 1900. Volgt IVb.4.
 12. Hubertina Catharina Sprenger, geboren Merum 4 september 1902, aldaar overleden 6 november 1902.
 13. Jacobus Hubertus (Jacques) Sprenger, geboren Merum 26 augustus 1906. Volgt IVb.5.
Generatie 4

IVa.1. Gerardus Hubertus Sprenger, geboren te Merum 16 november 1870, landbouwer, grondwerker, venter, overleden te Maastricht 30 november 1934. Hij trouwde (1) te Maastricht 16 maart 1904 met Josephina Vervaeck, geboren te Maastricht 11 april 1875, weduwe van Leonardus Hegt, dochter van André Vervaeck en Anna Maria Hubertina Smeets. Scheiding werd uitgesproken te Maastricht 14 september 1921. (Volgens bevolkingsregister al eerder gescheiden van tafel en bed). Hij trouwde (2) te Maastricht 22 februari 1922 met Anna Elisabeth Walteling, geboren te Maastricht 15 maart 1873, aldaar overleden 24 december 1934, gescheiden echtgenote van Hubertus Petrus Wesche, dochter van Lambertus Christianus Walteling en Maria Vinken. Scheiding werd uitgesproken te Maastricht 27 februari 1930. Zij hertrouwde in 1931 met Josephus Franciscus Rijntes.

Gerard Sprenger had een onrustig leven. Hij had diverse beroepen zoals dienstknecht, landbouwer, grondwerker en venter. Hij woonde door de jaren heen in Oberkrüchten, Gützenrath, Merum, Linne, Neerharen (B.), Heerlen, Oud Vroenhoven, Wijlre, Kerkrade en wel 9 verschillende adressen in Maastricht. Steeds voor korte periodes. Daarnaast zat Gerard diverse jaren in de gevangenis, in eerste instantie voor zware mishandeling, daarna voor diverse diefstallen:


Gützenrath (gem. Nederkrüchten) - 23 mei 1895:[4][5][6]
Gerardus Hubertus Sprenger werkte als dienstknecht in Gützenrath. In de nacht van 23 op 24 mei lag hij al in bed toen zijn vriend Johan Theodor Engels hem wakker maakte. Hij vroeg of hij meeging om Wilelm Heinrich Jans op te wachten en hem af te ranselen. Gerard besloot mee te gaan en kreeg een knuppel (bezemsteel) in de handen. De twee verstopten zich in een korenveld langs de weg van Gützenrath naar Frankenmuhle. Toen Wilhelm Jans en Willem Hartges aan kwamen lopen, stormden de twee plotseling uit de berm met hun stokken in de aanslag. Gerard riep: "Theodor, sla hem maar kapot" De twee slachtoffers kregen flinke klappen en raakten buiten bewustzijn. Wilhelm Jans kreeg een klap tegen zijn wang en hield er een gebroken onderarm aan over. Willem Hartges werd tot bloedens toe op zijn hoofd geslagen en had een flinke kneuzing op zijn arm welke bont en blauw was.
Gerard werd in Duitsland veroordeeld en naar de gevangenis van Wegberg gebracht. In oktober 1895 wist hij echter weer te ontsnappen en dook hij onder bij zijn ouders in Merum. Hier werd hij al snel gearresteerd door Nederlandse marechaussees en naar de Roermondse gevangenis overgebracht. Er volgde een nieuw proces voor de rechtbank van Roermond waarbij hij veroordeeld werd tot 10 maanden gevangenisstraf wegens mishandeling met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge gehad hebbend. Gerard heeft hierop hoger beroep aangetekend waardoor hij naar ’s-Hertogenbosch wed overgebracht. De zaak kwam voor en op 18 juni 1896 werd de straf uitgesproken: 1 jaar gevangenisstraf.


Rechtbank Roermond – 1 februari 1898:
Veroordeling tot 21 dagen gevangenisstraf wegens artikel 138 (indringing/inbreken).


Merum – 30 maart 1898:
Bij een vechtpartij 1898 te Merum is W. Theunissen met een schop (of riek) aan het hoofd verwond. Als dader werd een zekere S. gearresteerd door de marcehaussees en naar Roermond overgebracht. Later blijkt dat G. Sprenger handelde uit zelfverdediging en weer is vrijgelaten.


Rechtbank Roermond – 1 juni 1898:
Veroordeling tot 2 maanden gevangenisstraf wegens artikel 300 (mishandeling).


Rechtbank Roermond – 5 december 1899:
Veroordeling tot 9 maanden gevangenisstraf wegens artikel 310 (diefstal).
Krantenbericht 25 november 1899:
De zaak van G.H.S., dienstknecht te Herten, die verleden Woensdag werd uitgesteld wegens het vergevorderde uur, kwam Vrijdag morgen voor. Hem werd ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 15 October 1899 te Montfort heeft ontvreemd een bijenkorf met de zich daarin bevindende honig, ten nadeele van den vroegeren veldwachter Hawinkels aldaar. Het O.M. schatte het feit bewezen en requireerde eene gevangenisstraf van 9 maanden. De uitspraak werd bepaald op 5 december. Conform den eisch van het O.M. tot 9 maanden gev.


Rechtbank Roermond – 20 november 1900:
Veroordeling tot 6 maanden gevangenisstraf wegens artikel 300 (mishandeling).
Krantenbericht 14 november 1900:
G.H.S., oud 29 jaar, dienstknecht en L.H.G., oud 29 jaar, tuinier, wonende te Horn, aangeklaagd van in den avond van 16 september 1900 te Horn in de Heide, de eerste hunner met een bierglas P. Hendriks, huisvrouw van Ch. Bonken, opzettelijk tegen het hoofd te hebben geslagen en G. met een stuk hout Ch. Bonken voornoemd op het hoofd en lichaam te hebben geslagen, tengevolge waarvan beiden bloedende wonden aan het hoofd hebben bekomen. Het O.M. eischte tegen G.H.S. 6 en L.H.G. 4 maanden gevangenisstraf.


Reuver / Belfeld – 16 juni 1907:
Gerard zou in Reuver drie kussenslopen en twee handdoeken gestolen hebben van H. Dings. Op 17 juni twee lakens en een bindtouw van H. Linssen en op dezelfde datum een jas en een pet van G. Thissen uit Belfeld. Op 18 juli 1907 stond Gerard voor de rechtbank te Roermond waar hij veroordeeld werd volgens de eis: één jaar gevangenisstraf wegens diefstal, driemaal gepleegd. Hij is op dat moment als arbeider/dienstknecht werkzaam in Beesel. In de krant van 3 augustus 1907 is te lezen dat Gerard in beroep gaat tegen de opgelegde straf. Hij werd overgedragen naar ’s-Hertogenbosch waar de uitspraak volgde op 2 oktober 1907. De straf bleef één jaar gevangenis.


Rechtbank Maastricht – 8 november 1910:
Veroordeling tot 9 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, tweemaal gepleegd.


Rechtbank ’s-Hertogenbosch – 1 maart 1911:
Veroordeling tot 1 maand gevangenisstraf wegens diefstal.


Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Romualdus Sprenger, geboren Maastricht 19 november 1904, overleden Heel en Panheel 29 februari 1960, ongehuwd.


IVa.2. Hendrikus Hubertus Sprenger, geboren te Merum 8 november 1872, kleermaker, overleden te Venray 3 januari 1953. Hij trouwde te Herten 5 januari 1900 met Maria Hubertina Cox, geboren te Herten 21 februari 1877, overleden te Roermond 5 april 1949, dochter van Maria Hubertina Cox.

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.


IVb.1. Peter Hubertus (Piet) Sprenger, geboren te Merum 12 december 1886, landbouwer, arbeider, overleden te Herten 9 oktober 1944. Hij trouwde te Herten 24 juni 1911 met Catharina Hubertina Bremmers, geboren te Herten 15 juli 1887, overleden te Roermond 5 augustus 1957, dochter van Gerardus Bremmers en Margaretha Thissen.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.

Merum – 15 mei 1910 [7]
Nieuwe Koerier:
Herten. Zondagavond werd J. Sprenger, landbouwer te Merum-Herten op de openbare straat alhier een levensgevaarlijke steekwonde in de borst toegebracht. Als vermoedelijke dader werd door den brigadier Jonker den kon. Marechaussee te Roermond, de marechaussee Soentjens en den veldwachter dezer gemeente gearresteerd, die bekende de verwonding te hebben toegebracht de persoon van J.M., oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier. M. werd vervolgens naar de gevangenis, en Sprenger ter verpleging naar de kliniek der E.E. paters Camilianen te Roermond overgebracht.


Rotterdamsch nieuwsblad:
Levensgevaarlijk gewond! –Te Herten (Limburg) werd in den avond van Pinkster-Zondag, na een kleine woordenwisseling, de landbouwer J. Sprenger met een mes levensgevaarlijk gewond. Rijks- en gemeentepolitie arresteerden den vermoedelijken dader, een 19-jarigen landbouwer, en brachten hem over naar de gevangenis te Roermond Sprenger is overgebracht naar het hospitaal der paters Camillianen te Roermond.


