Garé

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg


GENEALOGIE Garé

Algemeen

Garé (ook Garée, Ga(e)res) is een naam welke al in de 16e eeuw voorkomt in het dorp Wessem. In de eerste paar generaties zijn er echter veel aliasnamen binnen de familie. De naam Houben (naar stamvader Huybrecht Garé) werd aanvankelijk vaker gebruikt dan de naam Garé. Ook de naam Franssen kwam geregeld voor als aliasnaam.
Vanaf circa 1700 blijft de familienaam echter Garé, met uitzondering van enkele familieleden welke priester werden. Zij hebben hun familienaam "omgezet" in latijn zodat Garé plotseling Garetius werd. Generaties lang vervulde de familie de functie als pastoor of kapelaan van het Belgische Leut bij Maasmechelen. In de archieven ook vermeld als "Leuth" of "Luijth".

Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Garé nog slechts 17 keer voor in Nederland, waarvan 15 keer in Limburg.

Genealogie

Generatie 1

Ao 1587 den twintichsten daech martij sijn voor ons Mathis Schrivers stathelder Mathis Smeijers Johan Smeets Mathis Ingelen als scepenen der stat Wessem gecomperert en erschenen Hubrecht Gare mijt sijnen soen Fransen en Lenaert Voegels mijt noch dije naegelaeten kinder Gelis op dije Laeck saeliger mijt naeme Frensken, Gertruijt en Jen mijt hunnen twe broeders Johan en Claes….

I. Hubertus (Huybrecht, Houb) Garé (Gaeres), borgemeester van Wessem (1589), schepen van Wessem (1590-1598). Mogelijk gehuwd met N.N. Vogels.


Vermeld in een akte van 20 maart 1587[1] waarin hij "naeste bloetverwant her koemende van wilant Frans Voegels" is. De erfgenamen verkopen "sijnen huijs en hof gelegen aen dije port aen der Maesen reijgenoot ter eijnder dije Maese ter ander sijde dije straet neffen den kirckhoff".
Hubrecht Gare had zijn aandeel reeds overgedragen aan zijn zoon Frans "Huijben".


Kinderen:

 1. [?] Jan Houben, verheffer van het Vogelsleen te Pol (1622)[2]
 2. Frans Houben. Volgt II.Generatie 2

II. Frans Houben (Huijben, alias Garé), verheft Vogelsleen te Pol (1626), overleden Wessem 24 november 1634. Trouwde met Joanna Melenborghs, overleden Wessem 31 mei 1622.

Op het kerkhof van Wessem staat een grafsteen met de volgende tekst:
hier ligt begraven Frans Huben sterf Ao 1634 den 24 Novembris ende Joanna Melenborghs sijn huysvrouw sterf Ao 1622 31 Mey Bidt Godt voor de Ziellen”.


Uit dit huwelijk:

 1. Frans Garé alias Houben, geboren rond 1615. Volgt IIIa.
 2. Andreas (Dries) Garé alias Houben, geboren rond 1620. Volgt IIIb.
 3. Odillia (Oda) Garé alias Houben, geboren rond 1620, overleden na 1687. Trouwde Wessem 5 februari 1639 Jacobus Jacobi, geboren rond 1615, borgemeester van Wessem (1643), scholtis van Wessem (1651-1672), overleden rond 1680.Generatie 3

Twee huizen welke generaties lang binnen de familie Garé bleven.
Onderaan het huis met schuur "neffens de kerckmuere ende de alde Maese", in 1750 eigendom van Peter Garé (VI.1.). Zijn erfgenamen verkopen het in 1770 aan diens broer Engel Garé (VI.5). Via zijn zoon Andreas Garé (VII.7.) komt het huis in de 19e eeuw in handen van Peter Nijssen, gehuwd met Christina Garé.
Bovenaan het huis,schuur, stallingen en brouwerij aan de Beek, naast de pastorie en waarschijnlijk al het huis van Frans Houben (II). Daarna van o.a. Jan Garé (IVb.2.) en vanaf 1709 in bezit van zijn dochter Gertrudis Garé welke huwde met wachtmeester Bernard Schragen. Hun erfgenamen verkopen het huis in 1744 aan Hendrick Garé (VI.2.). Zijn dochter Agnes huwde met brouwer Joseph Vogels welke het huis in de 19e eeuw in bezit had.

IIIa. Frans “de Jonge” Garé alias Houben, geboren rond 1615, verheft Vogelsleen te Pol (1635), borgemeester van Wessem (1651), overleden rond 1667. Hij trouwde Thorn 14 oktober 1636 Catharina Geulen (Ceulen) alias Stevens (Stephani).

Wessem – 1 september 1709:[3]
Willem Willemen als man en momber van Gertruijdt Garé, Hermanus en Frans Roumen geassisteerd door hun moeder Clara Garé, en Willem Driessen als haar momber hebben overgedragen aan Engel Garé als momber van Gertruijdt Garé onmondige dochter van Jan Garé zaliger en Margaretha Meerten: twee vierendelen van een huis, schuur, brouwerij, moeshoven, stallingen en toebehoren te Wessem aan de Beek gelegen naast het pastoriale huis en het huis van Peter Willemen zoals in bezit is geweest van hun ouders en grootouders zaliger. Dit is hun toegekomen bij de scheiding en deling van Jan Garé zaliger op 24 juli 1703 waarin de vierendelen zijn verkocht aan 625 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Garé alias Houben, gedoopt Thorn 27 september 1637 (get. Henricus Hertoghs, Jehenna Hillen). Volgt IVa.1.
 2. Gerardus Huben, gedoopt Wessem 2 september 1640.
 3. Joanna Houben, gedoopt Wessem 29 augustus 1643 (get. Jacobus Jacobi, Anna Bex), overleden Stevensweert 26 september 1712. Trouwde Wessem 20 februari 1667 Lutgardis (Loth) Brentjens.
 4. Anna Huben, gedoopt Wessem 1 november 1648 (get. Hubertus Lindelooft, Leonarda Sijmonis).
 5. Gertrudis Garé alias Houben, gedoopt Wessem 21 november 1651 (get. Wilhelmus van Linden, Gertrudis Vogels), aldaar overleden 11 december 1744. Trouwde Wessem 8 december 1698 Wilhelmus Willemen alias Schaecken, gedoopt Wessem 18 november 1674, schepen van Wessem (1714-1734), aldaar overleden 17 februari 1734, zoon van Godefridus Willem alias Schaecken en Anna Leers.
 6. Mechtildis Garé dictus Houben, gedoopt Wessem 22 juli 1654 (get. Houb Garé, Maria van Catert alias ingen Noenhofs).
 7. Clara Garé alias Houben, gedoopt Wessem 21 augustus 1655 (get. Medardus Driessen, Joseina Meesters ex Thoorn), aldaar overleden 21 januari 1733. Trouwde (1) Wessem 22 september 1680 Joannes Roumen, gedoopt Wessem 26 mei 1654, zoon van Hermanus Roumen en Aleidis Cremers. Trouwde (2) Mattheus Rutten, overleden Wessem 22 juni 1709.
 8. Mechtildis Houben, gedoopt Wessem 21 juli 1659 (get. rdus dnus Joannes Vogels pastor in Mulbracht).
 9. Joannes Garé alias Houben, gedoopt Wessem 25 november 1661 (get. Joannes Engelen ex Heell, Anna van Straelen ex Grathem). Volgt IVa.2.


