Palmen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Palmen is een patroniem, afgeleid van de doopnaam Palmarius, die verwijst naar Palmzondag. Als roepnamen kwamen voor Paum en Peum, en als daaruit afgeleide familienamen Palm, Palmen, Paumen en Peumen.

De volgende genealogie betreft een familie Palmen in onder meer Valkenburg, Schinnen, Nuth en Oirsbeek. Opvallende doopnamen binnen deze familie waren Melchioris en Hubertus. De vader van onderstaande stamvader, die ook "Hubertus Melsters" werd genoemd, was vermoedelijk een Melchior Palmen. Melchior Palmen gehuwd Gertrudis Muerers te Sittard kan goed een broer van deze Hubertus geweest zijn.


Genealogie Palmen Schinnen / Nuth

Generatie I

I.1 Hubertus PALMEN, overleden op 6 juni 1681 te Schinnen.
Gehuwd met Johanna CUSTERS.
Uit dit huwelijk:
1. Melchior (zie II.1).
2. Goswinus (zie II.3).
3. Dionisius (zie II.6).
4. Gertruda Margaretha, gedoopt op 18 december 1639 te Valkenburg (getuige(n): Paulus NN, Joanna Oleslagers).
5. Maria, gedoopt op 2 september 1642 te Schinnen (getuige(n): Christianus Wingars, Catharina e.v. Joannes Schatjans), achternaam vader Melsters.
6. Agatha, gedoopt op 3 december 1647 te Schinnen (getuige(n): Matthias Pijls namens Joannes Dederen, Elisabetha Custers namens Margaretha e.v. Balthasar Keulen), overleden op 28 januari 1697 te Schinnen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk ca. 1674 met Mathias DORMANS, gedoopt op 2 februari 1635 te Heerlen, overleden op 8 mei 1706 te Thull-Schinnen op 71-jarige leeftijd, zoon van Servatius DORMANS en Petronella SCHRAGEN.

Generatie II

II.1 Melchior PALMEN, gedoopt op 8 oktober 1630 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Essers, Maria Knubben namens Magdalena NN), overleden op 3 juni 1708 te Vaesrade op 77-jarige leeftijd, zoon van Hubertus PALMEN (zie I.1) en Johanna CUSTERS.
RAL-AHW 168, 46: Op 15 maart 1680 verklaarden Severen Bemelmans, gehuwd met Margareta Ceulen, en Melser Palmen dat zij op 30 december 1679 aan Pieter Driessens, ongehuwd, 164 kleine roeden weiland onder Wijnandsrade verkocht hadden. Het geheel grensde aan de "heuvelsweijde", het "broexken" thans heer Goffin, de "woonenbergh" en de beek. Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het geheel was belast met 2 1/2 kop rogge aan het huis Wijnandsrade.
Gehuwd (1) voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15 september 1658 te Beek, jongeman van Schinnen, jongedochter van Hoensbroek met Mechtild CEULEN, overleden op 10 februari 1680 te Nuth, dochter van Baltasar?
Ondertrouwd voor de dominee op 17 februari 1685 te Heerlen (getuige(n): Cornelis Arnoldi en Maria Counen (haar nicht) Melzer Palmen van Vourendaal weduwenar van Metgen Cölen ende Catharina Pluimekers jongedochter van Vourendaal
Gehuwd (2) voor de kerk op 11 maart 1685 te Heerlen met Catharina PLUIMEKERS
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna, gedoopt op 8 maart 1667 te Nuth (getuige(n): Joannes Ceulen, Maria Ceulen, weduwe van Theodorus Bemelmans), overleden op 7 juni 1706 te Nuth op 39-jarige leeftijd, dochter Melchior Palmen.
Gehuwd voor de kerk te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Margaretha Celissen), inschrijving zonder datum, in ieder geval voor juni 1686 met Egidius BEMELMANS, gedoopt op 2 januari 1650 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Ritzelvelt), overleden op 19 oktober 1735 te Vaesrade op 85-jarige leeftijd, viduus et senex, zoon van Renerus BEMELMANS en Maria PACKBIERS.
2. Balthasar, gedoopt op 1 september 1669 te Nuth (getuige(n): Severinus Cortten, Maria Hamers, weduwe Servatius Huntgens).
Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Wilhelmus, ged. Voerendaal 9 december 1685 (get.: Arnoldus Heunen, Anna a Campo).
 • 4. Hubertus, ged. Voerendaal 2 december 1688 (zie III.5).
 • 5. Joannes, ged. Voerendaal 19 november 1690 (get.: Cornelius Kleijntens, Sophia Haertmans namens Petronella Engelen).

