Oud-Vroenhoven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Oud-Vroenhoven is een voormalige gemeente ten westen van Maastricht.

De gemeente ontstond bij de scheiding van Belgisch en Nederlands Limburg in 1839, waarbij de gemeente Vroenhoven werd gesplitst. In het Nederlandse deel van Limburg ontstond zo de gemeente Oud-Vroenhoven. De gemeente bestond uit de buurtschappen Nekum, Wolder en Caberg. Oud-Vroenhoven werd in 1920 bij de gemeente Maastricht gevoegd.

In 1866 telde Oud-Vroenhoven 1325 inwoners. Toen Oud-Vroenhoven bij Maastricht werd gevoegd woonden er 4512 inwoners.

Voormalig gemeentewapen: "Doorsneden, boven in keel een halve ter linkerzijde gewende uitkomende omgewende leeuw van zilver, uitkomende uit de delingslijn, beneden van zilver." De leeuw is afkomstig uit het wapen van het oude graafschap Vroenhoven of van den Vroenhof; de kroon die hierop stond is weggelaten.

Archieven

Zie ook deze link voor de akten Burgerlijke Stand.

Externe links