Kasteel Sipernau

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het Kasteel Sipernau is een kasteel in het dorp Elen in de Belgische provincie Limburg. Sipernau was een zeer oud leengoed, teruggaande op een domein uit de Merovingische tijd (8ste eeuw) en is één van de belangrijkste goederen in het Belgisch-Limburgse Maasland. Het kasteel wordt reeds vermeld in 1179. De naam Sipernau komt al in 1259 voor.

Het kasteel werd in de 15e en 16e eeuw onder meer bewoond door de roemruchte ridder Adam van Mopertingen en vervolgens door de adellijke familie Rhoe van Obsinnich. In zijn huidige vorm werd het kasteel gebouwd door baron Thomas Cornelius van der Marck (1705-1744). Het is in deze 18e eeuwse vorm een vroeg voorbeeld van neogotiek in Engelse stijl, met als bijzonderheid onder meer dat de voor- en achterkant er gelijk uitzien. Ridder Theodoor Olislagers (1787-1861) liet een verdieping en ook de toren bijbouwen.

Sinds 2005 wordt het kasteel met dienstgebouwen en hoeve als monument beschermd. Voor een uitgebreide beschrijving, zie: [1].


Literatuur

COENEN, J., Het kasteel Sipernau te Eelen, in: Limburg 27, 1947-1948, 81-99

COENEN, J., Nog over Ommerstein, Sipernau en Kessenich, in: Limburg 28, 1948-1949, 200-202

VANDEWEERD, H., De norbertijnen op Sipernau (Eelen), in: Limburg 11, 1929-1930, 136-139