Leenhof

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een leenhof, of vaker een leenkamer, was een rechtsinstituut dat de rechtspleging deed inzake leengoederen en de de wederkerige verplichtingen regelde tussen leenheer en leenman. De leenheer liet de meeste zaken voor zich regelen en bemoeide zich slechts bij uitzondering zelf met de leenzaken. De belening werd dan ook meestal geregeld door een stadhouder (plaatsvervanger) en werd genoteerd door de leengriffier. Rechterlijke procedures en andere zaken die het leengoed aangingen, werden niet door de schepenbank behandeld, maar door de desbetreffende leenkamer of een speciaal hiertoe ingesteld leenhof. Wilde een leenman een leengoed verkopen, dan was hiervoor toestemming nodig van de leenkamer.

Belangrijke leenhoven op het thans Limburgs grondgebied

Zie ook

Literatuur

  • Jos Habets, 1884: Geschiedenis van het leenhof en de leenen van Valkenburg, bevattende een aantal bijzonderheden betreffende de rechtspleging bij die leenen in gebruik en over de heerlijkheden, kasteelen, hoeven, gronden en rechten aan de Heeren van Valkenburg leenroerig, gevolgd door vele bescheiden en bijlagen. Roermond: J.J. Romen.
  • J. Habets, De leenen van Valkenburg, PSHAL 21 (1884), 163-441; PSHAL 22 (1885), 3-394.
  • G.H.A. Venner, Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo 1717–1795