Rechtbank Roermond – 21 juni 1910:[8]
Strafzaak tegen Joannes Moors, geboren 1890 te Herten en “beklaagd dat hij in de avond van 15 mei 1910 opzettelijk en gewelddadig Peter Hubertus Sprenger met een mes heeft geslagen gesneden of gestoken en bloedend verwond waardoor die persoon heeft bekomen eene wonde aan de linkerslaap, eene wonde aan de linkeroorschelp, eene wonde op den rug van de rechterhand en eene wonde in de linkerborst doordringende tot in de linkerlong tengevolge van welke laatstgemelde verwonding genoemde Peter Hubertus Sprenger in levensgevaar heeft verkeerd en belangrijk lichamelijk nadeel en zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen”.
Peter Hubertus Sprenger verklaarde dat hij bij café Geelen zat in Herten toen Moors ruzie met hem zocht. Vervolgens hebben zij elkaar geslagen waarbij Peter zelfs een bierglas gebruikte. Vervolgens had Joannes Moors hem met een mes in de borst gestoken waarna hij bewusteloos neerviel. Hij eiste ook een schadevergoeding aangezien hij 16 dagen niet had kunnen werken en voor de rekeningen van de dokter en de Pater Camillianen te Roermond ,waar hij 12 dagen was verpleegd. Joannes Moors werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van f. 72,70.


IVb.2. Joseph Emmanuel (Sef) Sprenger, geboren te Merum 25 december 1890, bakker, mijnwerker, overleden te Sittard 4 juli 1962. Hij trouwde te Maasbracht 20 mei 1920 met Helena Francisca Valkenburg, geboren te Maasbracht 24 september 1892, overleden te Sittard 3 oktober 1971, dochter van Joannes Hermanus Valkenburg en Maria Cornelia Tosses.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.


IVb.3. Hendrikus Hubertus (Harie) Sprenger, geboren te Merum 6 februari 1899, arbeider, voorman grinderij, overleden te Roermond 15 augustus 1979. Hij trouwde te Maasbracht 22 juli 1925 met Martina Maria Antonetta (Martha) Peeters, geboren te Blerick 21 december 1905, overleden te Roermond 5 decembe 1971, dochter van Andries Peeters en Johanna Erkelens.

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.


IVb.4. Cornelis Hubertus (Nelis) Sprenger, geboren te Merum 3 oktober 1900, magazijnsknecht, broodbezorger, overleden te Roermond 8 augustus 1937. Hij trouwde te Linne 4 januari 1930 met Maria Gertruda Anna Boonen, geboren te Linne 12 oktober 1901, aldaar overleden 28 augustus 1995, dochter van Peter Hubertus Boonen en Anna Maria Helena Fincken. Zij hertrouwde in 1940 met Peter Michiel Puts en in 1941 met Jacob Hubert Puts.

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.


IVb.5. Jacobus Hubertus (Jacques) Sprenger, geboren te Merum 26 augustus 1906, arbeider, glas-in-lood zetter, overleden te Roermond 27 januari 1987. Hij trouwde te Herten 9 februari 1929 met Helena Dohmen, geboren te Melick en Herkenbosch 11 december 1909, overleden 8 mei 1999, dochter van Hubert Dohmen en Anna Paulissen.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.

Losse eindjes

Door nader onderzoek te doen in Duitsland zullen er wellicht nog voorouders gevonden worden van deze familie. De plaats Plfalzdorf in Duitsland bestond uit emigranten die vaak weer vertrokken naar andere streken. De meeste waren afkomstig uit Zuid- Duitsland in het gebied van de Pfalz.

In de plaats Kapellen-Drusweiler(D.) werd in 1754 Johann Jacob Sprenger gedoopt, zoon van Thomas Sprenger en Anna Regina Boebinger. Als men afgaat op de vernoemingsregels zou dit de Jacob Sprenger kunnen zijn uit generatie 1. Dit is echter nog te onzeker om voor waar aan te nemen.


Bronnen

 1. In 1826 vermeld in huwelijksakte zoon: "zedert twintig jaren afwezig"
 2. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, notaris F.W. Milliard 1878
 3. Dagblad de Limburger, 19 januari 2002
 4. RHCL - 08.011 Arrondissementsrechtbank Roermond, inv.nr. 31, 310, 523
 5. Gevangenisregisters Breda via www.bhic.nl
 6. GAR – digitaal krantenarchief en Delpher.nl
 7. GAR – digitaal krantenarchief en Delpher.nl
 8. RHCL - 08.011 Arrondissementsrechtbank Roermond, inv.nr. 594 vonnissen 1910

MedewerkersGenealogie (Maastricht)

De Maastrichtse familie Sprenger begint bij Anthoni Isaac Sprenger. Hij kwam vanuit Middelburg in Maastricht terecht door zijn beroep als militair schrijver. Stamvader van deze familie is zijn grootvader, Johan Bernardus Sprenger uit Middelburg welke al in 1771 vermeld werd als lidmaat van de Lutherse kerk aldaar. Hij is mogelijk een zoon van de Bernardus Sprenger die al in 1748 vermeld werd bij dezelfde Lutherse kerk. Volgens deze inschrijving is de familie afkomstig van Wurtenberg in Duitsland.

De familie bestond in Middelburg vooral uit kleermakers. Later zijn veel nakomelingen werkzaam geweest als klerk, ambtenaar of boekhouder.
De bekendste telg uit deze familie is architect Willem Sprenger (IVd). Zie wikipedia Willem Sprenger.

Generatie 1

I. Johannes Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 2 februari 1751, kleermaker, aldaar overleden 4 november 1815, mogelijk zoon van Bernardus Sprenger (vermeld als lidmaat Lutherse kerk te Middelburg in 1748, afkomstig van Wurtenberg).
Hij trouwde met Joanna Schutzler, geboren rond 1755, overleden Middelburg 1 oktober 1811.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Albrecht Sprenger, geboren Middelburg 25 december 1783. Volgt IIa.
 2. Marinus Aarnout Sprenger, geboren Middelburg 18 januari 1789. Volgt IIb.
 3. Christoffel Johan Sprenger, geboren Middelburg rond 1792. Volgt IIc.
 4. Johannes Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 1 april 1798. Volgt IId.Generatie 2

IIa. Bernardus Albrecht Sprenger, geboren Middelburg 25 december 1783, meester kleermaker, aldaar overleden 6 mei 1843. Hij trouwde (1) Middelburg 10 oktober 1811 met Helena Jacoba Ollendijker, geboren Middelburg 11 juni 1783, aldaar overleden 20 april 1816. Hij trouwde (2) Middelburg 7 november 1816 met Suzanna Lootens, geboren Aardenburg 3 augustus 1791, overleden Middelburg 11 januari 1841.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Johan Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 29 september 1817, commies bij de directie van Walcheren, aldaar overleden 20 maart 1846, ongehuwd.
 2. Willem Marinus Sprenger, geboren Middelburg 3 september 1818, aldaar overleden 14 september 1818.
 3. Willem Christoffel Sprenger, geboren Middelburg 10 november 1819. Volgt IIIa.1.
 4. Susanna Adriana Sprenger, geboren Middelburg 23 december 1820, aldaar overleden 14 februari 1821.
 5. Albrecht Marinus Sprenger, geboren Middelburg 7 juli 1822. Volgt IIIa.2.
 6. Anthoni Isaac, Sprenger, geboren Middelburg 5 april 1824, aldaar overleden 19 augustus 1824.
 7. Susanna Margrieta Sprenger, geboren Middelburg 12 september 1825, aldaar overleden 24 januari 1873, ongehuwd.
 8. Anthoni Isaac Sprenger, geboren Middelburg 12 juli 1827. Volgt IIIa.3.
 9. Martinus Jacob Sprenger, geboren Middelburg 2 september 1828. Volgt IIIa.4.


IIb. Marinus Aarnout Sprenger, geboren Middelburg 18 januari 1789, broodbakker, ceelwachter, commies bij de pl. belasting, aldaar overleden 23 december 1853. Hij trouwde Middelburg 23 oktober 1817 met Elisabeth Gertruda Sonius, geboren Middelburg 22 november 179, aldaar overleden 19 november 1870, dochter van Pieter Sonius en Anna Maria Sterk.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johanna Elisabeth Sprenger, geboren Middelburg 29 juni 1818, aldaar overleden 18 februari 1848. Zij trouwde Middelburg 17 juli 1846 met Jacobus Cornelis Brombacher, geboren Middelburg 28 december 1822, loodgieter, overleden Veenhuizen 19 december 1889, zoon van Willem Brombacher en Cornelia Adriana van Rosmalen.
 2. Anna Maria Sprenger, geboren Middelburg 15 oktober 1819, aldaar overleden 20 april 1820.
 3. Johannes Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 6 januari 1821, aldaar overleden 16 januari 1822.
 4. Pieter Sprenger, levenloos geboren Middelburg 18 november 1821.
 5. Anna Maria Sprenger, geboren Middelburg 22 februari 1823, naaister te Gent (B.). Onwettig kind:
  1. Charles Sprenger, geboren Aardenburg 29 mei 1847, overleden Middelburg 31 juli 1847.
 6. Elisabeth Suzanna Sprenger, geboren Middelburg 21 november 1826, aldaar overleden 10 april 1891. Zij trouwde Middelburg 23 mei 1866 met Francies Proijé, geboren Overboulare (B.) rond 1824, smid, overleden Middelburg 20 mei 1906, zoon van Steven Willem Proijé en Theresia Verbiest.
 7. Jacoba Louisa Sprenger, geboren Middelburg 28 oktober 1832, aldaar overleden 14 april 1912, ongehuwd.
 8. Johan Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 16 maart 1834, aldaar overleden 29 juni 1834.


