Ummelen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Ummelen is net als Ummels afgeleid van de voornaam Amelia, roepnaam Ummel of Ummele, met deftige uitschieters als Humiliana.

Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Ummelen 40 maal voor in Nederland, waarvan 15 maal in Limburg en 17 maal in Noord-Brabant.

Beesel en Swalmen

In een lijst van Beesel uit 1551 van personen die grevenrecht moesten betalen van jeder huiss dair vuyr und liecht uytgait wordt Derick Ummelen genoemd als huiseigenaar.

In 1600 vernieuwt Peter Wolfaerts alias Itten de leeneed van het laatgoed van Dirck en Vranck Ummelen, gelegen aan het Bussereyndt tussen Bongaerdt goed en Wolfaerts eigen goed, met één korte zijde grenzend aan de openbare weg en met de andere korte zijde grenzend aan het voetpad, jaarlijks uitgeldend een tijnshoen aan het huis Nieuwenbroeck. De familie Ummelen zelf is dan kennelijk alweer verdwenen uit Beesel.

In 1626 wordt een Dierck Ummelen vermeld als voogd te Swalmen; hij treedt in 1634 op als doopgetuige te Asselt en wordt in 1639 genoemd als landeigenaar te Swalmen. Verdere gegevens over hem ontbreken.

In 1644 zien we hoe de naam Ummelen nog eenmaal wordt gebruikt, ditmaal als aliasnaam voor Mathias van Bracht. Hij is gehuwd met Ummel ter Goets en hun kinderen worden gedoopt als Van Bracht. Bij een verkoop van land in 1644 wordt Thijs ineens Ummelen genoemd. Latere vermeldingen van de familienaam Ummelen ontbreken.