Harles

Uit Genealogie Limburg Wiki

Harles is een buurtschap gelegen ten zuidoosten van Vijlen en west-noordwestelijk van haar gemeente Vaals.

Naam

Harles wordt reeds in 1120/1133/1179/1322 en 1323 als Harleis genoemd in 1323 Harles, Harle, in 1330 Hailis, 1356 Harles, 1320-1345 Harlis/ Harleis en 1665 Harlis.

De naam is vermoedelijk ontstaan uit Hariliacas, een Romaanse afleiding van een Germaanse persoonsnaam, met als betekenis toebehorend aan de persoon Harilo. Getuige de oude vorm met de aanvankelijk een Romaanse klankontwikkeling.

Geschiedenis

Volgens de vroegste inschrijvingen van ca. 1320 werden onder Haris 19 bezittingen genoemd, waarvan 13 eigenaren cijnsen en/of pachten aan de heerlijkheid Einrade (nu hoeve Einrade Holset 51-61) moesten afleveren. Van de daarbij genoemde 'Geerlach van Belvogel' kan mogelijk de naam van de huidige Belhof (Harles 14-15) zijn afgeleid. Rond 1320-1345 kreeg de abdij van Burtscheidt van zes inwoners van Harles zijnsen van hun bezittingen. Heer Arnoldus de Gymenig had deze cijnsen op 9 januari 1320 samen met het Kerperbos aan de abdij geschonken. In deze lijst wordt een zekere 'Winandus' als 'Heer van Harles' vermeld ('dominus de Halis'). Mogelijk was hij identiek met een in dezelfde tijd genoemde Winandus, boswachter van Harles ("Forestarius de Harlis'). Tussen ca. 1302 en ca. 1424 stierf 'Gatsinus'ridder van Harlis ('miles de Harles'). Dus moet zich vroeger in Harles een adelijk 'huis' hebben bevonden. Harles behoorde niet tot de Vijlener 'rotten' , wel tot de parochie Vijlen.

Harles had in 1665 10 families met 56 bewoners, 1789 104 inwoners, 1840 23 huizen met 108 bewoners en 2002 30 huizen met 90 inwoners.