IIIb. Andreas (Dries) Garé alias Houben (alias Franssen), geboren rond 1620, overleden rond 1674. Trouwde Wessem 1 juni 1650 Gertrudis Vogels, gedoopt Heel 30 april 1625, overleden na 1689, dochter van Franciscus Vogels en Anna Engelen alias Knieps.

Wessem – 7 juni 1675:[4]
Compareerde Gertruijdt Vogels, geassisteerd door haar oudste zoon Frans Gare, hebben uit krachte van het testament van Andries Gare haar man zaliger verkocht voor de som van 600 gulden aan Jan Engelen alias Vogels en zijn huisvrouw Christina Hillen, een beemd gelegen in de Sleije en een vrecht akkerland bij de Wessemer Haghe.


Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Garé alias Huben, gedoopt Wessem 17 maart 1651 (get. Joannes Wassenbergh custos, Theodori Vogels ex Heel, Anna Bex), overleden rond 1713. Trouwde Casparus Veldtmanshabitans harlemi in hollandia”. Hij hertrouwde 1714 Joanna Daniels.
 2. Franciscus (Frans) Garé alias Huben, gedoopt Wessem 21 januari 1653 (get. mr. Jacobus Jacobi praetor, Catharina Fransen). Volgt IVb.1.
 3. Anna Franssen alias Garé, gedoopt Wessem 9 februari 1655 (get. Joannes Leen habitans in Rogghel, Margareta Bex).
 4. Maria Garé “vulgo dicti Fransen”, gedoopt Wessem 16 mei 1657 (get. Henricus op de Groef tot Stevensweert, Elisabeth Katers).
 5. Joannes Garé alias Houben, gedoopt Wessem 6 december 1659 (get. Antonius Nelissen, Cristina Hillen). Pastoor te Leuth (B.) in 1721.
 6. Engelbertus Franssen alias Garé, gedoopt Wessem 31 januari 1662 (get. Joannes Gielen, Maria uxor Joannes Voegels ex Panheell). Volgt IVb.2.
 7. Petrus Garé, gedoopt Wessem 29 april 1664 (get. Theodorus Dencken, Catharina Cuijpers ex insula scti Stephani, Odam Houben). Volgt IVb.3.
 8. Hubertus Garé, gedoopt Wessem 29 april 1664 (get. Godefridus Rutten Maseijckensis, Jacobum Berten, Catharina Vogels).Generatie 4

IVa.1. Franciscus Garé alias Houben, gedoopt Thorn 27 september 1637, overleden Maaseik 23 november 1679. Trouwde Wessem 21 september 1667 Elisabeth Stammen, overleden Maaseik 23 mei 1684 (of 27 juli 1691).

Wessem - 15 februari 1702:
Frans Garé alias Houben, jongman, verkoopt aan Willem Willemen, oud-burgemeester, en Gertrudis Garé, echtelieden “des comparants oom ende moijtien”: “een gebondt van de schuere gelegen aen de Maase” genaamd de Alde schuijre naast het gebondt van Willem Willemen en naast dat van zijn broer Willem Garé. Voor de som van 44 pattacons.


Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Houben, gedoopt Maaseik 25 juli 1668 (get. Joannes Stammen, Catharina Stevens).
 2. Franciscus Houben alias Garé, gedoopt Maaseik 11 maart 1670 (get. Francisucs Steensel, Gertrudis uxor Andreas Houben). In 1713 vermeld als “jongman”.
 3. Leonardus Houben, gedoopt Maaseik 28 januari 1672 (get. Nicolaus Smets, Margarita uxor Frans Stammen).
 4. Joannes Houben alias Garé, gedoopt Maaseik 23 februari 1676 (get. Renerus Bormans, Martina Jaspers). Volgt Va.
 5. Joannes Wilhelmus Garé (Garetius), gedoopt Maaseik 8 maart 1678 (get. Jacobus Jaspars, Caecilia Vaes), pastoor te Leuth, overleden rond 1745.
 6. Catharina Francisca Houben, gedoopt Maaseik 8 maart 1680 (Franciscus Stammen, Mechtildis Sijmens).


IVa.2. Joannes (Jan) Garé alias Houben, gedoopt Wessem 25 november 1661, overleden rond 1703. Trouwde Wessem 27 juli 1688 Margaretha Meerten, geboren rond 1650, overleden Wessem 18 juni 1737, weduwe van Theodorus Dencken.

Wessem – 1 september 1709:[5]
Margaretha Meerten, weduwe Jan Garé, geassisteerd door Willem Willemen en Engel Garé als mombers van Gertruijdt Garé onmondige dochter verwerkt bij Jan Garé, bekennen geleend te hebben van Hendrick Vogels en Anna Meerten wonende te Ool, en som van 650 gulden ofwel 162,5 pattacons tegen 4% rente.

Willem Willemen als man en momber van Gertruijdt Garé, Hermanus en Frans Roumen geassisteerd door hun moeder Clara Garé, en Willem Driessen als haar momber hebben overgedragen aan Engel Garé als momber van Gertruijdt Garé onmondige dochter van Jan Garé zaliger en Margaretha Meerten: twee vierendelen van een huis, schuur, brouwerij, moeshoven, stallingen en toebehoren te Wessem aan de Beek gelegen naast het pastoriale huis en het huis van Peter Willemen zoals in bezit is geweest van hun ouders en grootouders zaliger. Dit is hun toegekomen bij de scheiding en deling van Jan Garé zaliger op 24 juli 1703 waarin de vierendelen zijn verkocht aan 625 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Garé alias Houben, gedoopt Wessem 24 april 1689 (get. Jacobus Leurs ex insula scti Stephani, Gertrudis Vogels). Trouwde Wessem 24 april 1689 Bernardus Schragen.


IVb.1. Franciscus (Frans) Garé alias Huben, gedoopt Wessem 21 januari 1653, schepen (1705-1728), aldaar overleden 12 februari 1729. Trouwde rond 1679 Cornelia van Uffels, gedoopt Wessem 20 september 1643, aldaar overleden 4 februari 1719, dochter van Theodorus ab Uffels en Barbara Valckenborg.

Wessem – 14 februari 1719:[6]
Medeschepen Frans Garé, geassisteerd door de eerwaarde heer Theodorus Garetius, kapelaan van Wessem, en Andries Garé (zijn twee zonen) heeft met toestemming van zijn kinderen geleend van Juffr. Joanna Smeets, weduwe Zeger Zegers een som van 50 pattacons tegen 2,5% rente. Als onderpand stelt hij een morgen akkerland aan de Deckerscoulen gelegen, een vrecht akkerland in de Ohe.


Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Garé, gedoopt Wessem 23 juni 1680 (get. Joannes Gare, Elisabetha Biels). Volgt Vb.
 2. Theodorus Garé (Garetius), gedoopt Wessem 11 maart 1682 (get. Petrus Beerten, Johanna Vogels), kapelaan te Wessem (1719), mogelijk pastoor te Leut, overleden Leut (B.) 14 april 1742.


IVb.2. Engelbertus (Engel) Garé (alias Franssen), gedoopt Wessem 31 januari 1662, aldaar overleden 1 juni 1720. Trouwde Wessem 25 januari 1707 Aldegondis Gelissen alias Janssen, gedoopt Wessem 10 december 1674, dochter van Aegidius Janssen alias Gielen en Sibilla Roumen.

Wessem – 1 augustus 1712:[7]
Caspar Veldtman, gehuwd met Joanna Garé en haar broer Engel Garé welke partijen overeengekomen zijn over het “bouwen van een nieuwe huijs binnen dese stede op seeckere plaetse op den Steenwegh gelegen, ter eenre neffens de erven ende huijsinge van Geel Janssen, ende de steege langhs de huijsinge ende erven van Frans Garé hunnen broeder ter andere zijde”.
Engel zal hiervoor inbrengen een som van 200 gulden en het leveren van “allen de steenen ende kalck daer toe noodigh, ende voirts dat den selven sal maecken allen het kleijn ofte schrijnen werck, welck int selve huijs sal woorden bevonden te behoiren”.
Caspar Veldtmands en Joanna Garé beloven te nemen alle verdere noodzakelijke materialen voor hun rekening zoals “houdt, ijser, nagels, glaasen ende voorts hoedanigh dije oock souden moghen weesen”. Daarnaast betalen zij alle “arbeijders cost ende drancke” en alle “verdienden arbeijdts loon”.
Het huis zal bestaan uit drie delen waarvan door ieder één deel zal worden bewoond. Het laatste deel wordt gebruikt tot het “bermen van hun wederzijts vruchten, gelijck oock den solder tot het opschudden der selve in twee sal worden verdeelt”.
Het echtpaar Veldtmans wilt daarnaast dat het huis na hun dood zal versterven op hun broer Engel Garé welke dan de volledige eigendom zal krijgen.


Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Garé, gedoopt Wessem 3 augustus 1707 (get. Franciscus Garé, Sibilla Roumen). Mogelijk (?) gehuwd te Leut (B.) 24 februari 1729 met Theodorus Claessen en aldaar overleden 15 augustus 1780.


IVb.3. Petrus (Peter) Garé, gedoopt Wessem 29 april 1664. Trouwde Stevensweert 12 oktober 1695 Catharina Schreurs, gedoopt Stevensweert 22 december 1665, dochter van Wilhelmus Schreurs en Gertrudis Luijtens alias Reijnen.

Wessem – 19 september 1696:[8]
Peter Cremers heeft verkocht aan Peter Garé en zijn vrouw Catharina Schreurs een huis en moeshof op de Steenweg tussen de erven van de erfgenamen Peter in de Bendt en van Dries Franssen alias Garé gelegen. Voor de som van 450 gulden.

Na 1696 ontbreekt ieder spoor van dit gezin.


Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria Garé, gedoopt Stevensweert 27 oktober 1696 (get. Wilhelmus Schreurs, Gertrudis Vogels).Generatie 5

Va. Joannes Garé alias Houben, gedoopt Maaseik 23 februari 1676. Trouwde Maria Stenamers (?).

Wessem – 16 november 1746:[9]
De bode toont een protocol van Johannes Garée welke verkoopt aan medeschepen Joes Raemaeckers zijn erfdeel (een vierdedeel) hergekomen van wijlen Gertruij Garée, zijn tante. Bestaande uit “huijsinge, schuijre, moesgarden, weijlandt ende ackerlandt” voor 70 pattacons. Wilhelmus Garée en Catharina Garée verkopen ook aan medeschepen Joes Raemaeckers hun zelfde erfdeel voor totaal 114 pattacons.


Wessem - 24 april 1749:
Joes Garée met volmacht van zijn kinderen met naam Maerij Garee en haar man Doeris Mathie en Helena Garée en haar man Wilhelmus Peters en Jan Garée en zijn huisvrouw Ida Cuipers en Frans Garee; welke verkoopt aan Reijnier Garée en Megel Brabants twee percelen land groot 158 roeden. Het een achter de Graef en het ander aan Neeregrient, voor 255 gulden 14 stuivers.


Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Garé, overleden Maaseik 27 juni 1798. Trouwde Maaseik 20 oktober 1738 Theodorus Mathei.
 2. Helena Garé. Trouwde Wilhelmus Peters.
 3. Joannes (Jan) Garé. Trouwde Ida Cuijpers.
 4. Frans Garé.


Vb. Andreas Garé, gedoopt Wessem 23 juni 1680, borgmeester (1711), aldaar overleden 14 mei 1730. Trouwde Wessem 6 juli 1706 Agnes Haesen geboren rond 1680, overleden Wessem 22 oktober 1727, dochter van Henricus Haesen en Maria Stevens.

Wessem – juni 1744:[10]
Peter, Hendrick, Derick, Reijnier en Enghel Garée met volmacht van hun broer Franciscus Garée en zich sterkmakende voor hun afwezige zus Cornelia Garée, welke hebben verkocht aan Lambert Monsieur en Ida Boumen “huijs, moeshoff” en toebehoren, gelegen op de Markt naast Jan Craemers en Peter Hermans.


Wessem - 1 augustus 1744:
Peter, Hendrick, Derick, Reijnier en Maria Garée, kinderen en erfgenamen van Andries Garée en Agnes Haesen, zich sterkmakende voor hun afwezige broers en zussen: de eerwaarde heer Franciscus, Enghel en Cornelia Garée. Verkopen aan Andries Willemen en Margaretha Gelissen een perceel akkerland, 82 roeden, aan de Panheelderwegh aan het “noote boomke”.
Dezelfde erfgenamen verkopen aan Jacobus van der Sanden en Susanna Verbeek een halve morgen akkerland op den Groenenwegh.