IIc. Christoffel Johan Sprenger, geboren Middelburg rond 1792, schilder, aldaar overleden 2 november 1818. Hij trouwde Middelburg 8 augustus 1811 met Johanna Antonetta Jacoba de Nut, geboren Venlo 19 januari 1792, overleden Middelburg 24 november 1864, dochter van Jacobus de Nut en Elisabeth Petronella Meertens. Zij hertrouwde Joannes Dekkers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johan Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 15 januari 1812, aldaar overleden 30 januari 1812.
 2. Johan Pieter Sprenger, geboren Middelburg 28 mei 1813. Volgt IIIc.1.
 3. Johanna Antonetta Jacoba Sprenger, geboren Middelburg 29 april 1816, aldaar overleden 16 mei 1899. Zij trouwde (1.) Middelburg 24 december 1841 met Pieter Wilhelmus de Jonge, geboren Middelburg 19 april 1816, scheepsmaker, aldaar overleden 22 oktober 1846, zoon van Lieven de Jonge en Sara Nieuwekerke. Zij trouwde (2.) Middelburg 17 mei 1848 met Pieter den Boer, geboren Goes 1 september 1820, zoon van Jacobus den Boer en Johanna van Koeveringe.
 4. Jacobus Leonardus Sprenger, geboren Middelburg 6 augustus 1817. Volgt IIIc.2.


IId. Johan Bernardus Sprenger, geboren Middelburg 1 april 1798, broodbakker, aldaar overleden 18 september 1883. Hij trouwde Middelburg 23 januari 1834 met Catharina Rosetta Bourdrez, geboren Middelburg 23 augustus 1789, aldaar overleden 25 december 1879, weduwe van Jan Marinus Brakman, dochter van Johannes Bourdrez en Maria Elisabeth Noll.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie 3

IIIa.1. Willem Christoffel Sprenger, geboren Middelburg 10 november 1819, schilder, aldaar overleden 3 februari 1886. Hij trouwde Middelburg 16 juni 1843 met Joanna Rubbens, geboren 16 juni 1818, aldaar overleden 2 juni 1895, dochter van Frans Rubbens en Francina Martha Gerritse.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Francois Willem Sprenger, geboren Middelburg 10 oktober 1845.
 2. Suzanna Johanna Sprenger, geboren Middelburg 11 september 1849, aldaar overleden 27 februari 1898. Zij trouwde Middelburg 7 februari 1877 met Abraham Wisse, geboren Middelburg 25 januari 1853, notarisklerk, overleen Oost- en West Souburg, zoon van Johannes Willem Wisse en Maria Jacoba Hendrikse.


IIIa.2. Albrecht Marinus Sprenger, geboren Middelburg 7 juli 1822, commies bij Centrale Directie van Walcheren, aldaar overleden 23 maart 1850. Hij trouwde Middelburg 28 juni 1848 met Anna Cornelia Hendrikse, geboren Middelburg 11 mei 1825, aldaar overleden 11 november 1918, dochter van Hendrik Johannes Hendrikse en Johanna Jacoba van Sorge.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Bernard Albrecht Marinus Sprenger, geboren Middelburg 1 april 1849, aldaar overleden 11 november 1849.
 2. Johan Jacob Abraham Sprenger, geboren Middelburg 1 april 1849. Volgt IVaa.


IIIa.3.. Anthoni Isaac Sprenger, geboren Middelburg 12 juli 1827, militair schrijver, ambtenaar, boekhouder, overleden Maastricht 29 januari 1896. Hij trouwde (1) te Nijmegen 20 november 1851 met Maria Cornelia Nijbakker, geboren Nijmegen 19 mei 1828, aldaar overleden 14 juli 1852, dochter van Pieter Jacobus Nijbakker en Cornelia Jans Cranach. Hij trouwde (2) te Maastricht 24 april 1854 met Maria Helena Wijnands, geboren Maastricht 12 december 1833, aldaar overleden 7 april 1918, dochter van Antonius Lambertus Wijnands en Anna Maria Ceasar.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johan Antoni Willem Sprenger, geboren Maastricht 28 mei 1855, aldaar overleden 22 juni 1865.
 2. Maria Helena Susanna Sprenger, geboren Maastricht 18 april 1857, aldaar overleden 18 maart 1862.
 3. Susanna Maria Antonetta Sprenger, geboren Nijmegen 6 oktober 1861, overleden Maastricht 15 juli 1863.
 4. Johan Jacob Antoni Sprenger, geboren Maastricht 8 oktober 1866. Volgt IVa.
 5. Johannes Antoni Marinus Sprenger, geboren Maastricht 26 april 1868. Volgt IVb.
 6. Hubertina Helena Suzanna Sprenger, geboren Maastricht 31 oktober 1869, aldaar overleden 2 november 1869.
 7. Pieter Bernard Albrecht Sprenger, geboren Maastricht 31 december 1871. Volgt IVc.
 8. Willem Laurens Ferdinand Sprenger, geboren Maastricht 13 november 1875. Volgt IVd.


IIIc.1. Johan Pieter Sprenger, geboren Middelburg 28 mei 1813, (scheeps)timmerman, overleden Den Helder 4 maart 1867. Hij trouwde Middelburg 22 november 1839 met Catharina Jacoba Geijp, geboren Middelburg 2 september 1811, overleden Den Helder 4 november 1900, dochter van Christiaan Lodewijk Geijp en Alida Adriaan Steur.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johanna Antonetta Jacoba Sprenger, geboren Middelburg 13 september 1840, overleden Den Helder 27 augustus 1914. Zij trouwde Den Helder 1 april 1885 met Willem Bakker, geboren Texel rond 25 december 1841, zeeman, overleden Den Helder 27 augustus 1925, zoon van Leendert Willemsz Bakker en Hendrikje Bruin.
 2. Christina Lowiesa Sprenger, geboren Middelburg 5 december 1841, overleden Den Helder 23 juli 1921, ongehuwd.
 3. Johanna Sprenger, geboren Middelburg 3 februari 1843, aldaar overleden 21 november 1843.
 4. Alida Adriana Sprenger, geboren Middelburg 22 november 1847, aldaar overleden 31 december 1847.


IIIc.2. Jacobus Leonardus Sprenger, geboren Middelburg 6 augustus 1817, kleermaker, aldaar overleden 24 november 1898. Hij trouwde Oostburg 29 november 1843 met Paulina Vergugt, geboren Oostburg 22 januari 1815, overleden Sluis 21 april 1891, dochter van Pieter Vergugt en Paulina Cornelis.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie 4

IVaa. Johan Jacob Abraham Sprenger, geboren Middelburg 1 april 1849, buitengewoon opzicht bij de waterstaat, overleden ’s-Gravenhage 19 maart 1924. Hij trouwde Middelburg 4 augustus 1880 met Helena Maria Broeder, geboren Middelburg 22 april 1854, dochter van Marinus Hubertus Broeder en Johanna Vasbinder.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Prof. Ir. Albrecht Marinus Sprenger, geboren Middelburg 10 augustus 1881, rijkstuinbouwleraar, overleden Wageningen 20 november 1958. Hij trouwde Wageningen 19 mei 1908 met Christina Johanna Rudolphina Maurenbrecher, geboren Padang 13 oktober 1883, dochter van Henri Charles Maurenbrecher en Christina Johanna Rudolphina Netscher. Hieruit nakomelingen.
 2. Johanna Hubertina Maria Sprenger, geboren Middelburg 8 juli 1883. Zij trouwde Middelburg 5 februari 1906 met Johannes Marinus van Hoogstraten, geboren Den Helder rond 1883, machinist Kon. Ned. Marine, zoon van Willem Jacob van Hoogstraten en Maria van ’t Sant.


Architect Willem Sprenger

IVa. Johan Jacob Antoni (Johan) Sprenger, geboren Maastricht 8 oktober 1866, kantoorbediende, gemeenteambtenaar, boekhouder, aldaar overleden 14 november 1917. Trouwde (1) Oud Vroenhoven 9 juni 1894 (gescheiden Sint Pieter 18 januari 1906) met Maria Cornelia Wilhelmina Hubert, geboren Maastricht 15 augustus 1872, overleden Sint Pieter 1 mei 1913, dochter van Willem Pieter Hubert en Maria Catharina Winkel. Zij hertrouwde Pierre Henri Marie le Bron de Vexela. Hij trouwde (2) Oud Vroenhoven 15 juli 1908 met Maria Wilhelmina Vrijens, geboren Hasselt (B.) rond 1882, overleden Maastricht 19 februari 1940, dochter van Paulus Vrijens en Jeanette Desaer.

Hieruit nakomelingen.


IVb. Johannes Antoine Marinus (Antoni) Sprenger, geboren Maastricht 26 april 1868, kantoorbediende, boekhouder, aldaar overleden 13 februari 1919. Hij trouwde rond 1893 met Maria Margaretha Hoïng, overleden na 1919.

Hieruit nakomelingen.


IVc. Pieter Bernard Albrecht (Pieter) Sprenger, geboren Maastricht 31 december 1871, kantoorbediende, overleden Houthem 10 maart 1971. Hij trouwde Roosendaal 10 februari 1897 met Johanna Rosalia Quirina Wijnen, geboren Roosendaal 12 september 1864, overleden Houthem 6 juli 1924, dochter van Franciscus Johannes Wijnen en Johanna Maria Verdult.

Hieruit nakomelingen.


