Twaalfde penning

Uit Genealogie Limburg Wiki

De twaalfde penning was een vorm van overdrachtsbelasting die moest worden afgedragen bij de verkoop van bijvoorbeeld laatgoederen of keurmedige goederen. Zoals het woord al aangeeft, was iedere twaalfde munt van de verkoopsom bestemd voor de laatheer.

Op een vergelijkbare manier zien we ook de benaming tiende penning, een nog zwaardere vorm van overdrachtsbelasting waartegen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog veel verzet was.