Behanden

Uit Genealogie Limburg Wiki

Behanden is een oude term die we vooral aantreffen in oude cijnsboeken of -registers, veelal behorend tot een oude laathof. Als iemand de eed aflegde wegens een lijfgewinsgoed, werd hij of zij daaraan "behand". De functie van behanden is daarmee vergelijkbaar met het belenen c.q. het afleggen van een leeneed.

De behanding moest telkens opnieuw worden herhaald na het overlijden van de vorige leenhouder. Men spreekt daarbij vaak over het "winnen van de dode hand". Meestel werd slechts één persoon behand, maar we zien ook voorbeelden dat meerdere personen werden behand aan hetzelfde goed. De plechtigheid vond steeds plaats in aanwezigheid van twee andere laten als getuigen.