Smitshuysen

Uit Genealogie Limburg Wiki

De gereformeerde familie Smitshuysen woonde vanaf de 18e eeuw in Venlo, waar zij o.a. een boerderij genaamd Smitshuysenhof bezat, gelegen buiten de Roermondse Poort. Tevens bezaten zij geruime tijd hoeve de Schei onder Beesel. In latere generaties zien we o.a. militairen, ambtenaren en boekhouders. Ook het betrekkelijk groot aantal verhuizingen valt op. Hier worden vooral de Limburgse generaties beschreven.


Genealogie

Generatie 1

Ia.
Hermanus Smitshuysen. Trouwt met Mechtildis Vermaesen, dochter van Dionysius Vermaesen en Anna Elisabeth Schoncken. Zij werd op 1 november 1768 te Venlo begraven in de Nederlands Hervormde kerk.
Uit dit huwelijk:

 1. Dionysius Smitshuysen, volgt IIa.

De weduwe Smitshuysen kocht op 29 mei 1760 hoeve de Schei bij Reuver (gemeente Beesel) gelegen van de erfgenamen Slotmakers uit Roermond.


Generatie 2

IIa.
Dionysius Smitshuysen, rentmeester van de Gereserveerde Domeinen. Trouwt ... met Maria Elisabeth Lünneschloss.
Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Smitshuysen, volgt IIIa.

De ontvanger en rentmeester Dionysius Smitshuysen en zijn vrouw Maria Elisabeth Lünneschloss kochten op 22 oktober 1774 een kamp bij Reuver van het echtpaar J.M. Vermaesen en Aldegondis Graven.


Generatie 3

IIIa.
Hermanus Rutgerus Smitshuysen, overleden Venlo 14 april 1799, oud 40 jaar. Trouwt ... met Anne Gertrude Königs (ook: Konings), overleden Cuijk en Sint Agatha 8 november 1816, dochter van Everhard Konings en NN Cox.
Uit dit huwelijk:

 1. Everard Smitshuysen, volgt IVa.

Na het vroegtijdig overlijden van zijn vader stond Hermanus Smitshuysen onder voogdij van M. Assink, predikant van de gereformeerde gemeente te Venlo en W. Nonnenberg, koster van diezelfde gemeente. Op 25 juli 1776 verhief de eerwaarde predikant Jacob Marange Assink, als hulder van de minderjarige Hermanus Rutgerus Smitshuijsen, de leeneed van de hof genaamd In gen Scheijdel onder Beesel gelegen, naar Gelderse rechten te verheergewaden met 15 goudgulden, vacant gekomen door overlijden van Dionisius Smitshuijsen, in leven rentmeester van de Gereserveerde Domeinen in het ambt Montfort. Hermanus Rutgerus Smitshuysen werd op 25 februari 1790 onder curatele gesteld van Willem Nonnenberg en Bartholomeus Königs.
Hermanus bezat o.a. landerijen onder Merum, welke in 1818 werden verkocht door zijn zoon Everard.


Generatie 4

IVa.
Everard Smitshuysen, geboren Venlo 24 augustus 1787, koopman te Venlo, raadslid aldaar, commissaris van politie aldaar, overleden Beesel 19 februari 1856. Trouwt Venlo 2 mei 1806 met Anna Gertruda Elisabeth Rooth (ook: Roth), geboren te Beek, overleden Grevenbicht 28 maart 1848, dr. van Joannes Petrus Rooth en Catharina Margaretha Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Herman Henri Smitshuysen, geboren te Maastricht 5 september 1806.
 2. Jeannette Sophie Adèle Smitshuijsen, geboren Venlo 4 juni 1808.
 3. levenloos zoontje, geboren Venlo 2 augustus 1810.
 4. Henri Everard Gustave Smitshuijsen, geboren Venlo 2 maart 1812. Volgt Va.
 5. Guillaume (Willem) Smitshuysen, geboren te Venlo 15 december 1814, overleden aldaar 18 oktober 1815.
 6. Willem Marius Eduard Smitshuisen, geboren Venlo 14 september 1816. Volgt Vb.
 7. Hendrika Theodora Julia Smitshuijsen, geboren Venlo 9 oktober 1818. Tr. Beesel 4 mei 1849 met Frederik Willem Nix, geboren Groningen 2 mei 1811, zoon van Frederik Willem Nix en Petronella Potoliet, waarvan kinderen.