II.3 Goswinus PALMEN, gedoopt op 1 november 1633 te Valkenburg (getuige(n): Servatius Huntgens, Catharina Guelen), overleden op 21 maart 1704 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Hubertus PALMEN (zie I.1) en Johanna CUSTERS.
RAL-LvO 2135, 1: Op 15 januari 1703 leende Gossen Palmen, bijgestaan door zijn zoon Houb, 50 gulden tegen 5% van Weren Willems uit Amstenrade.
Gehuwd voor de kerk (1) 1654 te Schinnen met Mechtildis LENAERTS, overleden op 29 maart 1657 te Nuth.
Ondertrouwd (2) op 29 december 1658 te Heerlen (getuige(n): Nijst Palmen (broer van de bruidegom), Sever Geelen (broer van de bruid)). Goossen Palmen weduwenaer van Voerschen ende Heleen Geelen jongedochter van Amstenrade, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19 januari 1659 te Heerlen met Helena GIELEN, 23 jaar oud, gedoopt op 14 juni 1635 te Amstenrade, hypothese op basis van vermelding Amstenrade bij huwelijk, overleden op 9 mei 1720 te Geleen op 84-jarige leeftijd, weduwe Joessen Palmen, dochter van Hubertus GIELEN (Wolffs) en Gertrudis SEVERENS (in de Lap).
RAL-LvO 2135, 38: Op 28 april 1705 beleende de weduwe van Gossen Palmen, bijgestaan door zoon en dochter Houb en Jenne en schoonzoon Maes Stevens, mede voor hun afwezige broer en zus, voor 25 pattacons Joannes Crous met de volgende onder Vaesrade gelegen onroerende goederen:
a) 65 1/2 kleine roeden akkerland "op het wolffs houll", grenzend aan Paulus Hermens, Nelis Bosch en Jan Cremers, bezaaid met koren;
b) 70 kleine roeden akkerland "op het wolffs heull", grenzend aan Thomas Crijns, erfgenamen Geraert Frissen en de weduwe Palmen zelf;
c) 71 kleine roeden akkerland eveneens "op het wolffs heull", grenzend aan de erfgenamen Geraert Frissen en This Stipers.
De belening werd voor 12 jaar aangegaan met mogelijkheid tot verlenging.
Uit het eerste huwelijk:
1. Agatha, gedoopt op 26 februari 1656 te Nuth (getuige(n): Henricus Muters, Anna e.v. Matthias Hautvast).
Uit het tweede huwelijk:
2. Hubertus, gedoopt op 18 juni 1661 te Nuth (getuige(n): Mechtildis Keulen, NN Brockarts).
3. Joannes, gedoopt op 19 oktober 1666 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Joanna Cortten namens Elisabeth Severens).
4. Gertrudis, gedoopt op 27 januari 1669 te Nuth (getuige(n): Mechtild Ceulen e.v. Melchior Palmen namens Mechtild Huntgens e.v. Joannes Gielen), overleden op 10 januari 1732 te Geleen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 5 november 1700 te Geleen met Thomas STEVENS, 22 jaar oud, gedoopt op 11 november 1677 te Geleen (getuige(n): Gerardt Maes, Trinken Penris), mededeling Wil Brassé, overleden op 27 februari 1711 te Geleen op 33-jarige leeftijd, vermeld in RAL-LvO 2135, 38, zoon van Stephanus STEVENS en Maria CUSTERS.
5. Joanna, gedoopt op 3 mei 1672 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Palmen), geen voornaam gegeven, dochter Joanna bekend via RAL-LvO 2135, 38, overleden op 4 oktober 1736 te Vaesrade op 64-jarige leeftijd, buikloop.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 22 december 1705 te Nuth, laatste huwelijk in 1705, oudste dochter gedoopt voor huwelijk, vandaar december als huwelijksmaand met Michael SLEIJPEN, 36 jaar oud, gedoopt op 23 januari 1669 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]), overleden op 24 mei 1728 te Vaesrade op 59-jarige leeftijd, zoon van Michael SLEIJPEN en Sibilla CORTEN.
RAL-LvO 2135, 51: Op 22 januari 1722 verklaarde Machiel Sleijpen, gehuwd met Joanna Palmen, dat hij twee percelen akkerland had genaast van respectievelijk Hendrick Rietraedt en Gertrudis Haen. Hij verkocht deze percelen nu aan dezelfde Gertrudis Haen voor 285 gulden en 17 stuivers, waarbij dan ook al het akkerloon en zaadgoed inbegrepen was. Het ging om 153 kleine roeden te Vaesrade, grenzend aan Arnold Frissen, het kapelaansland en Andries Rietraedt, en om 102,5 kleine roeden "op het wolffs heul" te Vaesrade, grenzend aan Reul Meijers, Arnold Frissen en Joannes Smedts.
RAL-LvO 2135, 123: Op 9 februari 1728 verklaarde Michiel Sleijpen, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Jenne Palmen, dat hij uit de nalatenschap van zijn vader een schuld van 15 pattacons toebedeeld gekregen had, staande op wijlen Matthijs Damas en nu toebehorend aan Maria Limpens, de weduwe van Johan Damas. Er werd afgesproken dat uiterlijk op 1 oktober de achterstallige rente van vijf pattacons betaald zou worden. Tot onderpand van de lening stelde hij 150 kleine roeden akkerland "op den sandtbergh" onder Vaesrade, grenzend aan de wed. juff. Limpens van Hoensbroek, de erfgenamen Klockers, Leonard Creuwen en het voetpad naar Oirsbeek; en voorts nog 112 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Hermen Crijns, erfgenamen Simon Schettjens en het voetpad naar Oirsbeek.
6. Joannes (zie III.11).
7. Severinus, gedoopt op 7 maart 1680 te Nuth (getuige(n): Baltasar Waltneel, Maria Penris namens Catharina Suistermans).

II.6 Dionisius PALMEN, gedoopt op 1 februari 1637 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Kessels, Isabella Randenraet), overleden op 12 juni 1724 te Oirsbeek op 87-jarige leeftijd, zoon van Hubertus PALMEN (zie I.1) en Johanna CUSTERS.
Gehuwd met Petronella KNOOREN.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, gedoopt op 22 maart 1667 te Schinnen (getuige(n): Joannes Smits, Maria Dieteren e.v. Theodorus Peters).
2. Barbara, geboren ca. 1675, overleden op 31 mei 1712 te Oppeven-Oirsbeek. Barbara Palmen filia Dionijsij Palmen legitima ex Ophoven.
3. Hubertus (zie III.16).
4. Agatha, geboren ca. 1680, overleden op 24 januari 1741 te Oppeven-Oirsbeek.

