Bloedverwantschap

Uit Genealogie Limburg Wiki

Voordat een huwelijk werd ingezegend, keek de katholieke kerk of er eventuele beletsels waren: redenen waarom het voorgenomen huwelijk niet door kon gaan. Een van de belangrijkste huwelijksbeletsels was bloedverwantschap.

Afhankelijk van de mate van verwantschap kon een huwelijksdispensatie worden afgegegeven door de kerk. Deze moest worden goedgekeurd door het bisdom. Soms ging men er zelfs mee tot aan de paus. Zo'n vrijstelling wordt vrijwel altijd vermeld in het huwelijksregister. De verwantschap wordt uitgedrukt in zogenaamde graden. Met het aantal graden wordt het aantal geboorten aangegeven dat ligt tussen de aanvragers en hun gezamenlijke voorouders. In het ideale geval is van de dispensatie een schema bewaard, gebaseerd op onderstaande afbeelding. Voor Limburg bevinden de meeste schema's zich in het bisschoppelijk archief van Roermond, en zijn fotokopieën ervan te raadplegen bij het RHCL in Maastricht (met naamindexen). Bij het bisdom Luik zijn geen schema's bewaard gebleven, maar slechts registers van de verleende dispensaties vanaf 1760.

Bloedverwantschap.jpg

Behalve bloedverwantschap (consanguinitatis) kennen we ook nog aanverwantschap (affinitatis). Dit is een verwantschap tussen een man en een bloedverwante van zijn overleden vrouw, of een verwantschap tussen een vrouw en een bloedverwant van haar overleden man. Hiervoor werd dezelfde berekening gehanteerd. Een man was dus verwant met zijn schoonzus (d.w.z. de zuster van zijn vrouw) alsof het zijn eigen vrouw was. Als zijn vrouw overleed en hij wilde hertrouwen met deze schoonzus (en dat gebeurde nogal eens), had hij dus een huwelijksdispensatie nodig.

Zie ook

Aanvragen huwelijks-dispensaties bisdom Roermond

Externe Links