Boukoul

Uit Genealogie Limburg Wiki
Boukoul, Kerk van de H. Theresia van het Kind Jesus

Boukoul (Limburgs [Zjwaams]: De Boekoêl) is een kerkdorp in de gemeente Roermond, tot 2007 onderdeel van de voormalige gemeente Swalmen. Boukoul had in 2006: 970 inwoners en zo'n 400 huizen. Het dorpje is rijk aan natuurschoon (bossen). Er bevinden zich verschillende monumentale historische gebouwen (een belangrijk kasteel en enkele voorname landhuizen / boerenhofsteden), alsmede de restanten van een oude Romeinse weg. Sedert de gemeentelijke fusie van de voormalige gemeente Swalmen met Roermond is er in het kerkdorp Boukoul enige groei van de bebouwing waarneembaar.

Naam

De plaatsnaam is door de eeuwen heen heel vaak verschillend geschreven. De eerste vermelding dateert uit 1463. In een lijst van keurmedige goederen behorend tot de Asselterhof zien we enkele keren land op der Buyeckulen.

'op gen Bouwekuill'

De schrijfwijze Bouwekuill (zie afbeelding) dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw. Dit lijkt te wijzen op een laagte (kuil). Mede ook gezien het voorvoegsel 'op' in combinatie met het lidwoord 'de' moet de betekenis van deze plaatsnaam echter vermoedelijk worden verklaard als 'hoogte'.

Geschiedenis

Voordat het dorpje een eigen kerk kreeg (gewijd aan de Heilige Theresia van het Kind Jesus), werd het tot de parochie Asselt gerekend. Hier moet men dan ook zoeken naar de oudste DTB-gegevens. Overige gegevens zijn vooral te vinden in het archief van de schepenbank Swalmen en Asselt. Veel van deze gegevens zijn reeds online beschikbaar in de vorm van een kroniek. Boukoul kende, naast vele kleinere huizen en boerderijen, enkele kapitale boerderijen, zoals Schaerbroek, Zuydtwijcks Spick, de Graeterhof en de verdwenen hoeven de Boushei en de Riet. Tussen Boukoul en Swalmen ligt kasteel Hillenraad.

Monumenten

  • Resten van de Romeinse weg van Heerlen naar Xanten, aan de zuidoostrand van de gemeente, tussen de landgoederen Blankwater en Zuidewijck Spick te Boukoul. Bij grenspaal 425 ligt een laatneolithische grafheuvel aan de Romeinse weg.
  • Kasteel Hillenraad, vooral uit de 17e/18e eeuw, vormt veruit de belangrijkste bezienswaardigheid. Het is een van de mooiste waterkastelen in Nederland, met vier hoektorens en omringd door grachten. Hillenraad werd al genoemd in 1392. Dit rijksmonument, gelegen in het bos bij het kerkdorp Boukoul, wordt nog bewoond en is niet voor publiek toegankelijk, maar kan van buitenaf waargenomen worden.
  • Kasteelboerderij Zuidewijck Spick, edelmanshuis uit de 17e/18e eeuw (rijksmonument). Deze "Spijker" (Spiek) werd al genoemd in 1463.
  • Graeterhof, oorspronkelijk een hoeve, sinds de tweede helft van de 19e eeuw een landhuis.
  • De Theresiakerk werd in 1935 naar ontwerp van Joseph Franssen gebouwd. In 1945, een paar dagen voor de bevrijding van Boukoul, werd de toren opgeblazen. De kerk werd in 1946-1947 in de oude toestand hersteld.

Literatuur

Externe links