Generatie III

III.5 Hubertus PALMEN, gedoopt op 2 december 1688 te Voerendaal (get.: Cornelius Kleijntjens namens Mathias Cloet, Maria Palmen namens Margaretha Deuss), overleden op 21 oktober 1748 te Vaesrade.
Rijckheyt-002 Hoensbroek 1673, 10: Op 5 oktober 1713 verkocht Matthijs Schapekens, gehuwd met Marie Boumans, mede met volmacht van zijn broer Jan, gedateerd 22 mei 1712, aan de broers Willem en Houb Palmen een halve bunder land, genaamd de kamp en gelegen op de singel te Vaesrade, grenzend aan de straat en Nelis Wijnen, hoofdzijden Daam Speetjens en diverse anderen, voor 46 pattacons en een nieuwe spoel.
Rijckheyt-002 Hoensbroek 1673, 180: Op 3 maart 1735 verkocht Lenert Jessen, gehuwd met Anna Gruijls, aan Houb Palmen, gehuwd met Gertrud Crans, 130 à 140 kleine roeden weiland in de Kathagerstraat onder Hoensbroek, oostwaarts erfgenamen Willem Moberts, westwaarts Keris Cordeweners, hoofdzijden de straat en Jan Gruijls, alsmede ca. 90 kleine roeden land onder Schinnen aan het Thullerbos, belast met een keur aan de leenhof Geleen, oostwaarts Claes Dormans, westwaarts Geris Cordeweners, hoofdzijden Geris Cordeweners en de heide.
De koper betaalde twee schillingen per kleine roede en gaf verder een koe, 46 pond boter, twee vaten ooft en twee kazen.
Volgens verklaring van 8 maart 1735 betaalde hij 213 en een halve gulden en was bij meting gebleken dat de weide 123 kleine roeden was, met twee roeden voor de drift van de weduwe Willem Moberts, en het land 92 kleine roeden en acht voet.
Rijckheyt-002 Hoensbroek 1673, 213: Op 8 mei 1736 verkocht Willem Claessens, gehuwd met Anna Corten, aan Houb Palmen, gehuwd met Gertrud Crans, 150 kleine roeden land "op den cingel" te Vaesrade onder Hoensbroek, grenzend aan de erfgenamen Lambert Philippens en Geurt Timmers, hoofdzijden de waterstraat en het paadje, voor 21 stuivers per kleine roede.
Rijckheyt-002 Hoensbroek 1673, 225: Op 18 maart 1737 verkocht Wijn Wijnen, gehuwd met Maria Winckels, aan Houb Palmen, gehuwd met Gertrud Crans, 53,5 kleine roede weide en koolhof te Vaesrade onder Hoensbroek, grenend aan de koper en Dirck Vleugels, hoofdzijden de straat naar Kathagen en Geret Thummus, voor 24 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een kapoen aan huis Hoensbroek
RAL-LvO 2135, 257: Op 30 juli 1741 verkocht Daem Waltniel, gehuwd met Anna Severens, aan Houb Palmen, gehuwd met Gertruijd Crans, 97 1/2 kleine roeden akkerland "op de vijff bounder" onder Vaesrade, grenzend aan Willem Vleugels, schepen Mannens en het voetpad, voor 97 1/2 gulden.
Gehuwd voor de kerk op 15 april 1723 te Nuth (getuige(n): Petrus Raskar, Joannes Gruels), de bruid afkomstig uit Schinnen met Gertrudis CRANS, 23 jaar oud, gedoopt op 16 november 1699 te Schinnen, achternaam moeder Geelen, overleden op 9 mei 1753 te Vaesrade op 53-jarige leeftijd, dochter van Joannes CRANS en Gertrudis RAMECKERS.
Zoon van Melchior PALMEN (zie II.1) en Catharina Pluemakers.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, gedoopt op 22 november 1733 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Palmen, Catharina Rox namens Gertrudis Rox), overleden op 15 mei 1764 te Vaesrade op 30-jarige leeftijd, begraven op 17 mei 1764 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 28 juli 1754 te Hoensbroek met Michael PAPPERTS, 31 jaar oud, gedoopt op 2 oktober 1722 te Hoensbroek, overleden op 28 juni 1790 te Vaesrade op 67-jarige leeftijd. RAL-LvO 2136, 250; 368; 437; 507, zoon van Michael PAPPERTS en Johanna GIELEN.
2. Joannes, gedoopt op 10 maart 1737 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Krans, Maria Palmen). RAL-LvO 2136, 313.

III.11 Joannes PALMEN, gedoopt op 29 juli 1675 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Gielen, pastoor te Schinnen, Barbara Graven e.v. Knoren), overleden op 14 mei 1748 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd.
RAL-LvO 2135, 41: Op 18 november 1721 verklaarde Joannes Fredericus Saenen, gehuwd met Elisabeth van der Meeren, dat hij zo'n tien jaar eerder aan Joannes Palmen een aantal onroerende goederen verkocht had. Het betrof een huis met hof, weide en schuur, ca. een halve bunder groot, gelegen te Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Leufkens, de erfgenamen Kluckers, de erfgenamen Cornelis van Wachtendonck en de gemeente; en verder ca. een halve morgen weiland onder Hoensbroek, grenzend aan Frans Schettjens, Willem Moberts, Hendrick Pijls en de weg.
De koopsom bedroeg 80 pattacons boven de lasten aan de kerken van Nuth en Hoensbroek en 100 gulden aan de Armenkas van Nuth.
RAL-LvO 2135, 42: Op 19 november 1721 verklaarde Joannes Palmen dat Hermen Vleugels in zijn naam op 3 november 1721 bij de publieke verkoop van de nagelaten goederen van wijlen Gossen Palmen, de volgende onroerende goederen, onder Vaesrade gelegen, gekocht had:
a) ca. 210 kleine roeden weiland "aen den santbergh";
b) 102 kleine roeden akkerland "op het wolffs heul";
c) 154 kleine roeden akkerland aldaar;
d) 65 kleine roeden akkerland eveneens aldaar;
e) 70 kleine roeden akkerland eveneens aldaar;
f) 71 kleine roeden akkerland eveneens aldaar;
g) 110 kleine roeden akkerland "achter Geret Daemen";
h) 120 kleine roeden akkerland "op den santbergh"
i) 47 kleine roeden akkerland "in de abenaers";
j) 98 kleine roeden akkerland "in het Reutien"
RAL-LvO 2135, 44: Eveneens op 19 november 1721 verkocht Joannes Palmen aan Gertruit Haen, ongehuwd, uit voornoemde ingekochte goederen 102 1/2 kleine roeden akkerland "op het wolfsheull", grenzend aan Roel Meijers, Arnold Frissen, de Wijnweg en Joannes Smedts, voor 22 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2135, 46: Op 21 december 1721 verkocht Jan Palmen aan Henrick Rietraedt uit voornoemde ingekochte goederen 153 1/2 kleine roeden akkerland "op het wolffsheull", grenzend aan Arnold Frissen, het kapelaansland, Andries Rietraedt, schepen Willem Stipers en Jan Cnoren, voor 19 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2135, 50: Op 19 januari 1722 verkocht Jan Palmen, gehuwd met Maria Schrijen, aan Jan Schettiens, gehuwd met Cecilia Stassen:
a) ca. 70 kleine roeden akkerland "op het Wolfsheull" onder Vaesrade, grenzend aan de koper en Willem Stipers;
b) 77 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Joannes Smidts, Geraert Vleugels en Lendert Ritzen;
c) 60 kleine roeden akkerland eveneens aldaar gelegen, grenzend aan Thomas Eijschen, Arnold Frissen en Willem Stipers.
Deze goederen waren eertijds aan Jan Schettiens beleend. De koopsom bedroeg 170 gulden Luiks.
RAL-LvO 2135, 79: Op 24 januari 1724 verklaarde Jan Palmen, gehuwd met Maria Schrijen, dat hij een schuld had van 100 gulden aan de Armen van Nuth, afkomstig van zijn vader Gossen Palmen, waarvoor een schuur, die enkele jaren eerder vervreemd was aan ene Joannes Douven, garant stond.
Voor goede betaling borgde hij nu met zijn huis, hof en weide onder Vaesrade gelegen, ca. een halve bunder groot en grenzend aan heer Kockers, Joannes Weustenraedt en de gemeente.
Zoon van Goswinus PALMEN (zie II.3) en Helena GIELEN.
Gehuwd met Maria SCHRIJEN, gedoopt op 8 augustus 1684 te Schinnen (getuige(n): Godefridus Guerten, Maria Kleijnjans namens Maria Gielen), overleden op 29 oktober 1772 te Vaesrade op 88-jarige leeftijd. Volgens Wil Brassé is zij een dochter van Wernerus en Elisabeth Guerten. Dit is in strijd met de vermelding Petrus Schrijen "avi" (grootvader) bij de inschrijving van de oudste dochter maar past wel bij de voornaam Wernerus van de oudste zoon.
RAL-LvO 2136, 162: Op 16 juni 1752 deed Maria Schrijen, weduwe Jan Palmen, afstand van het vruchtgebruik op 20 1/2 kleine roeden moestuin te Vaesrade, zijnd een deel van haar moestuin, grenzend aan Herman Mannens en haarzelf.
Vervolgens verkocht haar zoon Joannes Gerardus Palmen, mede voor zijn afwezige broer Henricus, het stuk moestuin aan Hermen Mannens, gehuwd met Clara Cremers, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
Uit dit huwelijk:
1. Helena, gedoopt op 15 november 1716 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Petrus Schreijen (grootvader), Joanna Palmen namens Catharina Joris), overleden op 19 oktober 1736 te Vaesrade op 19-jarige leeftijd, buikloop.
2. Wernerus, gedoopt op 2 juni 1719 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Palmen, Ida Schreijen), overleden op 25 juli 1744 te Reijmersbeek-Nuth op 25-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een klap op het hoofd. RAL-LvO 1726.
3. Joannes Gerardus, gedoopt op 6 februari 1727 te Nuth (getuige(n): Gerardus Cleuters, Gertrudis Crans).
4. Henricus (zie IV.4).

