Op den Oordt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Op den Oordt (ook: Opdenoordt; Ort/Oort en Noort) is een familie uit Venlo. Er is ook een regentenfamilie Oort in Venlo op een aparte pagina.

Naam en verspreiding

(Bijdrage AJW)
Op den Oordt is een familienaam waarvan in Limburg of elders in Nederland diverse varianten bestaan, die in twee typen te verdelen zijn:

 • als adresnaam gevormd met het voorzetsel op en het lidwoord gen of de: Opgenoort < op den Oordt < Opdenoordt. Elders bestaan algemenere varianten die weinig in Limburg voorkomen, gevormd als herkomstnaam met het voorzetsel van en het lidwoord de (der, den): van de / den / der Noort
 • Elders bestaan ook algemenere varianten zonder lidwoord: van Oordt, waarnaast weer: van Noort.

Voor een algemene bespreking van dit naamtype in zijn verschillende vormen zie adresnaam en Op (in toponiemen).
Zowel de laatste vorm (die vooral in Zuid-Holland veel voorkomt), als die met een geincorporeerd lidwoord gen of den kunnen een verschrijving zijn van van Oord, en dan berusten op herinterpretatie [‘va- Noord’], maar ze kunnen ook afgeleid zijn van een toponiem (de) Noord.

Opgenoort < op den Oordt < Opdenoordt

 • In 2007 waren in 2007 waren er 55 naamdragers Op den Oordt, in 1947:45. Er is dus weinig groei.
 • Frequenter is de oorspronkelijk Limburgse variant Opgenoort, die geconcentreerd is in Nijmegen en omgeving. Van Opgenoort waren in 2007 waren er 154 naamdragers, in 1947: 65. De groei is hier opvallend sterk.

Naamsvermelding en literatuurreferentie

 • Jacob op ghen Ort, Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554. Bron: Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p. 36.

van Oordt, van Noort, van de / den / der Noort

Deze algemenere varianten scoren veel hoger, maar zijn voor Limburg van minder belang.

 • Zeer frequent is de lidwoordloze variant van Oort met in 2007 niet minder dan 2.870 naamdragers, een flinke groei vergeleken bij de 1.823 van 1947.
 • In gelijke orde van frequentie en groei ligt de variant van Noort met 2.964 dragers in 2007, tegen 1.912 in 1947.
 • De varianten van de / den / der Noort reikten in 2007 tezamen tot 1.051 voorkomens, in 1947 was dat 628.

Wapen

Doorsneden boven in zilver drie koeken of bezanten van goud, in de richting van de dwarsbalk; onder in sinopel een berg (wapen onder voorbehoud; moet nog gechecked worden).

Genealogie

generatie 1

I. Franciscus op ten Oort geboren circa 1700, begraven Venlo 23 oktober 1747, civitatis Venlonensis secretarii (gemeentesecretaris), trouwde Venlo 3 augustus 1724 met Maria Margaretha Mans, gedoopt Venlo 25 maart 1689, begraven Venlo 4 november 1774, dochter van Cornelis Mans en Catharina van Ulft.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena op den Oort gedoopt Venlo 10 mei 1725 (getuige Helena op den Oort), begraven Venlo 16 juli 1727.
 2. Tilmannus op den Oort gedoopt Venlo 9 januari 1727.
 3. Herman Tilmanus op den Oordt volgt II.
 4. Theresia op den Oordt gedoopt Venlo 28 juli 1733 (getuige Bernardus Opdennoort), begraven Venlo 28 mei 1745.

