Buijckman

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg
scholtiszegel van Petrus Buijckman

De naam Buijckman (Beuckmans, Buchmans, Buckman(s), Bucmans, Bueckman, Buickmans, Buicmans, Buijckmans, Buijcman) komt weinig voor in Limburg.
In 1639 woont in Maastricht een Egbert Bueckman.

Op 12 maart 1678 wordt een huwelijksdispensatie afgegeven voor Petrus Buckman en Joanna Cox te Roermond.

Uit dit huwelijk:

  1. Isac Buckmans, ged. Roermond 30-11-1679 (get. Henricus Clomp, vervangen door Stephanus Vlodrop, en Catharina van der Coulen), jong overl.
  2. Mechtildis Buchmans, ged. Roermond 27-10-1680 (get. Joannes Cox en Gertrudis Cox), leeft 1728. Tr. mogelijk … vóór 1703 met Antonius Lecleir (Lancleer, le Clee).
  3. Isac Bucmans, ged. Roermond 16-9-1682 (get. Leonardus Cox en Gertrudis Cuijpers, vervangen door Angela van Tricht, procuratrice).
  4. Godefridus Abrahemus Buckman, ged. Roermond 19-11-1684 (get. Henricus Brauwers, burgemeester van Geldern, en Gertrudis van Florop).
  5. Gertrudis Buickmans, ged. Roermond 1-3-1687 (get. Hermannus Janssen en Maria Buickman, vervangen door Gertrudis van Vlodrop).
  6. Jacobus Buickmans, ged. Roermond 4-7-1689 (get. Theodorus Vlorop, vervangen door Henricus Vlorop, en Isabella Cox).

Petrus Buijckman wordt vermeld als notaris en procureur te Roermond (1684-1699). Na het overlijden van Joanna Cox hertrouwt Buijckman kennelijk met Joanna Nabben. Buijckman volgt eind 1702 of begin 1703 Joannes Swaeken op als scholtis van Swalmen en Asselt.
Samen met zijn vrouw Joanna Nabben leent hij in 1705 geld uit met als onderpand hoeve de Spick te Swalmen-Boukoul. In 1711 is Petrus Buijckman naast allodiaal scholtis tevens laatscholtis van de laatbank verbonden aan de Asselterhof. In 1715 en 1719 vinden we Buijckman samen met zijn vrouw Joanna Nabben opnieuw als geldschieters. In 1719 woont hij in Roermond. In februari 1723 treedt Petrus Buijckman voor het laatst op als scholtis van Swalmen en Asselt. Na zijn overlijden wordt hij op 29 april 1723 als scholtis opgevolgd door Mathias Daermans.