III.16 Hubertus (Hub) PALMEN, geboren ca. 1680, overleden te Oirsbeek (Oppeven) op 3 mei 1743, zoon van Dionisius PALMEN (zie II.7) en Petronella KNOREN.
Gehuwd voor de kerk te Oirsbeek op 13 februari 1715 (getuige(n): onbekend) met Catharina STURMANS (Starmans), 26 jaar oud, gedoopt te Bingelrade op 30 juni 1688 (getuige(n): Winandus Daemen, Catharina van Alstrop), overleden te Schinnen (Heisterbrug) op 7 december 1777 op 89-jarige leeftijd, begraven de 9de, dochter van Joannes STURMANS (Stuyrmans) en Helena DAEMEN.
Uit dit huwelijk:
1. Helena, gedoopt te Oirsbeek op 15 juni 1716 (getuige(n): Joannes Stuirmans, Agatha Palmen).
2. Joannes, gedoopt te Oirsbeek op 25 december 1717 (zie IV.7).
3. Dionisius, gedoopt te Oirsbeek op 15 november 1719 (getuige(n): Dionijsius Palmen, Giebel Stuirmans).
Gehuwd voor 1748 met Gertrudis DAEMEN (Doemens). Uit dit huwelijk werden 6 kinderen te Bingelrade gedoopt.
4. Gerardus, gedoopt te Oirsbeek op 9 november 1721 (getuige(n): Matthias Ruister, Sophia Steurmans), overleden te Oirsbeek op 20 april 1725 op 3-jarige leeftijd.
5. Maria (Starmans), geboren te Oppeven, gedoopt te Oirsbeek op 3 september 1723 (getuige(n): Merten Kremers, Maria Stirmans [Sturmans]), overleden te Schinnen (Heisterbrug) op 9 september 1788 op 65-jarige leeftijd, begraven de 11de.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd te Oirsbeek op 13 oktober 1747 (getuige(n): onbekend) met Joannes CORDEWENER, 20 jaar oud, geboren te Heisterbrug, gedoopt te Schinnen op 23 februari 1727 (getuige(n): Joanne Corduweners et Catharina Hermens), overleden te Schinnen (Heisterbrug) op 10 april 1798 op 71-jarige leeftijd, "apoplexia tactus", zoon van Nicolaas CORDEWENER en Maria HERMENS.
6. Maria Petronella (Petronella), gedoopt te Oirsbeek op 15 september 1725 (getuige(n): Joannes Duijven, Marie Beugels), overleden na 1804.
Gehuwd voor de kerk te Oirsbeek in 1753 met Daniel FRISSEN, gedoopt te Oirsbeek op 6 november 1730, overleden te Oirsbeek op 23 augustus 1774 op 43-jarige leeftijd, zoon van Winandus FRISSEN en Maria BEUGELS.
7. Gerardus, gedoopt te Oirsbeek op 23 februari 1728 (zie IV.16).
8. Severinus, gedoopt te Oirsbeek op 12 januari 1731 (getuige(n): Severen Sturmes, Jenn Cremers), overleden te Oirsbeek op 21 januari 1731, 9 dagen oud.
9. Severinus, gedoopt te Oirsbeek op 8 maart 1732 (getuige(n): Jacobus van den Vijver, Severinus Stuijrmans, Petronilla Duijvens).

Generatie IV

IV.4 Henricus PALMEN, gedoopt op 20 maart 1729 te Nuth (getuige(n): Henricus Schrijen, Joanna Palmen), overleden op 1 maart 1775 te Vaesrade op 45-jarige leeftijd, begraven op 3 maart 1775 te Nuth.
RAL-LvO 2136, 456: Op 29 maart 1774 leende Hendricus Palmen, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Anna Rosenbaum, 200 gulden tegen 5% van schepen Werden uit Sittard, en stelde daartoe tot onderpand:
a) 114 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Michael Papperts, Nicolaes Eijssen en de Witgensweg;
b) 105 kleine roeden akkerland te Vaesrade "aghter Gerard Daemen", grenzend aan Claes Leufkens, erfgenamen Joannes Weustenraedt en Joannes Bruls;
c) 70 kleine roeden akkerland naast het voorgaande perceel gelegen, grenzend aan Hendrick Smeets, erfgenamen Jan Weustenraedt, Claes Leufkens en Hendricus Palmen zelf;
d) 54 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Nelis Schetjens, Matthijs Claessen, Jaspar Latten en de weduwe Smeets;
e) 55 kleine roeden akkerland "aen de bijck" te Vaesrade, grenzend aan de Wijnweg, Claes Leufkens, het voetpad en de weduwe Crapels.
Zoon van Joannes PALMEN (zie III.11) en Maria SCHRIJEN.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17 april 1755 te Nuth met Anna ROSENBOMS, 27 jaar oud, gedoopt op 5 juni 1727 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt namens Martinus Schoenmakers, Maria Crins namens Anna Bousch), dochter van Michael ROOSENBOOM en Catharina BOSCH.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Henricus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 4 april 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Rosenboom, Maria Schrijen), overleden op 4 april 1755 te Vaesrade, 0 dagen oud.
2. Joannes Michael, geboren te Vaesrade, (zie V.1).
3. Joannes Wernerus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 14 december 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, Margaretha Rosenboom).
4. Petrus Matthias, geboren te Vaesrade, gedoopt op 29 juni 1761 te Nuth (getuige(n): Matthias Corduweners, Margaretha Rosenboom (tante)).
5. Anna Barbara, geboren te Vaesrade, gedoopt op 13 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Joannes Rosenbaum, Barbara Bemelmans).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 19 juli 1803 te Schinnen (getuige(n): Joannes Michael Palmen (broer van de bruid), Anna Maria Renckens (zus van de bruidegom)) met Petrus RENCKENS, 35 jaar oud, gedoopt op 8 maart 1768 te Schinnen, zoon van Reinerus RENCKENS en Sibilla OFFERMANS.
6. Maria Helena, geboren te Vaesrade, gedoopt op 7 oktober 1766 te Nuth (getuige(n): Hermanus Mannens, Helena Sleijpen), overleden op 1 april 1796 te Vaesrade op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23 januari 1793 te Nuth met Edmundus FREDERIX, geboren te Hoesselt (B).
7. Joannes Wernerus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 27 juli 1769 te Nuth (getuige(n): Michael Pappers, Joanna Sleijpen).