IVd. Willem Laurens Ferdinand (Willem) Sprenger, geboren Maastricht 13 november 1875, architect, aldaar overleden 13 januari 1944. Hij trouwde Maastricht 6 mei 1901 met Therese Marie Justine Schils, geboren Luik (B.) 16 februari 1876, overleden Maastricht 23 ei 1946, dochter van Leonard Joseph Schils en Marie Hubertine Meese.

Hieruit nakomelingen.

Genealogie (Zeeland)

Familiewapen Sprenger

De patriciërsfamilie Sprenger met als stamvader Jean Valentin Sprenger die zich vanuit Valenciennes in Maastricht vestigde. Zoon Jean Daniel Sprenger vestigde zich als Waals predikant in Veere en Middelburg. De familie bestond in Middelburg uit vermogende kooplieden en bestuurders.

Generatie 1

Ia. Jean Valentin Sprenger, geboren te Valenciennes (F.) 25 mei 1655, koopman, overleden te Maastricht 22 maart 1721, 65 jaar oud, zoon van Johan Philip Sprenger en Louise van Lallemant. Hij trouwde te Valenciennes 19 februari 1680 met Marie Esther Flamand, geboren te Valenciennes 19 februari 1659, overleden te Veere 5 november 1729, 70 jaar oud.

Dit echtpaar vestigde zich rond 1686 in Maastricht en behoorde daar bij de Waalse kerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jean Pierre Sprenger, gedoopt 5 april 1687 te Maastricht.
 2. Elisabeth Sprenger, gedoopt 26 augustus 1688 te Maastricht.
 3. Wendel Helena Sprenger, gedoopt 1 november 1689 te Maastricht.
 4. Jean Daniel Sprenger, gedoopt 20 juli 1692 te Maastricht. Volgt IIa.
 5. Michel Sprenger, gedoopt 2 oktober 1695 te Maastricht.


Ib. Michael Sprenger, mogelijk broer van voorgaande, schepen van Venlo (1710-1728), burgemeester van Venlo (1712). Kocht in 1710 het kasteeltje “de Kolk” te Broekhuizenvorst van scholtis Renier Thomas Wierix.
Hij trouwde met Petronella van Koutten (Couten), gedoopt te Venlo 2 november 1686, aldaar overleden 1 februari 1747, 60 jaar oud, dochter van Arnoldus van Koutten en Helena van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Philippus Sprenger, gedoopt Venlo 3 augustus 1710. Volgt IIb.
 2. Helena Sprenger, gedoopt Venlo 21 februari 1712.
 3. Arnout Sprenger, gedoopt Venlo 22 oktober 1713.
 4. Johanna Susanna Sprenger, gedoopt Venlo 2 november 1715.
 5. Louis Rudolph Sprenger, gedoopt Venlo 27 augustus 1718. Volgt IIc.
 6. Petronella Sprenger, gedoopt Venlo 2 februari 1721.
 7. Johanna Helena Sprenger, gedoopt Venlo 11 oktober 1722.
 8. Joanna Helena Sprenger, gedoopt Venlo 2 april 1723.Generatie 2

IIa. Jean Daniel Sprenger, gedoopt te Maastricht 20 juli 1692 als zoon van Jean Valtentin Sprenger en Marie Esther Flamand. Predikant voor de Waalse Gemeente te Oostburg (1719) en te Veere (1721-1752), overleden te Veere 7 april 1752, 59 jaar oud. Hij trouwde met Jacoba de Kokelaar, geboren 21 juli 1694 te Middelburg, dochter van Johan de Kokelaer, opperboekhouder bij de V.O.C. kamer Zeeland, en Clasina Dassevael, overleden te Middelburg 5 oktober 1770 en begraven in de Franse kerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Clasina Jacoba Sprenger, gedoopt 13 november 1731 te Veere, overleden 12 februari 1802 te Middelburg, 70 jaar oud. Zij trouwt 21 mei 1756 met Louis Appelius, geboren 25 mei 1725 te Hanau (D.), Waals predikant, overleden 7 december 1797 te Middelburg, 72 jaar oud.
 2. Esther Sprenger, gedoopt 31 december 1732 te Veere.
 3. Johan Valentijn Sprenger, gedoopt 1 mei 1734 te Veere. Volgt III.


IIb. Jean Philippe Sprenger, gedoopt Venlo 3 augustus 1710, ontvanger der convoijen en licenten te Termunten. Hij trouwde Slochteren 24 september 1741 met Arnolda Piccardt (van Slochteren), gedoopt Groningen 16 februari 1717, aldaar overleden 19 juli 1794, dochter van Johan Piccardt (o.a. lid en president Staten-Generaal der Ommelanden, lid Raad van State, Gedeputeerde Staten en admiraliteiten Amsterdam en Harlingen), heer van Slochteren, Scharner en de beide Harksteden, en van Maria van Couten.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. N.N. Sprenger, gedoopt Termunten 13 april 1749.
 2. N.N. Sprenger, gedoopt Termunten 21 februari 1751.
 3. N.N. Sprenger, gedoopt Termunten 30 juni 1754.
 4. N.N. Sprenger, gedoopt Termunten 23 januari 1757.
 5. Jean Rudolph Sprenger, gedoopt Termunten 29 maart 1761. Volgt IIIb.


IIc. Louis Rudolph Sprenger, gedoopt Venlo 27 augustus 1718, zoon van Michael Sprenger en Petronella van Koutten. Lidmaat van Veere (1744), vaandrig (1747). Hij trouwde te Voorburg 23 juni 1749 met Francoise Wilhelmina van Groenenberg.

Op 14 september 1753 in dienst getreden van de V.O.C. als assistent op het schip Pasgeld. Op 2 april 1755 overleden in Azië en hierdoor uit dienst getreden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella Sprenger, gedoopt te Veere 22 februari 1750.
 2. Cornelia Arnolda Sprenger, gedoopt Veere 19 september 1751.Generatie 3

IIIa. Johan Valentijn Sprenger, gedoopt 1 mei 1734 te Veere, zoon van Jean Daniel Sprenger en Jacoba de Kokelaar, overleden 16 januari 1794 te Middelburg, 59 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Vanaf 1766 samen met zijn schoonvader Adriaan Spoors koopman in de firma Spoors & Sprenger. Zij dreven handel op West-Indië, waaronder de kolonie Essequebo. Hoofdkantoor van de firma was gevestigd in Middelburg. Schoonvader Adriaan Spoors was ambtenaar en secretaris in de kolonie en hield zich onder andere bezig met grootschalige slavenhandel. Zo fungeerde hij vaak als veilingmeester bij de openbare verkoop van slaven die vanuit Afrika werden aangevoerd.
 • Ontvanger-generaal bij de gecommiteerde Raden van Zeeland (1772-1794). Hij was opvolger van zijn schoonvader Johan Schorer.
 • Procureur-generaal bij de Admiraliteit in Zeeland (1772-1794).

Hij kocht in 1772 de buitenplaats “Vijvervreugd” gelegen in Koudekerke uit de boedel van Daniël Schorer. Na zijn dood in 1794 ging de buitenplaats over op zijn twee dochters.

Hij trouwde (1) 13 mei 1766 te Middelburg met Johanna Cornelia Spoors, geboren rond 1745 in de kolonie Essequebo (Nederlands Guyana), dochter van Adriaan Spoors, raad en secretaris in de kolonie Essequebo voor de West Indische Compagnie en de Middelburgsche Commercie Compagnie. Zij overleed 5 juli 1769 te Middelburg, 24 jaar oud. Hij trouwde (2) 5 juli 1772 te Middelburg met Maria Bernardina Schorer, geboren 24 september 1746 te Middelburg, dochter van Johan Schorer, raad van Hof van Vlaanderen, ontvanger-generaal der provincie en admiraliteit in Zeeland, en Petronella Maria de Beaufort, overleden te Middelburg 27 december 1785, 40 jaar oud.


Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Johan Daniel Sprenger, gedoopt 13 februari 1767 te Middelburg, aldaar overleden 13 mei 1776, 9 jaar oud.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Jacoba Petronella Sprenger, geboren 22 februari 1777 te Middelburg, overleden 5 augustus 1850 te Koudekerke, 73 jaar oud, ongehuwd.
 2. Cornelia Louisa Sprenger, geboren 4 juli 1779 te Middelburg, aldaar overleden 2 maart 1830, 50 jaar oud. Zij trouwde te Middelburg 29 januari 1807 met Jan Boogaert, officier, controleur der waarborg te Middelburg, geboren 18 februari 1772 te Rotterdam, zoon van Paulus Martinus Boogaert en Judith Sophie le Boulenger, overleden 18 maart 1819 te Koudekerke, 47 jaar oud.
 3. Johan Jacob Sprenger, geboren 28 mei 1782 te Middelburg. Volgt IV.


