Dencken (Roermond)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Dencken is een uitgestorven regentenfamilie uit Roermond. De spelling is ook wel eens Denck of Dincken.

NB. In latere tijd vestigde zich een -inmiddels ook uitgestorven- familie Dencken in Roermond, die hier geen familie van is.

genealogische fragmenten

 • Gobbel Dencken laat der voogdij te Roermond op 22 februari 1426.
 • Derick Dencken halfman van de Kartuizers, akte Roermond 24 februari 1486, hij zal Johan Hillen 14 rijnsguldens 8 stuivers betalen in de meimaand; Meester van de broederschap van St. Michael in 1487.
 • Jannes Dencken (ook Jan) kreeg bij zijn huwelijk 150 guldens en kleding had geleverd evenals gebruik van de tiend behorende tot het goed Hoembergen als pandschap (geding hierover 11 maart 1516).
 • Dirick Dencken vermeld 1 maart 1557.
 • Steven Dencken 4 mei 1521: 'der scroider' verkoopt met toestemming van zijn vrouw Jenne aan Johan van Lomme en diens vrouw Margryet van Vernych een erfrente van 10 Hornse postulaatsguldens, gaande uit een bunder land 'in den Werde' tussen land van wijlen Jannes Dencken, zoals verkoper die bij deling uit de nalatenschap van zijn ouders heeft verworven; idem gaande uit zijn huizen, waarvan het ene waar hij in woont, gelegen is tegenover de deur van de H. Geestkerk en tussen dat van wijlen Peter Beckers en het hoekhuis van de Lombaardstraat, en het andere in de Lombaardstraat tussen de huizen van Johan van Bracht en Daem van der Mylen. De rente is losbaar met 200 gelijke munt. Oorkonders: Dederick van Kruchten, richter, Derick van Zuchtelen en Johan Dryevener, schepenen te Roermond.
 • Steven Dencken vermoedelijk overleden 1553/1554, trouwde met Griete, verkopen 6 maart 1553 2 staal buiten Nielerpoort, tussen Frans Zartzenwever en Gobbel in den Lewe, schietende op de gemene straat, aan Peter ingen Holt en Gerte, echtelieden.
 • Joannes Dencken vermeld als doopgetuige in Roermond 21 september 1606.
 • Matthias Dencken vermeld als doopgetuige in Roermond 30 november 1611.
 • Matthias Dencken rentmeester Roermond 1632.
 • Jan Dencken rentmeester Roermond 1644, 1652, 1660, 1661, 1668 en 1669.
 • Johan Dencken raadsverwant Roermond 1667-1669, overleden voor 1682.
 • Maria Dencken trouwde circa 1670 met Matthias van Loosen.
 • Catharina Petronella Dencken overleden voor 1702, trouwde Roermond 1699 met Cornelis Craens, gedoopt Roermond 15 maart 1663, zoon van Theodorus Craens en Gertrudis Nelissen. Hij hertrouwde 1702 met Maria Petronella Dencken.

Archief

 • Magazijnlijst (0,01 meter) van het archief van de familie Dencken te Roermond in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).