IV.7 Joannes PALMEN, gedoopt te Oirsbeek op 25 december 1717 (getuige(n): Joannes Stuirmans, Lisbeth Palmen), zoon van Hubertus PALMEN (zie III.22) en Catharina STURMANS (Starmans).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Oirsbeek op 10 oktober 1744 met Barbara GIELEN, geboren ca. 1720? Overleden te Oirsbeek op 17 april 1788.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, geboren te Oppeven (zie V.5).
2. Theodorus, geboren te Oppeven (zie V.7).

IV.16 Gerardus PALMEN, gedoopt te Oirsbeek op 23 februari 1728 (getuige(n): Derich Cheilen, Engen Steurmans), zoon van Hubertus PALMEN (zie III.22) en Catharina STURMANS (Starmans).
Gehuwd voor 1751 met Maria LIMPENS, gedoopt te Schinveld op 25 maart 1722 (getuige(n): Joannes Breuckers en Catharina Heerlens), overleden te Oirsbeek op 8 augustus 1801 op 79-jarige leeftijd, dochter van Reinerus LIMPENS en Elisabeth BREUCKERS. Kinderen te Schinveld.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Leopoldus, gedoopt te Oirsbeek op 16 november 1761 (zie V.9).
2. Maria Cornelia.
Gehuwd te Oirsbeek op 20 april 1800 met Mathias RIETRAET, 30 jaar oud, gedoopt te Schimmert op 26 april 1769 (getuige(n): Leonardus Welters, Matthias Schepers, Maria Catharina Hoghstedes), zoon van Wilhelmus RIETRAET (Retrot) en Gertrudis HOEFSTEDERS (Hoogsteden).

Generatie V

V.1 Joannes Michael PALMEN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 20 april 1756 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, Maria Rosenbom), overleden op 16 mei 1815 te Schinnen op 59-jarige leeftijd, zoon van Henricus PALMEN (zie IV.4) en Anna ROSENBOOM.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd te Schinnen op 9 november 1803 (getuige(n): Joannes Petrus Diederen et Maria Sibijlla Renckens soror sponsae), de bruidegom woonde te Nagelbeek, met Anna Maria RENCKENS, 32 jaar oud, geboren te Nagelbeek, gedoopt te Schinnen op 5 februari 1771, overleden te Schinnen op 1 februari 1841 op 69-jarige leeftijd, dochter van Reinerus RENCKENS (Rinckens) en Sibilla OFFERMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Reinerus, gedoopt te Schinnen op 22 oktober 1804.
2. Maria Sibilla, gedoopt te Schinnen op 16 augustus 1806.
3. Maria Anna (Marie Anne), geboren te Schinnen op 16 februari 1809, gedoopt te Schinnen op 18 december 1809.
4. Joannes Henricus (Jean Henri, Hendrik), geboren te Schinnen op 18 januari 1811 (zie VI.4).
5. Jan Michiel, geboren te Schinnen ca. 1813 (zie VI.6).

V.5 Joannes PALMEN, geboren te Oppeven, gedoopt te Oirsbeek op 28 januari 1748, overleden te Schinnen op 29 maart 1803 op 55-jarige leeftijd, zoon van Joannes PALMEN (zie IV.7) en Barbara GIELEN.
Gehuwd met Maria Ludovica (Ludovica) GOOSSENS, geboren te Nagelbeek, gedoopt te Schinnen op 21 mei 1758 (getuige(n): Petrus Cremers loco Hermani Hermens ex Beeckergenhout et Helena Eggen ex Nuth), de zevende dochter! Overleden te Schinnen op 26 november 1806 op 48-jarige leeftijd, dochter van Petrus GOOSSENS, soldaat?, en Helena EGGEN.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Barbara (Barbara), gedoopt te Schinnen op 15 januari 1781, overleden te Schinnen op 19 december 1836 op 55-jarige leeftijd, 58 jaar.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Schinnen op 18 mei 1816 met Joannes Gerardus (Gerard) LAUMEN, 33 jaar oud, domestique 1807, fileur de laine 1817, werkman 1838, gedoopt te Schimmert op 13 november 1782 (getuige(n): Joannes Voncken loco Gerardus Laumans, Maria Pijpers), (ouders Matthias Laumans en Ida Koeninx), overleden te Schinnen op 7 april 1838 op 55-jarige leeftijd, 56 jaar, zoon van Mathias LAUMEN (Laemen, Laman) en Ida KONINGS. De stiefmoeder van Gerard was een tante van Barbara Palmen: hadden zij dispensatie nodig wegens aanverwantschap?
2. Maria Gertrudis, gedoopt te Schinnen op 10 oktober 1782.
3. Petrus Severinus, gedoopt te Schinnen op 21 september 1784.
4. Petrus Nicolaas, gedoopt te Schinnen op 5 oktober 1786, overleden te Schinnen op 10 december 1798 op 12-jarige leeftijd.
5. Petronella, gedoopt te Schinnen op 28 mei 1788, overleden te Schinnen (dorp) op 29 maart 1799 op 10-jarige leeftijd, (overledene Petronella Eijmael?); begraven de 30ste.
6. Gertrudis Elisabeth, geboren te Vaesrade op 23 maart 1790, gedoopt te Nuth op 24 maart 1790 (getuige(n): Leonardus Houben namens Thomas Palmen (Oirsbeek) en Maria Gertrudis Walthouwers (Maastricht).
7. Joannes Mathias, geboren te Vaesrade op 25 januari 1792, gedoopt te Nuth op 25 januari 1792 (getuige(n): Joannes Mathias Laumen, Helena Knooren).
8. Maria Josepha, geboren te Vaesrade op 17 maart 1794, gedoopt te Nuth op 17 maart 1794 (getuige(n): Thomas Vleugels (Schinnen), Maria Gielen namens Maria Josepha Gielen (Amstenrade)).
9. Joannes Henricus, gedoopt te Schinnen op 6 april 1796, overleden te Schinnen op 5 april 1797, 364 dagen oud.

