Besloten tijd

Uit Genealogie Limburg Wiki

Met de besloten tijd of tempore clauso bedoelt men in de katholieke kerk de peride vóór kerstmis (van de advent tot het feest van de Epiphanie) en de vastentijd (van Aswoensdag tot en met het oktaaf van Pasen). Gedurende deze perioden moest voor ieder huwelijk dispensatie worden aangevraagd. Dispensaties werden ook gegeven wegens bijvoorbeeld verwantschap of achterwege laten van een of meerdere huwelijksafkondigingen.