Tobben

Uit Genealogie Limburg Wiki

De familienaam Tobben treffen we al in 1533 aan in een belastinglijst van Beesel, waarin Jan en Leijten Tobben worden genoemd. Aantekeningen uit een rekenboekje uit 1549 vermelden tevens Henrich Tobben. Volgens een lijst van 1551 woonde hij in het Raetgen, een klein gebied in de oude buurtschap Beesel-Leeuwen dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Reuversveld in de kern Reuver.
Als zogenaamde laten, een soort lijfeigenen, waren leden van de familie Tobben verbonden aan een laathof. Een cijnsboek van de Buerense laathof noemt in het midden van de 16e eeuw een Peter, zoon van Byllyen Tobben, en Gortgen, zoon van Jan Tobben, als getuigen. In 1573 werd Henken, zoon van Henryck Tobben, beleend met land waarvan Lynardt, eveneens een zoon van Henryck Tobben, eerder leenhouder was geweest. In 1578 werd Henryck, zoon van Jan Tobben, behand aan 2 morgen land onder Offenbeek gelegen. In hetzelfde cijnsboek is ook nog sprake van Ingell, zoon van Henrich Tobben, als leenhouder van twee morgen land bij de Hagerberch.
Vermeldingen na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) blijven echter schaars en fragmentarisch. Mogelijk was de familie Tobben in de roerige oorlogsjaren naar Roermond verhuisd, waar ze burgerrechten hadden verworven. Op 17-9-1590 kochten Henrich en Johan Tobben land in gen Roetgen, tussen de hoeve van Tobben en de Roversheide. In een belastinglijst van 1591 worden beiden naast elkaar genoemd. Volgens een akte uit 1604 droeg de hoeve van de familie Tobben de naam Hagergoed.


IIa.
Hendrick Tobben, overl. december 1617; mogelijk zoon van de Hendrik Tobben eerder genoemd als grondeigenaar te Reuver-Leeuwen 5-5-1549. Tr. vóór 17-9-1590 met Geertgen (Gertruda) Rombouts (Roumets, Rombotz), overl. nà 12-12-1617; dr. van Rombolt Hermans van Stevensweert en van Gertruyden Ingelbrechts, die al in 1559 inkomsten hadden van een jaarlijkse erfpacht rogge gevestigd op goederen te Beesel.
Uit dit huwelijk:

 1. Rombolt (Rumoldus) Tobben. Tr. vóór 12-5-1610 met Anna Hartevelds.
 2. Joanna Tobben, tr. Roermond 17-12-1606 met Mr. Lambert Martens van Mulbracht alias Bussenmaker, overl. voor 27 januari 1631.
 3. Hendricus Tobben, ged. Roermond 27-3-1593 (get. Mateeus Philips en Sibilla Bartelmans).
 4. Leonardus Tobben, ged. Roermond 22-1-1595 (get. Mr. Gerart de Goltsmit en Judith Hackers [Reckers). Tr. Roermond 10-6-1631 met Mettildis Thoors.
 5. Maria Tobben, ged. Roermond 21-4-1596 (get. Goswinus Spe en Agnes Ronckenstein).
 6. Jacobus Tobben, ged. Roermond 31-8-1597 (get. Martinus Gelaesmaker en Catharina Ariens).
 7. Hilwigis Tobben, ged. Roermond 8-9-1599 (get. Jan der Smit van Swamen en Angellia Kuffen).
 8. Aleydis Tobben, ged. Roermond 8-9-1602 (get. Hieronymus Leiaert en Gertrudis van Horn).
 9. Elijzabetha Tobben, ged. Roermond 15-2-1605 (get. Joannes Tobben en Joanna in den Vos).
 10. Gertrudis Tobben, ged. Roermond 23-9-1608 (get. Stephan Ruters en Petronella Montenaken). Tr. vóór 1630 met Maximiliaen Roijen.

Heindrich Tobben en Geerdtgen Roumetz kochten in 1611 een stuk land genaamd de Hagerberch onder Beesel gelegen. Geurtgen Rembouts wordt in 1617 (als weduwe) genoemd met betrekking tot het Gelderse kluppelleen genaamd Bardenbacx onder Echt-Berkelaar.


IIb.
Joannes Tobben, overl. tussen 1617 en 14-9-1620. Tr. vóór 17-9-1590 met Goertgen (Godefrida) van Baexen, overl. na 23-1-1620, dr. van Jelis van Baexen.
Uit dit huwelijk:

 1. Engel Tobben (zoon), ged. Roermond 9-1-1594 (get. Leonardus van den Lae en Anna Crinssen).
 2. Theodorus Tobben, ged. Roermond 3-4-1596 (get. Martinus Glaesmaecker en Elizabeth van Baexen).
 3. Anna Tobben, ged. Roermond 15-9-1598 (get. Aegidius van Baexen en Joanna in den Vosch).

Johan Tobben en zijn vrouw Goerdtgen verkochten rond 1607 (z.d.) land genaamd de Eijckenstockh onder Beesel gelegen.


IIIa.
Rumoldus Tobben, overl. vóór 14-12-1629, zn. van Henricus Tobben en Gertrudis Rombouts. Tr. vóór 12-5-1610 met Anna Hartevelts (Hertevelt), overl. nà 14-12-1629.
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Tobben, ged. Roermond 12-5-1610 (get. Lambertus Franken en Geerten Tobben; zn. van Rumoldus x Anna Hartevelts).
 2. Gertrudis Tobben, ged. Roermond 8-1-1612 (get. Lambertus Bussemaker en Silliken in de Catt; dr. van Rumoldus x Anna Hartevelts). Tr. verm. Roermond 31-1-1633 met Matthias Damiaens.
 3. Joanna Tobben, ged. Roermond 24-8-1614 (get. Henrick Werdels en Billeke Cupers; dr. van Rumoldus x Anna Hartevelts). Tr. Roermond 8-2-1632 met Henricus Rosecrans.
 4. Renerus Tobben, ged. Roermond 6-11-1616 (get. Hermannus Cremers en Barbara Gelaesmakers; zn. van Rumoldus x Anna Hartevelts). Tr. Roermond 17-2-1639 met Catharina Essini.
 5. Maria Tobben, ged. Roermond 7-12-1620 (get. Walravus Daniels en Maria Vrancken; dr. van Rumoldus x Anna Hartevelts).
 6. Joannes Tobben, ged. Roermond 10-9-1623 (get. Antonius Kortappel en Joanna Tobben; zn. van Rumoldus x Anna Hartevelts).

Roumbolt Tobben werd in 1617, na naasting mede namens zijn zwager Lambert Merttens, eigenaar van landerijen te Beesel die kort daarvoor waren verkocht door Johan Tobben. In 1620 kocht Rumbolt Tobben, mede namens zijn broers en zussen, een erfpacht af die was gevestigd op deze goederen.