Everard Smitshuysen pachtte op 12 augustus 1812 jachtrechten in Beesel. Everard Smitshuysen en zijn vrouw verpandden op 18 september 1815 de boerderij genaamd de Oude Scheijde met schuur, stallen en verdere toebehoren onder Beesel gelegen, groot circa 65 morgen, waarvan zijn moeder Anne Gertrude Königs, weduwe van Herman Rutger Smitshuijsen, rentenierster te Venlo, het vruchtgebruik genoot. Op 30 januari 1817 werd ook het goed genaamd Smitshuysenshof onder Venlo gelegen met toebehoren verpand. Op 26 april 1817 verkocht Everard Smitshuysen, koopman te Venlo, goederen te Herten aan Joseph Davin, herbergier te Ool. Op 31 december 1818 kocht Everard Smitshuysen een huisje op de Nicolaasplaats aan het Maasschriksel te Venlo van de erfgenamen Bontamps. Everhard Smitshuysen, commissaris van politie te Venlo, verkocht het goed en erf genaamd Smitshuysenhof, bestaande uit boerenwoning, stallingen, zomerhuisje, tuin en akkerland, groot ca 1 bunder (of 3 morgen oude Venlose maat), op 13 december 1820 aan mr. Pieter van Dousborgh, lid van de Provinciale Staten van Limburg (deze verkocht de boerderij overigens op 2 december 1822 alweer aan Everardus Henricus op den Oordt, apotheker, en diens echtgenote Anna Margaretha Mollenix). Na een openbare verkoop op 28 februari 1822 werd ook hoeve de Schei in Beesel verkocht; nieuwe eigenaar werd Pierre Goossens. Everard Smitshuysen woonde in 1858 in Reuver.


Generatie 5

Va.
Henri Evrard Gustave Smitshuysen, geboren Venlo 2 maart 1812, militair, kapitein bij de infanterie (1896), o.a. wonend te Woerden en 's‑Hertogenbosch, overleden Beesel 18 augustus 1866. Trouwt Gouda 10 juni 1858 met Henrica Cornelia Metzler (Metzeler; ook foutief: Hetzler), geboren Mechelen (B), dochter van Franciscus Metzler, militair, en wijlen Maria van Eekelen.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Franciscus Everhard Gustaaf Smitshuijsen, geboren ..., overleden Swalmen 22 juni 1877, oud 17 jaar.
 2. Gustaaf Alexander Willem Smitshuijzen, geboren Vlissingen .. ca. 1862. Volgt VIa.


Vb.
Willem Marius Eduard Smitshuisen, geboren Venlo 14 september 1816, overleden Roermond 26 september 1893. Trouwt Heerlen 30 september 1842 met Geertruida Bausch (ook: Bousch), geboren te Heerlen, overleden Roermond 25 maart 1895, dochter van Pieter Isaak Bausch en Johanna Margaretha Alegonda Nijssen.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Aldegonda Amelia Smitshuijsen, geboren Eijsden 16 maart 1844, overleden Roermond 5 maart 1878 (als Margaretha Geertruida Allegonda Amalia Smitshuijsen).
 2. Everard Daniël Herman Smitshuijsen, geboren Echt 25 juni 1845. Volgt VIb.
 3. Gustaaf Johan Smitshuijsen, geboren Echt 4 oktober 1846. Volgt VIc.
 4. Julie Smitshuijsen, geboren Echt 22 juli 1848, overleden Roermond 23 februari 1914, oud 65 jaar.
 5. Willem Gerard Smitshuijsen, geb. Echt 12 november 1849.
 6. Frederic Willem Louis Smitshuisen, geboren Buggenum 17 februari 1851. Volgt VId.
 7. Wilhelmina Elisabeth Smitshuijsen, geboren Linne 26 juli 1852, overleden Utrecht 8 maart 1929. Trouwt Stevensweert 4 oktober 1888 met Karel Joseph Holzenspies, geboren Stevensweert 12 mei 1857, overleden Nijmegen 23 juli 1899, zoon van Jacob H�olzenspies en Anna Jacobina Seijner, waarvan kinderen te Roermond.
 8. Emilie Wilhelmina Smitshuijzen, geboren Linne 2 december 1854. Trouwt Roermond 4 februari 1879 met Pieter Daniel Henssen, zoon van Pieter Daniel Henssen en Anna Alewina Christine Heines, waarvan kinderen te Roermond.
 9. Eduard Willem Smitshuijzen, geboren Linne 13 december 1856. Volgt VIe.
 10. Henrietta Frederica Smitshuijzen, geboren Linne 12 april 1858, overleden Roermond 18 oktober 1941. Trouwt Roermond 16 oktober 1883 met Johann Georg Philipp Rauch, geboren Amsterdam 27 april 1844, overleden Zeist 9 juni 1913, zoon van Johann Georg Ernst Rauch en Sophia Frederica Scheffer, waarvan kinderen te Roermond.