Wessem - 11 december 1745:
Peter Garée, Hendrick Garée met zijn vrouw Margarieth Weerens zich sterkmakende voor hun andere zusters, Derick Garée en zijn vrouw Maria Helena Hillen, Reijnier Garée en zijn vrouw Mechtel Brabants en Engel Garée welke erfgenamen zijn van Andries en Frans Garée. Verkopen aan Derick Heijnckens en Gertruij Beeren een schuur met moeshof gelegen “in de Helle” naast Jan Gelissen en de straat, voor 300 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Petrus (Peter) Garé, gedoopt Wessem 2 oktober 1706 (get. Abrahamus Abrahami, Gertrudis Vogels). Volgt VI.1.
 2. Henricus (Hendrick) Garé, gedoopt Wessem 26 maart 1708 (get. Franciscus Garé, Maria Hasen). Volgt VI.2.
 3. Barbara Garé, gedoopt Wessem 2 februari 1710 (get. Joannes Raemaekers, Cornelia van Uffel), aldaar overleden 22 maart 1710.
 4. Maria Garé, gedoopt Wessem 1 februari 1711 (get. Angelus Garé, Helena Haesen), overleden Stevensweert 29 augustus 1749. Trouwde Stevensweert 9 september 1739 Arnoldus Rutgerus Vrencken, gedoopt Stevensweert 11 april 1716, aldaar overleden 24 juli 1770, zoon van Henricus Vrencken en Gertrudis Mevissen. Hij hertrouwde Catharina Rutten.
 5. Theodorus (Derick) Garé, gedoopt Wessem 5 januari 1713 (get. Theodorus Garé “vicarius Wessemensis”, Maria Raemaekers).Volgt VI.3.
 6. Reinerus (Reijner) Garé, gedoopt Wessem 3 oktober 1715 (get. r.d. Joannes Garé, Catharina Vogels). Volgt VI.4.
 7. Franciscus (Frans) Garé (Garetius), gedoopt Wessem 4 mei 1718 (get. Jacobus Haesen, Catharina Schreurs). In 1743 theologant aan het bisschoppelijk seminarie te Roermond. In 1757 en 1762 kapelaan te Leut (B.), overleden Leut (B.) 24 februari 1787.
 8. Jacobus Garé, gedoopt Wessem 17 oktober 1710, jong overleden.
 9. Cornelia Garé, gedoopt Wessem 23 december 1722 (get. Joannes Gilissen, Mechtildis Haesen). Trouwde Leut (B.) 6 oktober 1745 Godefridus Notermans.
 10. Angelus (Engel) Garé, gedoopt Wessem 20 januari 1726 (get. Gerardus Sijben, Joanna Gare). Volgt VI.5.Generatie 6

VI.1. Petrus (Peter) Garé, gedoopt Wessem 2 oktober 1706, aldaar overleden 21 augustus 1762. Trouwde Wessem 10 november 1748 Jacomina Knapen, gedoopt Wessem 19 mei 1723, dochter van Nicolaus Knapen en Judith Driessen.

Wessem – 25 mei 1750:[11]
Peter Garee en Jacomijn Knappen lenen van Joannes Raemaeckers en Margaretha Dencken de som van 200 gulden tegen 4% rente. Als onderpand stellen zij hun “hues en schuere neffens de keerck muer geleghen ende Alde Masse”. Ten tweede dit kindsgedeelte van het comparants huis hetwelk is 100 gulden in een zegelbrief van 400 gulden bij Judigh Huevelmans aan de Mase. Nog een halve morgen op den Reerwegh.
“Desen zegel en brief is geredimeert op den 24 augustus 1763 door Dierick Garee als momboir”.


Wessem – 21 juli 1763:[12]
Dierck Garée en Herman Driesen als momboirs van de onmondige kinderen van wijlen Peter Garee zaliger en Jacomina Knapen, verkopen aan medeschepen Peter Joosten en Maria Canters zekere hoppenhof, naast de steeg lopende naar de oude Maas, naast de hof van erfgenamen Jan Rumen, voor de som van 293 gulden. Aan Lambertus Beeren en Megtildis Coenen verkopen zij een stuk akkerland, groot 69,5 roeden, aan de Karrewegh, voor de som van 3 gulden 11 stuivers per roede.


Wessem - 15 februari 1770:
Dierck Garee en Herman Driessen als momboirs van de onmondige kinderen van wijlen Peter Garee en Jacomina Knapen, verkopen aan Engel Garee en Anna Mevisse een huis “aen de Beeke, regenooten wedersijts dese gemeentens gront”, voor 450 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Garé, gedoopt Wessem 4 juli 1750 (get. Theodorus Garé, Catharina Nelissen), jong overleden.
 2. Andreas Garé, gedoopt Wessem 15 mei 1752 (get. Henricus Garé, Maria Margarita Hillen). Trouwde Eisden (B.) 3 februari 1782 Ida Ramaeckers, overleden Stokkem 23 augustus 1820. In 1786 woonde dit echtpaar te Dilsen (B.).
 3. Judith Garé, gedoopt Wessem 16 april 1756 (get. Petrus Smets, Margarita Hillen), overleden Leut (B.) 12 april 1805. Trouwde Maastricht 28 juli 1776 Joseph Cardinaels, geboren rond 1754, overleden Stein 8 januari 1827.
 4. Franciscus Garé, gedoopt Wessem 6 september 1758 (get. Reijnerus Garé, Judith Catharina Heuvelmans). Volgt VII.1.
 5. Nicolaus Garé, gedoopt Wessem 8 april 1762 (get. Hermannus Driessen, Margarita Weerens). Volgt VII.2.VI.2. Henricus (Hendrick) Garé, gedoopt Wessem 26 maart 1708, schepen (1750-1758), overleden rond 1758. Trouwde Wessem 23 oktober 1733 Margaretha Weerens, gedoopt Wessem 3 december 1702, aldaar overleden 20 juli 1783, dochter van Petrus Weerens en Catharina Martens.

Wessem – 15 februari 1744:[13]
Wilhelmus Schragen, wachtmeester in diesnt van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, en de eerwaarde heer Theodorus Heuvelmans, pastoor tot Heel en medeschepen Willem Dencken als mombers van wijlen wachtmeester Bernard Schraegen en Gertruijdt Garée; verkopen aan Hendrick Garee en Margaretha Weerens een “huijs, schuijre ende stallingen, moesgarde, brouwerije met ketel,..., coulschup, ...” naast het pastoraal huis en het erf en huis van Herman Willemen, uitschietende op de gemene beek, voor 1800 gulden.


Wessem - 15 januari 1745:
Ruth Vogels en Maria Corsten, inwoners van Heel, welke verborgen 4,5 vrecht land in het Wessemerveld op drie verschillende plaatsen welke een waarde hebben van 800 gulden, ten behoeve van Hendrick Garée en Margaretha Weerens. “Om bij dese liste dar onder genoten te worden den effect van hun vonnis bij de hoofdjustitie alhier in de selve faveur tegens Derick Dencken ende desens suster Maria Margaretha Dencken”. Welk vonnis uitgesproken is op 30 oktober 1744.


Wessem - 22 mei 1749:
Jan Raemaekers en Maeties van den Eertwegh zijn schoonzoon welke verkocht hebben aan Hendrick Garée en Margatha Weerens een stuk land, een half boender groot, een boender land op het broeckerhoof voor de som van 450 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Garé, gedoopt Wessem 5 mei 1735 (get. Theodorus Garé, Odilia Corsten), jong overleden.
 2. Agnes Garé, gedoopt Wessem 16 mei 1742 (get. Godefridus Weeren, Maria Garé), aldaar overleden 12 augustus 1793. Trouwde Wessem 7 juli 1789 (get. Joannes Vogels, Joannes van Boxtel, e.a.) Theodorus Josephus Vogels, gedoopt Horn 19 maart 1762, overleden Wessem 24 april 1849, zoon van Lambertus Vogels en Maria Anna Rutten. Hij hertrouwde Judith Francisca Joosten.
 3. Andreas Garé, gedoopt Wessem 30 juli 1743 (get. Franciscus Garé, Maria Valckenborgh, Catharina Weeren).
 4. Joannes Wilhelmus Garé, gedoopt Wessem 23 september 1745 (get. Bernardus Vogels, r.d. Joannis Wilhelmi Garée, Margarita Hillen, Martina van Stralen).
 5. Catharina Garé, gedoopt Wessem 31 mei 1748 (get. Wernerus Werens, Cornelia Garé).