V.7 Theodorus PALMEN, geboren te Oppeven, gedoopt te Oirsbeek op 6 september 1765, zoon van Joannes PALMEN (zie IV.7) en Barbara GIELEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd te Oirsbeek op 4 juli 1789 (getuige(n): Joannes Mathias Tijssen, Catharina Elisabetha Knorren) met Maria Helena KNOREN, geboren te Bingelrade.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, geboren te Oirsbeek op 18 januari 1791 (zie VI.15).
2. Severinus, dagloner, werkman, gedoopt te Oirsbeek op 1 december 1795, overleden te Geleen op 21 november 1855 op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Nuth op 16 oktober 1826 met Maria Catharina HOENEN, 29 jaar oud, geboren te Geleen op 13 februari 1797, overleden te Geleen op 18 september 1864 op 67-jarige leeftijd, dochter van Joannes Wilhelmus (Willem) HOENEN (Hoen) en Anna Mechtildis WILLEN.

V.9 Joannes Leopoldus PALMEN, gedoopt te Oirsbeek op 16 november 1761 (getuige(n): Peter Arez loco Conradus Knocken, Margretta Scmiz), (volgens Genlias geboren 13-9-1761?), overleden te Bingelrade op 3 april 1819 op 57-jarige leeftijd, zoon van Gerardus PALMEN (zie IV.16) en Maria LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd te Bingelrade op 17 mei 1789 (getuige(n): Reijnerus Palmen, Maria Elisabeth Canten) met Maria Elisabeth HENNEN, 44 jaar oud, gedoopt te Bingelrade op 19 november 1744 (getuige(n): Gerardus Houtbeckers, Elisabeth Hennen), overleden te Bingelrade op 13 december 1802 op 58-jarige leeftijd, dochter van Adam HENNEN en Gertrudis BOESTEN.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd te Bingelrade op 21 mei 1806 met Anna Barbara DAEMEN, 33 jaar oud, gedoopt te Bingelrade op 21 oktober 1772 (getuige(n): Severinus Daemen, Anna Barbara van den Camp), tweeling, overleden te Bingelrade op 15 november 1809 op 37-jarige leeftijd, dochter van Dionisius (Denis) DAEMEN en Anna Maria MEULENBERG.
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd te Bingelrade op 24 november 1811 met Maria Helena SMEETS, geboren te Merkelbeek ca. 1775, overleden te Bingelrade 9 februari 1815(Gendalim vermeldt dat zij vermoord werd door haar echtgenoot!), dochter van Aegidius (Gillis) SMEETS en Anna Gertrudis LIMPENS.
Uit het tweede huwelijk:
1.dochter, levenloos geboren te Bingelrade op 13 november 1809.
Uit het derde huwelijk:
2. Renier, geboren te Bingelrade op 11 april 1812.
3. Maria Elisabeth, geboren te Bingelrade op 6 februari 1814.

Generatie VI

VI.4 Joannes Henricus PALMEN (Jean Henri, Hendrik), akkerman 1839, geboren te Schinnen op 18 januari 1811, gedoopt te Schinnen op 18 januari 1811, zoon van Joannes Michael PALMEN (zie V.1) en Anna Maria RENCKENS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Schinnen op 30 augustus 1839 met Catharina Sibilla (Sibilla) JENNEN, 26 jaar oud, dienstmeid 1839, geboren te Munstergeleen op 6 juni 1813, gedoopt te Munstergeleen op 6 juni 1813 (getuige(n): Wilhelmus Halmans, Sijbilla Dreissen), tweeling, dochter van Joannes Petrus (Peter) JENNEN en Maria Lucia LAHAIJE (Delahaije).
Uit dit huwelijk:
1. Peter Machiel, geboren te Schinnen op 23 november 1836.
2. Jean Machiel, geboren te Schinnen op 19 maart 1841.
3. Jan Leonaard, geboren te Schinnen op 9 juli 1843.
4. Maria Sebilla, geboren te Schinnen op 29 juni 1845.
5. Anna Elisabeth Roza, geboren te Schinnen (Nagelbeek) op 24 oktober 1848.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Munstergeleen op 1 oktober 1875 met Jan Mathijs SPIJKERS, 25 jaar oud, geboren te Munstergeleen (Wintraak) op 1 april 1850, zoon van Antoon Lodewijk SPIJKERS en Maria Barbara PETERS.
6. Nicolaas Cornelus, geboren te Schinnen op 5 augustus 1851.
7. Jan Mathijs, geboren te Schinnen op 26 oktober 1852, tweeling.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Gulpen op 29 juni 1882 met Maria Catharina MAGERMANS, 33 jaar oud, geboren te Gulpen op 18 augustus 1848, dochter van Mathis Magermans en Cornelia Thewissen.
8. Maria Anna, geboren te Schinnen op 26 oktober 1852, tweeling.
9. Hendrik, geboren te Schinnen op 27 juni 1857.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Heerlen op 4 november 1886 met Maria Sophia HABETS, geboren te Hulsberg, dochter van Servaas Habets en Maria Hubertina Souren.

VI.6 Jan Michiel PALMEN, werkman 1843, 1867, geboren te Schinnen ca. 1813, overleden te Schinnen op 2 augustus 1867, zoon van Joannes Michael PALMEN (zie V.1) en Anna Maria RENCKENS.
Gehuwd te Schinnen op 18 januari 1843 met Maria Mechtildis (Mechtild) RAMAKERS, 23 jaar oud, geboren te Schinnen op 8 februari 1819, overleden te Schinnen op 13 juli 1898 op 79-jarige leeftijd, 79 jaar, dochter van Petrus Theodorus (Theodoor) RAMECKERS, cultivateur 1803, en Maria Ludovica RIETRAEDT (Reijtra).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Louisa, geboren te Schinnen (Nagelbeek) op 5 november 1843, overleden te Schinnen op 21 september 1872 op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Schinnen op 12 november 1870 met Jan Willem DETEREN, 25 jaar oud, knecht 1870, werkman 1871-1880, geboren te Schimmert op 24 december 1844, overleden te Schinnen op 8 september 1920 op 75-jarige leeftijd. Deteren; 75 jaar, zoon van Lodewijk (Louis, Ludovicus) DETEREN en Maria Elisabeth HENDRIKS.
2. Anna Elisabeth, geboren te Schinnen op 3 mei 1846, overleden na 1920.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Schinnen op 13 juli 1875 met Jan Willem DETEREN, 30 jaar oud, knecht 1870, werkman 1871-1880, geboren te Schimmert op 24 december 1844, overleden te Schinnen op 8 september 1920 op 75-jarige leeftijd. Deteren; 75 jaar, zoon van Lodewijk (Louis, Ludovicus) DETEREN en Maria Elisabeth HENDRIKS.

