Template Stad en Land

Uit Genealogie Limburg Wiki

Let op, Alleen kopjes die van belang zijn dienen te worden overgenomen. Gezien de aard van Genwiki dient de nadruk van de informatie te liggen op genealogische en streekhistorische gegevens.
Voor enkele voorbeelden die gebruik maken van dit Template zie Beesel, Belfeld, Swalmen, Horn.

Algemene informatie

Geef hier een algemene beschrijving van de plaats. Dit is ook de aangewezen sectie voor een gemeentewapen, -logo en -vlag, schepenbankzegel, etc. Behoort deze plaats tot een groter geheel, geef dit dan aan. Bestaat deze plaats uit kleinere delen (gehuchten, meerdere parochies, etc.), noem deze dan.

Geschiedenis

Plaats hier gegevens met betrekking tot de geschiedenis van deze plaats. Bij welke staatkundige eenheid (graafschap, heerlijkheid, etc.) hoorde de plaats tijdens het Ancien Regime? Onder welke jurisdictie (schepenbank) viel de plaats? Waren er kloosters (waarvan vaak archieven bewaard zijn gebleven)? Was er een laathof of leenhof?
Noem vooral die apecten die van belang zijn voor genealogisch onderzoek.

Bevolking

Geef aan wat er bekend is over demografische ontwikkelingen, aan de hand van volkstellingen of analyses van kerkregisters. Vermeld wat er bekend is over lokale ambachten of andere middelen van bestaan.

Families

Neem een lijst op van veel voorkomende familienamen, liefst met de frequentie daarvan, zoals die kan worden afgeleid uit kerkregisters of electronische databases zoals Gendalim [1].
Ook familienamen van plaatselijke notabelen zijn van belang, aangezien belangrijke plaatselijke ambten vroeger vaak binnen een een familie werden overgedragen.

Bronnen

Geef hier puntsgewijs aan welke bronnen beschikbaar zijn voor genealoog en streekhistoricus en waar deze zich bevinden. Staan bronnen digitaal online of zijn deze uitgegeven als cd-rom, noem ze dan ook in deze sectie. Plaats een verwijzing naar bronnen echter bij de Externe links.

DTB-registers

Geef hier aan welke registers er zijn (noem de naam van de parochie), waar ze worden bewaard, of ze zijn ontsloten en waar deze ontsluiting kan worden geraadpleegd. Staan de registers online, link dan vanuit hier.

  • Dopen vanaf ...
  • Trouwen vanaf ...
  • Begraven vanaf ...


Burgerlijke Stand

Geef hier aan over welke periode de registers BS zijn ontsloten en waar deze ontsluiting zich bevindt.

Andere archiefbronnen

Schepenboeken (overdrachten of gichten, civiele en criminele rechtspraak), leenregisters, kloosterarchieven, notariële archieven.

Literatuur

  • Plaats hier puntsgewijs gepubliceerd werk met auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, eventueel ISBN nummer.

Externe links

Plaats hier puntsgewijs verwijzingen naar webpagina's over deze plaats die geen deel uitmaken van deze Genwiki.
Voorbeelden:

  • Internetpagina (inventaris) van relevante archieven
  • Verwijzing naar de pagina van de betreffende plaats op Wikipedia
  • Oude kaarten en waarop de plaats voorkomt
  • Plaatselijke heemkundeverenigingen
  • Voormalige gemeenten Limburg