Bloedverwantschap in de 4e graad bij het huwelijk in 1741.

VI.3. Theodorus (Derick) Garé, gedoopt Wessem 5 januari 1713, borgemeester (1750), timmerman, aldaar overleden 2 december 1783. Trouwde (1) Wessem 27 augustus 1741 (4e graad bloedverwantschap)[14] Maria Helena Hillen, gedoopt Wessem 15 oktober 1718, aldaar overleden 1 oktober 1771, dochter van Daniel Hillen en Joanna Heuvelmans. Trouwde (2) Wessem 15 augustus 1779 (get. Francisco Garé, Catharina Joosten) Anna Lucia Bidlot, gedoopt Lottum 13 februari 1758, overleden Thorn 17 maart 1826, dochter van Jacobus Bidlot en Sibilla van Aerd. Hertrouwde Joannes Godefridus Ex.

Wessem – 31 juli 1789:[15]
Daniel Garee, geassisteerd door zijn bloedverwanten Frans Garee, gehuwd met Maria Helena Dencken, Andries Garee jongman, Louis Verheggen en Joanna Garee, Arnoldus Leters en Agnes Garee, welke hebben verkocht aan Joannes Ex en Anna Bidlot de helft van een huis, gelegen op de Groenstraat, naast de wed. Lenert Joosten en de hof van Christiaen Bidlot, voor 300 gulden.


Uit het eerste huwelijk:

 1. Andreas Garé, gedoopt Wessem 3 maart 1743 (get. Henricus Garé, Margarita Hillen), jong overleden.
 2. Daniel Garé, gedoopt Wessem 30 augustus 1744 (get. Franciscus Hillen, Cornelia Garé). Volgt VII.3.
 3. Theodorus Garé, gedoopt Wessem 16 mei 1746 (get. Petrus Garé, Margarita Hillen, Judith Hillen).
 4. Joanna Ida Garé, gedoopt Wessem 21 augustus 1748 (get. Angelus Garé, Ida Hillen), aldaar overleden 17 september 1751.
 5. Andreas Garé, gedoopt Wessem 20 september 1750 (get. Reijnerus Garé, Margarita Hillen), jong overleden.
 6. Joanna Garé, gedoopt Wessem 28 juli 1752 (get. Philippus van Dijck), aldaar overleden 15 september 1794. Trouwde Wessem 11 oktober 1774 (get. Theodori Garé, Hermanno Valckenborgh e.a.) Ludovicus Verheggen, gedoopt Wessem 21 september 1750, aldaar overleden 23 september 1795, zoon van Joannes Verheggen en Anna Valckenborg.
 7. Maria Agnes Garé, gedoopt Wessem 24 februari 1755 (get. Godefridus Nooten, Helena Hillen), aldaar overleden 7 december 1823. Trouwde Wessem 28 mei 1786 (get. Stephanus Leters, Ida Dreissen) Arnoldus Leters, gedoopt Wessem 21 maart 1761, schoenmaker, aldaar overleden 26 augustus 1795, zoon van Petrus Leters en Elisabeth Wolfhagen.
 8. Franciscus Garé, gedoopt Wessem 2 juli 1757 (get. Philippus van Dijck, r.d. Francisci Garé “capellani in Luijdt”, Eva Hillen). Volgt VII.4.
 9. Andreas Garé, gedoopt Wessem 15 februari 1761 (get. Petrus Reuten, Judith Heuvelmans), landbouwer, aldaar overleden 22 februari 1837, ongehuwd.VI.4. Reinerus (Reijner) Garé, gedoopt Wessem 3 oktober 1715, borgemeester (1751), aldaar overleden 27 april 1785. Trouwde Leut (B.) 23 januari 1742 Mechtildis Brabants, geboren Leut rond 1717, overleden Stokkem (B.) 25 december 1805.

Wessem – 26 januari 1752:[16]
Reijnier Garee en Mecgel Brabants welke geleend hebben van Reijnier Gueens van Nederweert een som van 400 gulden tegen 4% rente. Als onderpand stellen zij 200 roeden land op de Groenenwegh en 100 roeden land aan de Santcuel en nog 50 roeden land achter de Steenen muer, een vrecht land in ?.


Wessem - 2 juni 1752:
De weduwe Van de Weerdt met volmacht van de weduwe Pielmans verkopen aan Reijnier Garee en Mecgel Brabants een stuk land, groot 116 roeden, in de Ohe, voor 120 gulden.


Wessem – 2 juni 1755:
De weduwe van de Weerdt en de weduwe Pielmans verkopen aan Reijnier Garee en Megel Brabants een stuk land, 116 roeden, in de Ohe, voor 120 gulden.


Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Garé, gedoopt Wessem 22 juli 1742 (get. Petrus Gerelings, Clara Jacobs), jong overleden.
 2. Martinus Garé, gedoopt Wessem 22 augustus 1744 (get. Martinus Brabants, Cornelia Garé), pastoor te Lanklaar (1781), overleden Leut (B.) 19 oktober 1810 als gepensioneerd priester.
 3. Andreas Garé, gedoopt Wessem 7 oktober 1746.
 4. Agnes Garé, gedoopt Wessem 6 januari 1749 (get. Petrus Garé, Sophia Brabants), jong overleden.
 5. Agnes Garé, gedoopt Wessem 27 december 1749 (get. Reijnerus Dencken, Maria Helena Hillen), jong overleden.
 6. N.N. Garé, tweeling met voorgaande, vóór de doop al overleden.
 7. Joannes Garé, gedoopt Wessem 21 november 1750 (get. Remigius Hollen, pastor, Cornelia Turcken). Volgt VII.5.
 8. Godefridus Garé, gedoopt Wessem 1 maart 1753 (get. Francisucs Pustjens, Helena Hillen). Volgt VII.6.
 9. Maria Agnes Garé, gedoopt Wessem 8 mei 1755 (get. Theodori Clasen, Elisabeth Geraets), overleden Stokkem (B.) 29 januari 1810. Trouwde Leut 29 januari 1788 Godefridus Gruijters, geboren rond 1747, overleden Stokkem 30 september 1811.
 10. Maria Margaretha Garé, gedoopt Wessem 12 maart 1758 (get. dominus Jacobus Jacobi “comitatus Hornani praetor”, Judith Catharina Heuvelmans), overleden Stokkem 17 december 1814. Trouwde (1) Thorn 28 juni 1780 Godefridus Reinerus Cox, gedoopt Thorn 1 maart 1757, aldaar overleden 10 maart 1790, zoon van Simon Cox en Joanna Christina Peters. Trouwde (2) Stokkem 3 juni 1792 Gerardus Willems, overleden Stokkem 10 augustus 1812.VI.5. Angelus (Engel) Garé, gedoopt Wessem 20 januari 1726, aldaar overleden 8 oktober 1797. Trouwde Wessem begin 1750 (geen dag/maand vermeld) Anna Mewissen, overleden Wessem 29 december 1788.