IIIb. Jean Rudolph (van) Sprenger, gedoopt Termunten 29 maart 1761, “commijs van het eerste particuliere comptoir deezer provintie” (1782), gepensioneerd 1e luitenant (1816), overleden Groningen 16 januari 1841. Hij trouwde (1.) Groningen 10 augustus 1782 met Anna Geertruid Idsinga, geboren Groningen, aldaar overleden 24 december 1788. Hij trouwde (2.) Groningen 23 juli 1816 met Johanna Rinkkink (Reinkingh), gedoopt Groningen 3 april 1771, aldaar overleden 16 december 1827.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Louisa Susetta Petronella (van) Sprenger, gedoopt Groningen 6 juli 1783, overleden Emden (D.) 29 maart 1816. Zij trouwde Hoogezand 25 maart 1810 met Nikolaas (Claas)Meijboom, geboren Emden (D.) 8 mei 1783, schilder, organist, muziek- en tekenmeester Latijnse School, overleden Assen 15 mei 1858, zoon van Curt Meijboom en Johanna Maria Weijers.
 2. Saco Harmen (van) Sprenger, gedoopt Groningen 3 februari 1786.
 3. Jean Philippe (van) Sprenger, gedoopt Groningen 16 november 1787.Generatie 4

IV. Johan Jacob Sprenger, geboren 28 mei 1782 te Middelburg, zoon van Johan Valentijn Sprenger en Maria Bernardina Schorer, overleden te Middelburg 31 maart 1855, 72 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Opvolger in de firma Spoors & Sprenger
 • 1812-1813: Burgemeester van Oostkapelle
 • 1812-1846: Lid der Raad der Vijf Ambachten Centrale Directie
 • 1816-1855: Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • 1817-1855: Directeur Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC)
 • <1821->1850: Lid der Gedeputeere Staten van Zeeland
 • 1846-1853: President (voorzitter) van Walcheren

Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw. Bezit onder andere de buitenplaats “Duinbeek” te Oostkapelle, afkomstig van zijn schoonouders. Daarnaast bezit hij diverse landerijen in Kortgene. In Middelburg is hij eigenaar van huis, erf en pakhuis aan de Dam, een stal en koetshuis aan de Kuiperspoort en een pakhuis op de Bree.

Hij trouwde 28 mei 1804 te Middelburg met Digna Johanna Meijners, geboren 27 januari 1780 te Middelburg, dochter van Mr. Gerard Francois Meijners, o.a. burgemeester en schepen van Rotterdam, en Johanna Elisabeth Macaré, overleden te Middelburg 29 januari 1850, 70 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. N.N. Sprenger, ongedoopte dochter, overleden 21 november 1805 te Middelburg.
 2. Gerard Jacob Sprenger, geboren 4 oktober 1806 te Middelburg. Volgt Va.
 3. Johanna Elisabeth Sprenger, geboren 13 juli 1808 te Middelburg, aldaar overleden 1 maart 1859, 50 jaar oud. Zij trouwde te Middelburg 9 april 1833 met Jhr. Mr. Samuel Schuurbeque Boeye, advocaat, raadsheer in het hof van Zeeland, geboren te Zierikzee 9 april 1806, zoon van Jhr. Johan Schuurbeque Boeye, lid van de raad van Zierikzee, en Anna Rutheria van der Wolff.
 4. Constantijn Assuerus Sprenger, geboren 30 mei 1810 te Middelburg. Volgt Vb.
 5. Henriette Jacoba Sprenger, geboren 14 november 1812 te Middelburg, aldaar overleden 4 maart 1814, 1 jaar oud.
 6. Dirk Guilielmus Sprenger, geboren 14 november 1812 te Middelburg, aldaar overleden 3 april 1814, 1 jaar oud.
 7. Jacobus Guilielmus Sprenger, geboren 5 mei 1815 te Middelburg. Volgt Vc.
 8. Jan Jacob Iman Sprenger, geboren 23 oktober 1817 te Middelburg. Volgt Vd.
 9. Louis Henri Sprenger, geboren 31 mei 1821 te Middelburg. Volgt Ve.Generatie 5

Va. Gerard Jacob Sprenger, geboren 4 oktober 1806 te Middelburg, zoon van Johan Jacob Sprenger, overleden te Middelburg 27 februari 1878, 71 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Koopman
 • 1833: Kapitein bij de afdeeling Leeunsche mobiele Schutterij
 • 1838-1850: Lid van de Raad
 • 1856-1878: Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • 1871: Lid der Gedeputeerde Staten van Zeeland

Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw.

Hij trouwde 4 oktober 1833 te Middelburg met Jkvr. Anna Petronella Dana de Jonge, geboren 16 juni 1806 te Noordwijk, dochter van Jhr. Mr. Frans Clement de Jonge, lid der Eerste Kamer, en Dana Magdalena van Visvliet, overleden te Middelburg 14 april 1888, 81 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathilda Johanna Sprenger, geboren 15 december 1834 te Middelburg, overleden 9 januari 1879 te Delft, 44 jaar oud, ongehuwd.
 2. Frans Dignus Sprenger, geboren 26 mei 1836 te Middelburg. Volgt VIa.1.
 3. Albertina Magdalena Sprenger, geboren 24 mei 1838 te Middelburg, aldaar overleden 18 april 1914, 75 jaar oud, ongehuwd.
 4. Emma Constantia Sprenger, geboren 18 november 1893 te Middelburg, overleden 15 december 1920 te ’s Gravenhage, 81 jaar oud. Zij trouwt 26 november 1868 te Middelburg met Johannes Hubertus Cornelis Lisman, procureur, plaatsvervangend kantonrechter en wethouder te ’s Gravenhage, geboren 22 augustus 1836 te Soeterwoude, overleden 10 februari 1919 te ’s Gravenhage, 82 jaar oud, zoon van Mr. Johannes Aegidius Lisman, advocaat, procureur-generaal te Panamaribo, en Adolphina Juliana Meyer.
 5. Constant Meinard Sprenger, geboren 21 april 1841 te Middelburg. Volgt VIa.2.
 6. Maria Valentina Sprenger, geboren 20 juli 1843 te Middelburg, overleden 23 juli 1916 te Bern, 73 jaar oud. Zij trouwde 10 augustus 1863 te Middelburg met Mr. Lodewijk Frans, baron van Panhuys, raadsheer Gerechtshof te ’s Gravenhage, geboren 16 maart 1830 te Middelburg, overleden 13 juli 1878 te ’s Gravenhage, 48 jaar oud, zoon van Jhr. Mr. Willem Hendrik van Panhuys, secretaris en raad van Middelburg, en Jkvr. Magdalena Cornelia de Jonge.
 7. Frederik Gerard Sprenger, geboren 6 december 1845 te Middelburg, dood gevonden 3 juli 1898 te Wissenkerke, 52 jaar oud, ongehuwd. Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, koopman, lid van de raad en majoor der schutterij te Middelburg.


Vb. Constantijn Assuerus Sprenger, geboren 30 mei 1810 te Middelburg, zoon van Johan Jacob Sprenger, overleden te Arnhem 26 november 1876, 66 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Vanaf 16 jaar in militaire dienst, in 1828 als cadet ingeschreven bij de Militaire Academie te Breda.
 • Vanaf 1831 tweede luitenant bij het korps Dragonders waarmee hij deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, waarvoor hij het Metalen Kruis ontving.
 • In 1833-1838 vermeld als eerste luitenant bij de afdeling Kurasiers no. 9 te Haarlem.
 • In 1841-1848 vermeld als eerste luitenant bij het 2e Regiment Dragonders.
 • In 1850 vermeld als ritmeester bij de Limburgsche Jagers.
 • Later is majoor bij het 2e Regiment Dragonders te Haarlem.
 • In 1854 onderscheiden door koning Willem III met de Orde van de Eikenkroon.
 • Vanaf 1858 gepensioneerd militair.
 • In 1862-1865 is hij gemeenteraadslid van Renkum.

Kocht in de jaren ’50 de villa “Schoonoord” te Oosterbeek in Gelderland. Bij zijn vertrek naar Arnhem in 1865 werd het huis opnieuw verkocht.

Hij trouwde 22 mei 1834 te Berkenrode met Jkvr. Catharina Maria van Loon, geboren 27 juni 1810 te Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Willem van Loon, majoor der schutterij te Amsterdam, en Maria van Wickevoort Crommelin, overleden 18 juni 1882 te Arnhem, 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Sprenger, geboren 1 juni 1835 te Haarlem, overleden 15 januari 1901 te Arnhem, 65 jaar oud.
 2. Willem Sprenger, geboren 11 september 1836 te Oosterhout (N.B.). Volgt VIb.1.
 3. Iman Jacob Sprenger, geboren 11 maart 1838 te Oosterhout (N.B.). Volgt VIb.2.
 4. Jacqueline Constance Sprenger, geboren 13 september 1841 te Haarlem, aldaar overleden 6 april 1844, 2 jaar oud.
 5. Johan Constant Sprenger, geboren 23 februari 1843 te Haarlem. Volgt VIb.3.
 6. Constance Jacqueline Sprenger, geboren 28 maart 1845 te Haarlem, overleden 14 december 1902 te Arnhem, 57 jaar oud, ongehuwd.
 7. Hendrik Cornelis Sprenger, geboren 28 augustus 1848 te Haarlem, ingenieur, overleden 16 augustus 1872 te Seraing (B.), 23 jaar oud, ongehuwd.
 8. Arnold Louis Sprenger, geboren 6 februari 1850 te Tilburg, ambtenaar provinciale griffie van Gelderland, overleden 10 juni 1895 te Arnhem, 45 jaar oud, ongehuwd.


Vc. Jacobus Guilielmus Sprenger, geboren 5 mei 1815 te Middelburg, zoon van Johan Jacob Sprenger en Digna Johanna Meijners, overleden 24 december 1894 te Oostkapelle, 79 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • In 1839 benoemd als advocaat voor het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland.
 • 1853 – 1882: Burgemeester van Oostkapelle
 • 1865 – 1894: Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Hij erfde de buitenplaats Duinbeek te Oostkapelle van zijn ouders. Vanaf 1853 was hij ook eigenaar van de nabijgelegen buitenplaats Berkenbosch waar ze ook woonden. Het huis werd in 1862 gesloopt waarna een nieuw werd gebouwd in neo-classicistische stijl.

