Tiende penning

Uit Genealogie Limburg Wiki

De tiende penning was, net als de twaalfde penning, vooral een vorm van overdrachtsbelasting die soms moest worden afgedragen bij de overdracht van onroerend goed. Af en toe zien we dat de tiende penning ook bij vererving moest worden betaald als een soort successiebelasting. Zoals het woord al aangeeft, was iedere tiende munt van de verkoopsom bestemd voor de landsheer. Daarmee was deze belasting een stuk zwaarder dan de tegenwoordige overdrachtsbelasting van 6% van de koopsom of van de waarde van het overgedragen goed.

Onder Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva, werd in 1569 voor de gehele Nederlanden tevens een tiende penning ingevoerd op roerende goederen. Tegen deze heffing ontstond al snel grote weerstand, mede doordat de concurrentiepositie van handelaren hierdoor werd benadeeld. Na twee jaar werd deze vorm van de tiende penning alweer afgeschaft (eigenlijk: afgekocht) zonder dat hij ooit daadwerkelijk werd geheven.