generatie 2

II. Herman Tilmanus op den Oordt (ook alleen Herman) gedoopt Venlo 23 oktober 1729, overleden Venlo 24 november 1786, civitatis Venlonensis a secretis (gemeentesecretaris), trouwde 1. met Joanna Maria Catharina Brandts, begraven Venlo 29 september 1774 en trouwde 2. Venlo 10 januari 1775 met Anne Marie Wassenbergh, gedoopt Venlo 20 maart 1733, overleden Venlo 12 april 1786, dochter van Hendrik Wassenbergh en Maria Gertrudis Hermans.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Franciscus Nicolaus Leonardus Opdenoordt gedoopt Venlo 4 april 1763.
 2. Maria Josepha Opdenoordt gedoopt Venlo 3 september 1765, overleden Maastricht 28 april 1811, trouwde met Charles Guillaume Hustin.
 3. Wilhelmus Antonius Opdenoordt gedoopt Venlo 12 oktober 1766.
 4. Catharina Mechtildis op den Oordt gedoopt Venlo 10 november 1767.
 5. Christina Wilhelmina op den Oordt begraven Venlo november 1774.
 6. Ernestus Wilhelmus Gerardus op den Oordt gedoopt Venlo 3 augustus 1770.
 7. Theodorus Joannes Wilhelmus op den Oordt gedoopt Venlo 23 oktober 1771.
 8. Catharina Lucia op ten Oort begraven Venlo 11 augustus 1772.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Evrard Henry op den Oordt volgt IIIa.
 2. Theodorus Johannes Opdenoordt volgt IIIb.
 3. Marie Barbe Charlotte op den Oordt geboren en gedoopt Venlo 25 april 1778, trouwde Venlo 29 november 1801 met Pierre Jacques Sadée, geboren Vierssen (Duitsland) 14 mei 1772, overleden Henri-Chapelle 30 oktober 1841, zoon van Melchior Godefroi Sadée en Sijbille Haussen.
 4. Philippe Leonard Opdenoordt geboren Venlo 5 augustus 1779, gemeentesecretaris Venlo, luitenant schutterij, trouwde Venlo 10 juni 1806 met Marie Henriette Josephine Hortmans, geboren Gelder 7 december 1778, dochter van Hiacinte Hortmans en Mectilde d' IJpelaer.
 5. Conrardus Leonardus op den Oordt geboren en gedoopt Venlo 19 juni 1781, overleden 5 mei, begraven Venlo 6 mei 1783.
 6. Marie Francoise Agnes op den Oordt (Maria Francisca Agnes) gedoopt Venlo 28 januari 1783, trouwde Roermond 21 april 1804 met Joseph Nicolas Weickmans, geboren Roermond 18 maart 1779, zoon van Remi Weickmans en Anne Marie Manna.
 7. Jacques Chretien Michel op den Oordt (Jacobus Christianus Michael) volgt IIIc.
 8. Jan Francis op den Oordt (Joannes Franciscus) volgt IIId.

generatie 3

IIIa. Evrard Henry Op den Oordt (ook Everhard Hendrik) geboren Venlo 13 november, gedoopt 14 november 1775, overleden Venlo 21 juli 1845, apotheker, wijkmeester van Venlo 1808, trouwde 1. Venlo 29 juli 1800 met Theodor Anne Gertrude Francoise Esser, geboren Erkelenz (Duitsland), dochter van Theodor Esser en Jacomine Willemsen en trouwde 2. Venlo 18 september 1817 met Anna Margaretha Mollenix, geboren Kaldenkirchen (Duitsland) 23 september 1792, overleden Venlo 28 augustus 1865, dochter van Mathijs Mollenix en Catharina Funcken.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Caspar Theodor op den Oordt volgt IVa.
 2. Marie Jacomine Hubertine op den Oordt geboren Venlo 17 april 1803, overleden Venlo 27 april 1881, ongehuwd.
 3. François Antoine Joseph Hubert op den Oordt volgt IVb.
 4. Joseph Henri op den Oordt (Joseph Henricus) geboren Venlo 1 februari 1809, overleden Venlo 1 maart 1809.
 5. Joseph Henri Nicolas Hubert op den Oordt (Joseph Henricus Nicolaus Hubertus) geboren Venlo 6 december 1811, overleden Venlo 31 augustus 1813.
 6. Wilhelmina Bernardina Christina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 17 februari 1815.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Mathijs Carel Hubert op den Oordt geboren Venlo 3 juli 1818.
 2. Johan Hubert op den Oordt geboren Venlo 23 oktober 1819, overleden Venlo 24 juli 1820.
 3. Maria Josepha op den Oordt geboren Venlo 27 juli 1821, overleden Hengelo 25 januari 1885, trouwde 1. Venlo 30 januari 1843 met Gerardus Martinus Poelman, geboren Den Haag 6 maart 1813, zoon van Hendrik Jan Poelman en Anna Maria van Alten en trouwde 2. Venlo 9 oktober 1849 met Johannes Wilhelmus van Riemsdijk, geboren Hardenberg 3 maart 1822, zoon van Jacobus van Riemsdijk en Margaretha Elisabeth Schuurman.
 4. Johanna Carolina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 11 februari 1823. Hieruit een natuurlijke zoon Hendrik Hubert op den Oordt geboren Venlo 2 augustus 1850, overleden Venlo 26 augustus 1850.
 5. Catharina Francisca Paulina op den Oordt geboren Venlo 29 juni 1824.
 6. Jozef Johan Hubert op den Oordt volgt IVc.
 7. Everhard Theodor Willem op den Oordt geboren Venlo 3 maart 1828, overleden Venlo 4 januari 1836.
 8. Peter Lodewijk Arnold op den Oordt geboren Venlo 2 februari 1831.
 9. Emilie Adelheidis op den Oordt geboren Venlo 9 januari 1833, overleden Venlo 8 november 1836.
 10. Antoon Hendrik Hubert op den Oordt geboren Venlo 11 maart 1835.
 11. Clementine Francisca Hubertina op den Oordt geboren Venlo 4 januari 1838, overleden Venlo 16 juli 1843.
 12. Johanna Antonia Hubertina op den Oordt geboren Venlo 14 januari 1840, overleden Venlo 11 januari 1862, ongehuwd.