Hij trouwde 24 mei 1850 te Middelburg met Claudine Reiniere Anna Bijleveld, geboren 6 januari 1822 te Middelburg, dochter van Mr. Jean Francois Bijleveld, lid der Provinciale Staten van Zeeland, Tweede Kamerlid, wethouder en burgemeester van Middelburg, en Jkvr. Adriana Maria Versluijs, overleden 27 juni 1909 te Zeist, 87 jaar oud.

Dit huwelijk bleef kinderloos.


Jan Jacob Iman Sprenger.

Vd. Jan Jacob Iman Sprenger, geboren 23 oktober 1817 te Middelburg, zoon van Johan Jacob Sprenger en Digna Johanna Meijners, overleden 9 januari 1890 te Middelburg, 72 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Opvolger in de firma Spoors & Sprenger.
 • 1841-1853: Griffier der Centrale Directie van Walcheren.
 • 1850-1869: Burgemeester van Domburg.
 • 1854-1870: Raad Westwatering Centrale Directie.
 • 1856-1890: Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
 • 1859: Lid der Centrale Directie van Walcheren.

Kocht in 1866 de heerlijkheid Buttinge en Zandvoort waardoor hij hier ambachtsheer werd.

Hij trouwde (1) 31 maart 1843 te Middelburg met Cecilia Cornelia Lantsheer, geboren 2 april 1818 te Middelburg, dochter van Willem Hendrik Landtsheer, majoor en officier ter zee, directeur en commandant der Marine te Amsterdam, ridder der Militaire Willems-orde en van de Nederlansche Leeuw, en Jkvr. Cornelia Digna de Jonge, overleden 6 april 1856 te Middelburg, 38 jaar oud.

Hij trouwde (2) 7 september 1859 te Middelburg met Jkrvr. Christina Johanna Schorer, geboren 29 maart 1831 te Middelburg, dochter van Jhr. Mr. Jacob Guilielmus Schorer, heer van St. Philipsland, lid der rechtbank, raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Zeeland, en Jkvr. Cornelia Digna de Jonge, overleden 17 oktober 1860 te Middelburg, 29 jaar oud.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Johan Sprenger, geboren 14 oktober 1846. Volgt VId.1.
 2. Cornelia Digna Sprenger, geboren 4 januari 1848 te Middelburg, overleden 7 februari 1906 te Zierikzee, 58 jaar oud. Zij trouwde 7 mei 1875 te Middelburg met Jhr. Mr. Jan Willem Claude de Jonge van Ellemeet, griffier, kantonrechter, rechter der arrondissementsrechtbank, geboren 19 april 1846 te Oostkapelle, overleden 16 november 1920 te Deventer, 74 jaar oud, zoon van Jhr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet, burgemeester van Oostkapelle, lid der Eerste Kamer, lid der Provinciale Staten van Zeeland, en Jkrvr. Wilhelmina Cecilia Petronella de Jonge.
 3. Constantijn Assuerus Sprenger, geboren 5 april 1852 te Middelburg. Volgt VId.2.
 4. Clementina Frederika Sprenger, geboren 15 juni 1854 te Middelburg, overleden 15 december 1938 te Domburg, 84 jaar oud, ongehuwd.
 5. Frederik Jacob Sprenger, geboren 1 april 1856 te Middelburg. Volgt VId.3.

Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Meinard Jacob Iman Sprenger, geboren 7 juli 1860 te Middelburg. Volgt VId.4.


Ve. Mr. Louis Henri Sprenger, geboren 31 mei 1821 te Middelburg, zoon van Johan Jacob Sprenger en Digna Johanna Meijners, overleden 11 januari 1890 te Arnhem, 68 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Advocaat.

Hij trouwde 28 april 1847 te Middelburg met Arnoldina Guillemine Bijleveld, geboren 5 april 1825 te Middelburg, dochter van Mr. Jean Francois Bijleveld, lid der Provinciale Staten van Zeeland, Tweede Kamerlid, wethouder en burgemeester van Middelburg, en Jkvr. Adriana Maria Versluijs, overleden 7 januari 1897 te Velp, 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Marie Jeanne Sprenger, geboren 23 maart 1848 te Middelburg, overleden 7 december 1906 te Hilversum, 58 jaar oud. Zij trouwde 1 augustus 1873 te Rheden met Joseph Jacques Louis Philippe Snabilé, geboren 19 augustus 1841 te Breda, kapitein der artillerie, overleden 9 januari 1906 te ’s Gravenhage, 64 jaar oud, zoon van Dr. Louis Philippe Jacob Snabilé, generaal majoor der geneeskundige dienst, en Antoinetta Josephina barones van Geen.
 2. Adrien Jean Francois Sprenger, geboren 19 september 1852 te Middelburg, aldaar overleden 21 maart 1854, 1 jaar oud.Generatie 6

VIa.1. Frans Dignus Sprenger, geboren 26 mei 1836 te Middelburg, zoon van Gerard Jacob Sprenger en Anna Petronella Dana de Jonge, overleden 29 november 1896 te Velp, 60 jaar oud.

eroepen en functies:

 • 1864: honorair beambte aan het Provinciaal Gouvernement.
 • 1865->1874: Burgemeester van Grijpskerke, Meliskerke en Mariekerke.
 • 1866-1884: Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Hij trouwde (1) 4 mei 1864 te Middelburg met Peronne Louise Boogaert (zijn achternicht), geboren 13 april 1843 te Middelburg, dochter van Paul Boogaert, advocaat, en Pauline Jacqueline Cornelis Vis, overleden 16 februari 1865 te Middelburg, 21 jaar oud. Hij trouwde (2) 13 april 1871 te Middelburg met Maria Arnoldina Snouck Hurgronje, geboren 24 februari 1849 te Tholen, dochter van Jacob Julianus Snouck Hurgronje, hervormd predikant te Gapinge, Colijnsplaat en Tholen, en Adriana Magdalena van Adrichem, overleden 28 mei 1890 te Velp, 41 jaar oud.

Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Peronne Pauline Anna Sprenger, geboren 6 februari 1865 te Middelburg, aldaar overleden 22 april 1865, 2 maanden oud.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana Magdalena Sprenger, geboren 10 januari 1872 te Middelburg, overleden 18 mei 1956 te Amsterdam, 84 jaar oud. Zij trouwde (1) 20 januari 1898 te Amsterdam met Adrianus van Emmenes, colporteur, journalist, uitgever, propagandist voor de Sociaal-Democratische Bond, geboren 18 januari 1857 te Poederoijen, zoon van Egbert van Emmenes, aannemer en herbergier, en Adriana van Veen, overleden 20 juli 1906 te Amsterdam, 49 jaar oud. Dit huwelijk werd ontbonden te Amsterdam 17 juni 1904. Zij trouwde (2) 24 februari 1909 te Amsterdam met Izak Samson, geboren 20 mei 1872 te Amsterdam, boekhandelaar, propagandist voor het anarchisme, journalist en verslaggever als overtuigd socialist, zoon van Israël Samson, slagersknecht, en Rebekka Koek, overleden 14 december 1928, 56 jaar oud. Hij was eerder gehuwd met Judith Silas van wie hij is gescheiden in 1909. Dit huwelijk werd ontbonden te Amsterdam 2 november 1917. Samson hertrouwde in 1924 met Maria Henrica Isabella Simkens.
 2. Mr. Gerard Jacob Sprenger, geboren 28 oktober 1874 te Middelburg, secretaris der Gezondheidscommissie (1903), gemeentesecretaris van Middelburg (1904-1912), directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1905-1936), agent der Nederlandsche Bank (1912-1932), gemeenteraadslid van Middelburg (1913-1918), overleden 10 juni 1963 te Middelburg, 88 jaar oud. Hij trouwde 19 februari 1903 te Deil met Anna Femina Kolff, geboren als Gualthera Maria Johanna, 7 mei 1877 te Gorinchem, dochter van Mr. Marius Kolff, advocaat, procureur, burgemeester van Deil, en Janetta Antonia Kolff, overleden 29 oktober 1969 te Oostkapelle (Duinbeek), 91 jaar oud.VIa.2. Constant Meinard Sprenger, geboren 21 april 1841 te Middelburg, zoon van Gerard Jacob Sprenger en Anna Petronella Dana de Jonge, overleden 9 mei 1915 te ’s Gravenhage, 74 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • 1872: Tweede luitenant bij het 2e Regiment Huzaren.
 • Ritmeester de Cavalerie.

Hij trouwde 26 september 1872 te ’s Hertogenbosch met Godefrida Wilhelmina Henrietta Gelinck, geboren 22 april 1843 te Nijmegen, dochter van Willem Godefridus Gelinck, kapitein der artillerie, en Johanna Henrietta Bolken, overleden januari 1943 te ’s Gravenhage, 99 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Constant Gerard Sprenger, geboren 26 juli 1873 te Breda, overleden 18 oktober 1937 te ’s Gravenhage, 64 jaar oud. Hij trouwde in februari 1906 te Soerabaja (Nederl. Indië) met Theodora Virginie Leonie Amy Mesrope, geboren rond 1884 te Nederlands Indië, dochter van James Aviet Mesrope en Madlina Eleazar Gaspar, overleden 27 november 1963 te Amsterdam, 79 jaar oud.