Generatie 6

VIa.
Gustaaf Alexander Willem Smitshuijzen, geboren Vlissingen .. ca. 1862, sergeant (1889), boekhouder (1896, 1925). Trouwt 1) Amsterdam 12 december 1889 met Cornelia Catharina van Proosdij, geboren Amsterdam, overleden Arnhem 30 december 1895, dochter van Pieter van Proosdij en Jacoba Johanna Sielof, waarvan kinderen te Hoorn; 2) Arnhem 24 juni 1896 met Trijntje Bouwer, geboren te Opsterland, overleden Renkum 31 mei 1940, dochter van Jan Hendrik Bouwer en Gerbrig Tettes Dijkstra.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Jacoba Cornelia Smitshuijsen, geboren te Hoorn?. Trouwt Westkapelle 28 mei 1920 met Jan Jacob de Rapper, geboren te Westkapelle, overleden Zaltbommel 7 januari 1942, zoon van Willem de Rapper en Neeltje van Rooijen.
 2. Henri Alexander Gustaaf Smitshuysen, geboren te Hoorn?, volgt VIIa.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willem Karel Hendrik Smitshuijsen, geboren Arnhem, volgt VIIb.


VIb.
Everard Daniël Herman Smitshuijsen, geboren Echt 25 juni 1845, expediteur (1912). Trouwt Stevensweert 15 november 1881 met Johanna Margaretha Holzenspies, geboren Stevensweert, overleden Oud-Vroenhoven 31 oktober 1909, dochter van Jacob Holzenspies en Anna Jacobina Zeijner.
Uit dit huwelijk:

 1. Eduard Jacob Smitshuijsen, geboren Stevensweert 5 februari 1882, volgt VIIc.
 2. Jacobina Geertruida Johanna Smitshuijsen, geboren Stevensweert 1 augustus 1884. Tr. Oud-Vroenhoven 31 juli 1914 met Jacob van Soest, geboren te 's-Gravendeel, zoon van Arie Otto van Soest en Lidia Schouwenburg.
 3. Gustaaf Frederik Smitshuijsen, geboren Mook 11 oktober 1885, volgt VIId.
 4. Elisa Maria Smitshuijsen, geboren Mook 10 december 1886. Trouwt Oud-Vroenhoven 8 augustus 1908 met Hendrik de Haart, geboren te Utrecht, zoon van Otto Johannes de Haart en Anna Elisabeth Augustijn.
 5. Karel Willem Smitshuijsen, geboren Alblasserdam 12 mei 1888, volgt VIIe.
 6. Philip Julius Smitshuysen, geboren Maastricht 5 november 1893, volgt VIIf.


VIc.
Gustaaf Johan Smitshuysen, geboren Echt 4 oktober 1846, overleden Groningen 18 september 1920. Trouwt met Maria Hubertina Van Wersch (ook: Weersch, van Weersch), overleden Neeritter 15 juli 1883, dochter van Theodorus Weersch en Petronella Voragen.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella Gertrudis Smitshuijsen, geboren Neeritter 31 december 1881. Trouwt Oud-Vroenhoven 10 september 1907 met Wilhelmus Gerardus Bosch, geboren te Nijmegen, zoon van Joannes Zegerius Bosch en Johanna Wils.
 2. Eduard Leonard Willem Smitshuysen, geboren Neeritter 2 januari 1883, volgt VIIg.


VId.
Frederic Willem Louis Smitshuisen, geboren Buggenum 17 februari 1851, notarisklerk (1915), boekhouder (1917), overleden Nijmegen 20 februari 1929. Tr. Maastricht 13 februari 1878 met Wilhelmina Melgerdina Buis, geboren te Amsterdam, overleden Nijmegen 17 juli 1935, dochter van Maarten Buis en Louisa Maria Hillegonda Elisabeth Hoek.
Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Maria Hillegonda Elisabeth Smitshuijsen, geboren Maastricht 24 juni 1878, overleden Hatert 13 februari 1913.
 2. Willem Marius Eduard Smitshuijsen, geboren Maastricht 24 november 1879, volgt VIIh.
 3. Martin Melchior Johan Smitshuijsen, geboren Maastricht 14 oktober 1881.
 4. Gustaaf Herman Eduard Smitshuijsen, geboren Maastricht 5 november 1883, volgt VIIi.
 5. Guillaume Dominique Smitshuijsen, geboren Maastricht 24 september 1885, volgt VIIj.
 6. Eduard Gustaaf Smitshuijsen, geboren Maastricht 25 december 1886, volgt VIIk.
 7. Melchior Frederik Louis Smitshuijsen, geboren Oud-Vroenhoven 7 september 1891, volgt VIIl.