IIIb. Theodorus Johannes Opdenoordt geboren en gedoopt Venlo 16 april 1777, overleden Venlo 11 mei 1860, horlogemaker, trouwde met Ida Hedwig Carlssen von Plessen, geboren Walsdorff (Denemarken) circa 1774, overleden Venlo 25 september 1833, dochter van Karel Carlssen von Plessen en N.N. Molk.

Uit dit huwelijk:

 1. Philippina Carolina Charlotta Opdenoordt geboren Hamburg (Duitsland) 11 december 1801, overleden Venlo 24 maart 1895, trouwde Venlo 19 juni 1824 met Lodewijk Jozef Delcour, geboren Barveau (België) 11 februari 1799, brigadier in uitgaande regten, zoon van Lodewijk Francis Jozef Delcour en Catharina Ernestina Delauneu.
 2. Jean Baptiste Hubert op den Oordt volgt IVd.

IIIc. Jacques Chretien Michel op den Oordt (ook Jacobus Christianus Michael) geboren Venlo 29 september 1784, overleden Venlo 29 januari 1872, apotheker, trouwde Venlo 10 okober 1810 met Caroline Hubertine Christine Conraetz, geboren Venlo, dochter van Jean Egide Conraetz en Helene Francoise Swinckels.

Uit dit huwelijk:

 1. Henri Louis Hubert op den Oordt volgt IVe.
 2. Joseph Everhard Francis Hubert op den Oordt geboren Venlo 13 juli 1817, overleden Venlo 20 februari 1865, ongehuwd.
 3. Willem Egidius Hubert op den Oordt geboren Venlo 30 april 1824.

IIId. Jan Francis op den Oordt (ook Johannes Franciscus/Jean Francois) geboren Venlo 6 april 1786, overleden Venlo 2 juni 1839, goudsmid later peperkoekenbakker in de Peperstraat, trouwde Venlo 11 juli 1814 met Catharina Helena Willemsen, geboren Venlo circa 1789, overleden Venlo 2 juni 1852, dochter van Antoine Roche Willemsen en Gertrude Lambertine van Grieken.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Gertrudis op den Oordt geboren Venlo 9 april 1815.
 2. Gertrudis Henrietta op den Oordt geboren Venlo 14 juni 1816, overleden Venlo 12 september 1899, ongehuwd.
 3. Maria Anna op den Oordt geboren Venlo 18 juli 1818.
 4. Jacob Johan Antoon op den Oordt geboren Venlo 28 augustus 1820, overleden Katwijk aan de Rijn 7 augustus 1891.
 5. Theodor Johan op den Oordt geboren Venlo 16 oktober 1822, overleden Venlo 15 oktober 1831.
 6. Anna Maria Josephina op den Oordt geboren Venlo 21 maart 1825, trouwde Broekhuizen 3 november 1857 met Petrus Renerus Linders, geboren Arcen 25 mei 1833, zoon van Paulus Linders en Helena Petronella Francken.
 7. Carolina Dorothea Wilhelmina op den Oordt geboren Venlo 29 oktober 1827, overleden Venlo 13 september 1882, ongehuwd.
 8. Jozef Hubert op den Oordt volgt IVf.