Willem Sprenger.

VIb.1. Willem Sprenger, geboren 11 september 1836 te Oosterhout (N.B.), zoon van Constantijn Assuerus Sprenger en Catharina Maria van Loon, overleden 21 september 1911 te Leeuwarden, 75 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • 1863-1894: Directeur Leeuwarder Courant (samen met schoonvader Gustav Knorre).
 • Koopman, zeehandelaar, kassier.

Hij trouwde 22 september 1862 te Leeuwarden met Johanna Petronella Knorre, geboren 13 juni 1842 te Leeuwarden, dochter van Heinrich Gustav Knorre, zeehandelaar, directeur Leeuwarder Courant, en Gerritje Koumans Smeding, overleden te Leeuwarden 6 december 1915, 73 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Marie Catherine Wilhelmine Sprenger, geboren 17 augustus 1863 te Leeuwarden, overleden 1 november 1933 te Aagtekerke, 70 jaar oud. Zij trouwde 12 juli 1888 te Leeuwarden met Mr. Wiardus Willem Wierdsma, burgemeester van Franeker (1887-1898), kantonrechter, geboren 14 januari 1853 te Wommels, zoon van Mr. Cornelis Wichers Wierdsma en Rolina Marie Buma, overleden na 1933.
 2. Rita Gustava Wilhelmine Sprenger, geboren 1 juli 1865 te Leeuwarden, overleden 21 augustus 1925 te Oranjewoud, 60 jaar oud. Zij trouwde 12 augustus 1897 te Leeuwarden met Mr. Dirk Zeeger van Duyl, advocaat, rechter en president Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, geboren 13 mei 1857 te Kampen (Overijssel), zoon van Herman Eduard van Duijl, burgemeester van Hassel (Overijssel) en Charlotte Gerardina van Swinderen, overleden 10 april 1940 te Heerenveen, 82 jaar oud.
 3. Gustav Heinrich Wilhelm Sprenger, geboren 7 februari 1870 te Leeuwarden, handelaar, directeur Leeuwarder Courant, overleden 7 december 1944 te Leeuwarden, 74 jaar oud. Hij trouwde 6 april 1899 met Maria Christina Jacoba Baart de la Faille, geboren 4 oktober 1875 te Leeuwarden, dochter van Jacob Baart de la Faille III, genees- en verloskundig arts, en Geertje Sibranda Fresling, overleden 3 november 1963, 88 jaar oud.
 4. Dr. Constant Henri Johan Sprenger, geboren 22 mei 1875 te Leeuwarden, in 1915 woonachtig te München (D.) Hij trouwde 3 juli 1907 te Charlottenburg (D.) met Marie Elise Nagel.
 5. Alfred Sprenger, geboren 28 juli 1883 te Leeuwarden, overleden 30 januari 1972 te Loosdrecht, 88 jaar oud. Hij trouwde 15 oktober 1913 te Leeuwarden met Hubertina Hermine Adrienne Jeanne de Geer, geboren 15 oktober 1887 te Doorn, dochter van Hubert Herman Adriaan Jan de Geer, heer van Jutphaas, burgemeester van Doorn en Maarn, en Elisabeth Maria Theodora van den Broeke, overleden 10 augustus 1974 te Loosdrecht, 86 jaar oud.


VIb.2. Iman Jacob Sprenger, geboren 11 maart 1838 te Oosterhout (N.B.), zoon van Constantijn Assuerus Sprenger en Catharina Maria van Loon, overleden 23 november 1879 te ’s Gravenhage, 41 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • 1862: 2e Luitenant 2e Regiment Dragonders
 • 1869: 1e Luitenant der Huzaren.
 • Ritmeester der cavalerie.

Hij trouwde 30 januari 1869 te Goes met Henriette Cornelia Kakebeeke, geboren 4 mei 1835 te Goes, dochter van Gerardus Hendrikus Kakebeeke, wethouder te Goes, en Louisa Francina Verschoor, overleden 2 januari 1897 te Maastricht, 61 jaar oud. Zij was eerder gehuwd en gescheiden van Abraham Petrus Saaymans Vader.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Francina Sprenger, geboren 8 december 1869 te ’s Gravenhage. Zij trouwde 10 december 1896 te Maastricht met Hubertus Anna Janssen, arts en officier der gezondheid, zoon van Johannes Hubertus Janssen en Geertruida Kakebeeke, overleden 18 mei 1937 te Tilburg, 80 jaar oud. Hij was eerder gehuwd en gescheiden (1896) van Elisabeth Carlier.
 2. Louisa Gerardina Sprenger, geboren 20 augustus 1874 te Haarlem, overleden 9 december 1893 te Maastricht, 19 jaar oud, ongehuwd.


VIb.3. Johan Constant Sprenger, geboren 23 februari 1843 te Haarlem, zoon van Constantijn Assuerus Sprenger en Catharina Maria van Loon, overleden 7 februari 1874 te Wiesbaden (D.), 30 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Luitenant ter zee, zeeofficier

Hij trouwde 9 november 1871 te Arnhem met Louise Elisabeth Serrurier, geboren 16 april 1851 te Dordrecht, dochter van Daniel Serrurier, predikant, en Catharina Elisabeth Wilhelmina Cuperus, overleden 20 mei 1905 te Amsterdam, 54 jaar oud. Zij hertrouwde in 1884 met griffier Mr. Carel Jan Adriaan Spiering.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Catharine Sprenger, geboren 27 november 1872 te Arnhem, aldaar overleden 30 juni 1873, 7 maande oud.


Willem Johan Sprenger.

VId.1. Willem Johan Sprenger, geboren 14 oktober 1846 te Middelburg, zoon van Jan Jacob Iman Sprenger en Cecilia Cornelia Lantsheer, overleden 30 juli 1930 te Middelburg, 83 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Koopman, chef in de firma Spoors & Sprenger.
 • Directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
 • Wethouder van Middelburg (1883-1908).

In 1907 benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.Bouwde in 1885 de villa Duinenburg in Domburg.

Hij trouwde 27 september 1876 te Middelburg met Henriette Carolina Adriana de Bruyn van Melis- en Mariekerke, geboren 10 oktober 1854 te Middelburg, dochter van Johan Willem de Bruyn, ambachtsheer van Melis- en Mariekerke, griffier Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, en Maria Jacoba Henriette Landtsheer, overleden 4 maart 1917, 62 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem Iman Sprenger, geboren 22 september 1877 te Middelburg, overleden 13 augustus 1878 te Domburg, 10 maanden oud.
 2. Maria Cecilia Sprenger, geboren 12 mei 1881 te Middelburg, aldaar overleden 14 oktober 1882, 1 jaar oud.
 3. Ir. Johan Willem Sprenger, geboren 5 juli 1883 te Middelburg, werktuigbouwkundig ingenieur, gemeenteraadslid te Ginneken, overleden 27 maart 1944 te Breda, 60 jaar oud. Hij trouwde 11 mei 1912 te Dessau (D.) met Charlotte Henriette Wilhelmina Schmidt, geboren 22 februari 1888 te Dessau (D.), dochter van Hermann Schmidt en Emma Wöpke, overleden 22 december 1975, 87 jaar oud.
 4. Meinard Jacob Iman Sprenger, geboren 26 juni 1886 te Middelburg, aldaar overleden 21 juli 1886, 25 dagen oud.


Constantijn Assuerus Sprenger.

VId.2. Constantijn Assuerus Sprenger, geboren 5 april 1852 te Middelburg, zoon van Jan Jacob Iman Sprenger, overleden 15 januari 1915 te ’s Gravenhage, 62 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • 1876-1882: Eerste luitenant der infanterie
 • 1894-1900: Burgemeester van Kloetinge
 • 1908: Administrateur te Haarlem

Hij trouwde 21 februari 1880 te Middelburg met Ernestine Wilhelmine Lambrechtsen, geboren 14 mei 1859 te Middelburg, dochter van Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, ambachtsheer van Ritthem, wethouder te Middelburg, en Constantia Magdalene Louise van Panhuys, overleden 7 juli 1927 te ’s Gravenhage, 68 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Constance Magdalena Sprenger, geboren 24 december 1880 te Bergen op Zoom, overleden in 1968, 88 jaar oud. Zij trouwde 31 maart 1908 te Haarlem met Johan Willem van de Stadt, geboren 5 januari 1869 te Arnhem, zoon van Hendrik van de Stadt, schooldirecteur, en Hendrika Arnoldina Matthes, overleden 6 oktober 1922 te ’s Gravenhage, 53 jaar oud. Hij was weduwnaar van Klaaske Oegine Catherine Schönfeld.
 2. Clementina Frederika Sprenger, geboren 26 augustus 1882 te Middelburg, overleden in 1959, 77 jaar oud. Zij trouwde 27 april 1915 te ’s Gravenhage met Frans Paul Albert van Gheel Gildemeester, kolonel der infanterie in het Indische leger, comandant Korps Maurechaussee te Atjeh, ridder in de Militaire Willems-Orde, zoon van Cornelis Jan van Gheel Gildemeester en Petronella Johanna van Heurn, overleden 13 augustus 1942 te ’s Gravenhage, 67 jaar oud. Hij was weduwnaar van Wilhelmina Dorothea Leembruggen.
 3. Wilhelmina Cornelia Maria Sprenger, geboren 16 oktober 1883 te Middelburg. Zij trouwde 7 augustus 1906 te Haarlem met Johan Willem de Bruyn van Melis- en Mariekerke, geboren 18 augustus 1879 te Koudekerke, zoon van Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke en Suzanna Maria Cornelia Six. Echtpaar woonde in Nederlands- Indië.
 4. Dr. Willem Ernest Sprenger, geboren 7 april 1896 te Kloetinge, arts, overleden 14 juni 1940 te Balikpapan (Borneo), 44 jaar oud. Hij trouwde 4 september 1923 te Vlissingen met Johanna Duijvis, geboren 9 mei 1897 te Vlissingen, dochter van Cornelis Adrianus Duijvis, arts, en Wilhelmina van Schaardenburg, overleden 14 juni 1940 te Balikpapan (Borneo), 43 jaar oud.