VIe.
Eduard Willem Smitshuijzen, geboren Linne 13 december 1856, overleden Horn 5 september 1934. Trouwt Roermond 22 september 1891 met Josephina Hubertina Spee (ook: Spée), geboren te Roermond, overleden aldaar 21 juli 1927, dochter van Jacobus Spee en Anna Margaretha Kurver.
Uit dit huwelijk:

 1. Eduard Willem Hubert Smitshuijzen, geboren Roermond 1 maart 1893.
 2. Anna Catharina Louisa Smitshuijzen, geboren Roermond 10 november 1897. Trouwt ... met Elbert Theodoor Marie Jozef Huijben, waarvan kinderen.
 3. Louis Armand Joseph Smitshuysen, geboren Roermond 21 augustus 1902.


Generatie 7

VIIa.
Henri Alexander Gustaaf Smitshuysen, geboren te Hoorn?, overleden Harlingen 1 december 1942. Trouwt Harlingen 12 februari 1920 met Gesina Visser, geboren te Harlingen, dochter van Dirk Visser en Rinske de Wit.


VIIb.
Willem Karel Hendrik Smitshuijsen, geboren Arnhem ..., handelsreiziger (1925). Trouwt Amsterdam 26 november 1925 met Louise Mathilda Vuijk, geboren te Amsterdam, dochter van Gijsbert Jan Vuijk en Wilhelmina Hosman.


VIIc.
Eduard Jacob Smitshuijsen, geboren Stevensweert 5 februari 1882, rijksklerk (1912), belastingambtenaar (1918), overleden Apeldoorn 19 november 1918. Trouwt Enschede 14 november 1912 met Geertruida Elisabeth Clasina van Dijk, geboren te Kralingen, dochter van Johannes Lambertus van Dijk en Everdina Willemina Magendans.


VIId.
Gustaaf Frederik Smitshuijsen, geboren Mook 11 oktober 1885. Tr. Oud-Vroenhoven 12 oktober 1912 met Anna Maria Arnoldina Opdebeke, geboren te Lanaken (B), dochter van Pieter Josephus Opdebeke en Hendrika Catharina Wijndorpt.


VIIe.
Karel Willem Smitshuijsen, geboren Alblasserdam 12 mei 1888. Trouwt Heerlen 26 januari 1922 met Henriette Marie Josephine Kleinen, geboren te Maastricht, dochter van Gerard Clement Joseph Kleinen en Maria Helena Hubertina Elisabeth Nijst.


VIIf.
Philip Julius Smitshuysen, geboren Maastricht 5 november 1893. Trouwt Heerlen 26 januari 1922 met Elise Maria Josphine Kleinen, geboren te Maastricht, dochter van Gerard Clement Joseph Kleinen en Maria Helena Hubertina Elisabeth Nijst.


VIIg.
Eduard Leonard Willem Smitshuysen, geboren Neeritter 2 januari 1883, overleden Roermond 9 januari 1911. Trouwt Nuth 1 juni 1909 met Maria Josephina Jongen, geboren te Nuth, dochter van Pieter Jozef Jongen en Maria Helena Tommissen.


VIIh.
Willem Marius Eduard Smitshuijsen, geboren Maastricht 24 november 1879, kassier (1912), overleden Utrecht 30 augustus 1959. Trouwt Nijmegen 22 oktober 1912 met Catharina Dorothea van 't Lindenhout, geboren Neerbosch 23 maart 1889, dochter van Jacob van 't Lindenhout en Adriana Catharina Margaretha Koper.


VIIi
Gustaaf Herman Eduard Smitshuijsen, geboren Maastricht 5 november 1883. Trouwt Meppel 17 oktober 1913 met Geesje Steenbergen, geboren te Meppel, dochter van Albert Pieter Steenbergen en Wobbegje de Vries.
Uit dit huwelijk:

 1. Albert Pieter Smitshuijsen, geboren Meppel, overleden Apeldoorn 8 maart 1945.


VIIj.
Guillaume Dominique Smitshuijsen, geboren Maastricht 24 september 1885, spoorwegambtenaar (1915), overleden Nijmegen 17 juli 1949. Tr. Bloemendaal 26 augustus 1915 met Grietje Bakker, geboren te Zaandijk, dochter van Barend Bakker en Dieuwertje Nieuwstadt.


VIIk.
Eduard Gustaaf Smitshuijsen, geboren Maastricht 25 december 1886, rijksklerk (1917). Tr. Nijmegen 13 november 1917 met Margaretha Sandrina Antje van de Pol, geboren te Hees, dochter van Gerrit van de Pol en Wilhelmina Egberta Muller.


VIIl.
Melchior Frederik Louis Smitshuijsen, geboren Oud-Vroenhoven 7 september 1891, boekhouder (1916). Tr. Nijmegen 17 oktober 1916 met Jacoba Cornelia Maximiliana Gaarlandt, geboren te Nijmegen, dochter van Harold Clementius Gaarlandt en Hendrika Johanna Petronella Hamerslag.


Literatuur

 • J. Verzijl: Venlo's Oude Boerderijen: Smitshuysenhof (1943; manuscript in Gemeentearchief Venlo)