generatie 4

IVa. Caspar Theodor op den Oordt geboren Venlo 16 mei 1801, overleden Venlo 19 november 1886, trouwde Venlo 11 april 1828 met Anna Francisca Goossens, geboren Venlo 2 april 1797, overleden Venlo 28 juni 1870, dochter van Martinus Goossens en Catharina Geurts.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Gertrudis Hubertina op den Oordt geboren Venlo 8 juni 1829, overleden Venlo 5 november 1898, trouwde met Joannes Fredericus Casparus Börger, geboren Damme (België) 5 september 1810, zoon van Caspar Borger en Gertrudis Meier. Hij was eerder weduwnaar van Geertruida Koppers.
 2. Elisabeth Francisca Hubertina Gertrudis op den Oordt geboren Venlo 27 mei 1832, overleden Venlo 28 oktober 1888, ongehuwd.
 3. Petronella Rosalina Josephina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 11 december 1833, overleden Venlo 5 november 1913, trouwde met Wilhelm Theodor Meijer, overleden Venlo 2 december 1887, zoon van Johan Gerard Meijer en Adriana Keer.
 4. kind levenloos geboren Venlo 2 september 1835.
 5. Antoinetta Josephina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 19 maart 1837, trouwde Venlo 23 januari 1866 met Wilhelmus Sivré, geboren Roermond 6 december 1822, zoon van Petrus Ludovicus Sivré en Maria Agnes Janssen.
 6. Jakob Adolf Hubert op den Oordt volgt Va.
 7. Emilia Ferdinandina Catharina op den Oordt geboren Venlo 19 mei 1841, overleden Venlo 4 oktober 1922, ongehuwd.

IVb. François Antoine Joseph Hubert op den Oordt (ook Francis Antoon Jozef Hubert) geboren Venlo 30 juni 1805, overleden Venlo 14 augustus 1865, zoutzieder, wijkmeester Venlo 1845, trouwde Venlo 10 januari 1825 met Josephina Annna Petronella Ravaux, geboren Venlo 29 november 1805, overleden Venlo 5 augustus 1889, dochter van Philip Ferdinand Ravaux en Aldegonda Boers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Henrietta Philippina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 6 november 1825, overleden Venlo 2 juli 1903, trouwde Venlo 5 oktober 1847 met Jan Lodewijk Theodor Ariens, geboren Venlo 16 juni 1808, overleden Venlo 4 december 1868, zoon van Adriaan Dominicus Ariens en Maria Anna van der Grinten.
 2. Theodor Jacob Hubert op den Oordt geboren Venlo 7 maart 1827, overleden Venlo 21 december 1829.
 3. Maria Paulina Hubertina op den Oordt geboren Venlo 25 december 1828, overleden Venlo 2 augustus 1887, ongehuwd.
 4. Theodor Eduard Hubert op den Oordt geboren Venlo 24 november 1832, overleden Venlo 25 maart 1881, ongehuwd.

IVc. Jozef Johan Hubert op den Oordt geboren Venlo 29 mei 1826, overleden Venlo 24 november 1899, trouwde 1. Venlo 1 juli 1862 met Maria Anna Hubertina Henrietta Fritschij, geboren Venlo, natuurlijke dochter van Johanna Maria Elisabeth Fritschij en trouwde 2. Venlo 9 november 1869 met Gertrudis Geraerdts, geboren Venlo 14 maart 1830, overleden Venlo 7 december 1894, dochter van Hendrik Geraets en Petronella Kox.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Paulus Louis Hubert op den Oordt volgt Vb.
 2. Anne Henriette Pauline Hubertine Opdenoordt geboren Venlo 16 september 1864.
 3. Gertrude Louise Maria Hubertine op den Oordt geboren Venlo 15 januari 1867, overleden Venlo 10 juli 1875.
 4. Antoinetta Albertina Hubertina Opdenoordt geboren Venlo 22 november 1868, overleden Venlo 27 januari 1869.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Antoine Henri Joseph Hubert op den Oordt volgt Vc.

IVd. Jean Baptiste Hubert op den Oordt geboren Heinsberg (Duitsland) 2 oktober 1808, overleden Beugen en Rijkevoort 29 april 1865, trouwde Heusden 13 januari 1846 (1 wettiging) met Davina Clasina Tiesman, geboren Utrecht 19 mei 1820, overleden Brussel (België) 29 januari 1901, dochter van Johannes Jacobus Tiesman en Clasina Elisabeth Capel.

Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Davina op den Ort geboren Utrecht 1 december 1839.
 2. Jean Baptiste op den (N)oort overleden Zundert 16 november 1860.
 3. Jean David Nicolaas op den Oordt geboren 1851, overleden Oudewater 23 november 1854.
 4. Ida Hidwig Opdenoordt geboren Oudewater 15 december 1853.

IVe. Henri Louis Hubert op den Oordt geboren Venlo 6 mei 1813, overleden Venlo 21 mei 1866, apotheker, trouwde Venlo 17 oktober 1854 met Maria Catharina Stroucken, geboren Venlo 4 augustus 1822, overleden Venlo 3 december 1861, dochter van Gerard Stroucken en Maria Gertrudis Wijnands.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Gertruda opdenoordt geboren Venlo 8 april 1855, overleden Herten 6 maart 1942, trouwde met Wilhelmus Andreas Hubertus Pieters.
 2. Maria Catharina op den Oordt geboren Venlo 12 maart 1856, overleden Venlo 27 december 1917, trouwde Venlo 28 april 1885 met Adrianus Wilhelmus Ferdinandus Josephus van Dionant, geboren Venlo 25 juni 1857, zoon van Adrianus Wilhelmus van Dionant en Maria Catharina Francisca Cornelia van Erckelens.
 3. Louis Joseph op den Oordt geboren Venlo 16 augustus 1857, overleden Venlo 24 januari 1858.
 4. Karolus Petrus op den Oordt geboren Venlo 1858, overleden Venlo 26 oktober 1859.
 5. Virginie Maria Hubertina op den Oordt geboren Venlo 21 maart 1860, overleden Venlo 28 juli 1860.

IVf. Jozef Hubert op den Oordt geboren Venlo 12 juli 1830, overleden Oisterwijk 29 juli 1881, trouwde 1. Venlo 17 februari 1852 met Maria Cornelia Hubertina Geraedts, geboren Venlo 24 november 1825, overleden Bergen 4 juli 1869, dochter van Hendrik Jacob G(e)eraedts en Maria Theresia Wassenbergh en trouwde 2. Gennep 9 mei 1870 met Johanna Hoenselaar, geboren Middelaar 4 december 1843, dochter van Gerardus Hoenselaar en Catharina Wehren.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Gertrudis Theresia Catharina Opdenoordt geboren Venlo 10 september 1853, overleden Venlo 1 januari 1858.
 2. Maria Francisca Josephina op den Oordt geboren Venlo 11 februari 1855, overleden Udenhout 7 maart 1920, trouwde Udenhout 14 mei 1849 met Andreas Lucas van de Pas, geboren Udenhout 14 mei 1849, overleden Udenhout 14 maart 1930, zoon van Laurens van de Pas en Theodora Rooijackers.
 3. Josephus Antonius Joannes Henricus op den Oordt volgt Vd.
 4. Carolina Henrietta Maria Gertruda op den Oordt geboren Broekhuizen 26 juni 1859.
 5. Wilhelmina Catharina Gertruda op den Oordt geboren Broekhuizen 10 januari 1861, overleden Weert 22 augustus 1861.
 6. Victor Jacques Joseph op den Oordt volgt Ve.
 7. Anna Theodora Maria op den Oordt geboren Weert 15 december 1863, overleden Ginneken en Bavel 28 april 1927, trouwde Teteringen 4 mei 1887 met Josephus Poppelaars, geboren Ginneken en Bavel 9 juni 1864, overleden Ginneken en Bavel 11 november 1939, zoon van Johannes Poppelaars en Johanna Lucia Cornelissen.
 8. Jacques Jean Hubert Marie op den Oordt geboren Weert 14 augustus 1866, landbouwer, trouwde Mook 28 mei 1897 met Johanna Theodora Lamers, geboren Ottersum circa 1822, dochter van Johannes Lamers en Frederika Koks.
 9. Catharina Johanna Maria op den Oordt geboren Weert 6 maart 1865, overleden Breda 10 augustus 1957, trouwde Breda 30 juli 1888 met Louis Philippe Lacor, geboren Middelburg 20 april 1863, overleden Breda 6 december 1948, zoon van Philippus Hendricus Johannes Lacor en Louisa Wilhelmina Chateljon.
 10. Karel Albert Joseph op den Oordt geboren Arcen en Velden 22 september 1868, overleden Haps 14 oktober 1952, ongehuwd.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Gerard Joseph op den Oordt geboren Bergen 10 april 1871.
 2. Maria Josephina op den Oordt geboren Heijen (gem. Bergen) 1874, overleden Amersfoort 4 december 1951, trouwde met Leendert Arie Riem Vis, geboren 's Gravenhage 1 oktober 1873, overleden Amersfoort 12 maart 1940, zoon van Leendert Arie Riem Vis en Johanna van Ingen.

