Huwelijk

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het huwelijk is gewoonlijk een van de belangrijkste stappen in het leven van onze voorouders. Vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand geldt voor de wetgever uitsluitend de datum van het burgerlijk huwelijk. Desondanks is voor de meeste mensen de datum van een eventueel kerkelijk huwelijk toch het belangrijkst.

Ook vroeger zag men een huwelijk als een (gedeeltelijk) zakelijke overeenkomst die tevens kerkelijk werd ingezegend.

Voorafgaand aan een huwelijk werd vaak een akte van huwelijksvoorwaarden opgemaakt, waarbij behalve de aanstaande echtgenoten gewoonlijk ook enkele familieleden of vrienden betrokken waren. Waar van beide zijden geen aanzienlijke (financiële) belangen waren, zag men af van de akte en trouwde men in gemeenschap van goederen volgens de gebruiken en met de rechten en plichten van de streek waarin men woonde.

Pas als eventuele zakelijke afspraken waren vastgelegd, werd het kerkelijk huwelijk ingezegd. Dat gebeurde soms nog op dezelfde dag, maar meestal enkele dagen of zelfs weken later. Een voorgenomen huwelijk werd eerst drie maal afgeroepen in de kerk, om te kijken of er iemand bezwaar tegen had. De pastoor controleerde of er geen andere beletsels waren en gaf waar nodig een dispensatie. Rond het huwelijk bestonden vele gebruiken die inmiddels verdwenen zijn.

In 2009 werd op het kasteel van Montfort het huwelijk nagespeeld tussen Margaretha, dochter van hertog Reinoud van Gelre, en Gerard, zoon van graaf Willem van Gulick. Door dit huwelijk in 1342, waarbij tal van gasten aanwezig waren, werd een strategische alliantie gesloten.