Steijl

Uit Genealogie Limburg Wiki

Steijl of Steyl (Limburgs: 'Sjteil') met ruim 3000 inwoners behoort thans tot gemeente Venlo (stadsdeel Tegelen) en is vooral bekend als kloosterdorp.

Geschiedenis

Omstreeks 1850 omvatte Steyl slechts enkele boerderijen en koopmanshuizen, echter in de jaren 70 van de 19e eeuw werden ineens kloosters gesticht door de Duitse pater Arnold Janssen. Te bedenken is hierbij, dat Tegelen en Steyl vanouds tot het land van Gulik headden behoord en pas in 1817 een Nederlandse gemeente werden. Arnold Janssen was zelf ook uit de grensstreek afkomstig. Janssen werd geboren te Goch, vlak over de grens bij Nederlands Noord-Limburg. Hij studeerde aan het bisschoppelijke kostschool Collegium Augustinianum Gaesdonck (bij Goch) en werd na zijn studie te Münster in 1861 tot priester gewijd. Hij was eerst twaalf jaar leraar natuurkunde en katechese aan de middelbare school in een andere grensplaats, namelijk Bocholt, vlak bij de Nederlandse Achterhoek. Janssen moest uitwijken naar Nederland omdat in het pas opgerichte Duitse keizerrijk de katholieke kerk tijdens de Kulturkampf onder druk werd gezet door rijkskanselier Otto von Bismarck. De Steyler kloostergemeenschap omvat tegenwoordig twee missiecongregaties en een congregatie van aanbiddingszusters. Een vierde congregatie van zusters heeft Steyl inmiddels verlaten. Pater Arnold Janssen werd op 5 oktober 2003 in Rome door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Het dorp heeft veel meer te bieden. Zo zetelt er het oudste museum van Venlo: het Missiemuseum. Hierin wordt een uitgebreide collectie uitgestald, gebaseerd op de ervaringen van de paters S.V.D.. Deze paters zijn vanaf 1875 de hele wereld over gereisd en hebben allen bijgedragen aan de collectie. Een kleine opsomming: dieren uit de poolgebieden en uit de Zuid-Amerikaanse oerwouden, klederdracht uit China en gebruiksvoorwerpen uit Indonesië. Een meer luguber onderdeel van de expositie zijn de tentoongestelde kleren die twee Steyler paters droegen toen ze werden vermoord met speerstoten tijdens de bokseropstand (1899-1901) in China. Nog goed te zien zijn de gaten in de kleren gemaakt door speren en bloedsporen... Het unieke van dit museum is dat de opstelling van de collectie niet wezenlijk is veranderd sinds de oprichting en nog helemaal die van de 19e eeuw is.

Steyl kent ook een bruisend verenigingsleven. Het biedt plaats aan diverse koren en zangverenigingen waaronder een van de oudste van de gemeente Venlo: zangvereniging Vriendenkring, opgericht in 1883. Even oud is het Sjteyler Kaetelgerich. Dit is een ludiek en carnavalesk 'volkstribunaal' waarbij de misstappen van meestal lokaal bekende en vooraanstaande personen worden rechtgezet. Deze traditie wordt in stand gehouden door Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers.

Kerkelijk was het dorp tot begin vorige eeuw een rectoraat. Pas in 1933 werd Steyl door bisschop Lemmens van Roermond tot zelfstandige parochie verheven.

Families die langdurig in Steyl woonden of wonen

De Rijk (zie Kasteel Holtmühle)

Literatuur