Generatie 5

Va. Jakob Adolf Hubert op den Oordt (ook Jacques Adolphe Hubert) geboren Venlo 7 april 1839, overleden Maastricht 5 februari 1887, trouwde 1. met Marie Antoinette Emilie Dupont, geboren Sint Joost ten Noode (België) circa 1848, overleden Maastricht 23 oktober 1871, dochter van Jean Baptiste Dupont en Marie Lievine Stephanie Depauw en trouwde 2. met Elise van Halen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Theodorus Johannes Baptist Stephanus op den Oordt geboren Maastricht 12 mei 1870, overleden Maastricht 24 februari 1871.

Uit het tweede huwelijk:

 1. dochter levenloos geboren Maastricht 29 juni 1875.
 2. zoon levenloos geboren Maastricht 4 oktober 1880.

Vb. Paulus Louis Hubert op den Oordt geboren Venlo 25 maart 1863, overleden Venlo 16 december 1939, assistent-apotheker, trouwde Utrecht 14 januari 1890 met Anna Josephina Isabella Huberta Strenge, geboren Utrecht 11 juli 1868, dochter van Johannes Stenge en Josephina Henrica de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Josephine Anna Paula Marie Opdenoordt geboren Utrecht 3 december 1890, overleden Venlo 19 januari 1975, trouwde Venlo 11 augustus 1917 met Nicolaas Petrus Paulus Ammerlaan, geboren Amsterdam 29 juni 1889, overleden Venlo 30 november 1984, zoon van Antonius Wilhelmus Ammerlaan en Barbara Francisca Maria Bunck.
 2. Jozef Jean Louis Marie op den Oordt (Joseph) geboren Venlo 16 september 1892, overleden Venlo 4 april 1966, schaker, trouwde met Auguste Ueberwolf.

Vc. Antoine Henri Joseph Hubert op den Oordt geboren Venlo 9 augustus 1870, overleden Zevenaar 13 december 1945, trouwde met Carolina Jacoba Cornelia Gallée, geboren Grave 12 januari 1883, overleden te Zevenaar 29 augustus 1972, dochter van Willem Gallée en Allegonda Johanna Frederica Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Willemina Gertruda Carolina Opdenoordt geboren circa 1907, overleden Utrecht 28 juli 1957, trouwde met Henricus Leonardus Antonius Marie Rebers,

Vd. Josephus Antonius Joannes Henricus op den Oordt geboren Arcen en Velden 14 mei 1857, stalknecht, porcelijndrukker/aardewerkdrukker, trouwde Maastricht 17 maart 1886 met Helena Weijsters, geboren Maastricht circa 1863, overleden Maastricht 28 december 1925, dochter van Pieter Weijsters en Anna Maria Josephina Franssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Ludovicus op den Oordt geboren Maastricht 3 juli 1886, overleden Maastricht 2 december 1886.
 2. Lambertus Christianus op den Oordt geboren Maastricht 9 februari 1890, mijnwerker, trouwde Maastricht 28 juli 1915 met Barbara Colombon, geboren Maastricht 20 oktober 1895, dochter van Jan Colombon en Gertrudis Wijkmans.
 3. Anna Maria Catharina op den Oordt geboren Maastricht 25 juni 1892, trouwde Maastricht 7 november 1917 met Christiaan Joseph Janssen, geboren Bergen/Siebengewald 14 april 1896, zoon van Johannes Janssen en Maria Adams.
 4. Maria op den Oordt geboren Maastricht 18 november 1894, overleden Maastricht 12 januari 1964, trouwde Maastricht 23 april 1919 met Ludovicus van der Beesen, geboren Maastricht 8 februari 1898, overleden Maastricht 23 mei 1984, zoon van Hubertus van der Beesen en Gertrudis Michon.
 5. Willem Josef op den Oordt geboren Maastricht 25 juni 1897.
 6. Antoon op den Oordt geboren Maastricht 11 augustus 1899, overleden Maastricht 4 maart 1975, arbeider, trouwde Maastricht 19 mei 1921 met Maria Anna Comans, geboren Maastricht 8 december 1900, overleden Maastricht 6 juni 1962, dochter van Petrus Hubertus Comans en Helena Gildemeester.
 7. Antoinetta op den Oordt geboren Maastricht 12 februari 1901, overleden Maastricht 16 mei 2002, trouwde met Franssen, geboren 23 augustus 1899, overleden Maastricht 27 september 1957.
 8. kind levenloos geboren Maastricht 12 februari 1901.
 9. Jacobus Ludovicus op den Oordt geboren Maastricht 13 februari 1903, overleden Maastricht 20 augustus 1988, trouwde met Coumans, geboren 30 maart 1906, overleden Maastricht 1 september 1994.
 10. Margaretha op den Oordt geboren Maasticht mei 1904.

