Buurtschap

Uit Genealogie Limburg Wiki

Buurtschap is de benaming voor een kleine woongemeenschap, gewoonlijk bestaande uit niet meer dan enkele huizen. Buurtschappen worden en werden meestal niet tot de echte woonkernen gerekend en komen daarom vaak niet als zodanig voor in overzichten en lijsten van stads- of dorpsgemeenschappen. Dit in tegenstelling met gehuchten, die veelal al vroeg worden vermeld als deel van een grotere gemeenschap.

Lijst van buurtschappen