Frederik Jacob Sprenger.

VId.3. Mr. Frederik Jacob Sprenger, geboren 1 april 1856 te Middelburg, zoon van Jan Jacob Iman Sprenger en Cecilia Cornelia Lantsheer, overleden 9 oktober 1933 te Middelburg, 77 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Koopman
 • Advocaat/procureur te Middelburg.
 • Kantonrechter/plaatsvervanger der Arrondissementsrechtbank te Middelburg.
 • Directeur Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Hij trouwde 13 augustus 1889 te Middelburg met Cecilia Johanna Buteux, geboren 22 april 1864 te Heinkenszand, dochter van Johan Pieter Idus Buteux, burgemeester van Heinkenszand, griffier Staten van Zeeland, Lid der Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland, lid der Tweede Kamer, en Cecilia Johanna barones van Heemstra, overleden 19 mei 1934 te Middelburg, 70 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Prof. Ir. Jan Jacob Iman Sprenger, geboren 16 juli 1890 te Middelburg, ingenieur, hoogleraar Technische Hoogeschool te Bandoeng, overleden 28 augustus 1976 te Wageningen, 86 jaar oud. Hij trouwde 3 mei 1922 te Zeist met Susanna Constantia Lambrechtsen van Ritthem, geboren 16 februari 1902 Terborg, dochter van Mr. Thomas Adriaan Lambrechtsen van Ritthem, lid Provinciale Staten van Zeeland, rijksontvanger, en Susanna Antonia Verschoor, overleden 3 juli 1966 te Wageningen, 64 jaar oud.
 2. Johanna Petronella Ida Sprenger, geboren 1 november 1897 te Middelburg, overleden 20 februari 1962 te Dordrecht, 64 jaar oud. Zij trouwde 14 november 1922 te Middelburg met Mr. Louis Constant Henri Calkoen, advocaat en procureur te Dodrecht, geboren 12 maart 1884 te Cothen, zoon van Mr. Willem Aarnoud Calkoen en Sara Johanna Grothe, overleden 5 augustus 1957 te Dordrecht, 73 jaar oud.


Meinard Jacob Iman Sprenger.

VId.4. Meinard Jacob Iman Sprenger, geboren 7 juli 1860 te Middelburg, zoon van Jan Jacob Iman Sprenger en Christina Johanna Schorer, overleden 25 mei 1951 te Oostkapelle, 90 jaar oud.

Beroepen en functies:

 • Notarisleerling in Engeland.
 • Avonturier en landbouwknecht in Noord- Amerika.
 • Stichter en uitbater van de Domburg Ranch nabij Calgary in Canada.
 • Verzamelaar van voorwerpen van de Zwartvoet indianen uit Canada.

Keerde rond 1901 terug naar Nederland. Hij trouwde 10 mei 1904 te Edinburgh (Schotland) met Monica Agnes Pitcairn Duncan, geboren 6 juli 1877 te Liverpool (Engeland), overleden rond 1968, 91 jaar oud.

Bronnen

 • Zeeuws Archief - toegang 301 - Familie Sprenger, 1771-1974.
 • Zeeuws Archief - toegang 1752 - Families Spoors en Sprenger, (1634) 1695-1945.
 • Nederlands Patriciaat 27 (1941).Genealogie (Arnhem)

Generatie 1

Gebrs. Sprenger te Arnhem - Nederlandsche Staatscourant - 1840.

I. Joseph Lodewijk Sprenger, geboren Untergiblen (Oostenrijk) rond 1774, koopman, expediteur, commissionair, overleden Arnhem 2 mei 1840, 66 jaar oud, zoon van Joseph Sprenger en Maria Scheidle. Hij trouwde rond 1806 met Anna Maria Berman, geboren Hoorn rond 1780, overleden Arnhem 21 april 1832, 52 jaar oud, dochter van Jeurian Berman en Elisabeth Esseling.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Elisabeth Sprenger, gedoopt Arnhem 30 maart 1807, overleden Zutphen 23 september 1847, ongehuwd.
 2. Joannes Georgius Christianus Maria Sprenger, gedoopt Arnhem 15 augustus 1808.
 3. Josephus Antonius Sprenger, gedoopt Arnhem 10 oktober 1809, aldaar overleden 3 juni 1812.
 4. Joseph Lodewijk Sprenger, geboren Arnhem 21 mei 1811, aldaar overleden 13 september 1811.
 5. Antonia Maria Sprenger, geboren Arnhem 16 augustus 1812, aldaar overleden 3 januari 1855. Zij trouwde Arnhem 8 juni 1842 met Medardus Gerardus Joannes Ketelaar, geboren rond 1817, wijnkoper, overleden Arnhem 18 augustus 1853, zoon van Johannes Franciscus Ketelaar en Elizabeth Mentink.
 6. Joseph Anthoni Sprenger, geboren Arnhem 22 september 1813. Volgt IIa.
 7. Christina Anna Maria Sprenger, geboren Arnhem 12 juli 1816, overleden Zutphen 10 mei 1892. Zij trouwde Damme (D.) 30 juni 1841 met Anton Friedrich Franz Mähler, geboren Damme 24 novmeber 1811, koopman in manufacturen overleden Zutphen 7 januari 1890, zoon van Werner Mähler en Maria Agnes Pille.
 8. Francisca Anna Maria Sprenger, geboren Arnhem 17 juni 1820, aldaar overleden 25 juni 1845, ongehuwd.
 9. Lodewijk Gerhard Johannes Sprenger, geboren Arnhem 26 mei 1822. Volgt IIb.
 10. Hendrica Sprenger, geboren Arnhem 16 september 1823, aldaar overleden 16 september 1823.Generatie 2

IIa. Joseph Anthoni Sprenger, geboren Arnhem 22 september 1813, particulier, expediteur, aldaar overleden 8 januari 1844, 30 jaar oud. Hij trouwde Arnhem 17 oktober 1838 met Johanna Jansen, geboren rond 1816, overleden Arnhem 11 mei 1849, 36 jaar oud, dochter van Jan Jansen en Johanna Willerbrorda van Rooijen.

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. Sprenger, levenloos geboren Arnhem 9 juli 1839.
 2. Joseph Lodewijk Antonius Johan Sprenger, geboren Arnhem 8 februari 1841. Volgt IIIa.


IIb. Lodewijk Gerhard Johannes Sprenger, geboren Arnhem 26 mei 1822, koopman, bankier, aldaar overleden 4 december 1892, 70 jaar oud. Hij trouwde Arnhem 23 september 1857 met Barbara Elisabeth Feldmann, geboren rond 1820, overleden Westervoort 28 november 1905, 85 jaar oud, dochter van Anton Feldmann en Catharine Kaijser.

Uit dit huwelijk:

 1. Anton Joseph Ludwig Sprenger, geboren Solingen (D.) 14 september 1849. Volgt IIIb.
 2. Lodewijk Joseph Sprenger, geboren Arnhem 19 juni 1851, aldaar overleden 20 mei 1865.
 3. Franciscus Joannes Sprenger, geboren Arnhem 7 maart 1855, aldaar overleden 11 januari 1856.
 4. Elisabeth Frederica Sprenger, geboren Arnhem 6 januari 1857, aldaar overleden 12 juni 1919. Zij trouwde Arnhem 24 april 1877 met Johannes Everardus Martinus Terwindt, geboren Bemmel 19 december 1847, steenfabrikant, zoon van Theodorus Terwindt en Everdina Johanna Nas.
 5. Maria Hermine Sprenger, geboren rond 1859, overleden Arnhem 17 augustus 1866.Generatie 3

IIIa. Joseph Lodewijk Antonius Johan Sprenger, geboren Arnhem 8 februari 1841, expediteur, fabrikant, aldaar overleden 17 januari 1907, 65 jaar oud. Hij trouwde Arnhem 20 april 1864 met Christina Geertruida Maria Duijs, geboren rond 1842, overleden Amsterdam 7 december 1919, 77 jaar oud, dochter van Lambert Johannes Duijs en Wilhelmina Pallada.

Uit dit huwelijk:

 1. Willebrorda Johanna Sprenger, geboren Arnhem 9 maart 1865. Zij trouwde Arnhem 2 juni 1892 met Ludwig Schmaltz, geboren rond 1865, koopman, zoon van Felix August Schmaltz en Susanne Beck.


IIIb. Anton Joseph Lodewijk Sprenger, geboren Solingen (D.) 14 september 1849, bankier, commandeur in de Piusorde, overleden Hees 10 juni 1909, 59 jaar oud. Hij trouwde Arnhem 19 november 1878 met Dorothea Johanna Ploner, geboren Amsterdam 9 april 1854, overleden Arnhem 18 september 1904, 50 jaar oud, dochter van Balthasar Ploner en Anna Wolff.

Hieruit geen kinderen.