Ve. Victor Jacques Joseph op den Oordt geboren Weert 2 september 1862, boekhouder, trouwde 's-Hertogenbosch 18 april 1888 met Wilhelmina Maria Dijks, geboren 's-Hertogenbosch 15 oktober 1866, dochter van Adrianus Dijks en Maria Theodora Hansen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Theodora op den Oordt geboren 's-Hertogenbosch 21 september 1890, trouwde Amsterdam 21 april 1921 met Jules Louis Amour Joseph Minet, geboren Sint Jans-Molenbeek (België) circa 1892.
 2. Adrianus Josephus Hubertus Op den Oordt geboren 's-Hertogenbosch 22 mei 1892, trouwde Amsterdam 31 juli 1917 met Naatje Tas, geboren Amsterdam circa 1894.
 3. Joseph Hubert Johan Op den Oordt geboren 's-Hertogenbosch 21 november 1893, civiel-ingenieur, adjunct-directeur van de Bredase Openbare Werken, directeur van Openbare Werken Eindhoven, trouwde Amsterdam 10 oktober 1928 met Catharina Gesina Brugman, geboren Amsterdam circa 1896, dochter van Hendricus Brugman en Maria Frederika Mensbergen.

Andere tak in Venlo

 • I. Tilmannus opgen Ort (ook op den Oordt) begraven Venlo 6 juli 1696, notaris, rentmeester Venlo 1684-1689, trouwde Venlo 19 april 1665 met Mechtildis Ketels, gedoopt Venlo 27 oktober 1640, dochter van Joannes Ketels en Christina van Vierssen.

Uit dit huwelijk wellicht:

 1. Reinerus opgen Oort volgt II.
 2. Helena op den Oort gedoopt Venlo 18 augustus 1667.
 3. Anna Catharina Oort gedoopt Venlo 18 februari 1669.
 4. Tilmannus van Oort gedoopt Venlo 8 september 1677. Wellicht stamt de hierboven genoemde familie van hem af.
 5. Maria Elisabeth van Oort gedoopt Venlo 8 september 1677.
 6. Maria Christina op Oort gedoopt Venlo 16 mei 1682.

II. Reinerus opgen Oort gedoopt Venlo 11 mei 1666, begraven Venlo 18 februari 1697, trouwde Venlo 12 februari 1686 met Maria Christina Neesters/Nijsters, begraven Venlo 28 maart 1737.

Uit dit huwelijk:

 1. Eleonora op den Oordt begraven Venlo 9 oktober 1687.
 2. Anna Barbara Leonora (op den) Oort gedoopt Venlo 31 januari 1688.
 3. Henricus op den Oordt gedoopt Venlo 6 mei 1689.
 4. Joannes op den Oort begraven Venlo 21 oktober 1690.
 5. Joannes Henricus (op den) Oort volgt III.
 6. Reynerus Tilmanus op den Oordt gedoopt Venlo 10 juni 1697, begraven Venlo 6 juli 1700.