Wessem – 2 maart 1751:[17]
Engel Garée en Anna Mevisse lenen van Segerus van Loon de som van 700 gulden. Als onderpand stellen zij een stuk land op de Hellerwegh, groot 127 roeden, een stuk land 68 roeden, een stuk land 83 roeden grasgewas, ten vierde 50 roeden land aan de Santkuel, ten vijfde een stuk land op de Bieenbergh, groot 140 roeden, ten zesde 68 roeden te Pol op den Kaerwegh.


Wessem – 20 juli 1764:[18]
Engel Garee en Anna Mevisse verkopen aan Joannes Wolfhagen en Judith Nelsisen een huis, stallingen en hof gelegen omtrent het “Poller Valderen” naast en scholtis Raemaeckers en de erfgenamen van Jan Severijns huis, dit voor de som van 576 gulden.


Wessem - 15 februari 1770:
Dierck Garee en Herman Driessen als momboirs van de onmondige kinderen van wijlen Peter Garee en Jacomina Knapen, verkopen aan Engel Garee en Anna Mevisse een huis “aen de Beeke, regenooten wedersijts dese gemeentens gront”, voor 450 gulden.


Wessem – 26 juni 1789:[19]
Engel Garee “gesont en wel te pas gaende ter steegen en straeten” heeft verklaard, met toestemming van zijn meerderjarige kinderen met name Henricus Beckers, in huwelijk met Agnes Garee, Leonardus Vogels getrouwd met Elisabeth Garee, Joes Fabrij in huwelijk met Maria Garee, dat hij overdraagd aan zijn zoon Andries Garee en diens vrouw Eva van de Sande al zijn gerede goederen en mobilaire effecten. Zoon Andries zal zijn vader jaarlijks een som van 35 pattacons uitbetalen en borg staan voor eventuele schulden of jaarlijkse schattingen. Verder zullen zij aan vader moeten “uijtvoederen” zes schapen in de winter en tien schapen in de zomer. Zoon Andries zal zijn leven lang in het huis van zijn vader mogen wonen zonder huur te betalen, mits er enige reparaties nodig zijn aan het huis.
Mocht vader ergens anders zijn laatste levensdagen willen doorbrengen dan zal Andries hiertoe kostgeld bijdragen van 25 pattacons met daarbij een ledikant, bed en twee paar lakens met toebehoor zoals spiegel, kist etc.


Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Garé, gedoopt Wessem 19 september 1750 (get. Henricus Garé, Catharina Poulen), overleden Leut (B.) 23 juli 1822. Trouwde Leut 19 november 1771 Henricus Beckers, geboren rond 1748, overleden Leut 31 oktober 1814.
 2. Elisabeth Garé, gedoopt Wessem 25 augustus 1752 (get. Petrus Mewissen, Jaquimina Knapen), jong overleden.
 3. Elisabeth Garé, gedoopt Wessem 17 juli 1753 (get. Theodorus Garé, Margarita Mewissen), aldaar overleden 8 juni 1821. Trouwde Wessem 14 april 1782 (get. Andreas Gare, Jacobus Simons) Leonardus Vogels, gedoopt Heythuysen 2 december 1740, klompenmaker, overleden Wessem 26 december 1814, zoon van Wilhelmus Vogels en Maria Berben.
 4. Maria Garé, gedoopt Wessem 23 augustus 1755 (get. Petrus Garé, Anna Margarita Aelders), jong overleden.
 5. Andreas Garé, gedoopt Wessem 11 februari 1757 (get. Barbara Stappers, Joannes Dirikx). Volgt VII.7.
 6. Maria Garé, gedoopt Wessem 17 juli 1759 (get. Reijnerus Gar;e, Sibilla Mewissen), aldaar overleden 21 december 1800. Trouwde (1) Wessem 7 februari 1786 (get. Andreas Gare, Daniel Driessen) Joannes Fabrij, gedoopt Thorn 30 september 1762, overleden Wessem 5 juni 1794, zoon van Henricus Fabrij en Joanna Christina Vogels. Trouwde (2) Wessem mei 1795 (get. Joannes van Boxtel, Maria Agnes Smets) Petrus Joris (Jörissen), geboren Posterholt rond 1764, overleden Wessem 10 januari 1839, zoon van Wilhelmus Joris en Isabella Creemers. Hij hertrouwde Joanna Bours.
 7. Wilhelmus Garé, gedoopt Wessem 11 augustus 1762 (get. r.d. Franciscus Garé “capellanus in Luijdt”, Theodorum Garé, Margarita Mewissen, Christina Mewissen).Generatie 7

VII.1. Franciscus Garé, gedoopt Wessem 6 september 1758. Trouwde Maaseik 16 november 1784 Maria Catharina Philippar, gedoopt Ophoven (B.) 29 juni 1761, dochter van Udelricus Philippar en Cornelia Rega.

Hij kwam in 1796 al niet meer voor op de bevolkingslijst. Zijn echtgenote woonde toen als werkvrouw in Ophoven met haar dochtertje Jacobmina. In 1829 werd hij vermeld als “afwezig blijkens akte van openbare kennelijkheid”.

Wessem – 13 maart 1786:[20]
Frans Garee en Maria Catharina Philippar verkopen (met “uijtbranden der kersse”) aan Gerardus Thijssen en Beatrix Ramakers de helft van een vrecht akkerland tussen Heel en Wessem gelegen, voor 8 schillingen 6 stuivers per roede. Aan schepen Peter Joosten verkopen zij een beemd, groot 97,5 roeden in de Sleij, voor 2 schillingen 5 stuivers per roede. Aan Jacobus Heijen en Catharina Elisabeth Boumen een perceel beemd, groot een halve vrecht, in het Megelveldt, voor 4 schillingen 6 stuivers per roede.


Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Garé, gedoopt Ophoven 4 mei 1786 (get. Mathias van Immessen, Andreas Garéem Anna Gertrudis Philipar), aldaar overleden 19 mei 1787.
 2. Cornelia Garé, gedoopt Ophoven 18 juni 1787 (get. Franciscus Monsieur).
 3. Jacomina Garé, gedoopt Ophoven 30 mei 1788 (get. Joannes la Cour, Nicolaus Garée, Cornelia Craeywinckels). Trouwde Ophoven 7 januari 1829 Reinerus Gielen, geboren Ophoven 12 oktober 1796, zoon van Wilhelmus Gielen en Catharina Verstraeten.
 4. Leonardus Garé, gedoopt Ophoven 12 juni 1790 (get. Joannes Verstraeten, Helena van Can, Judith Garée).VII.2. Nicolaus Garé, gedoopt Wessem 8 april 1762, overleden Thorn 11 september 1812. Hij trouwde Thorn 20 januari 1788 (get. Joannes Schoufs, Gertrudis Nuchelmans) Catharina Elisabeth van Bree, gedoopt Thorn 13 oktober 1759, aldaar overleden 26 juli 1811, dochter van Joannes van Bree en Elisabeth ab Itter.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobina Garé, gedoopt Thorn 26 oktober 1788 (get. Emilia Janssens, Andreas Garé, Joannes Berarndus Nuchelmans), aldaar overleden 12 september 1866. Trouwde Hunsel 11 februari 1817 Godefridus Verkennis, geboren Ittervoort 13 augustus 1790, overleden Thorn 17 april 1850, zoon van Petrus Verkennis en Helena Craenen.
 2. Joannes Henricus Garé, gedoopt Thorn 13 september 1790 (get. Agnetis Garé, Joannes Snijckers, Maria Sophia Pinxten), aldaar overleden 19 september 1790.
 3. Ida Catharina Garé, gedoopt Thorn 5 januari 1792 (get. Anna Catharina van Bree, Cornelius de Leur).
 4. Joanna Maria Garé, gedoopt Thorn 4 februari 1795 (get. Jacobus Koninckx, Anna Maria Deben).
 5. Elisabeth Garé, gedoopt Thorn 28 maart 1799 (get. Jacobus Joosten, Joannes Christianus Coomans, Rosalia Parren).VII.3. Daniel Garé, gedoopt Wessem 30 augustus 1744, aldaar overleden 6 mei 1805. Trouwde Wessem 11 oktober 1774 (get. Christiano Gerarts, Mathia Raemakers, e.a.) Gertrudis Raemaeckers, gedoopt Baexem 22 februari 1747, overleden Wessem 7 maart 1782, dochter van Christianus Raemaeckers en Petronella Jorissen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Helena Garé, gedoopt Wessem 31 augustus 1775 (get. Theodorus Garé, Petronilla Gorissen).
 2. Mathias Garé, gedoopt Wessem 20 september 1776 (get. Joannes Raemaekers, Joanna Garé).
 3. Andreas Garé, gedoopt Wessem 30 juni 1779 (get. Joannes Geruts, Christiani Ramakers, Agnes Garée), aldaar overleden 2 juni 1811, ongehuwd.
 4. Christianus Garé, gedoopt Wessem 22 februari 1782 (get. Franciscus Garé, Ida Hillen, Joanna van de Schor).


Bloedverwantschap in de 3e graad bij het huwelijk in 1787.

VII.4. Franciscus Garé, gedoopt Wessem 2 juli 1757, landbouwer, aldaar overleden 26 februari 1809. Trouwde Wessem 7 januari 1787 (3e graad bloedverwantschap)[21](get. Andreas Gare, Maria Elisabeth Dencken) Maria Helena Dencken, gedoopt Wessem 28 maart 1761, aldaar overleden 31 december 1822, dochter van Joannes Franciscus Dencken en Maria Elisabeth Valckenborg.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Garé, gedoopt Wessem 17 december 1787 (get. Theodorus Garé, Margarita Dencken), jong overleden.
 2. Joannes Franciscus Garé, gedoopt Wessem 27 december 1788 (get. Joannes Franciscus Dencken, Joanna Garé). Volgt VIII.1.
 3. Theodorus Garé, gedoopt Wessem 25 oktober 1791 (get. Andreas Wolfs, Danielis Garé, Maria Catharina Smeets, Maria Catharina Dencken).
 4. Maria Elisabeth Garé, gedoopt Wessem 8 november 1794 (get. Joannes Francisus Dencken, Agnes Garée), overleden Thorn 28 juli 1841. Trouwde Wessem 30 april 1830 Petrus van Cruchten, gedoopt Thorn 7 juni 1800, aldaar overleden 21 december 1859, zoon van Leonardus van Cruchten en Barbara Lupsen, weduwnaar van Elisabeth Koolen. Hertrouwde Dymphna Aquarius.
 5. Maria Helena Garé, geboren Wessem rond 1798, aldaar overleden 18 mei 1868. Trouwde Wessem 23 april 1831 Cornelis van Buggenum, geboren Maasbracht 13 mei 1799, overleden Wessem 28 april 1880, zoon van Winandus van Buggenum en Anna Catharina Knoops.
 6. Margaretha Garé geboren Wessem rond 1801, aldaar overleden 25 maart 1853. Trouwde Wessem 4 september 1844 Gabriël Weevers, geboren Maasbracht 24 maart 1805, overleden Wessem 17 november 1858, zoon van Thomas Weevers en Margaretha Heythuysen, weduwnaar van Elisabeth van der Sande.
 7. Reinerus Garé, geboren Wessem 4 juni 1805, aldaar overleden 1 oktober 1815.VII.5. Joannes (Jan) Garé, gedoopt Wessem 21 november 1750, bakker, borgemeester (1786), schepen van Wessem (1785-1796), aldaar overleden 24 mei 1828. Trouwde Wessem 22 januari 1778 (get. Theodoro et Francisco Garé, e.a.) Joanna Christina van Dijck, gedoopt Wessem 2 december 1749, aldaar overleden 5 maart 1837, dochter van Philippus van Dijck en Maria Margaretha Hillen.

it dit huwelijk:

