Rookhuizen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Rookhuizen op een kaart van Philippe Vandermaelen, ca. 1846

Rookhuizen is een kleine buurtschap op de gemeentegrens van Beesel en Swalmen. De benaming Rookhuizen is vrijwel zeker afgeleid van de voor­naam Rochus. In een belastinglijst van 1468 vinden we deze voor­naam Roickhuys bij­voor­beeld vermeld in de buurt­schap Leeuwen.
In zekere zin nam Rookhuizen een uitzonderings­posi­tie in: zo had de oude Rochus, in 1554 schepen van Swalmen, eer­der zit­ting gehad in de Beeselse sche­penbank.
In 1591 deed meester Gerhart van Assell, raad van de stad Roermond, ten behoeve van Derick Boenen, als man en voogd van Lijsbet van Assell en zich mede sterk makend voor haar broer Jan van Assell, afstand van zijn gebruiksrecht op de helft van 4 morgen land op de Gruenstraet gelegen naast de hof van Hoesten. Derick Boenen verkocht deze helft vervolgens aan Merten Lambertz, burger en glasmaker te Roer­mond, en zijn vrouw Truide. In 1605 verkochten de erfgenamen van wij­len Mar­ten Mar­tens de helft van hun boerderij thoe Hoe­sten, Rouck­is ge­nandt, zoals deze door Mar­ten Martens in eerste huwe­lijk was gekocht, aan de Roer­mondse glas­ma­ker Martten Stams en zijn vrouw Berbe. In 1624 wordt Ne­lis thoe Hoesten genoemd als pach­ter van deze Martten Ge­laes­meckers. De ge­meentegrens tussen Swalmen en Bee­sel liep in 1606 via de Groennenwegh of Sinte Ur­ba­nus­wegh langs Rou­ckus. In november 1649 klaag­den de na­buren van Rijkel dat die van Rouckis ende Swallmen veel te dicht bij de gemene gronden van de Back­heijde kwa­men. Dirk Stams, in 1652 ge­noemd als schatheffer van Swalmen, komt rond 1670 diverse malen voor in Bee­sel­se lijsten. De erf­ge­namen van wijlen pastoor Stams ver­koch­ten de boer­de­rij in maart 1750 aan de weduwe van wij­len Johan Mi­chael de Heijs­ter.

Ook aan de Swalmer zijde van de weg lagen huizen. In 1793 verpachtten de Kesselse herbergier Herman van Wijlick en zijn vrouw Anna Maria Hermans hun huis tot Roock­huijsen, aan twee zijden grenzend aan de Hooster Hoff, aan Zeger Janissen en Maria Winands. Op 15 juni 1801 verkocht het echtpaar Van Wijlick de boerderij aan Henri Joseph Michiels en Cornelia Jacoba Bosch. Op de koopakte noteerde de aankoper: "Koopcedule van den Hof van Wylyk te Zwalmen genaam Rookhuijsen, is door mij afgebroken en 't land een gedeelte verkogt publiek aan mevr. Tackoen en anderen en 't overige gedeelte land gevoegt bij den Hof de Backheijde door mij geheel gebouwt'.

Op een kaart uit 1821 staat het gehucht vermeld als Roockhoesen. In 1873 maakten Sebastianus Heijnen en zijn vrouw Maria Catharina Drippen, wonend te Swalmen op Roukessen, hun testament.

Externe links