VI.15 Joannes PALMEN, geboren te Oirsbeek op 18 januari 1791 (gezindte: rk), overleden te Oirsbeek op 1 januari 1863 op 71-jarige leeftijd, 71 jaar, zoon van Theodorus PALMEN (zie V.7) en Maria Helena KNOREN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Oirsbeek op 27 september 1810 met Anna Christina (Maria Christina) DIEUDONNÉ, 24 jaar oud, gedoopt te Schinveld op 28 december 1785 (getuige(n): Joannes Wilhelmus Janssen loco Arnoldus Sturmans, Anna Christina Carduck), overleden te Oirsbeek op 3 januari 1863 op 77-jarige leeftijd, 77 jaar, dochter van Joannes Josephus (Joseph) DIEUDONNÉ en Maria Josepha VOGELS.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, geboren te Oirsbeek op 17 januari 1811 (zie VII.16).
2. Marie Helene, geboren te Oirsbeek op 13 juni 1813.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Oirsbeek op 23 februari 1843 met Jan Peter HALMANS, 26 jaar oud, geboren te Limbricht op 9 september 1816, zoon van Nicolaas HALMANS en Maria Christina SCHRIJEN.
3. François Joseph, geboren te Oirsbeek op 12 maart 1816.
4. Maria Ide, geboren te Oirsbeek op 4 januari 1818.
5. Marie Gertruid, geboren te Oirsbeek op 6 januari 1821, overleden te Sittard op 15 oktober 1897 op 76-jarige leeftijd, 74 jaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Sittard op 12 oktober 1842 met Jan Antoon MOLS, 22 jaar oud, schoenmaker 1842, geboren te Sittard op 18 mei 1820, overleden voor 1897, zoon van Severinus MOLS en Johanna Henriette Louisa (Henriette) FINMANN.
6. Jan Hendrik, geboren te Oirsbeek op 31 oktober 1823, overleden te Sittard op 15 september 1903 op 79-jarige leeftijd, 80 jaar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Sittard op 10 april 1850 met Maria Christina COURAGE, geboren te Sittard, overleden voor 1903, dochter van Maria Elisabeth COURAGE.
7. Maria Elisabeth, geboren te Oirsbeek op 7 april 1826, overleden te Oirsbeek op 8 juni 1854 op 28-jarige leeftijd, 27 jaar.
8. Marie Therese, geboren te Oirsbeek op 5 oktober 1828.

Generatie VII

VII.16 Theodorus PALMEN, geboren te Oirsbeek op 17 januari 1811, overleden te Schinnen op 9 juli 1887 op 76-jarige leeftijd, 76 jaar, zoon van Joannes PALMEN (zie VI.15) en Anna Christina (Maria Christina) DIEUDONNÉ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Oirsbeek op 5 april 1834 met Joanna Elisabeth SCHOLS, geboren te Oirsbeek ca. 1810, overleden te Schinnen op 18 juli 1883, (moeder genoemd Driessens?), dochter van Joannes Petrus (Peter) SCHOLS, tegelbakker 1832, en Joanna Sibilla (Sibilla) WINCKENS.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Josef Hubert, geboren te Schinnen op 2 januari 1837.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Munstergeleen op 24 oktober 1860 met Catharina Mechtildis MOONEN, 22 jaar oud, geboren te Schinnen (Hommert?) op 14 september 1838, dochter van Lodewijk MOONEN (Moenen), dienstknecht, werkman, werkbode, en Anna Mechtildis JENNEN.
2. Joanna Catharina (Kaat), geboren te Sweikhuizen op 20 november 1849, gedoopt te Schinnen op 20 november 1849 (getuige(n): Antonius Grummel, Joanna Catharina Peters), (het doopregister vermeldt Anna Elisabetha, erboven staat echter Anna Catharina! [tj]).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Schinnen op 13 november 1872, gehuwd voor de kerk te Schinnen op 14 november 1872. Huwelijksgetuigen: Joannes Reinerus en Maria Catharina Cremers. met Joannes Mathias CREMERS, 27 jaar oud, geboren te Munstergeleen op 4 mei 1845, gedoopt te Munstergeleen op 4 mei 1845 (getuige(n): Henricus Cremers en Maria Helena Heijnen), overleden te Schinnen op 22 oktober 1912 op 67-jarige leeftijd, zoon van Jean Mathieu CREMERS, landbouwer, molenaar, en Marie Mechtilde HEINEN.
Militaire Dienstkeuring: Lengte 1 Meter 699 MM Aangezicht: Rond Voorhoofd: Hoog Ogen: Blauw Neus: Dik Mond: Gewoon Kin: Rond Haren: Bruin Wenkbrauwen: Bruin. Vrijgesteld wegens Broederdienst nr: 9565

Losse Eindjes

Waarschijnlijk verwante Palmen:

II.6 Dionisius PALMEN was mogelijk de vader van Joanna Palmen gehuwd Simon RUIJTERS en Elisabeth Palmen gehuwd Bartholomeus CRIJNS, die beiden te Voerendaal woonden.

Petronella ENGELEN gehuwd Dionisius Palmen overleed 11-11-1717 in Oppeven-Oirsbeek. Zij kan Petronella Knoren geweest was, of een tweede echtgenote van Dionisius.

Wilhelmus Palmen gehuwd in 1715 Cornelia AELMANS te Hoensbroek hoorde waarschijnlijk ook bij de familie, maar onduidelijk is hoe. Hij was mogelijk de doopgetuige bij Palmen-Schrijen in 1719.

Mogelijk is de stamvader van de volgende Palmen-familie uit Sittard een broer van Hubertus Palmen, aan het begin van dit artikel beschreven.