 1. Maria Agnes Garé, gedoopt Wessem 22 maart 1779 (get. Reijnerus Garé “avus”, Margarita Hillen “avia prolis”).
 2. Philippus Garé, gedoopt Wessem 2 augustus 1781 (get. Godefridus Gare, eerw. Martinus Garé “vice pastor te Lancklaer”, Ida Hillen, Joanna van Dijck), aldaar overleden 12 juni 1862. Trouwde Wessem 5 november 1818 Maria Elisabeth Smeets, gedoopt Wessem 20 januari 1775, aldaar overleden 13 maart 1854, weduwe van Jacobus Griffin, dochter van Petrus Smeets en Eva Reuten. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 3. Reinerus Garé, gedoopt Wessem 23 maart 1784 (get. Wilhelmus Joosten, Christianus Joosten, Mechtildis Brabants), jong overleden.
 4. Margaretha Garé, gedoopt Wessem 10 februari 1787 (get. Daniel Hillen, Ida Driessen, Mechtildis Brabants), aldaar overleden 21 december 1851, ongehuwd.
 5. Reinerus Leonardus Garé, gedoopt Wessem 6 oktober 1789 (get. Reijnier Dencken, eerw. Switbertus Dencken pastoor te Schinvelt, Maria Gare, Agnes Gare te Stockem), aldaar overleden 18 juli 1793.
 6. Maria Mechtildis Garé, gedoopt Wessem 23 maart 1793 (get. Godefridus Garée, Joanna Driessen), aldaar overleden 1 februari 1826, ongehuwd.VII.6. Godefridus Garé, gedoopt Wessem 1 maart 1753, bakker, aldaar overleden 31 januari 1842. Trouwde Spaubeek 24 april 1781 (get. Joannes Garé, Ludovica Jongen) Maria Ida Jongen, gedoopt Nuth 9 oktober 1749, overleden Wessem 12 mei 1823, dochter van Joannes Jongen en Maria Boesten.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Mechtildis Garé, gedoopt Nuth 17 februari 1782 (get. Joannes Jongen, Mechtildis Brabants, Helena Barbara Willems), overleden Wessem 1 december 1849. Trouwde Wessem 8 maart 1816 Joannes Roumen, gedoopt Wessem 15 oktober 1778, aldaar overleden 13 oktober 1852, zoon van Franciscus Loumen en Angelina Verlinden.
 2. Andreas Garé, gedoopt Wessem 29 maart 1784 (get. Reinerus Garé, Aldegondis Puijlinx, Maria Catharina Jongen), aldaar overleden 15 april 1860, ongehuwd.
 3. Joannes Reinerus Garé, gedoopt Wessem 30 juni 1787 (get. Joannes Garé, Cornelia Ante, Joanna Goldstein). Volgt VIII.2.VII.7. Andreas Garé, gedoopt Wessem 11 februari 1757, landbouwer, aldaar overleden 26 november 1831. Trouwde Wessem 28 oktober 1787 (get. Andreas van der Sande, Susanna van de Sande, e.a.) Eva van der Sanden, gedoopt Wessem 12 oktober 1763, aldaar overleden 13 februari 1837, dochter van Andreas van der Sanden en Margaretha Wolfhagen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha Garé, gedoopt Wessem 24 juli 1788 (get. Angelus Garé, Margaretha Wolfhagen), aldaar overleden 18 december 1875. Trouwde Wessem 8 november 1813 Wilhelmus Gielen, gedoopt Ophoven (B.) 20 september 1791, overleden Wessem 24 april 1856, zoon van Elisabeth Gielen.
 2. Maria Garé, geboren rond 1790, overleden Wessem 8 oktober 1872, ongehuwd.
 3. Andreas Garé, gedoopt Wessem 4 april 1793 (get. Andreas van de Sande, Maria Garé), aldaar overleden 21 juli 1812.
 4. Susanna Garé, gedoopt Wessem 15 januari 1796 (get. Leonardus Vogels, Susanna van de Sande), aldaar overleden 18 augustus 1798.
 5. Christina Garé, gedoopt Wessem 12 juni 1802, aldaar overleden 15 januari 1883. Trouwde Wessem 17 november 1832 Petrus Nijssen, geboren Wessem 21 november 1803, aldaar overleden 5 juli 1862, zoon van Joannes Nijssen en Maria Vogels.Generatie 8

VIII.1. Joannes Franciscus Garé, gedoopt Wessem 27 december 1788, aldaar overleden 1 december 1817. Trouwde Wessem 2 oktober 1815 Anna Catharina Geraets, geboren Maasbracht rond 1788, overleden Wessem 5 april 1873, dochter van Arnold Geraets en Joanna Elisabeth Opgenend. Zij hertrouwde Theodorus van Buggenum.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Franciscus Garé, geboren Wessem 14 maart 1817, aldaar overleden 13 april 1818.


VIII.2. Joannes Reinerus Garé, gedoopt Wessem 30 juni 1787, aldaar overleden 19 januari 1871. Trouwde Wessem 14 juni 1813 Joanna Maria Smeets, gedoopt Wessem 18 mei 1789, aldaar overleden 14 mei 1856, dochter van Carolus Mathias Smeets en Barbara Gielen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Garé, geboren Wessem 27 april 1814, aldaar overleden 13 september 1815.
 2. Carolus Reinerus Garé, geboren Wessem 27 augustus 1816, winkelier, gemeente-ontvanger, overleden Beek 8 januari 1891. Trouwde (1) Beek 21 juni 1847 Maria Helena Smeijsters, geboren Hasselt (B.) 18 september 1823, overleden Beek 4 januari 1852, dochter van Jan Pieter Smeijsters en Barbara Hoofs. Trouwde (2) Heerlen 17 mei 1754 Anna Maria Josepha Leers, geboren Heerlen 18 mei 1823, overleden Beek 11 april 1899, dochter van Jan Mathijs Leers en Maria Josepha Wijnen. Hieruit nakomelingen te Beek.
 3. Godefridus Lambertus Garé, geboren Wessem 27 oktober 1818, aldaar overleden 29 september 1864, ongehuwd.
 4. Anna Barbara Garé, geboren Wessem 14 mei 1821, aldaar overleden 1 april 1897. Trouwde Wessem 18 april 1842 Franciscus van Buggenum, geboren Wessem 9 juni 1820, aldaar overleden 20 november 1897, zoon van Theodorus van Buggenum en Catharina Geraets.
 5. Antonius Josephus Garé, geboren Wessem 20 november 1823, aldaar overleden 8 juli 1830.
 6. Joannes Laurentius Garé, geboren Wessem 12 april 1826, winkelier, overleden Nuth 25 mei 1864. Trouwde Spaubeek 7 januari 1853 Maria Anna Muijlkens, geboren Spaubeek 11 november 1829, dochter van Joannes Muijlkens en Maria Joanna Otermans. Hieruit nakomelingen te Nuth.
 7. Philippus Garé, geboren Wessem 24 augustus 1828, aldaar overleden 8 januari 1861, ongehuwd.
 8. Maria Elisabeth Hubertina Garé, geboren Wessem 2 juli 1831, aldaar overleden 28 maart 1870. Trouwde Wessem 13 november 1865 Joannes Hyronimus Tijssen, geboren Wessem 30 september 1831, aldaar overleden 12 november 1881, zoon van Joannes Tijssen en Anna Margaretha Apollonia Meeuwissen. Hij hertrouwde Anna Catharina Scheepers.Bronnen

 1. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 68, vrijwillige rechtspraak
 2. 01.063 Graafschap Horn, inv.nr. 79, klappers op registers van leenverheffingen. Hierin achtereenvolgens: Lenart Vogels (1580), Jan Houben (1622), Frans Houben (1626), Frans Houben der Jong (1635), Jan Vogels gnt Ingelen (1667) als "helders" van het Vogelsleen onder Pol.
 3. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 70, vrijwillige rechtspraak
 4. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 69, vrijwillige rechtspraak
 5. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 70, vrijwillige rechtspraak
 6. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 72, vrijwillige rechtspraak
 7. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 71, vrijwillige rechtspraak
 8. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 70, vrijwillige rechtspraak
 9. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 10. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 11. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 12. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 74, vrijwillige rechtspraak
 13. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 14. GenBronnen - huwelijksdispensaties
 15. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 76, vrijwillige rechtspraak
 16. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 17. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 73, vrijwillige rechtspraak
 18. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 74, vrijwillige rechtspraak
 19. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 76, vrijwillige rechtspraak
 20. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 75, vrijwillige rechtspraak
 21. GenBronnen - huwelijksdispensaties


Medewerkers