Op (in toponiemen)

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het Meertensinstituut geeft over het gebruik van Op in toponiemen de volgende toelichting, die hieronder met lichte wijzigingen en aanvullingen wordt overgenomen:

Een aantal van toponiemen afgeleide familienamen bevat het voorzetsel op (in het Duits: auf).

  • Hiervan zijn er tientallen aaneengeschreven (Opstelten, Opheij), waarbij ook vaak het lidwoord geïncorporeerd is (Obdeijn, Aufderheyde, Oppenoorth, Opgenoort).
  • Losgeschreven naamsvormen in frequentievolgorde:

Op den Camp, Op 't Hof, Op het Veld, Op den Brouw, Op den Kamp, Op 't Veld, Op 't Hoog, Op den Kelder, Op de Weegh, Op 't Root, Op 't Land, Op Heij, enzovoort. Zie ook Op den Oordt.

In naamsvormen met lidwoord is op lokalisend bedoeld en kunnen ze als variant van de van der-namen beschouwd worden (zie ook adresnaam).

In plaatsnamen als Opheusden en Opperdoes betekent op 'hoger of stroomopwaarts gelegen'; vergelijk de hieraan ontleende familienamen Van Opheusden en Opperdoes (zie ook Rhoe van Obsinnich (Algemeen)).

Literatuur

Loes H. Maas, '"Dat bunt gin echte namen". Prepositienamen in de Achterhoek', in: DMB 54 (2002), p. 35-44].