Genealogie Palmen Sittard

I.1 Melchior PALMEN, geboren ca. 1600, overl. voor 2 december 1642, zoon van Melchior? PALMEN.
Gehuwd voor 11 mei 1633 met Gertrudis MUERERS, geboren ca. 1600, dochter van Henricus MEURIS en Margaretha VELS
RHCL-LvO 750, 139r: Griet Vels, weduwe Hendrick Meuris, verscheen op 11 mei 1633 voor de leenhof Valkenburg en deed afstand van de tocht op drie percelen akkerland, sorterend onder Dirck Heutzleen t.b.v. haar zoon Henrick Meuris en schoonzoon Melchior Palmen, gehuwd met Gertruid.
RHCL-LvO 751, 147v: Op 2 december 1642 verklaarde Gertruijt Murers, weduwe Melchior Palmen, geassisteerd door Houb Palmen en Hendrijck Murers als voogden van haar kinderen, dat zij voor de leenhof Valkenburg een goederenruil was aangegaan met Thomas Wustenraedt. Zij gaf een halve bunder land tot Winthagen in het Helger Heutsleen, grenzend aan Henryck Lemmens en Thomas Peulen van Dueren. In ruil kreeg zij een halve bunder land op Retersbeek, laatgoed, grenzend aan Dries Senden en Max Riemen, belast met anderhalf vat rogge aan huis Cortenbach.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna PALMEN, gedoopt te Valkenburg op 12 april 1636 (getuige(n): Petrus Muijters, Catharina Meijs).
 • 2. Melchior PALMEN (Pallman), gedoopt te Valkenburg op 2 juli 1637 (zie II.2).


II.2 Melchior PALMEN (Pallman), gedoopt te Valkenburg op 2 juli 1637 (getuige(n): Jacobus Meenten, Joanna Jongen), zoon van Melchior PALMEN (zie I.1) en Gertrudis MUERERS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Sittard op 25 juli 1663 met Maria von ESSEN, 24 jaar oud, gedoopt te Sittard op 22 april 1639 (getuige(n): Marten Henrichs, Elisabeth Rüschen), overleden na 1706? vermoedelijke afstamming; in 1648 werd een tweede dochter Maria geboren, dochter van Henricus von ESSEN (ab Essen) en Mechtildis (Metchen) HENRICHS. Onduidelijk is de plaats van Melchior Palmen gehuwd Margaretha/Gertrudis N.N., waaruit te Sittard gedoopt: 20-2-1677 Gertrudis, 14-1-1683 Nicolaus, en 5 november 1686 Gertrudis; Nicolaus Palmen was peetoom bij Palmen-Fabri in 1722.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus PALMEN, gedoopt te Sittard op 22 februari 1665 (zie III.1).
 • 2. Joannes Melchior PALMEN, gedoopt te Sittard op 19 juli 1667 (getuige(n): Joannes Berghman loco Henricus van Eßen, Maria Jacobs), vader Paumen, moeder Maria N.N. Overleden na 1727? communie te Sittard 7-7-1682; te Nieuwstadt was een Joannes (Melchioris) Palmen (ovl. 1739?) gehuwd met Elisabeth Bisschops (ovl. 1741), dochter gedoopt in 1737.
 • 3. Mechtildis PALMEN, gedoopt te Sittard op 13 april 1670 (getuige(n): Anthon Ehrens, Sibilla van Essen), communie te Sittard 7-7-1682.

Gehuwd voor de kerk voor 1700 met Joannes DRIESSEN.

III.1 Henricus PALMEN, gedoopt te Sittard op 22 februari 1665 (getuige(n): Johan Cordeweners, Catharina van Eßen), vader Pilmen, moeder Maria N.N. Zoon van Melchior PALMEN (Pallman) (zie II.2) en Maria von ESSEN.
Gehuwd voor de kerk voor 1684 met Catharina DRIESSEN, geboren 1660-1665, overleden na 1726?
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria (Anna) PALMEN, gedoopt te Sittard op 2 maart 1684 (getuige(n): Dionysius Holtbeckers, Maria Christina Adami), moeder niet vermeld.

Gehuwd voor de kerk voor 1721 met Mathias THEILEN, gedoopt te Broeksittard op 24-05-1694 (getuige(n): Matthias Theilen), zoon van Bernardus THEILEN en Maria HAMERS.

 • 2. Maria PALMEN (Driessen, Meulenberg), gedoopt te Sittard op 3 september 1685 (getuige(n): Henrich Hamans, Metgen Speckens).

Gehuwd voor de kerk voor 1705 met Reinerus MEULENBERG, gedoopt te Merkelbeek op 12 maart 1679 (getuige(n): Georgius Gorisz), zoon van Reinerus (Laurentius) MEULENBERG en Maria HEILGEBOURS.

 • 3. Joannes Andreas (Joannes) PALMEN, geboren ca. 1690 (zie IV.5).
 • 4. Henricus PALMEN, gedoopt te Sittard op 18-05-1695 (getuige(n): Joannes Henrichs, Ida Driessen).
 • 5. Jacobus PALMEN, gedoopt te Sittard op 25 januari 1701 (getuige(n): Joannes Greuls, Christina Cuppers).

Gehuwd voor de kerk voor 1728 met Maria Mechtildis ARETS.

 • 6. Mechtildis Catharina (Mechtildis) PALMEN, gedoopt te Sittard op 1-05-1704 (getuige(n): Joannes Peusen, Mechtildis Fabri), overleden te Sittard op 28 december 1778 op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk voor 1725 met Winandus TUMMERS, gedoopt te Sittard op 16 februari 1681 (getuige(n): Franciscus Tummers, Hilgen Halmans). Afstamming verifieren! Zoon van Winandus TUMMERS en Lucia (Sophia) HALMANS.

 • 7. Catharina PALMEN, gedoopt te Sittard op 23 juli 1706 (getuige(n): Gerardus Peusen, Maria van Essen).

Gehuwd voor de kerk voor 1726 met Joannes BUSKENS (Bossgens, Buschers), geboren ca. 1705, zoon van Antonius BUSKENS (Boschkens, Beuskens), landbouwer-grondeigenaar, en Elisabeth SALDEN.

IV.5 Joannes Andreas (Joannes) PALMEN, geboren ca. 1690, zoon van Henricus PALMEN (zie III.1) en Catharina DRIESSEN.
Gehuwd voor de kerk voor 1716 met Elisabeth FABRI, overleden te Sittard april 1754.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina PALMEN, gedoopt te Sittard op 11 januari 1720 (getuige(n): Joannes Melchior Palmen, Catharina Dreisen), vader 'Patmam'?
 • 2. Nicolaas Henricus PALMEN, gedoopt te Sittard op 11 maart 1722 (getuige(n): Nicolaus Palmen, Mechtildis Fabri).
 • 3. Joannes Josephus PALMEN, gedoopt te Sittard op 6 december 1725 (getuige(n): Joannes Göerten, Catharina Custers).


Medewerkers

Harry Luijten, (Nuth en Vaesrade) eerste versie op 16 juli 2008
Wil Brassé (Schinnen en Oirsbeek) eerste versie op 16 juli 2008 en tak Sittard op 21 juli 2008 (geredigeerd door Harry Luijten)