III. Joannes Henricus op ten Oort gedoopt Venlo 14 december 1694, begraven Venlo 12 april 1764, portier Tegelpoort 1736/1737, portier Helpoort 1748-1763, trouwde 1. Venlo 25 augustus 1728 met Anna Catharina Smeets en trouwde 2. met Christina Bolle.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Maria Margareta op de Oort gedoopt Venlo 14 augustus 1729, begraven Venlo 11 januari 1752.
 2. Mechtildildis Catharina op den Oordt gedoopt Venlo 1 november 1730.
 3. Reinerus op ten Oort gedoopt Venlo 20 februari 1732, begraven Venlo 14 december 1735.
 4. Joannes Georgius op den Oordt gedoopt Venlo 21 november 1733, begraven Venlo 29 december 1733.
 5. Petrus Henricus op den Oordt gedoopt Venlo 15 november 1734, begraven Venlo 22 maart 1735.
 6. Catharina Mechtildis op den Oordt gedoopt Venlo 28 maart 1736, begraven Venlo 5 maart 1738.
 7. Anna Sibilla op den Oordt gedoopt Venlo 1 september 1737, vermoedelijk (als Sibilla Gertrudis) begraven Venlo 3 oktober 1745.
 8. Eleonora Mechtildis op den Oordt gedoopt Venlo 23 september 1738, begraven Venlo 7 oktober 1738.
 9. Maria Christina op den Oordt gedoopt Venlo 25 oktober 1740, begraven Venlo 29 oktober 1755.
 10. Renerus Tulemannus op den Oordt volgt IV.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Henricus Hermanus op den Oordt gedoopt Venlo 21 augustus 1755, begraven Venlo 28 september 1782.
 2. Henricus Martinus op den Oordt gedoopt Venlo 11 november 1757, begraven Venlo 17 september 1770.
 3. Henricus Tillemanus op de Oordt begraven Venlo 17 april 1761.

IV. Renerus Tulemannus op den Oordt (ook Reneer), gedoopt Venlo 8 oktober 1742, overleden Venlo 29 juli 1809, portier Helpoort 1764-1797, gemeenteambtenaar, trouwde Venlo 22 april 1787 met Anna Maria Agnes Bollen, geboren Gelder(n) (Duitsland) circa 1758, overleden Venlo 18 november 1815, dochter van Mathis Bollen en Anna Catharina Loeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Louis op den Oordt volgt V.
 2. Maria op den Oordt overleden Venlo 30 april 1792.
 3. kind begraven Venlo 21 juli 1793.
 4. kind overleden Venlo 25 september 1794.
 5. kind begraven Venlo 22 november 1795.
 6. Anna Catharina op den Oordt geboren Venlo 10 september 1797, overleden Venlo 17 maart 1802.

V. Jean Louis op den Oordt (ook Jan Hendrik Lodewijk) geboren Venlo 17 februari 1788, overleden Venlo 18 oktober 1822, kleermaker, trouwde Venlo 8 oktober 1808 met Marie Madeleine Mange(n) (ook Maria Magdelena Mingen/Meugen/Menge), geboren Venlo 6 december 1782, overleden Venlo 6 januari 1851, dochter van Pierre Mangen en Marie Anne Henglers.

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Catherine op den Oordt geboren Venlo 19 augustus 1809, overleden Venlo 14 december 1813.
 2. Marie Guillelmine op den Oordt (ook Maria Wilhelmina) geboren Venlo 19 november 1810, overleden Venlo 4 december 1876, trouwde Venlo 4 mei 1836 met Peter Francis Deltrap, geboren Venlo 1 augustus 1809, overleden Venlo 26 maart 1886, zoon van Hendrik Deltrap en Johanna Elisabeth Franssen.
 3. Réné Joseph op den Oordt geboren Venlo 8 april 1812, overleden Venlo 10 mei 1814.
 4. Catherine op den Oordt geboren Venlo 17 maart 1814, overleden Venlo 19 februari 1884, ongehuwd.
 5. Maria Anna op den Oordt geboren Venlo 17 september 1815, overleden Venlo 4 april 1816.
 6. Maria Anna op den Oordt geboren Venlo 27 januari 1817, overleden Venlo 5 augustus 1870, ongehuwd.
 7. Jan Antoon op den Oordt geboren Venlo 1 januari 1819.
 8. Catharina Josephina op den Oordt geboren Venlo 29 maart 1820, overleden Venlo 22 juni 1864, trouwde Venlo 12 april 1853 met Gerard Hubert Christian Zell, geboren Venlo 7 mei 1818, overleden Valkenburg 29 mei 1881, koopman, zoon van Christian Zell en Sibilla Janssen. Hij hertrouwde met Maria Ludovica Hubertina Nijsten.
 9. Johanna Hubertina op den Oordt geboren Venlo 28 september 1821, overleden Venlo 28 maart 1822.